Spring naar hoofd-inhoud

Waddenacademie schrijft reflectie op onderzoek ‘Innovatieve doorkruising Waddengebied’

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Waddenacademie een reflectie geschreven op het onderzoek ‘Innovatieve doorkruising Waddengebied’ van Royal Haskoning DHV.

Windmolens

De Waddenacademie heeft haar expertise ingebracht door:

1. Te adviseren op de 80% en 95% van de eindrapportage waarbij in ieder geval de volgende vragen zijn beantwoord:

a. Welke aandachtspunten zijn er t.a.v. de lijst van innovaties en welke suggesties voor verbetering/ aanvullingen van de lijst zijn er?
b. Welke aandachtspunten zijn er t.a.v. het beoordelingskader dat door RHDHV is opgesteld en welke suggesties voor verbetering van het beoordelingskader zijn er?
c. Welke aandachtspunten zijn er t.a.v. de inhoudelijke beoordeling zoals  deze door RHDHV is uitgevoerd en welke suggesties voor verbetering van de inhoudelijke beoordeling zijn er?

2. Het schrijven van een oplegger als onderdeel van de 100% versie van de eindrapportage met een reflectie op het onderzoek/ de onderzoeksresultaten met een advies voor vervolg:

a. Reflectie op het onderzoek en de onderzoeksresultaten in het kader van het vervolgproces;
b. Eventueel: opmerkingen wanneer suggesties niet zijn overgenomen.

De Waddenacademie heeft drie deskundigen met een relevante wetenschappelijke achtergrond bereid gevonden om de tussenproducten en de eindversie van de ‘Rapportage Onderzoek Innovatie Doorkruising Waddengebied’ te becommentariëren, zijnde:

Prof. dr. Peter Herman (ecologie), Deltares & TU Delft
Prof. dr. ir. Cees van Rhee (baggertechniek), DredgeProfBV & TU Delft
Prof. dr. Zheng Bing Wang (geomorfologie), Deltares & TU Delft

Lees hier het Rapport Rapportage Onderzoek Innovatie Doorkruising Waddengebied - Royal HaskoningDHV.
Bijlage 5 bevat de reflectie van de Waddenacademie, inclusief de beoordelingen van de door de Waddenacademie ingeschakelde deskundigen.

Lees ook:

Friesch Dagblad: Alleen Alleen een tunnel onder de Waddenzee kan het Waddengebied behoeden voor schade bij de aanleg van stroomkabels