Vierde powercollege Omrop Fryslân

19 april 2018 door Jouke van Dijk, portefeuillehouder economie

Vanaf januari 2018 verzorgt de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges bij Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een actueel onderwerp dat in het Waddengebied speelt in maximaal zeven minuten geduid.

Het vierde powercollege wordt gegeven door Jouke van Dijk, portefeuillehouder economie.

Het powercollege is onderdeel van het programma Fryslân Hjoed. De uitzending start om 17:00 uur. De powercolleges zijn na afloop nog te bekijken.

De komende tijd zullen de overige portefeuillehouders van de Waddenacademie ook een powercollegeverzorgen, zie uitzenddata:

•    donderdag 17 mei 2018 Pier Vellinga