Kalender

In dit onderdeel van de website vindt u een overzicht van activiteiten die door de Waddenacademie zelf georganiseerd worden en overige activiteiten die een relatie hebben met de aan de Waddenacademie gelieerde thema's. 

26-27 September 2017 Workshop "Best practices of Climate Change Adaption in the Wadden Sea Region"
in Wilhelmshaven (DLD)

5 en 6 oktober in Den Helder met als thema: 'Tijd voor een nieuwe koers'

Eindsymposium van het project Ruim baan voor vissen in Zwarte Haan

19e symposium van de Waddenacademie op 19 en 20 oktober 2017; Over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied

Het Nationaal Deltacongres 2017 vindt plaats op donderdag 2 november in het WTC EXPO Leeuwarden

16th Islands of the World Conference 2018
10 – 14 june 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands