Nieuwsarchief

KNAW organiseert themabijeenkomst 'Wetenschappelijke modellen, wat kunnen we ermee?'

donderdag 09 juni 2011

Op 20 juni 2011 in Amsterdam. De wetenschap werkt met modellen. Bekende voorbeelden zijn macro-economische modellen en klimaatmodellen. In de diverse wetenschapsgebieden wordt echter nogal verschillend gedacht over dit hulpmiddel.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Open access en digitale duurzaamheid voor KNAW-onderzoekers

donderdag 19 mei 2011

Begin 2011 is voor de KNAW-onderzoeksorganisatie het beleid vastgesteld voor open access en digitale duurzaamheid. lees meer

Categorie: Algemeen

Wegwijs in de archieven over het Wad

donderdag 19 mei 2011

Wat is het verhaal achter een grenspaal in de Dollard? Wie heeft die paal er neergezet en wanneer? In Duitse archieven wordt genoemd dat hij uit 1924 komt, maar wordt dat bevestigd in Nederlandse archieven? Als projectmedewerker...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Lectorale rede drie lectoren Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer

dinsdag 26 april 2011

Op 21 april jl. hielden dr.ir. Derk Jan Stobbelaar, dr. John Janssen en dr.ir. Martijn van der Heide hun lectorale rede en werden hiermee officieel geïnstalleerd als lectoren Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer aan de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

79 hoogleraren uiten hun zorg over het gebrek aan visie van het kabinet; Open brief over het huidige natuurbeleid

donderdag 14 april 2011

Het natuurbeleid van het huidige kabinet baart 79 hoogleraren zoveel zorg, dat zij een open brief hebben geschreven waarin zij hun bezorgdheid uiten. Tijdens een persconferentie in Nieuwspoort op vrijdag 15 april zullen drie...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Pavel Kabat biedt eerste exemplaar jaarverslag Waddenacademie 2009 en 2010 aan

woensdag 13 april 2011

Theo Mulder, directeur onderzoeksinstituten van de KNAW, ontvangt het jaarverslag uit handen van Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie (Foto: Alexander Tromp)

Op 12 april ontving prof.dr. Theo Mulder, directeur onderzoeksinstituten van de KNAW, uit handen van Pavel Kabat het eerste exemplaar van het jaarverslag 2009 en 2010 van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Ruimtelijke opgaven in de waddenregio

donderdag 24 maart 2011

Vlnr: Albert van der Ploeg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Dongeradeel, Nynke Rixt Jukema, architect en Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie

Op 23 maart organiseerde de Waddenacademie een discussieavond in de Ark in Dongeradeel over de ruimtelijke opgaven in de waddenregio.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Nederlands

Waddenfonds gedecentraliseerd

dinsdag 22 maart 2011

Het Waddenfonds wordt per 1 januari 2012 gedecentraliseerd. Dat betekent dat de Waddenprovincies Groningen, Fryslan en Noord Holland voortaan zelf mogen beslissen hoe de middelen van het fonds worden besteed. Het voornemen van...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Waddenacademie pleit voor verbinden E-pact en Integraal Management Plan Eems Dollard

donderdag 17 maart 2011

Het onlangs gepresenteerde E-Pact bevat afspraken tussen zes natuur- en milieuorganisaties (NMO's), RWE Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports (GSP), die moeten leiden tot een duurzame economische ontwikkeling van de Eems-regio. lees meer

Categorie: Economie, Algemeen, Nederlands

Vooraankondiging zesde symposium Waddenacademie 'Op 'n diek' 21 en 22 juni 2011

donderdag 10 maart 2011

De Waddenacademie organiseert in samenwerking met Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen op 21 en 22 juni in Groningen haar zesde symposium, getiteld 'Op 'n diek'. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie

KNAW geeft impuls aan vrije toegankelijkheid van wetenschappelijke informatie

donderdag 10 maart 2011

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geld gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn. Onlangs is vastgesteld hoe zij in eigen huis open...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Het waddengebied; De omstreden toekomst van een culturele erfenis

dinsdag 01 maart 2011

Vijfde Waddenlezing door drs. Otto Knottnerus op maandag 7 maart aanstaande lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Cultuurhistorie, Nederlands

