Nieuwsarchief

Kamerdebat #Wadden via Twitter

donderdag 25 april 2013

De Tweede Kamer vergaderde woensdag 24 april 2013 over het Wadengebied. Later volgt het officiële verslag van de Tweede Kamer. Het programma Naar een Rijke Waddenzee heeft een greep uit de vele tweets op een rijtje gezet voor de...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Jan Abrahamse overleden

vrijdag 12 april 2013

Jan Abrahamse

Jan Abrahamse, een van de oprichters van de Waddenvereniging is overleden. Ook voor de Waddenacademie heeft Jan Abrahamse veel betekend, met name waar het gaat om het leggen van de verbinding tussen kunst en wetenschap. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

WaLTER Update april 2013

dinsdag 09 april 2013

WaLTER

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Nieuwsbrief Kening fan 'e Greide maart 2013

donderdag 28 maart 2013

Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De nieuwsbrief van maart 2013 van dit project is verschenen.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands, Algemeen

Vooraankondiging Tijwisselaar Conferentie op 30 mei 2013

vrijdag 22 maart 2013

Affiche Tijwisselaar

Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de werkconferentie Tijwisselaar. Een unieke dag in het Waddengebied waar de kennis en ervaringen van actuele projecten en ontwikkelingen worden gekoppeld aan de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Recht op echte wetenschap

vrijdag 22 maart 2013

Onderzoek kan tot wetenschap leiden, maar niet elk onderzoek verdient dat predicaat. Interview met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

DANS verwelkomt 25-duizendste dataset en 2-miljoenste datafile

donderdag 21 maart 2013

Logo

Den Haag, 20 maart 2013 - DANS viert twee mijlpalen: in het online archiveringssysteem EASY zijn onlangs de tweemiljoenste datafile en de vijfentwintigduizendste dataset gedeponeerd. De snelle groei van het archief is tekenend...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Onderzoeksschool UCF: call for proposals

dinsdag 12 maart 2013

Logo UCF

Onderzoeksschool UCF is gestart met haar tweede indieningsronde. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

NWO-call "Building with Nature 2013" open voor aanvragen

maandag 18 februari 2013

De NWO - Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft de call “Building with Nature 2013” op haar website gepubliceerd. De call is tot 7 mei open voor aanvragen.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Natuurmuseum opent LeeuWADDEN

donderdag 07 februari 2013

Foto: Waddenvereniging.

Deze voorjaarsvakantie ligt de hoofdstad van Fryslân aan het wad, LeeuWADDEN! Het Natuurmuseum Fryslân is omgetoverd tot een heus waddenlandschap. Wadgidsen van de Waddenvereniging geven dagelijks verschillende indoor...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie, Waddenacademie

Wadblik met Peter Karstkarel: Duitse en Nederlandse badculturen in het waddengebied

maandag 04 februari 2013

Afbeelding WadBlik 11 feb 2013

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks Wadblik die plaatsvindt in het oude Filmhuis Leeuwarden aan het...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Algemeen, Waddenacademie, Internationaal

Tweede Nieuwsbrief Waddenfonds verschenen

donderdag 31 januari 2013

Logo Waddenfonds

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een nieuwe Waddenfonds-website. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Nieuw jasje voor waddenzee.nl

dinsdag 01 januari 2013

screenshot bezoek het wad

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademielees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Persbericht, Algemeen

WadBlik 'Nieuw boeren op oud land'

dinsdag 11 december 2012

Film Boerenleed en boerenhoop

Op maandag 10 december was Wadblik gewijd aan ‘Nieuw boeren op oud land’. Ondanks het gevaarlijke weer waren zo’n 50 mensen naar het Filmhuis in Leeuwarden gekomen om te luisteren naar de inleiding van Henk Dijkstra, directeur...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

It Fryske Gea zoekt een nieuw bestuurslid

donderdag 06 december 2012

It Fryske Gea

Het bestuur van It Fryske Gea zoekt kandidaten voor de functie van bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar gegadigden met aantoonbare kennis en/of werkervaring in de ecologie of natuureducatie. lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands, Algemeen

Wadblik met Henk Dijkstra: ‘Nieuw boeren op oud land’

maandag 03 december 2012

WadBlik 10 december 2012

Op maandag 10 december leidt Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, het onderwerp ‘Nieuw boeren op oud land’ in. Zijn lezing is een aflevering in de reeks Wadblik en vindt plaats in Filmhuis Leeuwarden. lees meer

Categorie: Economie, Cultuurhistorie, Nederlands, Algemeen

Werelderfgoed - en dan?

dinsdag 27 november 2012

Luchtfoto platen Texel. Beeldbank RWS

De laatste weken zijn in verschillende media, onder meer in Trouw, berichten verschenen waaruit onrust blijkt over het beheer van de Waddenzee. Er is behoefte aan meer duidelijkheid rond het verlenen van vergunningen, inzicht in...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Internationaal

Nieuwsbrief project Waddensleutels november 2012

donderdag 15 november 2012

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De vijfde nieuwsbrief van november 2012 is...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Derde WadBlikavond ‘Houd het water achter de dijken!’

woensdag 14 november 2012

Luc Kohsiek voor een volle grote zaal. Foto: Robert Kalvera.

