Nieuwsarchief

Vacature: PhD Candidate: Boundary Arrangements in Flood Risk Management

donderdag 02 februari 2017

Dijk op Ameland

The Radboud University is looking for a PhD Candidate: Boundary Arrangements in Flood Risk Management lees meer

Categorie: Klimaat, Algemeen

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

dinsdag 24 januari 2017

screenshot website Nationaal georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’ is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden.lees meer

Categorie: Geowetenschap

Gezamenlijke kennis helpt conflicten in Waddengebied beheersen

woensdag 11 januari 2017

Overtijende vogels op wadplaat met robbenboot op de achtergrond

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met benutting van het gebied voor bijvoorbeeld visserij, recreatie en...lees meer

Categorie: Algemeen

Natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot

dinsdag 03 januari 2017

Onderzoekers in de modder. Foto: Luca van Duuren

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Luca van Duuren, senior onderzoeker bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie

Open Atelier in het Fries Museum ‘Ebb & Flow paintings’

maandag 19 december 2016

Schilderij in de kwelder. Foto: Kaneli & Smit

Van 20 t/m 24 december dagelijks om 14 uur gaat het kunstenaarsduo Kaneli & Smit een presentatie geven over hun werkwijze en het ontstaan van Ebb & Flow Paintings in het Fries museum.lees meer

Categorie: Algemeen

Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

vrijdag 16 december 2016

Cover rapport Tweede kennistafel Spoelmeer Holwerd aan zee

Het tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november deze Kennistafel georganiseerd. De bevindingen van deze Kennistafel zijn nu...lees meer

Categorie: Algemeen

North Sea Region Climate Change Assessment (NOSCCA) published

donderdag 15 december 2016

Cover NOSCCA

The North Sea Region Climate Change Assessment offers an up-to-date review of our current understanding of climate change in the North Sea and adjacent areas, as well as its impact on ecosystems and socio-economic sectors.lees meer

Categorie: Klimaat

Het Wad in vijf dimensies

donderdag 15 december 2016

Gezicht op Balgzand. De Helderse Volksuniversiteit presenteert een serie lezingen over het waddengebied

De Helderse Volksuniversiteit (HVU) presenteert vanaf 12 januari vijf avondlezingen over het mooiste natuurgebied van ons land: de Wadden. Geologie, klimaat, economie, cultuurhistorie en ecologie van dit Werelderfgoed komen aan...lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen

Planperiode Structuurvisie Waddenzee verlengd

donderdag 15 december 2016

Vuurtoren Schiermonnikoog

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017 aflopen, maar de nieuwe Structuurvisie Waddenzee is pas januari 2019 gereed. lees meer

Categorie: Algemeen

Rapport Verkenning Slibhuishouding Waddenzee

dinsdag 13 december 2016

Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee de taak om er voor zorg te dragen dat de ecologische kwaliteit van het...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

dinsdag 29 november 2016

Eems-Dollard vanaf de Punt van Reide.

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten. De samenwerkende partijen in het gebied zijn blij met de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

De identiteit van het Waddenland

dinsdag 29 november 2016

Verlorenhörn, Noord-Duitsland. Foto: Karsten Reise

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Meindert Schroor, portefeuillehouder cultuurhistorie bij de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

maandag 28 november 2016

Screenshot ecotopenkaart

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. Eén van de manieren om veranderingen in ecosystemen en...lees meer

Categorie: Ecologie

Suzanne Hulscher wordt Simon Stevin Meester; Hoogste Nederlandse onderscheiding technisch onderzoek

maandag 28 november 2016

Waddenzee

Prof. dr. Suzanne Hulscher, hoogleraar Water Engineering and Management aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Waddenacademie ontving op donderdag 24 november het Simon Stevin...lees meer

