Nieuwsarchief

Het is me Wad – Gratis toegankelijk filmfestival over ons Waddengebied

dinsdag 21 augustus 2018

Ouderwets strandvermaak op Vlieland. Beeld uit de archiefcompilatie ‘Tijdreis langs de Waddeneilanden’. Foto: Fries Film Archief

Maandag 27 t/m woensdag 29 augustus, Podium Vlielandlees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie

Overzicht visserijsector in het waddengebied geactualiseerd

maandag 20 augustus 2018

Beeld Cover visserij op de waddenzee in vogelvlucht. Foto: Willem Groenia

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in het Waddengebied. Dit rapport is in juli 2018 geactualiseerd en geeft...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Duurzame ontwikkeling start van binnenuit

vrijdag 03 augustus 2018

Het wad bij Schiermonnikoog

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Martin Cnossen en Roger Davids. resp. directeur Merk Fryslân en regisseur Waddenbrede...lees meer

Categorie: Algemeen, Economie

Jaarverslag Waddenfonds 2017

maandag 09 juli 2018

Cover jaarverslag Waddenfonds 2017

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2017 uitgebracht. Op pagina 35 wordt de rol van de Waddenacademie toegelicht.lees meer

Categorie: Algemeen

Waddenfonds investeert in marketingcampagne voor Waddenzee Werelderfgoed

maandag 02 juli 2018

De vlag van Waddenzee werelderfgoed

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt verdeelt onder drie marketingorganisaties in Noord-Nederland voor het vermarkten...lees meer

Categorie: Algemeen

Kunst maakt wetenschap inzichtelijk

maandag 02 juli 2018

Deelnemers aan het ISISA Congres bezoeken installatiet NAP van Marc van Vliet. Foto: Gerard Roos

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Marc van Vliet, kunstenaar en theatermaker. Met kunst kan wetenschap worden...lees meer

Categorie: Klimaat

Pavel Kabat ontvangt Oostenrijks erekruis

donderdag 28 juni 2018

Pavel Kabat ontvangt het erekruis uit handen van Jakob Calice, Secretary General of the Federal Ministry of Education, Science and Research in Oostenrijk. Foto: IIASA

IIASA Directeur-generaal en CEO Professor Dr. Pavel Kabat is bekroond met de hoogste onderscheiding van Oostenrijk voor diensten aan de wetenschap.lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal

Internationaal congres op Terschelling

vrijdag 22 juni 2018

Excursie in de duinen van Terschelling. Foto: Gerard Roos

Leeuwarden en Terschelling vormden van 10 tot 14 juni jl. het podium voor het 16e ISISA (International Small Islands Studies Association) congres met als titel: ‘The changing futures of islands’. Vanuit de hele wereld kwamen ruim...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Internationaal

Hoogleraar Jouke van Dijk nieuwe voorzitter SER Noord-Nederland

maandag 18 juni 2018

Jouke van Dijk, directeur SER Noord-Nederland

Jouke van Dijk is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. Hij is de opvolger van Frans Jaspers, die de SER de afgelopen jaren bestuurde.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Economie

Namen wetenschappers Oerolcolleges 2018 bekend

donderdag 07 juni 2018

Oerolcollege. Foto: Karlijn Benthem

Oerol en de Waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeldlees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Vidi-beurs voor onderzoek naar bescherming en herstel kustecosystemen

donderdag 07 juni 2018

Tjisse van der Heide in een zeegrasveld. Foto: Han Olff

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend aan dr. ir. Tjisse van der Heide, onderzoeker bij het NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen. lees meer

Categorie: Ecologie

Meer kennis van het Waddengebied maakt besluiten niet makkelijker

dinsdag 05 juni 2018

De wadbodem

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Judith Floor die in april is gepromoveerd op het proefschrift 'Knowledge uncertainties in...lees meer

Categorie: Algemeen

Korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’ verschenen

dinsdag 22 mei 2018

Korte film over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei jl. in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’ in première.lees meer

Categorie: Geowetenschap

Trilateral Research Agenda officially presented

donderdag 17 mei 2018

Jouke van Dijk, chairman of the Waddenacademie, presented the Trilateral Research Agenda to the Wadden Ministers of Denmark, Germany and the Netherlands. Foto: Henk Postma

Earlier this day, Jouke van Dijk, chairman of the Waddenacademie, presented on behalf of the trilateral scientific community the Trilateral Research Agenda to the Wadden Ministers of Denmark, Germany and the Netherlands at the...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Internationaal

Wadden in Beeld 2017 verschenen

donderdag 17 mei 2018

Cover Wadden in Beeld 2017

Voor het derde jaar achtereen is donderdag het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen. Het boekje bevat een breed overzicht van ontwikkelingen in het Waddengebied per jaar, in dit geval over 2017. Het rapport is naast de...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Eerste namen wetenschappers Oerolcolleges 2018 bekend

woensdag 16 mei 2018

Oerolcollege

Al een aantal jaren koppelen Oerol en de waddenacademie kunstenaars en wetenschappers aan elkaar. Een Oerol maker en een wetenschapper, geselecteerd door de Waddenacademie, ontmoeten elkaar in een college-setting. Aan de hand van...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Kunst kan dorpen veerkrachtiger maken

dinsdag 01 mei 2018

Zicht op Pingjum. Foto: Wikimedia

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gwenda van der Vaart die in maart is gepromoveerd op het proefschrift Arts & Resilience in...lees meer

Categorie: Algemeen

Filmfestival Wadblik Special in Leeuwarden

donderdag 26 april 2018

Ingang van Slieker in Leeuwarden

Het Fries Film Archief, Slieker Film en de Waddenacademie organiseren op donderdag 17 mei een intiem filmfestival met een internationaal tintje met films en documentaires uit Duitsland, Denemarken en Nederland. lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal

Grote sociaaleconomische gevolgen door mosseltransitie

dinsdag 24 april 2018

Hangcultuur voor mosselzaad. Foto: Salko de Wolff

De afspraken in het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben grote gevolgen voor de productie en sociaal-economische situatie in de...lees meer

Categorie: Economie

Nieuw boek From Sea to Source 2.0

maandag 23 april 2018

Cover from sea to source thumb

Het nieuwe boek "From sea to Source 2.0" is uitgebracht op World Fish Migration Day en gratis te downloadenlees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Congres Waddenzee werelderfgoed

vrijdag 13 april 2018

Zeilschepen op het wad

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei staat Leeuwarden twee dagen in het teken van de Wadden. Op donderdag wordt in schouwburg De Harmonie het congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ georganiseerd. Belangrijkste thema van het congres is hoe...lees meer

Categorie: Internationaal

Basismonitoring Wadden verzamelt data over Waddenzee

donderdag 12 april 2018

Onderzoeker aan het werk op het wad. Foto: Beeldbank RWS.

De samenwerkende beheerders van het waddengebied hebben de Basismonitoring Wadden opgestart. Dit programma moet gaan zorgen voor betere en efficiëntere monitoring van de verschillende beheerdoelstellingen van het waddengebied.lees meer

Categorie: Algemeen

Breed optimisme over Friese Waddenkust

dinsdag 03 april 2018

Dijk en kwelder Moddergat. Foto: Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Bakker en Klaas Laansma, respectievelijk hoofd Natuurkwaliteit en programmamaker...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat, Waddenacademie

Japanse oester helpt Nederlandse mossel een handje

donderdag 29 maart 2018

Mosselbanken in de Waddenzee. Foto: Jasper Donker

Is de Japanse oester, een exoot uit Azië die steeds verder oprukt in de Waddenzee, ongewenst? "Nee", zegt Andreas Waser van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. "We krijgen hem toch niet weg....lees meer

Categorie: Ecologie

Pavel Kabat Chief Scientist and Research Director World Meteorological Organization (WMO)

vrijdag 23 maart 2018

Pavel Kabat. Foto: IIASA

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd als chief scientist and research director van de World Meteorological Organization (WMO), een intergouvernementele organisatie met 191...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal, Waddenacademie

Groot experiment met zand op de bodem van het Amelander Zeegat

dinsdag 20 maart 2018

Luchtfoto Ameland. Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat

Vandaag start Rijkswaterstaat met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem ver voor de kust neer te leggen, onderzoekt Rijkswaterstaat met deze pilotsuppletie hoe de Nederlandse kust op...lees meer

Categorie: Klimaat, Geowetenschap

Kunst kan dorp weerbaarder maken

maandag 19 maart 2018

Gwenda van der Vaart (r) op de tentoonstelling in het dorpshuis van Pingjum. Foto: Eline Leenders

Promotieonderzoek van Gwenda van der Vaart. Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun...lees meer

Categorie: Algemeen

Miljoenen voor verbeteren waterkwaliteit en natuur in Waddengebied

donderdag 15 maart 2018

Luchtbeeld van een eilandkwelder. Foto: beeldbank RWS

In het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering van 275 miljoen voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen. Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof, onvoldoende verscheidenheid in...lees meer

Categorie: Ecologie

Nederlandse zeehond staat er goed voor; minder opvang nodig

dinsdag 13 maart 2018

Pup van een grijze zeehond. Foto: Saxifraga-Bart Vastenhouw.

De Nederlandse zeehond staat er zo goed voor dat opvang moet worden beperkt vanuit het belang van de populatie en het dierenwelzijn. Uit onderzoek blijkt dat opvang ook nadelige gevolgen kan hebben voor zeehonden, zoals de...lees meer

Categorie: Ecologie, Persbericht

10 miljoen euro van Rijk voor aanpak Eems-Dollard

dinsdag 13 maart 2018

Slibrijke geulen in de Dollard/ Foto: beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt geld ter beschikking om het slibprobleem in de Eems-Dollard aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. In totaal gaat het om zestien miljoen euro voor...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Zeehondenpopulatie in Waddenzee groeit nog steeds

dinsdag 13 maart 2018

Gewone zeehonden rusten uit op een wadplaat. Foto: Mark Zekhuis via Saxifraga

In het Nederlandse deel van de Waddenzee neemt het aantal zeehonden nog steeds toe, maar de groei, vooral van de gewone zeehonden, lijkt wel af te vlakken. Dit blijkt uit een meerjarig monitoringsonderzoek van Wageningen Marine...lees meer

Categorie: Ecologie

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

donderdag 08 maart 2018

Detailopname mosselbank. Foto: Wouter van der Heij

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw...lees meer

Categorie: Ecologie

Drie promovendi gezocht door Universiteit Hamburg

maandag 05 maart 2018

Researchers at work on the salt marshes. Foto: Stefanie Nolte

Voor het project WEPPS "Warming Effects on Plant Soil interplay and ecosystem functioning in Wadden Sea Salt marshes” zoekt de Universiteit van Hamburg drie PhD kandidaten voor de onderwerpen plantecologie, bodemfauna en...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Hoe terecht is de kritiek op pulsvisserij?

maandag 05 maart 2018

Pulswing. Foto: Wageningen Marine Research

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Prof. dr. Adriaan Rijnsdorp, visserijbioloog sinds 1980 en verbonden aan Wageningen...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Wadden Sea World Heritage Summer School 2018

vrijdag 23 februari 2018

Flyer Summer School 2018

During this two-week summer school in August, master students and early PhD students will explore the natural dynamics of the Wadden Sea together with scientists on the islands of Sylt (D), Spiekeroog (D) and Texel (NL). lees meer

Categorie: Ecologie

Erfgoed student Sander van Alphen plaatst omstreden rietproef Lauwersmeer in historische context

donderdag 22 februari 2018

Afsluiting van de Lauwerszee, beeld cover scriptie Sander van Alphen. Foto: ANP, 1969

Begin 2017 gaf het Waterschap Noorderzijlvest toestemming aan de provincie Groningen voor de zogeheten ‘rietproef’. Een experiment waarbij zes weken lang gekeken wordt naar de effecten van een peilverhoging in het Lauwersmeer....lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Provincie en RUG richten Bijzondere leerstoel duurzame landbouw op

donderdag 22 februari 2018

Weilanden bij Hollum, Amleand

De provincie en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samen een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw oprichten. Doel van deze voor Nederland unieke leerstoel is om de landbouwsector verder te helpen verduurzamen. De...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Invloed van zand en droogval op het menu van wadvogels

dinsdag 20 februari 2018

Fouragerende vogels op wadplaat bij Ameland.

De afgelopen jaren heeft beperkte verzanding van de Waddenzee plaatsgevonden en met name sommige vogels kunnen daar last van ondervinden. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIOZ in opdracht van Rijkswaterstaat heeft afgerond voor ...lees meer

Categorie: Ecologie

Dode schelpen belangrijk voor terugkeer platte oester

maandag 19 februari 2018

Platte oester, Ostrea edulis. Foto: Eric Gibus via freenatureimages.eu

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere schelpdiersoorten blijken geschikt voor aanhechting van de platte oester. De...lees meer

Categorie: Ecologie

Utrecht Universiteit benoemt Katja Philippart tot bijzonder hoogleraar 'Productiviteit van mariene kustecosystemen'

woensdag 07 februari 2018

Katja Philippart. Foto: Vincent Basler

Dr. Ir. Katja Philippart is per 1 februari 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems' aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut voor...lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie, Algemeen

Zicht op oplossing voor slibproblematiek Eems-Dollard

dinsdag 06 februari 2018

Slib in de Eems-Dollard.

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken. lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Quality Status Report Wadden Sea 2017 verschenen

vrijdag 26 januari 2018

Het Wad bij Holwerd

Het Quality Status Report (QSR) beschrijft en evalueert de ecologische toestand van de Waddenzee. De belangrijkste analysegebieden zijn: Geomorfologie en klimaat; Habitats en gemeenschappen; Soorten; Menselijke activiteiten;...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie

Onderzoeksrapport ‘Het Waddenfonds gemonitord’ gepubliceerd

donderdag 25 januari 2018

Luchtfoto Terschelling, Beeldbank RWS Joop van Houdt

Op dinsdag 23 januari hebben de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport Het Waddenfonds gemonitord gepubliceerd. Het Waddenfonds is in 2006 in het leven geroepen om de negatieve effecten van gaswinning op de...lees meer

Categorie: Algemeen

Promotie: Kennis beleid interfaces voor verrijkte milieubesluitvorming

dinsdag 23 januari 2018

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties tussen kennis en beleid verbetert. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Investeringskader Waddengebied geeft focus

vrijdag 19 januari 2018

Cover investeringskader Waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Economie

Waddenacademie verzorgt powercolleges bij Omrop Fryslân

dinsdag 16 januari 2018

Beeld van het Wad bij Holwerd. Foto: TS

Vanaf donderdag 18 januari zal de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges verzorgen bij Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een actueel onderwerp dat in het Waddengebied speelt in maximaal zeven minuten...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland

vrijdag 12 januari 2018

Vliegerfoto van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost. Foto: Jaap de Vlas

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 30 jaar en in het...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Toerisme en landschapsbescherming kunnen hand in hand gaan, maar dat vergt een lange adem

maandag 08 januari 2018

Luchtfoto rondom de haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS

Het aantal toeristen groeit wereldwijd. Dat leidt tot een toenemende stroom bezoekers van natuurgebieden. Toerisme heeft impact op natuurgebieden, maar kan onder de juiste condities ook bijdragen aan de bescherming daarvan....lees meer

Categorie: Algemeen

Wees voorzichtig met die grote zandbak

maandag 08 januari 2018

Luchtfoto recreatie op het strand van Ameland. Foto: Beeldbank RWS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lies Leewis, die op 30 november 2017 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en...lees meer

Categorie: Ecologie

Earth, worms & birds

vrijdag 15 december 2017

Cover thesis Jeroen Onrust

Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest. In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. RUG-onderzoeker Jeroen Onrust onderzocht de...lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

dinsdag 12 december 2017

Cover

Programma Eems-Dollard 2050 en Waddenacademie brengen Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uit.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Kunstmaand levert Ameland veel op

zaterdag 02 december 2017

De vuurtoren van ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit, directeur van Kunstmaand Ameland.lees meer

Categorie: Economie

Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie

donderdag 30 november 2017

Cover thesis Lies Leewis

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. Dat blijkt uit...lees meer

Categorie: Ecologie

Design Research Award voor AtelierNL

dinsdag 21 november 2017

Deelnemers aan het Expeditieproject van AtelierNL op Oerol 2017. Foto: Rijkswaterstaat

Op zaterdagavond 28 oktober tijdens de Dutch Design Week zijn de Dutch Design Awards uitgereikt. Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck van AtelierNL wonnen de ‘Design Research Award’ voor hun project ‘ZandGlas’. AtelierNL smelt ‘wild...lees meer

Categorie: Algemeen

Aantal zeehonden op wad nadert limiet

vrijdag 10 november 2017

Zeehonden. Foto Kees van der Krift. Beeldbank RWS

Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Common Wadden Sea Secretariat in het Duitse Wilhelmshaven. Onderzoekers denken dat de Waddenzee niet...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Deltanieuws special: Nationaal Deltacongres 2017

vrijdag 10 november 2017

Screenshot film Deltaprogramma

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. Ongeveer 1500 deelnemers bezochten het plenaire programma, de Deltaparade en de vijf verschillende parallelsessies.lees meer

Categorie: Klimaat

Rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

dinsdag 07 november 2017

Cover rapport geothermie

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld. lees meer

Categorie: Geowetenschap

Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling

dinsdag 07 november 2017

Foto: Harry van Reeken. Beeldbank RWS

Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaarlees meer

Categorie: Algemeen

Waddenacademie brengt review economisch perspectief Waddenzeehavens in 2030 uit

maandag 06 november 2017

De haven van Harlingen. Foto: Waddenacademie

De Raad van Advies Waddenzeehavens heeft voor de actualisatie van het Koersdocument Waddenzeehavens (2012) gebruik gemaakt van het aanbod van de Waddenacademie om een review te laten uitvoeren naar het economisch perspectief van...lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie

Living Planet Report WNF: 'Herstel natuur in delta helpt Nederland beschermen tegen stijgende zeespiegel'

vrijdag 03 november 2017

Cover Living Planet Report

Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Door natuur en water de ruimte te geven ontstaat...lees meer

Categorie: Ecologie

Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint

woensdag 01 november 2017

Luchtfoto van Eems-Dollard. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Martin Baptist marien ecoloog bij Wageningen Marine Research lees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap

Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

vrijdag 27 oktober 2017

Anouk Goedknegt aan het werk in veld. Foto: NIOZ

Exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor mariene ecosystemen. Deze invasieve soorten die door menselijk handelen (aquacultuur, scheepsvracht) in een nieuw gebied komen, gaan de strijd aan met inheemse soorten: ze vreten ze op...lees meer

Categorie: Ecologie

Platte oesters gevonden in de Waddenzee

donderdag 26 oktober 2017

Door [H. Zell] (Eigen werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) undefined CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel. Nader onderzoek bevestigt nu dat het om de platte oester gaat....lees meer

Categorie: Ecologie

Veel belangstelling voor belang stilte en duisternis in de Wadden

vrijdag 20 oktober 2017

Nynke_Rixt Jukema gaf een inhoudelijke

Ruim 120 onderzoekers, beleidsmedewerkers, ondernemers en bewoners gingen gisteren en vandaag in gesprek op het Symposium Feel the Night over het belang van stilte en duisternis in het Waddengebied. Het 19e symposium van de...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Franke van der Molen winnaar Waddenacademieprijs 2017

donderdag 19 oktober 2017

Op 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Franke van der Molen voor zijn proefschrift...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

woensdag 18 oktober 2017

Kokkels. Foto: TS

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Pier Vellinga in De Duurzame 100 op plek 46

maandag 09 oktober 2017

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie staat op nummer 46 in de Trouw Duurzame 100 van 2017.lees meer

Categorie: Klimaat, Algemeen

Waaien we weg of waaien we uit?

dinsdag 03 oktober 2017

Luchtfoto van de dijk bij Ferwert. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder, initiator van Sense of Place.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie

Waddenacademie op Springtij 2017

dinsdag 19 september 2017

Schapen op de dijk op Terschelling

Tijdens Springtij 2017, het jaarlijkse duurzaamheidsfestival op Terschelling, zal de Waddenacademie op vrijdag 22 september om 14.15 uur op de dijk bij Kinnum een sessie over het waddengebied verzorgen.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

donderdag 07 september 2017

Dollard dijk. Foto: Thea Smit

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen. lees meer

Categorie: Klimaat

Inspirerende visies op Marneslenk

dinsdag 05 september 2017

Fietsexcursie Marneslenk. Foto: Peter de Ruyter

Op 31 augustus j.l. zijn in Pingjum een drietal visies op de toekomst van de Marneslenk gepresenteerd. De visies zijn het resultaat van een intensieve werkweek onder de noemer Living Lab Marneslenk 2.0. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Sessies over waddentoerisme op ERSA congres in Groningen

dinsdag 29 augustus 2017

Ersa congres Groningen

van 29 augustus tot en met 1 september vindt in Groningen het 57e congres van de European Regional Science Association (ERSA) plaats met als thema “Social Progress for Resilient Regions”. Ruim 800 wetenschappers en beleidsmakers...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Aantal lepelaars zegt wat over de Waddenzee

dinsdag 29 augustus 2017

Lepelaar. Foto: Piet Munsterman via freenatureimages.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Petra de Goeij, verbonden aan de Werkgroep Lepelaar en Project Metawad. lees meer

Categorie: Ecologie

Zeehonden zijn migranten (en soms toeristen)

maandag 28 augustus 2017

Jonge gewone zeehond. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

Op woensdag 30 augustus promoveert Sophie Brasseur aan de Wageningen University op haar onderzoek: "Seals in motion. How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea"lees meer

Categorie: Ecologie

Presentatie ‘De vergeten slenk’ in Pingjum

maandag 21 augustus 2017

Marneslenk. Foto: cover reader living lab Marneslenk 2.0)

Op donderdag 31 augustus vindt van 13 tot 15 uur in de Victoriuskerk in Pingjum de eindpresentatie plaats van ‘Living Lab Marneslenk 2.0’. Gedurende de week hebben studenten en jonge onderzoekers aan de hand van inspirerende...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Persbericht

Waddenacademie brengt advies uit in het kader van het convenant Viswad

maandag 21 augustus 2017

cover publicaties_alg

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen over de vraag welke gebieden vanuit een ecologisch gezichtspunt het meest geschikt zijn om te...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017

dinsdag 15 augustus 2017

Bovenaanzicht gaswinlocatie in de duinen van  Ameland bron: Jaap de Vlas

Symposium op 14 en 15 september 2017 over de gevolgen van bodemdaling op Oost-Amelandlees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap, Waddenacademie, Algemeen

ISISA Nieuwsbrief juli 2017

dinsdag 15 augustus 2017

Klaas Deen presenteerde op Kangaroo Island de opzet voor de komende ISISA conferentie.

De International Small Islands Studies Association (ISISA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht met daarin een terugblik op de 15e Islands of the World ISISA conference op Kangaroo Island. lees meer

Categorie: Internationaal

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

vrijdag 11 augustus 2017

Terschelling bron: RWS Joop van Houdt

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

CWSS Waddenzee dag 2017

donderdag 10 augustus 2017

Waddenseaday

Op 31 augustus 2017 organiseren het Common Wadden Sea Secretariat en Nationaal Park Waddenzee Niedersachsen de jaarlijkse Waddenzee dag in het UNESCO Wadden Sea World Heritage Visitor Centre in Wilhelmshaven.lees meer

Categorie: Internationaal

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

dinsdag 01 augustus 2017

Zeehondenexcursie op het wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum-snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eemsdelta

dinsdag 18 juli 2017

Zicht op Eemshaven TS

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juli 2017 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Online onderzoek naar risico's in het waddengebied

vrijdag 14 juli 2017

Zon op het Wad foto:TS

Helmholz Center Geesthacht (HZG) en het Waddenzee Forum (WSF) nodigen bezoekers en bewoners in het waddengebied uit om deel te nemen aan een online onderzoek. lees meer

Categorie: Internationaal, Algemeen

Mosselpatronen blijken blauwdruk voor landschapsherstel wadplaten

donderdag 13 juli 2017

De ruimtelijke structuur van mosselpatronen. Foto: Johan van de Koppel

Mosselbanken zijn de koraalriffen van de Waddenzee. Deze krachtige biobouwers trekken vissen, vogels en kleine organismen aan en houden het getijde-ecosysteem veerkrachtig. Op welke manier mosselen deze veerkracht...lees meer

Categorie: Ecologie

Conferentie ISISA 2017 afgerond

vrijdag 07 juli 2017

De overhandiging van de vlag. Op de foto van links naar rechts: Peter Clements van Kangaroo Island, president van ISISA Godfrey Baldacchino enklaas Deen, secretaris van de Waddenacademie.

De 15e ISISA (International Small Island Studies Association) conferentie vond plaats op Kangaroo Island (Australië) van 2 tot 7 juli. lees meer

Categorie: Internationaal

Onszelf tegen de zee beschermen en tegelijk unieke kustnatuur behouden

maandag 03 juli 2017

Zandsuppletie Ameland 2010. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Petra Damsma, projectleider Natuurlijk Veilig bij Rijkswaterstaat.lees meer

Categorie: Algemeen

Zilte landbouw de toekomst?

maandag 26 juni 2017

Zilte aardappelen worden geoogst

Pier Vellinga was te gast in het radioprogramma Vroege Vogels om te vertellen over Zilte landbouw en het onlangs gehonoreerde Interreg project Zilte teelten - SalFar.lees meer

Categorie: Klimaat

Stop met het ophogen van de dijken

maandag 26 juni 2017

Mans Schepers in de uitzending van RTV Noord

Naar aanleiding van het congres Ditching Dikes? interviewde RTV Noord Mans Schepers en Eelke Folmer, beiden lid van de Young Wadden Academy. lees meer

Categorie: Klimaat

Islands of the World Conference 2017

vrijdag 23 juni 2017

Van 2-7 juli wordt op Kangaroo Island (Australië) de 15e Islands of the world Conference gehouden met als thema: Small Island Communities; Models for Global Survival. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Internationaal

Vismigratierivier op Fish Passage Conference 2017

donderdag 22 juni 2017

Katja Philippart presenteert de vismigratierivier op de Fish Passage Conference 2017

Van 19 t/m 21 juni was de Fish Passage Conference 2017 in Oregon USA. Aan deze conferentie, waaraan ecologen, wetenschappers, engineers en overheden van over de hele wereld deelnamen, werd ook informatie gegeven over de...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Hoe zou dat zijn, een waddenzee zonder dijken?

donderdag 22 juni 2017

Kwelders SChiermonnikoog. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt

De Young Wadden Academy organiseert vandaag haar eerste symposium: Ditching Dikes? Meer dan 100 studenten en onderzoekers uit heel Nederland komen vandaag naar Leeuwarden om te praten over een idee dat op het eerste oog wat...lees meer

Categorie: Waddenacademie

Interreg project “Zilte teelten - SalFar” gehonoreerd

vrijdag 09 juni 2017

Proefvelden zilte teelt op Texel. Foto: Ziltproefbedrijf

In juni 2015 heeft de Waddenacademie het initiatief genomen om het internationale project “Zilte teelten - SalFar" te ontwikkelen. Gisteren is het project toegekend en de voorbereidingen voor de internationale samenwerking zijn...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie

Suzanne Hulscher gekozen tot KNAW lid

vrijdag 09 juni 2017

Het Trippenhuis in Amsterdam waar de KNAW is gehuisvest. Foto: KNAW

De KNAW heeft 26 nieuwe leden gekozen. Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer, in het bijzonder de watersystemen, aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Wetenschappelijke adviesraad van de Waddenacademie is één van de...lees meer

Categorie: Algemeen

Help werelderfgoed Waddenzee vooruit met keuze voor kennis

dinsdag 06 juni 2017

Cover Wadden in Beeld 2016

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick Hoeksema, projectleider kernteam Basismonitoring bij Rijkswaterstaatlees meer

Categorie: Algemeen

Toerisme in Friesland negeert eigen inwoners als potentiële klant

dinsdag 06 juni 2017

Droogvallen op het wad bij Harlingen. Foto: Waddenacademie

Op dinsdag 6 juni promoveert Jelmer Jeuring aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek: 'Perspectives on proximity tourism in Fryslân'lees meer

Categorie: Economie

Kanoeten gedragen zich in Afrika anders dan in de Waddenzee

donderdag 01 juni 2017

Kanoet. Foto: Marcel van Kammen

Dat voedselvoorkeuren en sociaal gedrag verschillen tussen culturen wereldwijd, geldt niet alleen voor mensen. Kanoeten, bijvoorbeeld, gedragen zich in Afrika heel anders dan in Nederland, beschrijft Thomas Oudman,...lees meer

Categorie: Ecologie

Waddenfonds investeert in duurzame recreatie en toerisme

donderdag 01 juni 2017

De vlag van Waddenzee werelderfgoed. Foto: Cora de Leeuw

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...lees meer

Categorie: Algemeen

Namen wetenschappers Oerolcolleges 2017 bekend

dinsdag 30 mei 2017

De Oerolcolleges werden vorig jaar druk bezocht.

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. lees meer

Categorie: Algemeen

Vaartocht Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

vrijdag 26 mei 2017

Uitleg over de vaartocht en inleiding op de Waddenkwis door Michiel Firet (SBB/PRW)

Korte impressie van de tweede dag van het 18e symposium van de Waddenacademie, in samenwerking met Programma Rijke Waddenzee.lees meer

Categorie: Waddenacademie

Terugblik eerste dag Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

woensdag 24 mei 2017

Kerkgebouw de Hoekstien in Nes (gemeente Dongeradeel)

Korte impressie van de eerste dag van het 18e symposium van de Waddenacademie, in samenwerking met Programma naar een Rijke Waddenzee lees meer

Categorie: Waddenacademie

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s