Symposium Traditionele visserij op de Zuiderzee en de Waddenzee

19 januari bij Tresoar in Leeuwarden

Symposium Traditionele visserij op de Zuiderzee en de Waddenzee

Datum: 19 januari 2019
Tijd:13:00-18:00
Locatie: Tresoar, Gysbert Japicx-zaal, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
Toegang: € 5,-

​De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy organiseert een symposium over de geschiedenis van deze traditionele visserij. Daarbij wordt ook aandacht aan het jongste verleden en het heden geschonken.

Jollen, kwakken, schokkers, botters, aken en blazers. Het zijn allemaal namen van scheepstypen waarmee werd gevist in de voormalige Zuiderzee en de Waddenzee. Bij het vissen werden verschillende technieken gebruikt. De visserij was een traditioneel bedrijf dat werd bedreven vanuit vrijwel elke plaats aan zee, met eigen gebruiken en klederdrachten.

Deze traditionele visserswereld is grotendeels verdwenen door de aanleg van de Afsluitdijk. We kunnen nog een deel bekijken in het Zuiderzeemuseum en op het  IJsselmeer varen nog tot plezierboot omgebouwde vissersschepen waarvan sommigen als varend erfgoed.   

Programma

    13.00 Ontvangst met koffie/thee
    13.30 Opening - Rob Leemans (voorzitter van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis) en Peter Tolsma (dagvoorzitter)
    13.45 Ontwikkeling van de zeilende vissersschepen - Frits Loomeijer, freelance ontwikkelaar in maritieme cultuur
    14.15 Het visboek van Adriaan Coenen - Ad Leerintveld, conservator Moderne Handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek    
    14.45 Traditionele vistechnieken - Rob Leemans & Peter Tolsma, leden van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis met als aandachtsgebied o.a. traditionele vissersschepen en vistechnieken
    15.15 Pauze
    15.45 Vissersgemeenschappen - Marloes Kraan, onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen
    16.15 Rampen op de vissersvloot - Hans Zijlstra, senior project manager bij Elsevier Science en eigenaar Zijlvaart Advies &  Actie. Daarnaast is hij actief als publicist op het gebied van Friese geschiedenis.
    16.45 Visserij heden ten dage - Barbara Holierhoek, voorzitter van de vissersvereniging Hulp in Nood te Zoutkamp en de visserijvereniging Ons Belang te Harlingen, en bestuurslid van de Nederlandse Vissersbond
    17.15 Afsluiting - Rob Leemans
    17.30 Borrel en nagesprek
    18.00 Einde van de bijeenkomst

De voertaal van het symposium is Nederlands.

Wanneer: zaterdag 19 januari 2019, 13.30-18.00 uur.
Waar: Tresoar, Gysbert Japicx-zaal, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden    
(parkeren kan in Parkeergarage Oldehove, aan de overkant van Tresoar).    
Toegang: €5,00.
Aanmelding

Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Opgave en betaling via internet heeft de voorkeur. klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Mocht opgave op die manier niet mogelijk zijn, dan kun je telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Fryske Akademy, tel. (058)213 14 14. Opgave kan tot en met dinsdag 15 januari 2019.