Vijfde powercollege Omrop Fryslân

16 mei 2018 door Pier Vellinga, portefeuillehouder klimaat

Vanaf januari 2018 verzorgt de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges bij Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een actueel onderwerp dat in het Waddengebied speelt in maximaal zeven minuten geduid.

Het vijfde en laatste powercollege wordt gegeven door Pier Vellinga, portefeuillehouder klimaat.

Het powercollege is onderdeel van het programma Fryslân Hjoed. De uitzending start om 17:00 uur. De powercolleges zijn na afloop nog te bekijken.