Spring naar hoofd-inhoud

Twee studies verschenen die bezoekersbeleving en landschapswaardering Wadden onderzochten via social media

Vandaag zijn twee studies verschenen die de bezoekersbeleving en landschapswaardering voor respectievelijk Terschelling en het trilaterale Waddengebied onderzochten door het gebruik van social media te analyseren.

Arno Brok, voorzitter van het OBW nam beide studies in ontvangst van Harald Marencic en Katja Philippart.

Arno Brok, voorzitter van het OBW nam beide studies in ontvangst van Harald Marencic en Katja Philippart.

Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, en Harald Marencic, namens het Common Wadden Sea Secretariat projectleider van het Interreg project PROWAD Link, hebben vandaag tijdens het werkbezoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) aan het Noord-Duitse Waddengebied de twee onderzoeken aangeboden aan Arno Brok, voorzitter van het OBW. Beide studies, uitgebracht als respectievelijk quickscan en rapport, zijn uitgevoerd door Wolfs Company.

Quickscan Terschelling

De quickscan beschrijft de resultaten van een in de tweede helft van 2020 op Terschelling uitgevoerde pilot, waarin het gebruik van de sociale mediaplatforms Flickr en Twitter is onderzocht om de voorkeuren van bezoekers en omwonenden met betrekking tot landschapswaardering en recreatief gebruik van natuurlijke landschappen op het eiland te onderzoeken. Op basis van de Flickr-gegevens bleek dat bezoekers uit de vier grootste gemeenten in Nederland relatief minder natuurfoto’s plaatsten dan bezoekers uit de andere delen van Nederland. Het meest aantrekkelijk om te fotograferen was typische Waddennatuur zoals duinen, graslanden en wadden. Twitter liet zien dat in de zomer toeristen meer betrokken waren bij natuuractiviteiten dan tijdens de andere periodes.

Rapport Trilaterale Waddengebied

In het rapport wordt in meer algemene zin ingegaan op de vraag wat de lokale bevolking en bezoekers van verder weg naar het trilaterale Waddengebied trekt. Door gebruik te maken van open source data, verkregen van het sociale mediaplatform Flickr, wordt onderzocht welke factoren landschapswaardering en bezoekerservaring bepalen. Deze regio brede studie onderzoekt ook de verschillen tussen de eilanden in de drie landen ten aanzien van landschapswaardering. In samenhang met dit rapport is een interactieve online applicatie ontwikkeld waarmee het trilaterale Waddengebied digitaal kan worden verkend op landschappelijke aspecten die voor toerisme en recreatie van belang zijn.

De quickscan voor Terschelling is gefinancierd door de Waddenacademie. De trilaterale studie is gefinancierd door de Waddenacademie en PROWAD Link. PROWAD Link wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie) en wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg North Sea Region Programme onder Programmaprioriteit 1 “Thinking Growth”.

Beide rapporten (in het Engels) zijn te downloaden via de publicatielijst

Assessing the interaction between nature and tourism through social media – Natural capital on Terschelling- Quickscan

The cultural and recreational values of Natural Capital in the Wadden Sea – An analysis of social media to assess the importance of natural land- and seascapes for recreation and tourism. Report 20220-02