Spring naar hoofd-inhoud

Tijdschrift Geografie Waddenspecial

Het tijdschrift geografie heeft in nauwe samenwerking met de Waddenacademie een special uitgegeven over het Waddengebied.

Tijdschrift Geografie special de Wadden

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) geeft elke maand het tijdschrift Geografie uit. Het oktobernummer is in samenwerking met de Waddenacademie helemaal gewijd aan het Waddengebied. Klaas Deen, Jouke van Dijk en Meindert Schroor namens de Waddenacademie vormden samen met Henk Donkers van Geografie de redactie van deze special.
 
Onderwerpen als Geologische processen en menselijke invloeden, Zeespiegelstijging en bodemdaling, Hub in vogeltrek, Eindeloos baggeren naar Ameland, Ramp met MSC Zoe, Duurzaam toerisme, Gentrificatie en versylting, Waddenbalans, Unesco Werelderfgoed en Gebiedsagenda 2050 worden behandeld.

Het Waddengebied in vogelvlucht door Meindert Schroor, De Waddenzee: doen we Neerlands enige natuurlijke werelderfgoed voldoende recht? door Kees Bastmeijer en Gebiedsagenda Waddengebied 2050 door Henk Donkers zijn online voor iedereen toegankelijk, even als de boekrecensies.  De overige artikelen zijn te lezen voor KNAG-leden
 
Bekijk een overzicht van alle artikelen in de waddenspecial op de website geografie.nl