Spring naar hoofd-inhoud

Vidi-beurs voor onderzoek naar bescherming en herstel kustecosystemen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend aan dr. ir. Tjisse van der Heide, onderzoeker bij het NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen.

Tjisse van der Heide in een zeegrasveld. Foto: Han Olff

Kustlandschappen bouwen met ruimtelijk organiserende planten

Dr. ir. Tjisse van der Heide, van NIOZ-afdeling Coastal Systems Research en de RuG gaat met zijn VIDI-beurs werken aan de bescherming en herstel van ecosystemen aan de kust. Door planten-gedomineerde kustecosystemen en de diensten die ze leveren gaan namelijk wereldwijd achteruit.
Bescherming en herstel is lastig doordat spruitdichtheid- en polgrootte- afhankelijke vestigingsdrempels zorgen voor onvoorspelbare verliezen en (her-)kolonisatie bemoeilijken. De groep van Van der Heide gaat onderzoeken hoe planten hun spruiten ruimtelijk organiseren om polvorming te optimaliseren. Ook ontwikkelen zij nieuwe beheersindicatoren en hersteltechnieken die deze organisatiecapaciteit benutten.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Lees ook het bericht:
3 Vidi-beurzen voor NIOZ-onderzoekers op de website van het NIOZ
Toekenningen Veni, Vidi, Vici aan de RUG in 2018 op de website van de RUG