Categorie: Algemeen

Indringende film 'Onderstroom' over energietransitie en burgerparticipatie

donderdag 10 november 2016

Pier Vellinga leidde de discussie

Tijdens het Noordelijk Film Festival 2016 presenteerde de Waddenacademie op 11 november in een goed gevulde Kleine Zaal van Schouwburg De Harmonie de film 'Onderstroom' van Jeroen Hoogendoorn. De film, waarvoor na afloop...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Jos Engelen toegetreden tot Raad van Toezicht Waddenacademie

dinsdag 08 november 2016

Jos Engelen. Foto: CERN

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 7 november jl. namen prof.dr. Taede Sminia en ir. Marius Enthoven...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Donkere hemel voor het waddengebied

zaterdag 29 oktober 2016

Sterrenhemel boven de Boschplaat op Terschelling. Foto: Hans Jellema

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap Verhulst is regio-ambassadeur van het ministerie van Economische Zaken en siteholder...lees meer

Categorie: Algemeen

Position paper over bruikbaarheid BBN modellen voor inschatting van cumulatieve effecten

vrijdag 28 oktober 2016

Cover van het rapport van Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht hoe Bayesian Belief Networks (BBN) gebruikt kunnen worden om cumulatieve effecten in de Waddenzee in te schatten.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Debat over duurzame energie bij vertoning film Onderstroom Noordelijk Film Festival

donderdag 27 oktober 2016

Screenshot trailer Onderstroom

De Waddenacademie presenteert op 11 november 2016 een debat over duurzame energie bij de vertoning van de film Onderstroom in het kader van het Noordelijk Film Festival. Discussieleider is Pier Vellinga Pier Vellinga,...lees meer

Categorie: Klimaat, Economie

Kokkelbestand 2011 nog steeds belangrijke basis voor Waddenzee

dinsdag 25 oktober 2016

Kokkels

De kokkelvoorraad in de Waddenzee wordt nog steeds sterk gedomineerd door de sterke jaarklasse uit 2011. De totale hoeveelheid kokkels is tussen 2015 en 2016 met zo’n 12% afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog.lees meer

Categorie: Ecologie

Leden Young Wadden Academy op de Frankfurter Buchmesse

maandag 24 oktober 2016

Mans Schepers aan het werk in het klasloklaal van de toekomst op de Frankfurter Buchmesse. Foto: Young Wadden Academy

Mans Schepers en Nora Mehnen waren aanwezig op de Frankfurter Buchmesse 2016 om de Young Wadden Academy te presenteren in the Classroom of the Future 2016 - Lighthouse for ideas.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Kabinet benoemt Blue Energy, Growboxx en Lighthouse tot Nationale Icoon

donderdag 20 oktober 2016

Afsluitdijk vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS. Joop van Houdt.

Het opwekken van elektriciteit uit het verschil tussen zout en zoet water, beplanting van bomen en groenten in droge gebieden en het produceren van medische isotopen zónder kernreactor. De innovaties Blue Energy (energie uit...lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie

Harlinger bagger vormt natuur bij de buren

donderdag 13 oktober 2016

Aangroei van een kwelder door slib

Aan slib kleeft viezigheid, iets dat ongewenst of verontreinigd is zelfs. Maar slib is natuurlijk, dus kun je er – mits schoon – een kwelder van laten groeien. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat

Twijfel over cijfers zeespiegelstijging Wad

dinsdag 11 oktober 2016

Droogvallend Wad

Het is vreemd dat de overheid voor het winnen van zout en gas in de Waddenzee van een veel lagere zeespiegelstijging uitgaat, dan bij dijkbescherming.lees meer

Categorie: Klimaat, Economie

Onderzoek van Stenden ETFI onder waterrecreanten waddengebied

woensdag 28 september 2016

Jachthaven Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie

Afgelopen zomer zijn door enqueteurs van ETFI duizenden bezoekers in het waddengebied bevraagd. Hiermee hoopt Stenden een beeld te krijgen van de reactie van de toeristen op een mogelijke olieramp en de relatie recreant en...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Waddenacademie denkt mee bij omgevingseffecten blue energy

woensdag 28 september 2016

Sluizen bij Den Oever. Foto: Beeldbank RWS Joop van Houdt.

