Spring naar hoofd-inhoud

Waddenacademie beoordeeld als zeer goed

De evaluatiecommissie concludeert dat de Waddenacademie in vijf jaar tijd haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere en deskundige organisatie verwierf zij het vertrouwen en respect van veel partijen in het Waddengebied. Als kennisorganisatie met een netwerkfunctie vervult ze een buitengewoon nuttige taak. Ook in de toekomst is dat werk hard nodig en daarom is het zaak dat de Waddenacademie haar taak kan blijven vervullen.

Commissievoorzitter De Boer bood op 25 september in het Huis voor de Wadden, het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW.

Commissievoorzitter De Boer bood het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW.

Evaluatiecommissie
De externe evaluatiecommissie is ingesteld door de  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Voorzitter was Margreeth de Boer, oud minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voormalig voorzitter van de Raad voor de Wadden. Leden waren Pier Vellinga (hoogleraar Klimaatverandering aan de WUR) en Hans Renes (bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de VU). De commissie beoordeelde de kwaliteit van het werk van de Waddenacademie en de productiviteit als zeer goed en de relevantie als zeer groot.

Toekomst
De toekomst van de Waddenacademie is onzeker, omdat de subsidieperiode in juli 2014 afloopt. De Waddenacademie wordt goeddeels gefinancierd uit het Waddenfonds, dat binnenkort over een vervolgsubsidie beslist. De KNAW, die de Waddenacademie in de eerste jaren van haar bestaan onder haar hoede had, zal deze rol in juli 2014 beëindigen. De Waddenacademie beraadt zich op een nieuwe bestuurlijke inbedding.

Missie Waddenacademie
De Waddenacademie is in 2008 opgericht om ‘een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied te ontwikkelen’, en daarmee een van de doelstellingen te realiseren van de Wet op het Waddenfonds. Zij doet dat onder meer door het maken van beschrijvingen en analyses van het waddensysteem, waarin ze enerzijds ecologische en landschappelijke en anderzijds sociaaleconomische kennis combineert. Die studies vullen een belangrijk hiaat in de gebruikelijke disciplinaire wetenschappelijke benadering, aldus de commissie.

Aanbieding rapport
Commissievoorzitter De Boer bood op 25 september in het Huis voor de Wadden, het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW.
Lees de toespraak van Margreeth de Boer.

Download het rapport: Waddenacademie-knaw Evaluatie 2008-2013 (pdf 0,3 Mb).

De pers besteedde op 25 september ook aandacht aan het evaluatierapport:
Waddencademie heeft zich al bewezen (Friesch Dagblad 25-9-2013).
Evaluaasje Waadakademy posityf (Omrop Fryslân 25-9-2013)
Waddenacademie krijgt pluim van commissie (Leeuwarder Courant 25-9-2013)
Waddenacademie kijkt vaker over de dijk (Dagblad van het Noorden 30-9-2013)

Radio Omrop Fryslân zond op 25 september tussen 12 en 13 uur een interview met Margreeth de Boer, voorzitter van de evaluatiecommissie en Prof. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie. Margreeth de Boer is te beluisteren van 19:59 minuten. Jouke van Dijk vanaf 51:20 minuten.