Spring naar hoofd-inhoud

Ruud de Jong, spin in het Waddenweb, neemt afscheid

Op 25 mei 2023 neemt secretaris Ruud de Jong afscheid van het Omgevingsberaad Waddengebied. Hij gaat met pensioen.

Ruud de Jong tijdens zijn afscheidssymposium in Leeuwarden

Het Omgevingsberaad Waddengebied is het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Het is tevens een platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en waar informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld.
 
Tijdens het afscheidssymposium op 25 mei wordt in een paneldiscussie gesproken over het essay dat Ruud de Jong schreef: "Mag de samenwerking in de Wadden professioneler?" (pdf 1,3 Mb)
 
De Leeuwarder Courant besteedde ook aandacht aan het afscheid van Ruud de jong in artikel: Spin in het Waddenweb Ruud de Jong roept op tot daadkracht. 'Iedere instantie doet de Wadden er een beetje bij, zo komen we er niet'.