Blue Energy benut zout water (van de Waddenzee) en zoet water (uit het IJsselmeer) voor de productie van duurzame elektriciteit. De technologie heeft een grote wereldwijde grote potentie voor energietransitie en export. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Eindevaluatie programma Zee- en Kust Onderzoek

maandag 26 september 2016

Cover evaluatierapport NWO-ZKO

Een internationale commissie heeft het Nationaal programma zee- en kustonderzoek (ZKO) geëvalueerd. Met deze publicatie wordt het ZKO-programma afgesloten.lees meer

Categorie: Internationaal

Drie landen, één Waddenzee: hoe beheer je dat?

donderdag 22 september 2016

Zicht op de Dollard, op de grens tussen Nederlandse en Duitse Waddenzee. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken.

Al meer dan 30 jaar wordt de Waddenzee gezamenlijk beheerd door Denemarken, Duitsland en Nederland. Tijd voor een evaluatie over hoe deze trilaterale samenwerking eigenlijk functioneert, vonden onderzoekers van het Europese...lees meer

Categorie: Internationaal

Waddenacademie positief over Investeringskader Waddengebied

donderdag 22 september 2016

Zeilboot voor de fugelpolle bij Ameland. Foto: TS

De Waddenacademie heeft de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen schriftelijk haar reactie op het Investeringskader gegeven.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Economie, Ecologie

Onderzoek Rottumerplaat in documentaire op Radio 1

vrijdag 16 september 2016

Luchtfoto Rottumerplaat, bron: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Op zondag 18 september 2016 om 21:00 uur wordt een documentaire uitgezonden bij Radio DOC, het documentaireprogramma op Radio 1. Mathijs Deen doet verslag van een onderzoekstocht in maart van dit jaar van mensen van...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân

donderdag 15 september 2016

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Bron: Uitgeverij Bornmeer.

Op 15 september 2016 verschijnt de vierdelige Nieuwe Encyclopedie van Fryslân die rond de 3000 pagina’s telt, 11.0000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Friesland en is modern...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Zijn afspraken met Groningen Seaports reëel?

maandag 05 september 2016

Eemshaven

Recent zijn harde afspraken gemaakt met Groningen Seaports over de inzet van het havenbedrijf. Meer banen, een hoger rendement en CO2-reductie.lees meer

Categorie: Economie

Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

donderdag 01 september 2016

De haven van Harlingen. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Bosch, secretaris Raad van Advies Waddenzeehavens.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Lezing Katja Philippart op This side of Paradise

woensdag 31 augustus 2016

Afsluitdijk. Foto:Beeldbank RWS. Joop van Houdt

Afgelopen weekend vond het congrestival This Side of Paradise plaats. Een meerdaags natuurevenement dat inhoudelijke lezingen en excursies combineert met andere goede dingen in het leven.lees meer

Categorie: Ecologie

Bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de Afsluitdijk is gering

maandag 29 augustus 2016

Figuur 1. A) Fuiken aangepast met een ruif in elk compartiment om bijvangst te voorkomen. B & C) Ruif achterin in de fuik met pvc-pijp als ontsnappingsmaatregelen voor bijvangst. D) Korf om op wolhandkrab te vissen met ruif.

In opdracht van de Waddenacademie heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Goede Vissers een monitoringsprogramma uitgevoerd naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de...lees meer

Categorie: Ecologie, Persbericht, Waddenacademie

Lid Jonge Waddenacademie Bas Borsje genomineerd voor wetenschapstalent 2016

donderdag 25 augustus 2016

De Jonge Waddenacademie. Van links maar rechts: Mans Schepers, Bas Borsje, Nora Mehnen, Eelke Folmer en Stefan Hartman.De eerste vijf leden van De Jonge Waddenacademie. Foto: Bert Aggenbach.

