Spring naar hoofd-inhoud

Rapport Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital verschenen

We hebben het vaak over de “onschatbare waarde” van de natuur van het Waddengebied. Natuur die gevierd wordt in kunst, boeken en films, maar ook de natuur waarvan vissers, boeren en de toeristenindustrie afhankelijk zijn voor hun dagelijks bestaan. Wat weten we over deze waarde van het Waddengebied en is het zinvol om deze waarde uit te drukken in cijfers en euro's?

De burgemeester van Terschelling, Caroline van der Pol, ontvangt het rapport van Pieter van Beukering

De burgemeester van Terschelling, Caroline van der Pol, ontvangt het rapport van Pieter van Beukering

Cover rapport Addressing the knowledge gap for Inclusive Management of Natural Capital

De natuur in het Waddengebied is in meerdere opzichten waardevol. Als grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland, dat internationaal erkend is met de UNESCO Werelderfgoedstatus, is de waarde van het Waddengebied voor de natuur evident. Ook de sociaal-culturele waarde voor de lokale bevolking die al eeuwenlang van en met de zee leeft, wordt algemeen erkend. En het is duidelijk dat een Waddeneconomie zonder gezonde natuur ondenkbaar is.
Sectoren als visserij, landbouw en toerisme danken hun bestaan aan gezonde natuur in het waddengebied. De onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar specifieke aspecten van de natuurwaarde in het waddengebied zijn belangrijk maar ook versnipperd. Wat ontbreekt is een systematische analyse van de maatschappelijke en economische waarde van verschillende ecosystemen in het Waddengebied, waarbij verschillende waarden worden gecombineerd tot een compleet beeld van de natuurwaarde van de Waddenzee.

Terwijl milieueconomen talloze eilandregio's over de hele wereld hebben onderzocht, staat de waardering van natuur in het Waddengebied nog in de kinderschoenen. Dit is des te opmerkelijker gezien de gelukkige onderzoekspositie van het Waddengebied met uitstekende data en ervaren wetenschappers.

Waarde van Natuur

Een beter inzicht in de totale waarde van de natuur van het Waddengebied kan ons helpen om tal van complexe uitdagingen aan te gaan waar het Waddengebied voor staat. Zo kan het inschatten van het belang van gezonde ecosystemen een goed middel zijn om beleidsmakers, burgers en ondernemers bewust te maken van de nu vaak ondergewaardeerde natuurwaarden.

Een inschatting van de waarde van natuur komt ook van pas bij investeringsbeslissingen waarbij de gemonetariseerde effecten voor natuur expliciet meegenomen kunnen worden in economische afwegingen. Bovendien kan het kennen van de betalingsbereidheid voor natuurbehoud door burgers en toeristen een goed inzicht geven in de haalbaarheid van het opzetten van een systeem van duurzame financiering van natuurbeheer. Hoog tijd om de “onschatbare waarde” van de natuur van de Wadden in te schatten. Het wordt tijd dat we de overvloedig beschikbare informatie en expertise benutten en omzetten in impactvolle en bruikbare onderzoeksresultaten.

Het rapport Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital in the Wadden Sea zet een eerste stap in deze belangrijke uitdaging. De burgemeester van Terschelling, Caroline van de Pol nam vandaag het eerste exemplaar in ontvangst van Pieter van Beukering, portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie.

Download Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital in the Wadden Sea (pdf 6,3 Mb)