Spring naar hoofd-inhoud

Rapport Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout verschenen

Tijdens het Symposium De toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied werd het rapport "Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout" gepresenteerd door Gualbert Oude Essink. Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, bood vervolgens het eerste exemplaar van het rapport aan Peter Prins, kennismakelaar Zoet-Zout Noord Nederland, aan.

Gualbert Oude Essink, Katja Philippart en Peter Prins. Foto:Lucas Kemper

Het rapport Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout werd gepresenteerd door Gualbert Oude Essink. Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, bood het rapport aan aan Peter Prins, kennismakelaar Zoet-Zout Noord Nederland. Foto: Lucas Kemper

cover Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout

In het Nederlandse kustgebied, en in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta in het bijzonder, is een groot deel van het grond- en oppervlaktewater brak of zout. Het is niet altijd mogelijk om voldoende water te leveren van de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de juiste locatie tegen redelijke prijzen. De watervraag overstijgt zodoende regelmatig het wateraanbod. Door de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de beschikbaarheid van zoet water neemt de behoefte aan een betrouwbare zoetwatervoorziening het laatste decennium toe.  De steeds vaker terugkerende droogtes op de korte termijn en zeespiegelstijging op de lange termijn maken het zoetwatervraagstuk dan ook meer urgent dan ooit. Bovendien is de verwachting dat de zeespiegel ook ná 2100 door zal blijven stijgen.

Gualbert Oude Essink & Vince Kaandorp van Deltares hebben op verzoek van de Waddenacademie in dit rapport een voorstel neergelegd dat de basis kan vormen voor een breed gedragen traject om te komen tot meer (inter)nationale uitwisseling en een sterkere bundeling van kennis en kunde. In de naaste toekomst kan hiermee de internationale positie van Nederland op het gebied van de zoet-zout grondwaterproblematiek binnen de context van een duurzame en veerkrachtige
zoetwatervoorziening verder worden versterkt.

Download

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout (pdf 8,2 Mb)

Omrop Fryslan besteedde ook aandacht aan het verschijnen van het rapport in het artikel Kennis over bodemverzilting moet beter worden gedeeld, waarschuwt deskundige.

In de Leeuwarder Courant werd ook aandacht aan het Sympsoium De toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied besteed in het artikel: Verzilting is nooit een kans, zegt research-directeur Robert Graveland van HZPC. Opbrengsten vallen lager uit en amper markt voor zouttolerante gewassen