Het populairwetenschappelijke tijdschrift New Scientist selecteerde 25 jonge topwetenschappers uit Nederland en België om mee te dingen naar de prijs voor het grootste wetenschapstalent van 2016.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Hand aan de kraan bij zoutwinning Wad

dinsdag 23 augustus 2016

Cover position paper zoutwinning

Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het essentieel de ‘hand op de kraan’ te houden. Dit is de voornaamste uitkomst van het onderzoek...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

1,3 miljoen toeristen op vakantie naar de Wadden

donderdag 11 augustus 2016

Toeristen wachten voor de veerboot naar Ameland

Bijna 1,3 miljoen toeristen verbleven in 2015 op de Waddeneilanden. Dit zijn vooral Nederlanders en relatief vaak alleenstaanden. Duitse en Belgische toeristen gaan vaker naar de westelijke Noordzeekust. Dit meldt CBS. lees meer

Categorie: Economie

Veilig van mosselen en oesters genieten

woensdag 03 augustus 2016

Japanse Oesters voor consumptie

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Nathalie Steins, Programma Manager IMARES Wageningen Universiteit & Research.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Waddenacademie brengt position paper Zoutwinning onder de Waddenzee uit

donderdag 28 juli 2016

Cover Position paper zoutwinning

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de loop van het afgelopen jaar een stevige maatschappelijke discussie ontstaan,...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

donderdag 21 juli 2016

groepsfoto Waddenhuisberaad

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee domeinen, het Waddenzee-ecosysteem enerzijds en de economische en sociaal-culturele...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Nederlands, Waddenacademie

6 essays over het Wad verschenen

woensdag 20 juli 2016

Visies op de Wadden; zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie te geven op de toekomst van het waddengebied.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Boek 'Vloeiend landschap' genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2016

maandag 11 juli 2016

Het boek Vloeiend landschap van landschapsarchitect Peter de Ruyter is genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2016. lees meer

Categorie: Algemeen

Waddenacademie brengt actueel overzicht visserijsector in het waddengebied uit

donderdag 07 juli 2016

Cover rapport Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in het Waddengebied. Het rapport geeft een overzicht van de relevante visserij...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Kunst, wetenschap en de wadden

dinsdag 05 juli 2016

Oerolcollege tijdens Oerol op Terschelling. Foto: Karlijn Benthem.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marelie van Rongen, algemeen directeur Terschellings Oerol Festival.lees meer

Categorie: Economie, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Waddenacademie benoemt eerste vijf leden De Jonge Waddenacademie

vrijdag 01 juli 2016

Onderzoeker aan het werk op het wad. Foto: Rob Jungcurt https://beeldbank.rws.nl.

In 2015 nam de Waddenacademie het initiatief om De Jonge Waddenacademie op te richten. Met het oprichten van De Jonge Waddenacademie wil de Waddenacademie jonge onderzoekers stimuleren om onderzoek te doen naar het Waddengebied,...lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie

De kust als economische levensader

donderdag 30 juni 2016

We hebben een Noordzeekust van 523 kilometer die loopt van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Noord-Groningen. Hoe staat het met de economische dynamiek aan de zeeranden van het land? lees meer

Categorie: Economie

Waddenzee middelpunt Europees onderzoek

dinsdag 28 juni 2016

Droogvallend wad tussen Holwerd en Ameland. Foto: TS

De Nederlandse Waddenzee is de komende week het middelpunt van Europese onderzoekers op het gebied van ecosystemen. Zo'n 100 internationale wetenschappers delen hun kennis over het modelleren van ecosystemen met behulp van remote...lees meer

Categorie: Internationaal, Ecologie, Waddenacademie

Samenwerking hoger onderwijs krijgt in Fryslân impuls

maandag 27 juni 2016

Ondertekenaars Hoger Onderwijs Akkoord Fryslân op 24 juni 2016. Foto: RUG.

Vrijdag 24 juni hebben 13 kennisinstellingen en 2 overheden het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) ondertekend. Dit was in de aanwezigheid van een aantal nazaten van hoogleraren van de universiteit van Franeker. Met deze...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Waddenacademie op Internationale Conferentie Fish Passage 2016

vrijdag 17 juni 2016

Afsluitdijk. Foto Beeldbank Rijkswaterstaat Joop van Houdt

Op dinsdag 21 juni zal Katja Philippart (portefeuillehouder Ecologie bij de Waddenacademie) een presentatie geven op de internationale conferentie Fish Passage 2016, in Amherst, Verenigde Staten.lees meer

Categorie: Ecologie

Vacature Waddenvereniging: Teamleider Kennis

donderdag 16 juni 2016

Per direct is de Waddenvereniging op zoek naar een Teamleider Kennis (0,8 fte, 32 uur per week in 4 dagen), een ervaren manager met inhoudelijke deskundigheid op het gebied van de natuur in het waddengebied. lees meer

Categorie: Algemeen

Wadden op eilandenconferentie in Griekenland

woensdag 15 juni 2016

Jouke van Dijk presenteert de Waddenbarometer op eilandenconferentie in Griekenland.