'Promoveer Waddenzee tot voortuin van het Noorden'

vrijdag 18 februari 2011

Maak de Waddenzee tot 'de voortuin' van het Noord-Nederland. Het Noorden zou op die manier zowel de bevolkingskrimp als de gevolgen van klimaatverandering kunnen ondervangen.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Klimaat

Impuls voor Nederlands kust- en zeeonderzoek

maandag 14 februari 2011

Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (KNAW) gaat samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NWO).lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Vierde Waddenlezing gehouden: 'De waarden van het waddengebied'

dinsdag 08 februari 2011

Waddenlezing Henk Folmer (foto's Tim van Oijen)

Op maandag 7 februari hield professor Henk Folmer in Leeuwarden de vierde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Economie, Algemeen

Groeiende zorg over toekomst Waddenfonds

maandag 31 januari 2011

Klik op de afbeelding voor een vergroting

DEN HAAG - De zorg over het Waddenfonds groeit. Op hoog ambtelijk niveau wordt in Den Haag gesproken over bevriezing van het fonds. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

NIOZ vloot uitgebreid met boot voor onderzoek op Wadplaten

donderdag 20 januari 2011

Na een geslaagde proefvaart op de Waddenzee is de "ZEEVONK" afgelopen dinsdag naar haar NIOZ thuishaven gevaren. Deze 7m lange aluminium werkboot is gebouwd op de werf van Machinefabriek Luyt B.V. in Den Oever en is aangeschaft...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Kennis bundelen: stel eisen aan onderzoeksprogramma's

donderdag 20 januari 2011

Rapport vergelijkt wetenschappelijk onderzoek rivieren en kusten.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

DE WAARDEN VAN HET WADDENGEBIED

maandag 17 januari 2011

Vierde Waddenlezing door prof. dr. Henk Folmer op maandag 7 februari aanstaandelees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie

Fryslân Fernijt III: subsidiefonds van provincie Fryslân voor innovatieve projecten

maandag 17 januari 2011

Opnieuw is er een subsidiefonds voor bedrijven die innovatieve projecten starten. Fryslân Fernijt III helpt projecten met een relatief groot risico op gang. Er zit 4,2 miljoen Euro in het fonds. Het geld is bestemd voor proeven...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie

Waddenacademie pleit voor Waddenzeebreed onderzoek naar de effecten van koelwaterinstallaties op vispopulaties

maandag 17 januari 2011

Op 13 januari heeft de Waddenacademie een brief gestuurd naar staatssecretaris Bleeker met daarin een pleidooi voor Waddenzeebreed onderzoek naar de effecten van koelwaterinstallaties op vispopulaties.lees meer

Categorie: Algemeen, Ecologie, Economie, Nederlands

Nieuwsbrief CWSS december 2010

donderdag 23 december 2010

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest recente informatie op de website van het CWSS. lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal

Bijdragen uit het Waddenfonds bekend

vrijdag 17 december 2010

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag bekend gemaakt welke projecten in 2010 een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er bijna 37 miljoen euro naar het versterken van...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Bas van Leeuwen wint Universitaire Masterscriptie Waddenacademieprijs 2010

donderdag 09 december 2010

Bas van  Leeuwen, winnaar waddenacademieprijs 2010. Foto: Zwanette Jager.

Tijdens het vijfde symposium van de Waddenacademie op 8 december 2010 ontving Bas van Leeuwen MSc uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Universitaire Masterscriptie.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Internationaal, Nederlands

'Bouw steden óp de dijk, niet erachter'

vrijdag 10 september 2010

Superdijken van 200 a 300 meter breed met complete steden er bovenop in plaats van erachter. In Japan wordt het allang met succes toegepast. Ook voor Nederland is dit een serieus alternatief voor het wonen áchter de dijken.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat, Internationaal

Eerste Waddenarchieven online beschikbaar

maandag 30 augustus 2010

De eerste resultaten van het project Waddenarchieven zijn op de website van de Waddenacademie geplaatst. Het gaat om inventarisaties van archieven van diverse beheersorganisaties die actief zijn in het waddengebied:...lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen, Nederlands

Samenwerkingsovereenkomst maritiem onderwijs

maandag 30 augustus 2010

Op 27 augustus werd op het stadhuis van Den Helder, in aanwezigheid van burgemeester Schuiling, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Maritime Campus Netherlands, NHL Hogeschool uit Leeuwarden en STC-Group uit...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Persbericht

Theunis Piersma in National Geographic Magazine

donderdag 26 augustus 2010

In het nieuwste National Geographic Magazine van september 2010 is een pagina gewijd aan wetenschapper Theunis Piersma in een artikel over Wetenschappers uit de Lage Landen wier naam in de wetenschappelijke literatuur is...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie, Internationaal

Feiten en cijfers over de Nederlandse wetenschap op één site

donderdag 26 augustus 2010

Hoeveel geld gaat er om in de Nederlandse wetenschap, en waar komt dat vandaan? En wie bepaalt welke onderzoekers of instituten geld ontvangen? De nieuwe website www.denederlandsewetenschap.nl zet alle feiten en cijfers over het...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Wierdenmuseum geeft boek Waterbolk cadeau

vrijdag 06 augustus 2010

Waddenacademie geeft lezing archeoloog uit in boekvormlees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Duits onderzoeksschip bezoekt op 15 juli de haven van Delfzijl

donderdag 08 juli 2010

Onderzoeksschip Prandtl

In het kader van een rondreis in de Oostfriesche Waddenzee meert het onderzoekschip Prandtl van het Duitse onderzoeksinstituut GKSS (Institut für Küstenforschung) op donderdag 15 juli a.s. in de haven van Delfzijl af.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie, Klimaat

Met Waddenzee gaat het zo slecht nog niet

dinsdag 29 juni 2010

HAREN - De keuzes zijn gemaakt en er is veel tot stand gekomen. Wie Hendrik Oosterveld van de noordelijke directie van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) gisteren beluisterde, kan slechts vaststellen...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

3 vacatures voor promotieplaatsen in het WADDENSLEUTELS project

dinsdag 29 juni 2010

In het project "WADDENSLEUTELS" werken verschillende Nederlandse natuurorganisaties en onderzoeksinstituten samen om een bijdrage te leveren aan een betere bescherming en herstel van het waddenzee voedselweb. Het project wordt...lees meer

Categorie: Algemeen, Ecologie, Internationaal

Noorderbreedte presenteert dossier De Wadden op symposium Waddenacademie

donderdag 24 juni 2010

Het tijdschrift Noorderbreedte komt met een extra uitgave: Dossier de Wadden. De redactie stak de thermometer in het gebied vanwege tal van nieuwe ideeën, initiatieven, plannen en ontwikkelingen. De Waddenacademie, het...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Theunis Piersma ontvangt eerste exemplaar van het fotoboek "De Wadden onbewolkt"

dinsdag 22 juni 2010

Op donderdag 24 juni uur, aan het slot van het vierde symposium van de Waddenacademie, werd het fotoboek "De wadden onbewolkt" gepresenteerd. Peter Elenbaas, fotograaf van "De Wadden Onbewolkt" overhandigde het boek aan prof....lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Veel aandacht voor Waddenacademie in jongste nummer Akademie Nieuws

dinsdag 01 juni 2010

In het mei-nummer van Akademie Nieuws staat een uitgebreid interview met Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie. In het interview gaat Kabat in op de vraag hoe we de natuur kunnen behouden en tegelijk ook blijven...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat, Waddenacademie

Pavel Kabat spreekt op inspirerende avond over duurzame energie

dinsdag 25 mei 2010

Energiecoördinator Leo Bouwman van de gemeente Terschelling en Pavel Kabat van de Waddenacademie waren gastsprekers op de inspirerende avond van de Vrouwen van Nu over duurzame energie.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

