Kalender

In dit onderdeel van de website vindt u een overzicht van activiteiten die door de Waddenacademie zelf georganiseerd worden en overige activiteiten die een relatie hebben met de aan de Waddenacademie gelieerde thema's. 

Op 31 augustus 2017 organiseren het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en Nationaal Park Waddenzee Niedersachsen de jaarlijkse Waddenzee dag in het UNESCO Wadden Sea World Heritage Visitor Centre in Wilhelmshaven.

29 augustus t/m 1 september Hoe bevorderen we economische en sociale vooruitgang in en van regio’s? Daarover spreken ruim 800 internationale wetenschappers en beleidsmakers tijdens het 57e congres van de European Regional Science Association (ERSA)...

Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017 op 14 september 2017 in de Piraat op Ameland met excursie op 15 september

26-27 September 2017 Workshop "Best practices of Climate Change Adaption in the Wadden Sea Region"
in Wilhelmshaven (DLD)

5 en 6 oktober in Den Helder met als thema: 'Tijd voor een nieuwe koers'

Eindsymposium van het project Ruim baan voor vissen in Zwarte Haan

19e symposium van de Waddenacademie op 19 en 20 oktober 2017; Over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied

Het Nationaal Deltacongres 2017 vindt plaats op donderdag 2 november in het WTC EXPO Leeuwarden