Van 23 tot en met 27 mei 2016 vond de veertiende conferentie plaats van de International Small Islands Studies Association (ISISA) op het eiland Lesbos in Griekenland. De conferentie was opgebouwd rond de thema's: Geïntegreerd...lees meer

Categorie: Internationaal

Waddenacademie steunt Oerol project 36.5/ A durational performance with the sea

dinsdag 14 juni 2016

Publieksparticipatie op het strand West Noordsvaarder voor project van Sarah Cameron Sunde

De New Yorkse kunstenaar Sarah Cameron Sunde staat in een waddengebied gedurende een volle cyclus van het getij. Opkomend water omvat haar lichaam om het vervolgens weer los te laten. 36.5 werd in 2015 gelanceerd en reist tot...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Bijeenkomst monitoring gaswinning Waddenzee

dinsdag 14 juni 2016

Screenshot youtube filmpje monitoring gaswinning Waddenzee

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de Vogelbescherming, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en...lees meer

Categorie: Algemeen

Weerbare wadden – Toekomstperspectieven voor het waddengebied

donderdag 09 juni 2016

Cover Noorderbreedte special Weerbare Wadden

Tijdschrift Noorderbreedte maakte samen met de Waddenvereniging de speciale uitgave Weerbare wadden over de vraag hoe het Werelderfgoed Waddenzee beter beheerd kan worden.lees meer

Categorie: Algemeen

Ruimtegebrek slib oorzaak vertroebeling Eems-Dollard estuarium

maandag 06 juni 2016

Troebel water in de Eems-Dollard. Foto: TS

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het Eems-Dollard estuarium voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de afname van...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme

vrijdag 03 juni 2016

Poster wereldergoed. Bron: werelderfgoed.org.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies op Stenden Hogeschool/ETFI en programmaleider...lees meer

Categorie: Economie

Landschap komt tot leven in Tijdtafel van Nieuw Atlantis

donderdag 02 juni 2016

De tijdtafel van Nieuw Atlantis wordt geïnstalleerd in de kerk in Pingjum. Foto: Stefan Belderbos.

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes, gedeputeerde Kunst en Cultuur en Water van provincie Fryslân. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Wat wordt het streefbeeld voor de Eems-Dollard?

woensdag 01 juni 2016

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter. Daarover waren de acht...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Ondergrond oostelijke Waddenzee beschikbaar in TNO model GeoTOP

vrijdag 27 mei 2016

Impressie van het GeoTOP model voor de westelijke Waddenzee. Bron: TNO.

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D geologische kaarten). Het model GeoTOP is begin 2014 uitgebreid met het westelijke...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Podiumdag 2016 in het teken van Toerisme in het waddengebied

maandag 23 mei 2016

Flyer Podiumdag 2016

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat was de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag in Leeuwarden. Iedereen die betrokken is bij het waddengebied kon op 11 mei 2016...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Trilateral Wadden Sea Cooperation launches framework for the protection of breeding birds in the Wadden Sea

woensdag 18 mei 2016

Eieren op het strand. Broedvogels Waddenzee. Foto: pixabay.

The Joint Monitoring Group for Breeding Birds (JMBB) has launched a framework for an action plan for the protection of breeding birds in the Wadden Sea. lees meer

Categorie: Ecologie

Trekvogel betaalt prijs voor Arctische opwarming tijdens tropische overwintering en stelt lichaamsvorm bij

dinsdag 17 mei 2016

De kanoet zoals hij er nu uitziet (links), en een overdreven projectie hoe de kanoet er in de toekomst uit zou kunnen zien (rechts): kleiner, maar met behoud van de relatieve lange snavel (© Jan van Gils).

