Epo van Douma Lezing door klimaatprofessor Pier Vellinga

7 februari in dorpskerk Huizum, Leeuwarden

Op 7 februari a.s. om 20:00 u. verzorgt de internationaal bekende ‘klimaatprofessor’ Pier Vellinga de jaarlijkse Epo van Douma Lezing in de Dorpskerk Huizum te Leeuwarden. De lezing luidt ‘Onze Toekomst’.

Vellinga behandelt even actuele als acute vragen zoals:

-    Kunnen we hier blijven wonen als de zeespiegel meerdere meters stijgt?
-    Kunnen we voedsel blijven produceren als wormen en insecten uit het landschap verdwijnen?

Prof. Vellinga gaat deze avond verkennen wat er qua klimaat, energie, water enz. allemaal op ons af komt en hoe we met die veranderingen als individu en als groep (dorp, stad, bedrijf, provincie, land, Europa) kunnen omgaan.  Hij gaat niet alleen in op bedreigingen maar ook op kansen. Het mooie is dat hij zijn lezing illustreert met vele voorbeelden die vooral gericht zijn op Friesland. Voorbeelden die niet alleen van belang zijn voor de bezoekers maar niet minder voor al hun (klein)kinderen.

Tussen de lezing en de pauze in zal theatermaker en Slauerhoffkenner Peter Vermaat samen met beeldhouwer Ben van der Geest een bronzen sculptuur van de dichter Slauerhoff onthullen. Deze krijgt een vaste plek in het waardevolle interieur van de Dorpskerk, dat bij LF2018 bol stond van evenementen rond de beroemde dichter.

Pier Vellinga (1950) is hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties aan de V.U. in Amsterdam waarvan hij 6 jaar vice-rector was en is ook verbonden aan Wageningen University. Ook is hij o.a. Directeur Water en Klimaat aan de Wadden Academie in Leeuwarden en voorzitter van het bestuur van Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Vanwege zijn baanbrekende inzichten en publicaties wordt hij als pionier-wetenschapper internationaal bewonderd: hij trad o.a. op bij BBC, ABC, CNN en Discovery.  Tot zijn vele internationale functies behoorde het mede oprichten van the International Panel on Climate Change (IPCC) dat in 2007 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede ontving. De Dorpskerk Huizum is dan ook vereerd dat Vellinga bereid is op donderdag 7 februari de Epo van Douma Lezing te houden.

Epo van Douma was een belangrijke edele (1542-1602) in Huizum die vanwege zijn geloof naar Emden vluchtte. Hij schonk een van de kerkklokken aan de Dorpskerk en ligt daar begraven.

De entree voor de lezing bedraagt € 5,00. Kaarten zijn uitsluitend bij de ingang verkrijgbaar. Kom op tijd want zeker in dit geval geldt: vol is vol.
Gratis parkeren tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).