Kunstproject: VOOR ALTIJD

27 mei t/m 28 augustus Installatie - mens en natuur in Friesland
In het 13e eeuwse kerkje van het Friese Bornwird, twee kilometer ten noorden van
Dokkum, wordt in in de maanden juni, juli en augustus 2017 een installatie met beelden
tentoongesteld. De installatie zal worden gemaakt door landschapsarchitect en beeldend
kunstenaar Hein van Delft. Hij is liefhebber en kenner van het Friese landschap en de
Friese oude kerken. Eerder heeft hij in Friesland geëxposeerd met materieschilderijen en
sculpturen die geïnspireerd zijn op het Friese landschap en waarin hij materialen heeft
verwerkt die hij in dat landschap verzameld heeft.

De natuur- en cultuurhistorie vormen het uitgangspunt voor de installatie in Bornwird. Deze
verwijst naar een hernieuwde samenwerking tussen mens en natuur en naar een mentale
houding die aan deze samenwerking kan bijdragen. Met de eerste van drie beelden laat
de kunstenaar zowel de toenemende verarming van de ecologische kwaliteit van Friesland
zien als de enorme potentie en herstelkracht van de natuur. Vervolgens confronteert hij de
bezoeker met een monument voor al het natuurlijk leven dat door deze verarming niet
geboren heeft kunnen worden. Met het beeld 'Voor Altijd' tenslotte, laat de kunstenaar de
schoonheid en het belang zien van het cyclisch proces van wederzijdse beïnvloeding van
mens en natuur. Het landschap, de middeleeuwse kerk en de Friese cultuurgeschiedenis
vormen de inspiratiebron voor de beelden. Hij maakt gebruik van materialen uit het
landschap, de grafcultuur en van bouwkundige elementen en het interieur van de Friese
kerken.

Hij zegt erover: 'Nu we in het tijdperk leven waarin de mens meer dan de natuur onze
aarde beïnvloedt zullen wij maximaal verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze
planeet en daarmee voor de mensheid'. Hij constateert ook dat wij mensen in verwarring
zijn gebracht. Enerzijds zijn we ons voortdurend bewust van allerlei vormen van slecht
beheer en zelfs vernietiging van de aarde. Anderzijds komen we dikwijls niet werkelijk tot
initiatieven wat veroorzaakt wordt door angst, door teleurstelling, ontmoediging,
schuldgevoel, ontkenning en kortetermijnbelang. In de installatie refereert de kunstenaar
aan de aloude traditie van de contemplatie. Juist oude kerken zoals in Bornwird stonden in
deze traditie en boden het gereedschap om in stilte en concentratie werkelijk inzichten te
verwerven die kunnen leiden tot het zetten van stappen.

In direct contact met het door mens en natuur ontstane landschap, met de voelbare
cultuurhistorie van de lokatie, het middeleeuwse kerkje en met de gepresenteerde
beelden, krijgt de bezoeker de ruimte om in stilte de haast onbenoembare essentie van de
samenwerking tussen mens en natuur op zich in te laten werken.

De installatie is te zien op alle zaterdagen van 27 mei t/m 26 augustus 2017.