Op maandagavond 12 november werd in het filmhuis Cinema Oostereiland in Hoorn de derde avond van de lezingen/documentairereeks WadBlik gehouden. Met ruim 100 bezoekers was de grote zaal van filmhuis was tot de laatste stoel...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Bas Eenhoorn nieuwe voorzitter RCW

maandag 12 november 2012

Bas Eenhoorn is door het Regie College Waddengebied (RCW) benoemd tot onafhankelijke voorzitter. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Eerste subsidies Waddenfonds verleend

woensdag 07 november 2012

Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS.

Het Waddenfonds (WF) heeft aan 3 projecten subsidie verleend. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog, automooring voor veerboten en de innovatieve versterking van de Prins Hendrikdijk....lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Kulturele haadstêd: it begjin fan nije fleur

dinsdag 30 oktober 2012

Screenshot bidbook

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Het belang van goed beheer van de Wadden

dinsdag 23 oktober 2012

Vrijdag 19 oktober stond in het NRC Handelsblad een artikel over het belang van goed beheer voor het Waddengebied. Hierin wordt onder andere gepleit voor een centraal coördinatiepunt om meer overzicht te krijgen.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Nederlands onderzoek invloedrijk

vrijdag 12 oktober 2012

Cover rapport trends in beeld

Het Nederlands wetenschappelijk onderzoek hoort bij de wereldtop. De kwaliteit van onderzoek waar Nederlandse wetenschappers bij betrokken zijn is van zeer hoog niveau en de publicaties van Nederlandse onderzoekers zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Wadblikavond over ‘Het Wad en beeldende kunst’

maandag 01 oktober 2012

WadBlik 8 oktober

Op maandag 8 oktober is de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik. Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum, ‘Horizonnen; kunst in een veranderend Friesland’, houdt een inleiding...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Waddenacademie Stroomlijnen van de kenniswirwar

maandag 01 oktober 2012

Jouke van Dijk. Foto: Zwanette Jager

Sinds 1 augustus van dit jaar is de Groningse hoogleraar Jouke van Dijk de nieuwe bestuursvoorzitter van de Waddenacademie. De plek waar wetenschappen elkaar ontmoeten, soms zelfs botsen. ,,Maar ook dat is winst.” lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Eerste directeur Waddenfonds benoemd

dinsdag 25 september 2012

Luchtfoto Terschelling. Foto: Beeldbank RWS

Bram van de Klundert is benoemd tot directeur Waddenfonds. Dat heeft het algemeen bestuur van het Waddenfonds besloten. Het besluit was unaniem. Van de Klundert is benoemd vanwege zijn visie op het Waddengebied en zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie, Economie

Vergroening van de economie onmogelijk zonder herijking rijksbeleid

maandag 24 september 2012

Cover Balans voor de Leefomgeving 2012

Een prinses die in de Amsterdamse grachten zwemt, laat zien dat de kwaliteit van onze directe leefomgeving de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd. De Balans van de Leefomgeving 2012 die het PBL heeft opgemaakt, toont deze...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat, Economie

Subsidieverordening Waddenfonds vastgesteld

vrijdag 21 september 2012

Terschelling. foto: Beeldbank RWS

Subsidieverordening downloadbaar.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Wadonderzoeker laat te weinig van zich horen

donderdag 20 september 2012

Foto: Tjisse van der Heide

De afgelopen 2,5 jaar zijn er 378 wetenschappelijke publicaties over de Waddenzee verschenen, waarvan 112 door Nederlandse wetenschappers. Niet bepaald weinig, zou je zeggen. Maar hoeveel hebt u van die publicaties vernomen? lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Gewest Fryslân over Amelander dammen

dinsdag 18 september 2012

In het programma Gewest Fryslân van Omrop Fryslân werd deze week aandacht besteed aan twee reportages over het waddengebied. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie, Economie

Energieproject Afsluitdijk ‘onzinnig’

dinsdag 04 september 2012

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

WILHELMSHAVEN - Het blue energy-project bij de Afsluitdijk is onzinnig en zonde van het geld. Dit meent de Nijmeegse hoogleraar en Waddenacademielid Peter Herman. In het blue energyproject wordt uit de spanning tussen zoet en...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Waddenfonds voortaan per regio gevolgd

vrijdag 31 augustus 2012

Waddenzee vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Met ingang van 30 augusutus houden de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer toezicht op het Waddenfonds. Voorzitter Gerrit de Jong van de Algemene Rekenkamer heeft de onderzoekstaak symbolisch overgedragen aan zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Noordzeedagen 2012 op 4 en 5 oktober in Egmond aan Zee

vrijdag 31 augustus 2012

Noordzeedagen2012

Jaarlijks worden er in Nederland ‘de Noordzeedagen’georganiseerd. Een platform waar wetenschappers, beleidsmakers en bedrijfsleven met interesse in de Noordzee elkaar ontmoeten en informatie delen. lees meer

Categorie: Internationaal, Algemeen

De stookwaarde van het landschap

donderdag 30 augustus 2012

Hollum, Ameland

LEEUWARDEN- In praktisch heel Europa verandert het platteland sneller dan ooit. De wetenschap boog zich daar vorige week in Leeuwarden over.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Politiek moet meer investeren in regio

donderdag 30 augustus 2012

Ontwikkeling beroepsbevolking NN. Bron Noordelijke arbeidsmarkt Verkenning/CBS.

