Spring naar hoofd-inhoud

Waddenacademie vraagbaak voor Statenleden

Flyer Waddenacademie vraagbaak voor Statenleden

De leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen vertegenwoordigen de inwoners van de Waddenprovincies en bepalen mede het Waddenbeleid. Om hun standpunt over een Wadden dossier te bepalen is het belangrijk dat men daarbij beschikt over zo goed mogelijke dossierkennis. De Waddenacademie heeft daarom een flyer naar alle Statenleden gestuurd waarin staat wat de Waddenacademie voor hen in dit verband kan betekenen.

Bekijk hier de flyer Waddenacademie vraagbaak voor Statenleden; voor onafhankelijke wetenschappelijke kennis over alle waddendossiers (pdf 0,5 Mb)