Spring naar hoofd-inhoud

Verslag bijeenkomst Taskforce Deltatechnologie

Taskforce Deltatechnologie organiseerde in samenwerking met Circulair Friesland, Wetterskip Fryslân en de Waddenacademie op donderdag 22 juni een Gouden Driehoekbijeenkomst onder de titel ‘De huidige opgave bij de dijk Koehool-Lauwersmeer met oog voor middellange termijnperspectief Waddengebied’.

 

Dijkversterking Hoek van Bant nabij Lauwersmeer. Foto: Luchtinstpectie Rijkswaterstaat

Bij het Energie Kenniscentrum Leeuwarden kwamen zo’n 65 deelnemers vanuit waterschappen, programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt bijeen.

In het ochtendprogramma  presenteerde Harm Beerda (Circulair Friesland) het Lonkend perspectief 2050. Ronald van Klinken (Wetterskip Fryslân) ging in op de opgave Koehool-Lauwersmeer. Martijn de Jong/Dick van den Heuvel (Taskforce Deltatechnologie) gaven best practices voorbeelden. Piet Hoekstra (portefeuillehouder Geowetenschap en Klimaat bij de Waddenacademie) ging in op de sedimentdynamiek in het Waddensysteem en nut en noodzaak van sedimentmanagement.

In de middag werden de thema's ‘Gebiedseigen Grond’ en ‘Circulariteit’ vanuit het project dijkversterking Koehool-Lauwersmeer besproken.

Een verslag van de dag en alle presentaties zijn te lezen op de website van Taskforce Deltatechnologie.