HISGIS laat historisch Groningen zien

vrijdag 30 april 2010

It HISGIS Groningen, ofwel de Historische Basiskaart Groninger Kustgebied wordt op vrijdag 7 mei 2010 gelanceerd in congrescentrum 'Het Kasteel' te Groningen. De middag begint om 15.30 uur.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Geowetenschap, Algemeen, Nederlands

Internationaal studentenproject NHL over duurzaam toerisme op Ameland

maandag 19 april 2010

Ruim twintig studenten uit Finland, Italië, Engeland en Frankrijk waren van 9 t/m 17 april te gast op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) voor een duurzaamheidsproject in het kader van het NEPTUNE-programma.lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, Waddenacademie, Nederlands

Theatergoeroe Wilson maakt kunstwerk over Wad

woensdag 07 april 2010

TERSCHELLING - De befaamde Amerikaanse theatermaker Robert Wilson gaat voor Oerol 2011 een geluidskunstwerk over het Wad maken. De regisseur en beeldend kunstenaar, die afgelopen weekeinde nog een belangrijke Amerikaanse...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Waddengebied moet toeristische eenheid worden

dinsdag 06 april 2010

"Geef mensen de kans om de echte natuur van de Wadden mee te maken. Dat is iets heel anders dan de 'gluurnatuur' die natuurorganisaties bieden. Bovendien heeft dat economische spin-off, want het kan mensen laten zien dat duurzame...lees meer

Categorie: Economie, Algemeen, Nederlands

Kennislink besteedt extra aandacht aan waddengebied

maandag 29 maart 2010

De poplair-wetenschappelijke website kennislink.nl besteedt de komende maanden extra aandacht aan het waddengebied.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Klimaat, Algemeen, Nederlands

Kenniscafé Verdienen aan de Wadden?

donderdag 18 maart 2010

Op 18 maart 2010 werd in het kenniscafé "Verdienen aan de Wadden?" gesproken over de toekomst van de Wadden en het precaire evenwicht tussen economie en ecologie met Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie

Meer structuur gewenst in Nederlands onderzoekslandschap

woensdag 03 februari 2010

Er komen steeds meer onderzoeksinstituten in Nederland, naast en tussen bedrijven, universiteiten en kennisinstituten. Volgens de AWT is dit deels een gewenste, deels een ongewenste ontwikkeling.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Minister Cramer keurt Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 goed

donderdag 28 januari 2010

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 goedgekeurd op voorstel van het Regionaal College Waddengebied (RCW).lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Persbericht

Waddenacademie aanwezig op Duikvaker

donderdag 28 januari 2010

Op zaterdag 6 en zondag 7 februari is de Duikvaker, een jaarlijks terugkerende beurs voor duikers. De Waddenacademie zal aanwezig zijn met een informatiestand die zich bevindt op het Flora- en Faunaplein.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Big Brother begluurt wadvogels

vrijdag 22 januari 2010

Mobiele radar herkent vogelsoorten en houdt vliegbewegingen bij.lees meer

Categorie: Algemeen, Ecologie, Nederlands

Lezing Waddenacademie op symposium van Kust- en Zeemanagement

donderdag 21 januari 2010

Woensdag 21 januari 2010 organiseerden de eerstejaars studenten van de opleiding Kust en Zeemanagement van Van Hall Larenstein in Leeuwarden een symposium over het Lauwersmeergebied getiteld: Er zit meer in het Lauwersmeer.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

RCW stemt in met programma 'Naar een rijke Waddenzee'

vrijdag 15 januari 2010

Het Regionaal College Waddenzee heeft op 14 januari 2010 ingestemd met de eindversie van het programmaplan 'Naar een rijke Waddenzee'. Het programmaplan zal nu naar de minister van LNV worden gezonden die de opdracht heeft...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie

Tijd voor nieuwe verbeteringen Nederlandse wetenschapssysteem

donderdag 14 januari 2010

Nederland liep in de jaren negentig voorop in het verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, maar inmiddels is het tijd voor nieuwe maatregelen. De manier van evalueren kan effectiever gemaakt worden. De financiering van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Gids 'Universiteiten en onderzoekinstellingen in Nederland 2010' verschenen

donderdag 07 januari 2010

De nieuwe gids 'Universiteiten en onderzoekinstellingen in Nederland' is verschenen. De gids bevat informatie van alle universiteiten in Nederland en beschrijvingen van 495 onderzoekinstellingen (waaronder de Waddenacademie)....lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie sluit aanvraag uit eerste tender Waddenfonds naar tevredenheid af

donderdag 17 december 2009

De Waddenacademie heeft onlangs van de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds, de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de vaststellingsbeschikking voor het project Waddenacademie uit de eerste tender van het Waddenfonds ontvangen.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Nazomerbloei van algen in Waddenzee verzwakt

donderdag 10 december 2009

Langjarige veldobservaties van het NIOZ in de westelijke Waddenzee laten zien dat er sinds het begin van de negentiger jaren in de nazomer minder algen aanwezig zijn dan in de zeventiger en tachtiger jaren.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie, Klimaat

Isabel Smallegange wint Waddenacademieprijs met onderzoek naar strandkrabben

woensdag 09 december 2009

Leeuwarden - Op 9 december tijdens het derde symposium van de Waddenacademie ontvangt dr. Isabel Smallegange uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de eerste Waddenacademieprijs. De prijs, ten bedrage van 5000 euro, is...lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen, Waddenacademie

Interviews naar aanleiding van boekpresentatie op symposium Waddenacademie.

maandag 07 december 2009

Jos Bazelmans geïnterviewd op de radio en artikel in Trouwlees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Samen in zee: kust- en zeeonderzoekers van NIOO en NIOZ bundelen krachten.

maandag 07 december 2009

De twee belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek bundelen hun krachten. Dat is het voorgenomen besluit van de koepelorganisaties KNAW en NWO op basis van het recente advies van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Waddenacademie overlegt met Duitse en Deense collega-wetenschappers

donderdag 03 december 2009

HAMBURG - Op 4 december is de Waddenacademie in Hamburg om te praten met 25 Duitse en Deense onderzoeksdirecteuren. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Internationaal, Nederlands

Pavel Kabat gaat spreken met staf Obama

maandag 23 november 2009

Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, heeft een uitnodiging geaccepteerd om eind januari 2010 in Washington te spreken op het congres Climate Change Impacts on Water. Voorafgaand aan dit congres zal hij een ontmoeting...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie, Internationaal, Klimaat, Nederlands

Waddenacademie licht kennisagenda voor ambtelijke waddenwerkers nader toe

donderdag 19 november 2009

LEEUWARDEN - Lees meer over een initiatief van het Regionaal College Waddengebiedlees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Waddenacademie wordt content-partner van Kennislink

maandag 02 november 2009

Leeuwarden - De berichten die de Waddenacademie op haar website publiceert in de wetenschapsrubriek WadWeten zullen vanaf heden ook verschijnen op Kennislink.nllees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenwelzijn in kaart gebracht

dinsdag 13 oktober 2009

De Waddenacademie buigt zich in Rotterdam over de integrale Kennisagenda. René Jorna, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen aan de Fryske Akademy, licht toe hoe het staat met het Waddenwelzijn.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Economie, Waddenacademie, Nederlands

Japanse oester schadelijker in Oosterschelde dan in Waddenzee

dinsdag 29 september 2009

Het lokaal verdwijnen van soorten inheemse schelpdieren als gevolg van invasie door de Japanse oester zal eerder optreden in de voedselarmere Oosterschelde dan in de Waddenzee. Dit concludeert Karin Troost uit haar...lees meer

