Spring naar hoofd-inhoud

Tussenrapportage onderzoek ecologische effecten gevolgen verlies containers MSC Zoe

Kleine plastic bolletjes zijn na het verlies van de containers aangespoeld op de eilanden

Op 21 februari heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tussenrapport van het onderzoek naar ecologische effecten van het MSC Zoe incident met focus op microplastics per brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee NIOZ en Wageningen University & Research.

Het tussenrapport geeft slechts een eerste beeld en het onderzoek wordt de komende maanden voortgezet. Aan het einde van het jaar wordt het eindrapport verwacht en eerder kunnen nog geen conclusies worden getrokken.

Download de kamerbrief en tussenrapportage
 
Bekijk ook de reportage van Omrop Fryslân

Link naar publicatie Waddenacademie:

Wat zijn de gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee? Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.