Lunchlezingen over de Wadden bij Tresoar

In het culturele jaar 2018 organiseert Tresoar veel lezingen, waaronder een serie lezingen over het waddengebied. De lezingen worden gehouden in de Gysbert Japicxzaal in juli en augustus van 12.30 tot 13.30.

Donderdag 5 juli
Dr. Albert Oost
De ontwikkeling van het Waddengebied in tijd en ruimte

Donderdag 12 juli
Dr. Ir. Katja Philippart
Modderbad; over de ecologie van het Waddengebied

Donderdag 2 augustus
Prof. Dr. ir. Pier Vellinga
Het Waddengebied in tijden van klimaatverandering
Lunchlezing Prof. Dr. ir. Pier Vellinga: Het Waddengebied in tijden van klimaatverandering

Donderdag 9 augustus
Dr. Meindert Schroor
Waddenzee – Waddenland; Cultuurhistorische aspecten van het Internationale Waddengebied

Donderdag 23 augustus
Prof. Dr. Jouke van Dijk
Wonen, werken en recreëren in het UNESCO werelderfgoed Wadden

Toegang is gratis, aanmelden kan via http://www.tresoar.nl/Pages/Luchlezingen.aspx