Spring naar hoofd-inhoud

Reflectie op Passende Beoordeling garnalenvisserij

Eind 2022 heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland de Waddenacademie gevraagd te reflecteren op een Passende Beoordeling (opgesteld in juli 2022) t.b.v. het verlenen van een vergunning voor garnalenvisserij in Natura2000 kustgebieden met ingang van 1 januari 2023. Die vergunning is nodig vanuit de Wet Natuurbescherming. De huidige vergunning dateert uit 2016, en zou op 31 december 2022 aflopen.

 

Luchtfoto Wadden. Foto: Rijkswaterstaat

Luchtfoto van de Wadden. Foto: Rijkswaterstaat

Deze reflectie is op verzoek van de Waddenacademie uitgevoerd door vier externe deskundigen (Mr. Dr. Floor Fleurke, Ir. Heleen Lenoir,  Prof. dr. Tjisse van der Heide en Prof. dr. Han Olff) die hiervoor zijn geïnterviewd door een wetenschapsjournalist (Rob Buiter). De reflectie richt zich met name op de effecten van bodemberoering door garnalenvisserij in de Waddenzee, van bijvangsten door garnalenvisserij in de Waddenzee, en de eventuele stapeling van ecologische effecten door garnalenvisserij en die van andere menselijke activiteiten in de Waddenzee.
 
Samengevat concluderen de geraadpleegde deskundigen dat er op verschillende punten redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat over de ecologische gevolgen van voortdurende garnalenvisserij in de Waddenzee. Zij wijzen hierbij op eventuele effecten van garnalenvisserij op de invasieve exoot Ensis, het herstel van zeegras en het herstel van mosselbanken als concrete voorbeelden van het bestaan van onvolledige kennis en daaruit voortvloeiende redelijke wetenschappelijke twijfel. De Passende Beoordeling zou die twijfel moeten wegnemen, dat is niet het geval.
 
Verder stellen de deskundigen dat het cumulatieve effect van voortdurende garnalenvisserij op ecologische waarden van de Waddenzee in deze Passende Beoordeling ten onrechte niet is meegenomen. Er dient volgens de deskundigen meer vanuit het voorzorgsprincipe te worden gehandeld.

Download

Memo Reflectie op Passende Beoordeling Garnalenvisserij (pdf 0,5 Mb)

Lees meer

Artikel NOS: Grote wetenschappelijke twijfels over natuurvergunning voor garnalenvisserij

Waddenzee.nl: Rapporten impact bodemberoerende visserij op Waddenzee online

H2OWaternetwerk: Vraagtekens bij toekomst garnalenvisserij

Leeuwarder Courant:  Rijkswaterstaat constateert: onderwaterleven in de Waddenzee moet herstellen van garnalenvisserij

Friesch Dagblad: Veroorzaakt de garnalenvisserij wel of geen natuurschade in de Waddenzee? Ministerie en vissers steggelen over die vraag en de vergunning staat op losse schroeven

Contactpersonen:

Waddenacademie:
Klaas Deen, Secretaris Waddenacademie
Klaas.deen@Waddenacademie.nl Tel: 06-144 013 74

Rijkswaterstaat Noord-Nederland:
Lies van Nieuwerbugh, Senior Adviseur mariene ecologie
lies.van.nieuwerburgh@rws.nl