Advies Naar een Rijke Waddenkust

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen over de vraag in welke ‘grote stenen’ op sociaaleconomisch terrein zou moeten worden geïnvesteerd. 

Download

Advies naar een Rijke Waddenkust (pdf 0,3 Mb)