Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking tussen tijdschrift Noorderbreedte en Waddenacademie van start

De haven van Lauwersoog. Foto: Luchtinspectie Rijkswaterstaat

De Waddenzee, sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed, is een uniek natuurgebied, waarbij veel organisaties en mensen betrokken zijn. Dat maakt het beheer ervan niet gemakkelijk, met de bewoners op de eilanden en het vasteland, met de vele verantwoordelijke bestuursorganen en natuur- en milieuorganisaties en dit alles tegen een achtergrond met veel uitdagingen, waaronder klimaatverandering en de ligging op de drempel van een in ruimtelijk opzicht dichtslibbend Nederland. Voor een verstandig en doelmatig beheer van dit unieke Werelderfgoed is kennis nodig, maar ook die is vaak versnipperd.

De Waddenacademie is er om de juiste vragen voor het Waddenonderzoek te formuleren en die te coördineren, maar ook om de stand van zaken rond natuur, milieu en samenwerking in en rond het Wad te monitoren. Daar hoort ook bij het faciliteren van opinievorming en het informeren daarover. Om die reden gaan het tijdschrift Noorderbreedte en de Waddencorrespondent een aantal actuele thema’s in het Waddengebied in het komend jaar belichten, waaronder toerisme, kleinschalige visserij en het landschap rond te kust. Dit wordt gedaan door journalist Tjesse Riemersma.

Lees meer over de thema’s die Tjesse gaat behandelen op de website van Tijdschrift Noorderbreedte.