Spring naar hoofd-inhoud

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 30 jaar en in het bijzonder over de periode 2011 tot 2016.

Vliegerfoto van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost. Foto: Jaap de Vlas

In december 2017 verscheen het rapport van de auditcommissie Monitoring Bodemdaling Ameland. De Waddenacademie heeft het rapport van de auditcommissie integraal overgenomen.

Bekijk hier het Auditrapport van de auditcommissie Monitoring Bodemdaling Ameland.

NRC publiceerde naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport het artikel: "30 jaar bodemdaling in de Waddenzee pakt prima uit".