Spring naar hoofd-inhoud

Rapport Decentraal natuurbeleid onder de wet Natuurbescherming verschenen

Zes natuurorganisaties (Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties, de Waddenvereniging, SoortenNL en Dierenbescherming) hebben Legal Advice for Nature en Bureau Ulucus gevraagd om in kaart te brengen hoe de provincies sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 hun taken en bevoegdheden voor het natuur- en landschapsbeleid uitvoeren.

Cover rapport Decentraal natuurbeleid

Het onderzoek geeft een beeld van de natuurambities in provinciale visies en beschrijft de inzet van de provincies op zeven natuurbeleidsthema’s. Het onderzoek is gebaseerd op geldende wetgeving en openbare beleidsstukken tot vóór het afsluiten van de nieuwe coalitie-akkoorden uit 2019.

De bevindingen in het onderzoek geven een divers beeld en reden tot zorg: geconstateerd wordt dat met de huidige inzet de natuurdoelen niet worden gehaald.

Kees Bastmeijer is één van de auteurs van dit onderzoek. Bastmeijer is sinds 1 januari 2020 portefeuillehouder Natuur en Recht van de Waddenacademie.

Lees hier het persbericht van de samenwerkende provincies: Provincies en natuurorganisaties: “Juist in tijden van economische wederopbouw investeren in natuur” met een link naar het rapport