Kanoeten (Calidris canutus canutus) trekken heen en weer tussen hun zomerbroedgebied in het Noordpoolgebied en hun overwinteringsgebied in de West-Afrikaanse tropen en tanken bij in de Waddenzee. Een internationale groep...lees meer

Categorie: Ecologie

Seminar Bird Senses of Places op 8 en 9 juni

donderdag 12 mei 2016

Lepelaar, één van de onderzoekssoorten van MetaWad. Foto: Waddenacademie.

Het is inmiddels een mooie traditie: het Sense of Place-seminar voorafgaand aan het Oerol-festival. Een fantastische gelegenheid om samen met beleidsmakers, politici, beheerders, natuurbeschermers, onderzoekers, artiesten en...lees meer

Categorie: Ecologie

Documentaire de Vogelwachter op 19 mei in Leeuwarden te zien

donderdag 12 mei 2016

Still uit documentaire de Vogelwachter.

In het kader van de Nationale Vogelweek 2016 vertoont SliekerFilm op donderdag 19 mei a.s. eenmalig De Vogelwachter, de prachtige natuurdocumentaire van Hans den Hartog. lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Ecologie

Namen wetenschappers Oerol Colleges 2016 bekend

dinsdag 03 mei 2016

Publiek tijdens Oerol College

Kunst en wetenschap stellen beiden de verbeelding centraal. En die hebben we nodig om ons de toekomst of het verleden voor te kunnen stellen. Met de kunstenaars als leidraad, reflecteren wetenschappers ook tijdens Oerol 2016 op...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Wadden voortaan beter in beeld

dinsdag 03 mei 2016

Cover van het boekje Wadden in Beeld. Signalen vanuit beheer.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick Hoeksema, werkzaam bij Rijkswaterstaat namens het Kernteam Basismonitoring, onderdeel...lees meer

Categorie: Algemeen

Toerisme in Groningen verbeteren door Werelderfgoed Waddenzee?

maandag 02 mei 2016

De provincie Groningen bungelt onderaan de lijst als het gaat om het aantal toeristen, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. In een artikel dat verschenen is op RTVNoord worden diverse suggesties gedaan voor het...lees meer

Categorie: Economie

Kanoet moet vechten voor z’n kostje in een zee van voedsel

vrijdag 29 april 2016

Kanoeten op zoek naar schelpdieren in de wadbodem met zeegras in de experimentele set-up in het vogelexperimenteercentrum van het NIOZ. Foto: Jeroen Onrust

Elk jaar trekken kanoeten van hun Arctische broedgebieden via onze Waddenzee naar het zuiden. Hier overwinteren ze in Banc d’Arguin, een Waddengebied van contrasten grenzend aan de Sahara en de Oost-Atlantische Oceaan. lees meer

Categorie: Ecologie

Podiumdag Toerisme in het Waddengebied

maandag 25 april 2016

Flyer Podiumdag 2016

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat is de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag. Iedereen die betrokken is bij het waddengebied kan op 11 mei kennis nemen van...lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Algemeen

Vacature Promotieonderzoek bio-geomorfologie van Waddenzee kwelders

vrijdag 22 april 2016

Kwelder in Groningen. Foto: Waddenacademie.

De Universiteit Hamburg is op zoek naar een onderzoeker voor de positie van PhD-student voor een project over bio-geomorfologie van de Waddenzee kwelders. Het project gaat dit najaar van start. lees meer

Categorie: Ecologie

Koninklijke garderobe uit 17de eeuw gevonden in de Waddenzee

dinsdag 19 april 2016

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel is een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer een zeer exclusieve japon die wonderbaarlijk goed bewaard is gebleven. Deze japon is het...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Waddenacademie evalueert vier onderzoeksprojecten Waddenfonds

dinsdag 19 april 2016

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd. Het betrof de projecten Mosselwad, Waddensleutels, WaLTER en Metawad. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Nieuw jeugdboek Uitblinkerz! onderdeel educatief project

maandag 11 april 2016

Cover Uitblinkerz!

Kinderen van groep 6 van OBS ’t Wad in Harlingen krijgen een bijzondere primeur. Op dinsdag 12 april maken ze als onderdeel van een nieuw educatief project van de Waddenvereniging kennis met de schrijver en het boek. lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief geschiedenisnetwerk Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland

maandag 11 april 2016

beeld logo geschiedenisnetwerk

Het Netwerk voor de grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland heeft als doel samenwerking duurzaam te versterken en het grensoverschrijdend cultuurtoerisme te stimuleren.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal

Verrassend: voedseldichtheid op het wad geen goede voorspeller voor aantallen vogels

donderdag 07 april 2016

Een kanoet met opgeplakte zender en kleurringen om hem individueel herkenbaar te maken (foto Allert Bijleveld, NIOZ).

Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten wetenschappers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.lees meer

Categorie: Ecologie

Somber perspectief voor mbo'er

dinsdag 05 april 2016

Het realiseren van het doel van de Participatiewet wordt een bijkans onmogelijke opgave. Dat stelt hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk in een artikel dat op 5 april verscheen in de Leeuwarder Courant. lees meer

Categorie: Economie

Waddenfonds investeert 8 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme

dinsdag 05 april 2016

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...lees meer

Categorie: Algemeen, Economie

Drones en de Waddenzee

maandag 04 april 2016

Opname van zeegraskartering met een drone. Foto: Jannes Heusinkveld.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jannes Heusinkveld, werkzaam bij The Fieldwork Company, een bedrijf dat is gespecialiseerd...lees meer

Categorie: Ecologie

Waddenacademie brengt jaarverslag 2015 uit

vrijdag 01 april 2016

Cover Jaarverslag 2015

De Waddenacademie heeft op 31 maart het jaarverslag over 2015 aangeboden aan het Waddenfonds. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

vrijdag 01 april 2016

Cover Wadden in Beeld

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. lees meer

Categorie: Algemeen

Economie aan de randen van Nederland

dinsdag 29 maart 2016

Jouke van Dijk. Foto: Walther Walraven.

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randenlees meer

Categorie: Economie

6 essays over het Wad in opdracht van I&M

dinsdag 29 maart 2016

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes essays wil laten schrijven ten behoeve van de Beleidsverkenning "Toekomstige rol...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Internationaal, Klimaat

Nonnetjes schelpen in de Waddenzee: terug van weggeweest

dinsdag 22 maart 2016

Gedeeltelijk ingegraven nonnetje (Macoma balthica) met uitgestoken sifo's. De rechter sifo is de zuigsifo waarmee het diertje voedsel opneemt. De linker sifo fungeert als uitlaat. Foto: Tanya Compton.

De diepte waarop nonnetjes schelpen zich in de wadbodem ingraven is een goede voorspeller van de conditie van het wad. De gemiddelde ingraafdiepte van deze schelpdieren zegt zelfs meer over de kwaliteit van het wad dan het totale...lees meer

Categorie: Ecologie

Waarde van natuur voor woningkopers veel groter dan gedacht

maandag 21 maart 2016

Op 24 maart promoveert Michiel Daams aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de economische waarde van natuur. lees meer

Categorie: Economie

Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

vrijdag 18 maart 2016

Mosselbank in de Waddenzee. Foto: Norbert Dankers.

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude...lees meer

Categorie: Ecologie

Duits-Nederlands ‘Geschiedenisnetwerk’ van start

donderdag 17 maart 2016

Op woensdag 16 maart is het Netwerk voor grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start gegaan. Vertegenwoordigers van een twintigtal Nederlandse en Duitse organisaties kwamen gisteren...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

'Friesland laat kansen zilte landbouw liggen'

donderdag 17 maart 2016

Op 15 maart 2016 sprak Pier Vellinga, lid van de Waddenacademie, de jaarlijkse Magister Alvinuslezing uit van de gelijknamige scholengemeenschap in Sneek. In de lezing die als titel had: Klimaatverandering na Parijs’ ging hij in...lees meer

Categorie: Klimaat

Eerste promotie RUG/Campus Fryslân binnenkort een feit

dinsdag 15 maart 2016

In 2011 is de stichting University Campus Fryslân (UCF) gestart. Belangrijk onderdeel vanaf de start is de Graduate School, waarbinnen promotieonderzoek wordt gedaan naar de Friese hotspots.lees meer

Categorie: Algemeen

Economische kengetallen garnalenvisserij op een rij gezet

woensdag 09 maart 2016

Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: TS

Uit een door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de periode 2012-2014 in de landen rond de Noordzee ruim 500 schepen actief zijn in de garnalenvisserij. Daarvan varen iets minder...lees meer

Categorie: Economie, Persbericht

Waddenacademie brengt audit over trekvissen uit

dinsdag 08 maart 2016

Klaas Kielstra  ontvangt het rapport uit handen van Katja Phillippart

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Op 8 maart heeft dr....lees meer

Categorie: Persbericht, Ecologie, Waddenacademie

Hoe reageert zeegras op bedreigingen in z'n omgeving?

maandag 07 maart 2016

Zeegras. Foto: beeldbank RWS.

Wereldwijd verliezen zeegras ecosystemen terrein. Stormen zorgen voor meer golven, en verhoging van concentraties aan voedingsstoffen en troebeler water in de ondiepe kustgebieden waar zeegrasvelden voorkomen. Meer golfwerking...lees meer

Categorie: Ecologie

Leestekens van het landschap

vrijdag 04 maart 2016

Screenshot website leestekens van het landschap

De website leestekens van het landschap geeft informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan driehonderd cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in Nederland. Tezamen vertellen deze het...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Gert Nieuwboer toegetreden tot Raad van Toezicht Waddenacademie

vrijdag 04 maart 2016

Gert Nieuwboer. Foto: SNP.

Ir. Gert Nieuwboer, afgestudeerd als bioloog in Wageningen en directeur van SNP Natuurreizen is per 1 maart 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Hoe komt dat plastic toch in en uit de zee?

donderdag 03 maart 2016

Plastic verzameld op wadplaat. Foto: Nienke Dijkstra.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Nienke Dijkstra, schipper en innovator Waddenzee en betrokken bij het programma "Naar een...lees meer

Categorie: Algemeen

Een 'Parijs-vriendelijke' landbouw

dinsdag 01 maart 2016

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven

Op vrijdag 26 februari a.s organiseerden het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing met als titel: ‘’Boeren na de Klimaat akkoorden van Parijs’’. De inleiding werd verzorgd door...lees meer

Categorie: Klimaat

De Waddenzee als een archief van landschapsontwikkeling, klimaatverandering en geschiedenis

dinsdag 23 februari 2016

Onderzoekers aan het werk op een wadplaat. Foto: Waddenacademie

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en landschapsontwikkeling in de laatste 10.000 jaar langs de Oost-Friese kust te...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Dubbele zeedijk beter tegen hoog zeewater

vrijdag 19 februari 2016

Wandelaars op de zeedijk. foto: Waddenacademie.

Op 16 februari hield klimaatwetenschapper Pier Vellinga van de Waddenacademie de eerste Caspar de Robleslezing van Wetterskip Fryslân. In de lezing schetste hij een dubbele zeedijk of een doorbraakvrije dijk, als twee...lees meer

Categorie: Klimaat

Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

donderdag 04 februari 2016

Cover Evaluatie Structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Veel belangstelling voor ONOF-Congres ‘KrimpKRACHTIG’

donderdag 04 februari 2016

Forum tijdens congres Krimpkrachtig. Beeld: RTNOF.

BURDAARD - Op maandagavond 1 februari vond in MFC Het Spectrum het jaarlijkse ONOF-congres plaats. Het thema was ‘KrimpKRACHTIG’: Hoe moet ondernemend Noordoost Fryslân omgaan met de krimp in de regio? De inleiding werd verzorgd...lees meer

Categorie: Economie

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s