Categorie: Ecologie, Algemeen, Nederlands

Waddenacademie start rubriek voor wetenschappelijk nieuws op website

dinsdag 15 september 2009

De Waddenacademie start, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Natuurorganisaties moeten leren luisteren naar burgers

maandag 31 augustus 2009

Door beter te luisteren naar de wensen van omwonenden kunnen natuurorganisaties veel lokale conflicten over natuurbeheer in de kiem smoren. Dat blijkt uit het onderzoek van Arjen Buijs waarop hij op 11 september promoveert aan...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Prof. Wim Wolff schenkt deel van zijn bibliotheek aan Waddenacademie

woensdag 26 augustus 2009

Prof. Wim Wolff, emeritus hoogleraar mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 'grand old man' van het Nederlandse waddenonderzoek heeft de Waddenacademie een deel van zijn wetenschappelijke bibliotheek geschonken.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie brengt elf wetenschappelijke verkenningen uit

donderdag 02 juli 2009

Kenniscentrum waddengebied legt fundament onder discussie over natuurwaarden. Het waddengebied en zijn toekomst zijn al sinds de jaren zestig onderwerp van politiek-maatschappelijk debat. Sindsdien is het besef dat het gebied...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie verantwoordelijk voor wetenschappelijke borging Natuurherstelplan

maandag 29 juni 2009

Leeuwarden - De komende maanden wordt de basis gelegd voor een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, waarmee de komende decennia zal worden getracht het streefbeeld van een Rijke Waddenzee te bereiken.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Waddenfonds magazine

zaterdag 20 juni 2009

In juni 2009 verscheen het Waddenfonds Magazine, een uitgave van het Ministerie van VROM. In dit magazine wordt een overzicht gegeven van alle projecten die in de 1e tender 2007-2008 en de 2e tender 2008-2009 financiering...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie Interwad en Tresoar verkennen samen mogelijkheden voor Waddeninformatiesysteem

dinsdag 16 juni 2009

De Waddenacademie, Interwad en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, gaan gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor een 'Waddeninformatiesysteem', waarvoor de naam WISWAD is gekozen....

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Besteed het Waddenfonds gericht

woensdag 03 juni 2009

Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en herstel van de natuur en landschap.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Vijftal bestiert Academie

zaterdag 30 mei 2009

Het bestuur van de Waddenacademie wordt gevormd door vijf gerenommeerde wetenschappers. Naast voorzitter en klimaatdeskunidge Pavel Kabat, econoom Jouke van Dijk en ecoloog Peter Herman zijn dat Hessel Speelman, met het thema...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Geowetenschap, Cultuurhistorie

Complex Waddenbestuur

zaterdag 30 mei 2009

Iedereen klaagt over de ingewikkelde bestuursvorm van de wadden. Dat komt omdat iedereen er een beetje de baas is.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

De econoom wil meer recreatie

zaterdag 30 mei 2009

Hij kent zorgen over de problemen van het kustgebied, maar ziet ook kansen. Jouke van Dijk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, zit als econoom in het bestuur van de Waddenacademie. De problemen van het platteland zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Waddenacademie

De ecoloog is geen doemdenker

zaterdag 30 mei 2009

Het nonnetje dreigt binnenkort uit de Waddenzee te verdwijnen. Maar vroeger moeten pelikanen in het waddengebied hebben geleefd. En haaien en roggen. De waddennatuur verandert. Zoveel staat wel vast. Maar een nieuw verschijnsel...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Duurzame Wadden

zaterdag 30 mei 2009

DELFZIJL - Zeehonden, toeristen en ondernemers moeten de ruimte krijgen in het waddengebied. De duurzame bundeling van alle verschillende belangen is de kern van de Kennisagenda die de Waddenacademie vandaag presenteert.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Grutto's op reis naar Afrika met hypermoderne satelliet-zenders

zaterdag 30 mei 2009

GRONINGEN - Sinds vorige week vliegen 15 grutto's in Fryslân rond met een kleine zender in de buikholte. De zenders zijn met behulp van een kleine operatie ingebracht door de Amerikaanse dierenarts Daniel Mulcahy en zijn Texelse...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Miljoenen voor natuur en economie Wadden

zaterdag 30 mei 2009

Delfzijl - Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag bekend gemaakt welke projecten dit jaar een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er 23 miljoen euro naar het vergroten en versterken van...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Waddenacademie

Waddentoogdag 2009 in Delfzijl: bekendmaking honorering projecten 2e tender Waddenfonds

donderdag 28 mei 2009

Leeuwarden - Het Regionaal College Waddengebied (RCW) organiseert zaterdag 30 mei 2009 de vierde Waddentoogdag in Delfzijl. Motto van de dag: Samen aan de slag. Samen = wad + durven + doen. Op de zaterdag voor Pinksteren komen...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Waddenacademie presenteert kennisagenda voor de Waddenregio aan bewindslieden

donderdag 28 mei 2009

Op zaterdag 30 mei presenteert de Waddenacademie, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, haar kennisagenda "Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden". Voorzitter professor Pavel Kabat van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Nederland is verslaafd aan dijken en afkicken is erg moeilijk

donderdag 28 mei 2009

Groningen -''Dijken bouwen heeft iets verslavends. Eerst is het leuk en nuttig, maar dan reken je op die bescherming, en zit je eraan vast. " Ecoloog Han van Dobben van Alterra was een van de wetenschappers die gisteren in...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Dalende draagkracht Waddenzee voor steltlopers

woensdag 27 mei 2009

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Persbericht, Waddenacademie

Kennis voor Klimaat stelt 20 miljoen euro beschikbaar

maandag 25 mei 2009

Het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat stelt 20 miljoen euro beschikbaar aan de beste onderzoekgroepen om Nederland beter voor te bereiden op klimaatverandering. Centraal staat de vraag hoe we beleid, ruimtelijke...lees meer

Categorie: Algemeen, Klimaat, Nederlands

Een nieuw Wadden Sea Plan

maandag 27 april 2009

In 1997 hebben Nederland, Duitsland en Denemarken in het Trilaterale Wadden Sea Plan (WSP) afspraken gemaakt over het gezamenlijke beheer van de Waddenzee. Dit plan is nu bijna twaalf jaar oud en moet worden herzien. Minister...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Internationaal

Wadden Sea conservation across borders - how to get it fit for the future

woensdag 08 april 2009

Wilhelmshaven - The 12th Wadden Sea Symposium gives recommendations to the politicianslees meer

Categorie: Internationaal, Algemeen, Nederlands

Projectvoorstellen Waddenfonds met kennis/onderzoekscomponent bij Waddenacademie ingediend voor assessment

woensdag 08 april 2009

Tijdens de algemene voorlichtingsbijeenkomst van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Waddenacademie op 31 maart jl. in Heerenveen is gemeld dat indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent in hun aanvraag...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Verwonderde wetenschapper op waddenreis

zaterdag 04 april 2009

Een reis van twee weken door het Nederlandse waddengebied bracht Jos Bazelmans van de Waddenacademie tot bijzondere inzichten. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie

Voorlichtingsbijeenkomst voor kennis- en onderzoeksinstellingen over Waddenfonds

donderdag 02 april 2009

DLG en Waddenacademie hielden op 31 maart 2010 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de derde tender van het Waddenfonds.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie organiseert twee bijeenkomsten voor projectvoorstellen met kennis/onderzoekscomponent

maandag 30 maart 2009

De Waddenacademie biedt indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent de gelegenheid om voorafgaand aan de indiening van het projectvoorstel met de Waddenacademie in overleg te treden. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Dagelijkse blog internationaal waddensymposium

maandag 30 maart 2009

WILLHELMSHAVEN-gedurende het internationale Waddensymposium van 30 maart tot en met 3 april zal in samenwerking met het internationale Waddensecretariaat (CWSS) verslag worden gedaan van het symposium.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Internationaal, Waddenacademie

Waddenacademie vraagt jongeren Noordelijke hogescholen om een visie ten aanzien van het Waddengebied

vrijdag 23 januari 2009

LEEUWARDEN - De Waddenacademie heeft een aantal studenten gevraagd om hun toekomstvisie op het Waddengebied te laten zien. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie officieel van start

woensdag 30 juli 2008

AMSTERDAM - Vanmiddag ging in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

30 jaar Oerol in beeld

WadBlik Oerol

Op maandag 7 mei wordt de achtste en laatste avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Oerol-pionier en -directeur Joop Mulder. Hij vertelt over 30 jaar Oerol en gaat speciaal in op...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-100 101-200 201-300 301-392 Volgende > Laatste >>