Promotie Jeroen Onrust

Op 15 december 2017 verdedigt Jeroen Onrust (Universiteit Groningen / Waddenacademie / UG-Fryslân) zijn proefschrift in Leeuwarden

In 2011 startten 20 onverschrokken promovendi met hun promotieonderzoek in Friesland. In nauwe samenwerking met Friese partners was hun onderzoek de weg vrij voor meer studenten die zich inzetten voor het nastreven van de hoogste onderscheidingen in de academische wereld. Sinds 2011 zijn er 15 promovendi bijgekomen op UG /Campus Fryslân. De eerste afgestudeerden van het programma verdedigden hun dissertaties in 2016. Jeroen Onrust is de zesde promovendus die zijn onderzoek verdedigt. Hij zal binnenkort lid worden van een uniek cohort van wetenschappers wiens belangrijke werk, ambitie en toewijding een bewijs zijn voor de unieke visie van UG / Campus Fryslân.

Promotie Jeroen Onrust
Proefschrift: Earthworm availability as key for the presence of wintering, migrating and breeding meadow birds
Datum: 15 december 2017 om 16:15
Locatie: Stadhuis Leeuwarden, Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

Wilt u de promotie bijwonen op 15 december, stuur dan vóór 13 december een e-mail naar campusfryslan(at)rug.nl.

Voorafgaand aan de promotie vindt er een minisymposium plaats:

Het belang van ecologisch gezonde landbouw: over wormen, insecten en weidevogels
13:00 Introductie door prof. Theunis Piersma (RUG/NIOZ)
13:10 Bodemvocht en biobouwers: een voorspelbare relatie? door prof. Matty Berg (VU/RUG)
13:30 Zo levend als een pier! Regenwormen en bodemvruchtbaarheid in de landbouw. door prof. Jan-Willem van Groeningen (WUR)
13:50 Pauze
14:10 Waarom we wilde bestuivers moeten beschermen in landbouwgebieden (en hoe) door prof. David Kleijn (WUR)
14:30 Boeren, worden en vogels: een verstoorde drie-eenheid door Jeroen Onrust (RUG/Campus Fryslân)

Datum: 15 december 2017
Tijd: 13:00-15:00 uur
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Aanmelden voor het minisymposium kan door een mail te sturen naar J.onrust(at)rug.nl