Spring naar hoofd-inhoud

Wadden wetenschap in Vroege Vogels TV

Op 1, 8 en 15 oktober besteedde het TV programma Vroege Vogels aandacht aan onderzoek in het Waddengebied in drie uitzendingen over Zandplaat Richel, Rottumerplaat en de Waddenkust bij Harlingen.

Rottumerplaat vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Rottumerplaat vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Zandplaat Richel

In deze uitzending kom je meer weten over het aflezen van vogelringen om vogelgedrag te observeren, hoe de kanoet beter te beschermen, en de ecotopenkaart die de wadbodem in beeld brengt. Bekijk de aflevering van 1 oktober terug.

Rottumerplaat

In deze uitzending aandacht voor de aangespoelde dwergvinvis op Rottumerplaat, schelpdierenonderzoek rondom de Rottums en Beach litter Survey: hoe wordt plastic geteld op de wadplaten? Bekijk de aflevering van 8 oktober terug.

Waddenkust bij Harlingen

Onderzoek naar het gedrag van rosse grutto’s, die moeten dealen met het veranderende klimaat, het bemonsteren van bodemvissen op het Wad en de invloed van het aanleggen van de Afsluitdijk op de Waddenzee staan centraal in deze uitzending. Bekijk de aflevering van 15 oktober terug.