Minisymposium: 10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden

19 november van 14.30 uur tot 18.00 uur in Leeuwarden.

Minisymposium 10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden

Datum: 19 november 2018
Locatie: Panoramazaal Achmeatoren Leeuwarden
Moderator: Jaap Jepma, directeur Noordtij
Tijd: 14:30-18:00 uur

De Waddenacademie is in 2008 in opdracht van de Rijksoverheid ingesteld door de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, om als aanjager te fungeren ten aanzien van de vierde doelstelling van de Wet op het Waddenfonds ‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied’. De Waddenacademie is onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur. Om die reden wordt de Waddenacademie eens in de vijf jaar extern beoordeeld. In de statuten van de Waddenacademie is vastgelegd dat dit geschiedt door een door het bestuur van de KNAW benoemde Externe Evaluatiecommissie.

In 2013 werd de Waddenacademie, toen nog een instituut van de KNAW, voor de eerste maal extern beoordeeld door een Evaluatiecommissie onder voorzitterschap van Margreeth de Boer. In 2018 is de Waddenacademie voor de tweede maal extern beoordeeld door een door de KNAW ingestelde commissie. Dit maal bestond de commissie uit Sybilla Dekker (voormalig Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en nu Minister van Staat, voorzitter), prof.dr. Kees Bastmeijer (hoogleraar Natuurbescherming en Water, Tilburg Universiteit) en prof.dr. Jan Mees (directeur Vlaams Instituut voor de Zee en voorzitter van de European Marine Board. Dr. Linda van den Berg fungeerde als onafhankelijk secretaris. De site-visit vond plaats op 11 en 12 september jl.

Op 19 november aanstaande biedt de evaluatiecommissie haar rapport aan de Raad van Toezicht van de Waddenacademie  aan. Ter gelegenheid daarvan én van haar tienjarig bestaan organiseert de Waddenacademie een openbaar minisymposium over het belang van kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden.

Voor de pauze zijn er korte presentaties van Jouke van Dijk, Katja Philippart en Bas Eenhoorn en een forumdiscussie met als panelleden Henk Staghouwer, Lutz Jacobi, Jouke de Vries en Bert Wassink. Na de pauze zal Sybilla Dekker, voorzitter van de door de KNAW ingestelde externe evaluatiecommissie Waddenacademie 2018, het rapport van de evaluatiecommissie overhandigen aan Greetje van den Bergh, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.   

Bekijk hier het volledige programma.

Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. We werken met een wachtlijst. Voor een plekje op de wachtlijst kunt u tot uiterlijk 9 november een mail sturen naar klaas.deen(at)waddenacademie.nl.