Spring naar hoofd-inhoud

Tjisse van der Heide lid Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 15 december jl. prof. dr. Tjisse van der Heide, senior onderzoeker bij het NIOZ en professor Coastal Ecology aan de Rijksuniversiteit Groningen, benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Waddenacademie. Hij volgt prof.dr. Peter Herman op.

 

Tjisse van der Heide nieuw lid van WAR Waddenacademie. Foto: NIOZ

Tjisse van der Heide nieuw lid van WAR Waddenacademie. Foto: NIOZ

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Waddenacademie heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de wetenschappelijke koers van het instituut. De WAR bestaat uit zes wetenschappers, afkomstig vanuit de vijf wetenschappelijke disciplines die binnen de Waddenacademie zijn vertegenwoordigd en evenwichtig verdeeld over de wetenschappelijke instituten die zich met het Waddengebied bezighouden.

Lees meer over de leden van de Wetenschappelijke adviesraad van de Waddencademie.