Spring naar hoofd-inhoud

Vijf miljoen Euro van Waddenfonds voor twee natuurprojecten op het Wad

Het Waddenfonds maakte woensdag bekend dat de projecten Waakvogels en Wij & Wadvogels (Fase II) respectievelijk 2,2 en 3 miljoen Euro subsidie ontvangen.

Kanoeten op het wad. Foto: Mark Zekhuis_Saxifraga

Waakvogels

In het project Waakvogels van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) worden zes Wadvogelsoorten over langere periode gemonitord, om na te gaan hoe het met hun specifieke leefomgeving gesteld is. Dit onder invloed van onder andere de achteruitgang van ecosystemen, intensieve landbouw, industrie en klimaatverandering. Ook wordt kennis opgedaan over het effect van herstelmaatregelen op de vogelpopulatie. Waakvogels wordt opgezet door onderzoekscentrum BirdEyes van de RUG. De totale kosten van het project bedragen € 10.000.000, -. 

Lees het volledige persbericht: Waakvogels krijgt ruim 2,2 miljoen van Waddenfonds.

Wij en Wadvogels Fase II

Het programma Wij en Wadvogels richt zich op het creëren van rust-, broed- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied, zowel langs de kust als op de eilanden. Ook worden maatregelen getroffen om predatie en menselijke verstoring tegen te gaan. De totale investering bedraagt € 16.831.129, -.

Lees het volledige persbericht: Waddenfonds steunt Wij en Wadvogels met € 3 miljoen subsidie.