Spring naar hoofd-inhoud

Rondetafelgesprek Waddennatuur

Op donderdag 17 februari werd in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over het Integraal beleidskader Waddennatuur als vervolg op het commissiedebat Wadden.

Wolken spiegelen in het wad

Op 25 januari 2022 vond het commissiedebat Wadden plaats. In dit commissiedebat werd door een aantal kamerleden verzocht om met een integraal beleidskader te komen voor de Waddennatuur, zodat vanaf nu transparanter kan worden omgesprongen met te maken beleidskeuzes die een impact hebben op de natuur van de Wadden. De minister voor Natuur en Stikstof gaf hierbij de optie aan dat de Kamer ook zelf kaders kon voordragen voor het op te stellen beleidskader. Het rondetafelgesprek werd gebruikt om input op te halen voor hoe zo’n beleidskader volgens verschillende partijen het meest effectief kan worden ingezet om te zorgen dat de doelstellingen uit de Waddenagenda tijdig worden gehaald.

De kernvraag tijdens dit rondetafelgesprek was: Hoe zorgen we met dit beleidskader dat de Waddennatuur gezond blijft?

In drie blokken konden natuurorganisaties, wetenschappers en beheerders hun ingediende position papers toelichten aan de aanwezige kamerleden.  
In het blok wetenschap waren Kees Bastmeijer (portefeuillehouder Natuur en Recht bij de Waddenacademie) en Katja Philippart (onderzoeker NIOZ & portefeuillhouder Ecologie bij de Waddenacademie) aanwezig.

Het debat is terug te kijken en ook ingediende position papers zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer