Nieuwsarchief

Deltanieuws special: Nationaal Deltacongres 2017

vrijdag 10 november 2017

Screenshot film Deltaprogramma

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. Ongeveer 1500 deelnemers bezochten het plenaire programma, de Deltaparade en de vijf verschillende parallelsessies.lees meer

Categorie: Klimaat

Rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

dinsdag 07 november 2017

Cover rapport geothermie

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld. lees meer

Categorie: Geowetenschap

Veel belangstelling voor belang stilte en duisternis in de Wadden

vrijdag 20 oktober 2017

Nynke_Rixt Jukema gaf een inhoudelijke

Ruim 120 onderzoekers, beleidsmedewerkers, ondernemers en bewoners gingen gisteren en vandaag in gesprek op het Symposium Feel the Night over het belang van stilte en duisternis in het Waddengebied. Het 19e symposium van de...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Franke van der Molen winnaar Waddenacademieprijs 2017

donderdag 19 oktober 2017

Op 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Franke van der Molen voor zijn proefschrift...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

woensdag 18 oktober 2017

Kokkels. Foto: TS

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Pier Vellinga in De Duurzame 100 op plek 46

maandag 09 oktober 2017

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie staat op nummer 46 in de Trouw Duurzame 100 van 2017.lees meer

Categorie: Klimaat, Algemeen

Waaien we weg of waaien we uit?

dinsdag 03 oktober 2017

Luchtfoto van de dijk bij Ferwert. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder, initiator van Sense of Place.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie

Waddenacademie op Springtij 2017

dinsdag 19 september 2017

Schapen op de dijk op Terschelling

Tijdens Springtij 2017, het jaarlijkse duurzaamheidsfestival op Terschelling, zal de Waddenacademie op vrijdag 22 september om 14.15 uur op de dijk bij Kinnum een sessie over het waddengebied verzorgen.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

donderdag 07 september 2017

Dollard dijk. Foto: Thea Smit

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen. lees meer

Categorie: Klimaat

Inspirerende visies op Marneslenk

dinsdag 05 september 2017

Fietsexcursie Marneslenk. Foto: Peter de Ruyter

Op 31 augustus j.l. zijn in Pingjum een drietal visies op de toekomst van de Marneslenk gepresenteerd. De visies zijn het resultaat van een intensieve werkweek onder de noemer Living Lab Marneslenk 2.0. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Sessies over waddentoerisme op ERSA congres in Groningen

dinsdag 29 augustus 2017

Ersa congres Groningen

van 29 augustus tot en met 1 september vindt in Groningen het 57e congres van de European Regional Science Association (ERSA) plaats met als thema “Social Progress for Resilient Regions”. Ruim 800 wetenschappers en beleidsmakers...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Aantal lepelaars zegt wat over de Waddenzee

dinsdag 29 augustus 2017

Lepelaar. Foto: Piet Munsterman via freenatureimages.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Petra de Goeij, verbonden aan de Werkgroep Lepelaar en Project Metawad. lees meer

Categorie: Ecologie

Zeehonden zijn migranten (en soms toeristen)

maandag 28 augustus 2017

Jonge gewone zeehond. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

Op woensdag 30 augustus promoveert Sophie Brasseur aan de Wageningen University op haar onderzoek: "Seals in motion. How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea"lees meer

Categorie: Ecologie

Presentatie ‘De vergeten slenk’ in Pingjum

maandag 21 augustus 2017

Marneslenk. Foto: cover reader living lab Marneslenk 2.0)

Op donderdag 31 augustus vindt van 13 tot 15 uur in de Victoriuskerk in Pingjum de eindpresentatie plaats van ‘Living Lab Marneslenk 2.0’. Gedurende de week hebben studenten en jonge onderzoekers aan de hand van inspirerende...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Persbericht

Waddenacademie brengt advies uit in het kader van het convenant Viswad

maandag 21 augustus 2017

cover publicaties_alg

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen over de vraag welke gebieden vanuit een ecologisch gezichtspunt het meest geschikt zijn om te...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017

dinsdag 15 augustus 2017

Bovenaanzicht gaswinlocatie in de duinen van  Ameland bron: Jaap de Vlas

Symposium op 14 en 15 september 2017 over de gevolgen van bodemdaling op Oost-Amelandlees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap, Waddenacademie, Algemeen

ISISA Nieuwsbrief juli 2017

dinsdag 15 augustus 2017

Klaas Deen presenteerde op Kangaroo Island de opzet voor de komende ISISA conferentie.

De International Small Islands Studies Association (ISISA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht met daarin een terugblik op de 15e Islands of the World ISISA conference op Kangaroo Island. lees meer

Categorie: Internationaal

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

vrijdag 11 augustus 2017

Terschelling bron: RWS Joop van Houdt

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

CWSS Waddenzee dag 2017

donderdag 10 augustus 2017

Waddenseaday

Op 31 augustus 2017 organiseren het Common Wadden Sea Secretariat en Nationaal Park Waddenzee Niedersachsen de jaarlijkse Waddenzee dag in het UNESCO Wadden Sea World Heritage Visitor Centre in Wilhelmshaven.lees meer

Categorie: Internationaal

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

dinsdag 01 augustus 2017

Zeehondenexcursie op het wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum-snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eemsdelta

dinsdag 18 juli 2017

Zicht op Eemshaven TS

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juli 2017 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Online onderzoek naar risico's in het waddengebied

vrijdag 14 juli 2017

Zon op het Wad foto:TS

Helmholz Center Geesthacht (HZG) en het Waddenzee Forum (WSF) nodigen bezoekers en bewoners in het waddengebied uit om deel te nemen aan een online onderzoek. lees meer

Categorie: Internationaal, Algemeen

Mosselpatronen blijken blauwdruk voor landschapsherstel wadplaten

donderdag 13 juli 2017

De ruimtelijke structuur van mosselpatronen. Foto: Johan van de Koppel

Mosselbanken zijn de koraalriffen van de Waddenzee. Deze krachtige biobouwers trekken vissen, vogels en kleine organismen aan en houden het getijde-ecosysteem veerkrachtig. Op welke manier mosselen deze veerkracht...lees meer

Categorie: Ecologie

Conferentie ISISA 2017 afgerond

vrijdag 07 juli 2017

De overhandiging van de vlag. Op de foto van links naar rechts: Peter Clements van Kangaroo Island, president van ISISA Godfrey Baldacchino enklaas Deen, secretaris van de Waddenacademie.

De 15e ISISA (International Small Island Studies Association) conferentie vond plaats op Kangaroo Island (Australië) van 2 tot 7 juli. lees meer

Categorie: Internationaal

Onszelf tegen de zee beschermen en tegelijk unieke kustnatuur behouden

maandag 03 juli 2017

Zandsuppletie Ameland 2010. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Petra Damsma, projectleider Natuurlijk Veilig bij Rijkswaterstaat.lees meer

Categorie: Algemeen

Zilte landbouw de toekomst?

maandag 26 juni 2017

Zilte aardappelen worden geoogst

Pier Vellinga was te gast in het radioprogramma Vroege Vogels om te vertellen over Zilte landbouw en het onlangs gehonoreerde Interreg project Zilte teelten - SalFar.lees meer

Categorie: Klimaat

Stop met het ophogen van de dijken

maandag 26 juni 2017

Mans Schepers in de uitzending van RTV Noord

Naar aanleiding van het congres Ditching Dikes? interviewde RTV Noord Mans Schepers en Eelke Folmer, beiden lid van de Young Wadden Academy. lees meer

Categorie: Klimaat

Islands of the World Conference 2017

vrijdag 23 juni 2017

Van 2-7 juli wordt op Kangaroo Island (Australië) de 15e Islands of the world Conference gehouden met als thema: Small Island Communities; Models for Global Survival. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Internationaal

Vismigratierivier op Fish Passage Conference 2017

donderdag 22 juni 2017

Katja Philippart presenteert de vismigratierivier op de Fish Passage Conference 2017

Van 19 t/m 21 juni was de Fish Passage Conference 2017 in Oregon USA. Aan deze conferentie, waaraan ecologen, wetenschappers, engineers en overheden van over de hele wereld deelnamen, werd ook informatie gegeven over de...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Hoe zou dat zijn, een waddenzee zonder dijken?

donderdag 22 juni 2017

Kwelders SChiermonnikoog. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt

De Young Wadden Academy organiseert vandaag haar eerste symposium: Ditching Dikes? Meer dan 100 studenten en onderzoekers uit heel Nederland komen vandaag naar Leeuwarden om te praten over een idee dat op het eerste oog wat...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Interreg project “Zilte teelten - SalFar” gehonoreerd

vrijdag 09 juni 2017

Proefvelden zilte teelt op Texel. Foto: Ziltproefbedrijf

In juni 2015 heeft de Waddenacademie het initiatief genomen om het internationale project “Zilte teelten - SalFar" te ontwikkelen. Gisteren is het project toegekend en de voorbereidingen voor de internationale samenwerking zijn...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie

Suzanne Hulscher gekozen tot KNAW lid

vrijdag 09 juni 2017

Het Trippenhuis in Amsterdam waar de KNAW is gehuisvest. Foto: KNAW

De KNAW heeft 26 nieuwe leden gekozen. Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer, in het bijzonder de watersystemen, aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Wetenschappelijke adviesraad van de Waddenacademie is één van de...lees meer

Categorie: Algemeen

Help werelderfgoed Waddenzee vooruit met keuze voor kennis

dinsdag 06 juni 2017

Cover Wadden in Beeld 2016

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick Hoeksema, projectleider kernteam Basismonitoring bij Rijkswaterstaatlees meer

Categorie: Algemeen

Toerisme in Friesland negeert eigen inwoners als potentiële klant

dinsdag 06 juni 2017

Droogvallen op het wad bij Harlingen. Foto: Waddenacademie

Op dinsdag 6 juni promoveert Jelmer Jeuring aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek: 'Perspectives on proximity tourism in Fryslân'lees meer

Categorie: Economie

Kanoeten gedragen zich in Afrika anders dan in de Waddenzee

donderdag 01 juni 2017

Kanoet. Foto: Marcel van Kammen

Dat voedselvoorkeuren en sociaal gedrag verschillen tussen culturen wereldwijd, geldt niet alleen voor mensen. Kanoeten, bijvoorbeeld, gedragen zich in Afrika heel anders dan in Nederland, beschrijft Thomas Oudman,...lees meer

Categorie: Ecologie

Waddenfonds investeert in duurzame recreatie en toerisme

donderdag 01 juni 2017

De vlag van Waddenzee werelderfgoed. Foto: Cora de Leeuw

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...lees meer

Categorie: Algemeen

Namen wetenschappers Oerolcolleges 2017 bekend

dinsdag 30 mei 2017

De Oerolcolleges werden vorig jaar druk bezocht.

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. lees meer

Categorie: Algemeen

Vaartocht Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

vrijdag 26 mei 2017

Uitleg over de vaartocht en inleiding op de Waddenkwis door Michiel Firet (SBB/PRW)

Korte impressie van de tweede dag van het 18e symposium van de Waddenacademie, in samenwerking met Programma Rijke Waddenzee.lees meer

Categorie: Waddenacademie

Terugblik eerste dag Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

woensdag 24 mei 2017

Kerkgebouw de Hoekstien in Nes (gemeente Dongeradeel)

Korte impressie van de eerste dag van het 18e symposium van de Waddenacademie, in samenwerking met Programma naar een Rijke Waddenzee lees meer

Categorie: Waddenacademie

Jaarrapportage Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

zondag 21 mei 2017

Cover Wadden in Beeld 2016

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen

14th International Scientific Wadden Sea Symposium works towards Trilateral Research Agenda

dinsdag 16 mei 2017

Scientists from Denmark, Germany, and the Netherlands discussed common research goals at the 14th ISWSS.lees meer

Categorie: Internationaal

Rapport ‘Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’ verschenen

dinsdag 16 mei 2017

Sedimentatie op het wad bij Schiermonnikoog

Vorige week verscheen in opdracht van de Waddenvereniging een omvangrijk literatuuronderzoek door wetenschapsjournalist Rolf Schüttenhelm.lees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap

Denk in kansen voor het Wad

dinsdag 16 mei 2017

Het wad bij Noorpolderzijl. Foto: Jan Huneman

Het Waddengebied is een oneindig mooi natuur- en cultuurgebied, waar men al eeuwen leeft, woont en werkt. Pier Vellinga van de Waddenacademie vertelt in Noordz over de kansen voor de Waddenregio door klimaatverandering.lees meer

Categorie: Klimaat

Symposium Young Wadden Academy 'Ditching Dikes'

donderdag 11 mei 2017

Luchtfoto van kwelderlandschap Schiermonnikoog. Foto: beeldbank RWS. Joop van Houdt

Weg met de dijken!? De titel van het eerste symposium van de Young Wadden Academy is 'Ditching Dikes'. Hoe zou het Waddengebied eruit zien zonder dijken? Tijdschrift Noorderbreedte interviewde Mans Schepers, lid van de Young...lees meer

Categorie: Algemeen

Zichtlijnen op het Friese Landschap bij Slieker Film

dinsdag 09 mei 2017

Aardappels rooien. Beeld: Friesch Filmarchief

Op donderdag 18 mei vindt bij Slieker Film in Leeuwarden de tweede FÛN FOOTAGE JÛN plaats met als thema: Lân yn opbou. Zichtlijnen op het Friese landschap.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

14e Wetenschappelijke Waddenzee Conferentie in Tønder van start

dinsdag 09 mei 2017

Opening van de conferentie in Tønder ISWSS14. Foto: CWSS

Hoeveel vis en mosselen kunnen uit de Waddenzee worden genomen zonder het ecosysteem te verstoren? Hoe beïnvloeden klimaatverandering en stijgende zeespiegel de flora en fauna van de Waddenzee? Hoe kunnen toeristen van de...lees meer

Categorie: Internationaal

Vacature Common Wadden Sea Secretariat

maandag 08 mei 2017

Luchtfoto Waddengebied bij Rottum. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven, Duitsland zoekt een programmamanager "Emerging Issues, Science and Data Management"lees meer

Categorie: Internationaal

Tresoar Fellowship collectie onderzoek

donderdag 04 mei 2017

Afbeelding van oude geschriften uit de collectie van Tresoar

De Tresoar-Fellow is een stipendium dat jaarlijks door Tresoar en de Vrienden van Tresoar beschikbaar wordt gesteld, voor een academicus uit binnen- of buitenland om maximaal voor een periode van drie maanden onderzoek te doen...lees meer

Categorie: Algemeen

Economie en natuur kunnen elkaar versterken

dinsdag 02 mei 2017

Een baggerschip en veerboot passeren elkaar op de Waddenzee in de vaargeul naar Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Olga van der Valk, onderzoeker Nieuwe verdienmodellen en ketensamenwerking aan de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Concept versie Trilaterale Onderzoek Agenda gepubliceerd

dinsdag 02 mei 2017

Cover concept Trilaterale Onderzoek Agenda

De concept versie van de Trilaterale Onderzoek Agenda is openbaar en wordt volgende week besproken tijdens het 14e International Scientific Wadden Sea Symposium in Tønder, Denemarken. lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie

Conferentieverslag: Migratie in de Eems Dollard Regio

woensdag 26 april 2017

Hollandgangers, jonge vrouwen uit Lingen (DLD) als dienstmeisje werkzaam in NL op de foto in Hollandse klederdracht, omstreeks 1925

De tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk, op 6 april jl. in Lingen (D), stond in het teken van grensoverschrijdende migratie in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Academy Adventures in Den Helder

maandag 24 april 2017

AcademyAdventures website

Op 18 mei aanstaande organiseren de Waddenacademie en Maritime Campus Netherlands de Podiumdag 2017. Vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties zijn van harte uitgenodigd voor het middagtheaterprogramma, dat vanaf 14.45 uur...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Invloed vervuiling Waddenzee op in sediment levende dieren

vrijdag 21 april 2017

Wadpieren op de wadplaat

Op 21 april promoveerde Joao Leite Gusmão Junior aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzocht hoe de ecologische functie van in het sediment levende dieren, zoals kokkels en wormen, wordt beïnvloed door milieuvervuiling,...lees meer

Categorie: Ecologie

Pilotstudie inzicht in toerisme Waddengebied

dinsdag 18 april 2017

Cover rapport Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie, Persbericht

Huis voor de Wadden decor van the Passion

dinsdag 18 april 2017

Elske DeWall vanuit de tuin van het Huis voor de Wadden, tijdens de Passion 2017

Donderdag 13 april was Leeuwarden het decor voor de uitvoering van the Passion, een unieke vertelling over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn kruisiging en opstanding, uitgezonden op NPO 1.lees meer

Categorie: Algemeen

Jaarverslag Waddenfonds 2016

dinsdag 11 april 2017

Cover Jaarverslag Waddenfonds 2016

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2016 uitgebracht, dat de titel Toekomstgericht investeren heeft gekregen.lees meer

Categorie: Algemeen

Lezing Meindert Schroor op conferentie geschiedenisnetwerk

vrijdag 07 april 2017

sheet presentatie

Op 6 april werd in Lingen (DLD) een conferentie georganiseerd door het Geschiedenisnetwerk over migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden en verleden. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Lezing Jasper Heslinga: Toerisme in het waddengebied

donderdag 06 april 2017

Een volle veerboot naar Ameland. Foto: TS

Op zondag 2 april vertelde Jasper Heslinga over zijn promotieonderzoek naar toerisme in het Waddengebied in een nieuwe editie van Museum Universiteit, georganiseerd door RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Waddenacademie brengt jaarverslag 2016 uit

maandag 03 april 2017

Cover jaarverslag 2016 thumb

De Waddenacademie heeft op 31 maart het jaarverslag over 2016 aangeboden aan het Waddenfonds.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Verzilting als kans voor Nederland

vrijdag 31 maart 2017

Luchtfoto Zilt Proefbedrijf op Texel

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen de Vos, hoofd Onderzoek en Ontwikkeling, Zilt Proefbedrijf. Recent onderzoek toont...lees meer

Categorie: Klimaat

Bijeenkomst vispasseerbaarheid

donderdag 30 maart 2017

Zoet-zout overgang bij Zwarte Haan. Foto A&W.

Op woensdag 29 maart organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee een bijeenkomst over de vispasseerbaarheid van zoet-zout overgangen langs de Nederlandse Waddenkust. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de...lees meer

Categorie: Ecologie

Hoe zeegras omgaat met stress door bio-bouwen in zijn eigen omgeving

donderdag 30 maart 2017

Zeegras. Foto: Beeldbank RWS

Op 30 maart promoveert Laura Soissons aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar de veerkracht van zeegras bij bedreigingen in Europa en China. lees meer

Categorie: Ecologie

Migratie in de grensstreek vroeger en vandaag

maandag 27 maart 2017

Hollandgangers, jonge vrouwen uit Lingen (DLD) als dienstmeisje werkzaam in NL op de foto in Hollandse klederdracht, omstreeks 1925

Op 6 april wordt in het Theaterpädagogische Zentrum in Lingen een conferentie georganiseerd die zich op migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden en verleden richt. Wat weten wij over de Duitse en Nederlandse...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Kennis essentieel voor een duurzaam welvarend Nederland

dinsdag 21 maart 2017

De Haven den Delfzijl. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS.

De Nederlandse economie heeft de komende decennia dringend behoefte aan wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt dat in het position paper 'Kennis...lees meer

Categorie: Algemeen

Het lot van zeegrasgraszaden en implicaties voor kustvegetatieherstel

dinsdag 21 maart 2017

De onderzoeker aan het werk. Bron: NIOZ

Op maandag 20 maart promoveerde Zhenchang Zhu aan de Radbouduniversiteit Nijmegen op het proefschrift "Seed fate in space and time. Implications for regeneration of coastal wetlands". lees meer

Categorie: Klimaat, Ecologie

Deense Nationalpark Vadehavet op werkbezoek

maandag 20 maart 2017

Excursie naar Schiermonnikoog met vertegenwoordigers nationaal park Vadehavet. Foto Herman Verheij

Op 17 en 18 maart waren 20 vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet (Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op 17 maart kregen ze in het Huis voor de Wadden nadere uitleg over de Nederlandse situatie...lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal

Uitgebreid verslag Waddentour nu beschikbaar

dinsdag 14 maart 2017

Rondleiding aan boord van het garnalenschip HK-80 tijdens Waddentour

Op 17 februari jl. organiseerden PRW en Waddenacademie een waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Waddenacademie

Lezing Pier Vellinga op Geo Promotion Congres

dinsdag 14 maart 2017

Pier Vellinga, Portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie

Op vrijdag 10 maart gaf Pier Vellinga een lezing op het congres van Geopromotion, de studenten vereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Martin Baptist maakt kans op ingenieursprijs

vrijdag 10 maart 2017

Martin Baptist. Foto: Waddenacademie

Martin Baptist, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, is genomineerd voor de Prins Friso Ingenieursprijs. Hij combineert ecologie en waterbouwkunde in projecten die zowel de kustverdediging als de natuurontwikkeling...lees meer

Categorie: Algemeen

Op naar een gezonde visstand in Waddenzee

dinsdag 07 maart 2017

Schol. Foto: Foto-Fitis Sytske Dijksen via www.freenatureimages.eu

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Paddy Walker, adviseur bij Programma naar een Rijke Waddenzee en lector Kust en Zee bij...lees meer

Categorie: Ecologie

De Wadden geen natuur zonder cultuur

donderdag 02 maart 2017

Boerderij in Eiderstedt Excursie naar het wadden cultuurlandschap tijdens Symposium Waddenland Outstanding. Foto: Thomas Lorenzen

Op 1 december gaf historisch geograaf Hans Renes tijdens het Symposium Waddenland Outstanding een lezing over de waddenzeeregio als cultuurlandschap. Naar aanleiding van deze lezing werd Hans Renes geïnterviewd door Wio Joustra...lees meer

Categorie: Internationaal

Doorbraak voedselzekerheid met Nederlandse kennis over zilte landbouw

donderdag 02 maart 2017

Proefveld zilt proefbedrijf op Texel

Nederlandse onderzoekers hebben een manier gevonden om bepaalde gewassen te laten groeien op afgeschreven, zilte landbouwgrond. Een ware innovatie, want voedselproductie op verzilte grond werd altijd voor onmogelijk gehouden....lees meer

Categorie: Klimaat

Nienke Dijkstra genomineerd voor Uitdagers en Aanpakkers

dinsdag 28 februari 2017

Plastic verzameld op een droogvallende plaat in de Waddenzee. Foto: Doe eens Wad

Nienke Dijkstra is genomineerd voor het programma Tegenlicht van de VPRO - Uitdagers en aanpakkers die buiten de gebaande paden verandering organiseren. Een mooie kans om het onderwerp Plastic Soep in de Waddenzee ook landelijk...lees meer

Categorie: Algemeen

Waddentour over relatie wetenschap en visserijpraktijk Waddenzee

donderdag 23 februari 2017

Visser op de Waddenzee

Op 17 februari jl. organiseerden PRW en Waddenacademie een waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Museum Universiteit: Toerisme in het waddengebied

vrijdag 17 februari 2017

De veerboot naar Ameland

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Wadlopen toe aan vernieuwing?

maandag 06 februari 2017

Wadlopen. Foto: Waddenacademie

Welke trends zijn de komende tien jaar te verwachten in het avontuurlijk- en duurzaam toerisme en wat voor invloed dit kan gaan hebben op het wadlopen? Een groep studenten van de opleiding Tourism Management van Stenden...lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Vacature: PhD Candidate: Boundary Arrangements in Flood Risk Management

donderdag 02 februari 2017

Dijk op Ameland

The Radboud University is looking for a PhD Candidate: Boundary Arrangements in Flood Risk Management lees meer

Categorie: Klimaat, Algemeen

Vogels tellen in Mauritanië

donderdag 02 februari 2017

Overtijende vogels op een wadplaat

Deze maand worden langs de hele ‘Oost-Atlantische kust’, van Siberië tot zuidelijk Afrika, trekvogels geteld. In Mauritanië is de Banc d’Arguin een beroemde hotspot van wadvogels.lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Het Waddenbeheer moet vooral slimmer

dinsdag 31 januari 2017

luchtfoto Rottumeroog. Beeldbank RWS - Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Franke van der Molen, onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid aan de Radboud...lees meer

Categorie: Algemeen

Provincie laat NIOZ zeewierkansen Noord-Holland onderzoeken

vrijdag 27 januari 2017

Het NIOZ zeewiercentrum op Texel. Foto: NIOZ

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en biobrandstof. De provincie Noord-Holland wil deze kansen benutten door het...lees meer

Categorie: Ecologie

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

dinsdag 24 januari 2017

screenshot website Nationaal georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’ is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden.lees meer

Categorie: Geowetenschap

Gezamenlijke kennis helpt conflicten in Waddengebied beheersen

woensdag 11 januari 2017

Overtijende vogels op wadplaat met robbenboot op de achtergrond

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met benutting van het gebied voor bijvoorbeeld visserij, recreatie en...lees meer

Categorie: Algemeen

Natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot

dinsdag 03 januari 2017

Onderzoekers in de modder. Foto: Luca van Duuren

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Luca van Duuren, senior onderzoeker bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie

Open Atelier in het Fries Museum ‘Ebb & Flow paintings’

maandag 19 december 2016

Schilderij in de kwelder. Foto: Kaneli & Smit

Van 20 t/m 24 december dagelijks om 14 uur gaat het kunstenaarsduo Kaneli & Smit een presentatie geven over hun werkwijze en het ontstaan van Ebb & Flow Paintings in het Fries museum.lees meer

Categorie: Algemeen

Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

vrijdag 16 december 2016

Cover rapport Tweede kennistafel Spoelmeer Holwerd aan zee

Het tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november deze Kennistafel georganiseerd. De bevindingen van deze Kennistafel zijn nu...lees meer

Categorie: Algemeen

North Sea Region Climate Change Assessment (NOSCCA) published

donderdag 15 december 2016

Cover NOSCCA

The North Sea Region Climate Change Assessment offers an up-to-date review of our current understanding of climate change in the North Sea and adjacent areas, as well as its impact on ecosystems and socio-economic sectors.lees meer

Categorie: Klimaat

Het Wad in vijf dimensies

donderdag 15 december 2016

Gezicht op Balgzand. De Helderse Volksuniversiteit presenteert een serie lezingen over het waddengebied

De Helderse Volksuniversiteit (HVU) presenteert vanaf 12 januari vijf avondlezingen over het mooiste natuurgebied van ons land: de Wadden. Geologie, klimaat, economie, cultuurhistorie en ecologie van dit Werelderfgoed komen aan...lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen

Planperiode Structuurvisie Waddenzee verlengd

donderdag 15 december 2016

Vuurtoren Schiermonnikoog

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017 aflopen, maar de nieuwe Structuurvisie Waddenzee is pas januari 2019 gereed. lees meer

Categorie: Algemeen

Rapport Verkenning Slibhuishouding Waddenzee

dinsdag 13 december 2016

Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee de taak om er voor zorg te dragen dat de ecologische kwaliteit van het...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

dinsdag 29 november 2016

Eems-Dollard vanaf de Punt van Reide.

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten. De samenwerkende partijen in het gebied zijn blij met de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

De identiteit van het Waddenland

dinsdag 29 november 2016

Verlorenhörn, Noord-Duitsland. Foto: Karsten Reise

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Meindert Schroor, portefeuillehouder cultuurhistorie bij de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

maandag 28 november 2016

Screenshot ecotopenkaart

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. Eén van de manieren om veranderingen in ecosystemen en...lees meer

Categorie: Ecologie

Suzanne Hulscher wordt Simon Stevin Meester; Hoogste Nederlandse onderscheiding technisch onderzoek

maandag 28 november 2016

Waddenzee

Prof. dr. Suzanne Hulscher, hoogleraar Water Engineering and Management aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Waddenacademie ontving op donderdag 24 november het Simon Stevin...lees meer

Categorie: Algemeen

Indringende film 'Onderstroom' over energietransitie en burgerparticipatie

donderdag 10 november 2016

Pier Vellinga leidde de discussie

Tijdens het Noordelijk Film Festival 2016 presenteerde de Waddenacademie op 11 november in een goed gevulde Kleine Zaal van Schouwburg De Harmonie de film 'Onderstroom' van Jeroen Hoogendoorn. De film, waarvoor na afloop...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Jos Engelen toegetreden tot Raad van Toezicht Waddenacademie

dinsdag 08 november 2016

Jos Engelen. Foto: CERN

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 7 november jl. namen prof.dr. Taede Sminia en ir. Marius Enthoven...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Donkere hemel voor het waddengebied

zaterdag 29 oktober 2016

Sterrenhemel boven de Boschplaat op Terschelling. Foto: Hans Jellema

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap Verhulst is regio-ambassadeur van het ministerie van Economische Zaken en siteholder...lees meer

Categorie: Algemeen

Position paper over bruikbaarheid BBN modellen voor inschatting van cumulatieve effecten

vrijdag 28 oktober 2016

Cover van het rapport van Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht hoe Bayesian Belief Networks (BBN) gebruikt kunnen worden om cumulatieve effecten in de Waddenzee in te schatten.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Debat over duurzame energie bij vertoning film Onderstroom Noordelijk Film Festival

donderdag 27 oktober 2016

Screenshot trailer Onderstroom

De Waddenacademie presenteert op 11 november 2016 een debat over duurzame energie bij de vertoning van de film Onderstroom in het kader van het Noordelijk Film Festival. Discussieleider is Pier Vellinga Pier Vellinga,...lees meer

Categorie: Klimaat, Economie

Kokkelbestand 2011 nog steeds belangrijke basis voor Waddenzee

dinsdag 25 oktober 2016

Kokkels

De kokkelvoorraad in de Waddenzee wordt nog steeds sterk gedomineerd door de sterke jaarklasse uit 2011. De totale hoeveelheid kokkels is tussen 2015 en 2016 met zo’n 12% afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog.lees meer

Categorie: Ecologie

Leden Young Wadden Academy op de Frankfurter Buchmesse

maandag 24 oktober 2016

Mans Schepers aan het werk in het klasloklaal van de toekomst op de Frankfurter Buchmesse. Foto: Young Wadden Academy

Mans Schepers en Nora Mehnen waren aanwezig op de Frankfurter Buchmesse 2016 om de Young Wadden Academy te presenteren in the Classroom of the Future 2016 - Lighthouse for ideas.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s