Waar zouden de komende verkiezingen eigenlijk over moeten gaan, vroeg de Leeuwarder Courant aan een aantal deskundigen en ondernemers. Hun antwoorden kwamen in de vorm van prikkelende stellingen.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Beheer waddengebied vergt lef en slagkracht

donderdag 30 augustus 2012

Razende bol, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Liesbeth Meijer, sociaal geograaf en waddenprofessional.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

WaddenWiki interviewt Waddenacademie

donderdag 23 augustus 2012

Tim van Oijen met de twee wadreporters Annika en Suszan in de haven van Lauwersoog

Afgelopen woensdag werd Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker bij de Waddenacademie, in Lauwersoog geïnterviewd door twee studenten voor het project WaddenWiki. Dit project is een initiatief van Marketing Groningen en haar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Reflectie op landschapsveranderingen

donderdag 16 augustus 2012

Terschellinger duinlandschap. Foto: Jacob van der Vaart/Fryske Akademy

Europese perspectieven in landschapsonderzoeklees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, English

Nieuwe Wadblik reeks 2012/2013 in september van start

woensdag 08 augustus 2012

Poster WadBlik

Vanaf 10 september gaat een nieuwe reeks WadBlik van start. WadBlik is een lezingen/documentaire reeks die door de Waddenacademie in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

De ruzie is voorbij, nu kunnen we aan de slag

zaterdag 28 juli 2012

Have Lauwersoog, foto: beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kees van Es.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Prof.dr. Jouke van Dijk nieuwe voorzitter Waddenacademie-KNAW

donderdag 19 juli 2012

Jouke van Dijk

Per 1 augustus 2012 is Prof.dr. Jouke van Dijk door de KNAW benoemd als voorzitter en directeur van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Laatste Oerol colleges

maandag 25 juni 2012

Lezing Kris van koppen

Vrijdag 22 juni werd het Oerol college verzorgd door Kris van Koppen, hoogleraar Milieubeleid van de Universiteit Wageningen. In zijn college ging hij in op de voorstelling Contre Nature van het Franse theatercollectief...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

2015: zomer van de Wadden

vrijdag 22 juni 2012

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

De zomer van 2015 moet de zomer van de Wadden worden: een grootschalig festival over de veelzijdigheid van de Waddencultuur, inclusief de Duitse en Deense eilanden en kusten.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands, Cultuurhistorie

Oprichtingsvergadering Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

dinsdag 12 juni 2012

Op de foto van links naar rechts: Johannes Kramer,Greet Blokker, Ciel Stevens-Meewis, Joke Geldhof, Tineke Schokker, Paula Benjamins-van Oudheusden, Mirjam Wulfse, Jannewietske de Vries en Wiebe van der Ploeg.

Afgelopen zaterdag 9 juni is in EcoMare op Texel de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds opgericht en zijn het Algemeen en Dagelijks Bestuur bij elkaar gekomen.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

CWSS Nieuwsbrief van mei 2012

donderdag 07 juni 2012

Nieuwsbrief CWSS mei 2012

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt met enige regelmaat een (engelstalige) nieuwsbrief uit.lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, English

Waddenzeespecial tijdschrift De Levende Natuur

maandag 04 juni 2012

Cover Waddenzee special

De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al tientallen jaren wordt heel veel onderzoek gedaan in de Waddenzee. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie, Geowetenschap

Nieuw kabinet moet waddenvisie formuleren

dinsdag 29 mei 2012

Ondergaande zon boven het wad.  Bron:  https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen Henk Folmer.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Oerol Colleges: namen wetenschappers bekend

maandag 21 mei 2012

Oerol College in 2011 door Jos Bazelmans

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 15 tot en met 24 juni op Terschelling. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Afsluiting academisch jaar in Fryslân

maandag 07 mei 2012

De Gemma Frisius Lezing is een vrij nieuwe traditie die de afsluiting van het academisch jaar in Fryslân markeert. In aanwezigheid van de gehele Friese kennisketen (kennisinstellingen en hogescholen) vinden de lezingen dit jaar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Lezing ‘Mining, Mapping, and Accelerating Science and Technology’

maandag 07 mei 2012

www.dans.knaw.nl

Op 6 juni organiseert het KNAW en NWO instituut DANS (Data Archiving and Networked Services) de lezing ‘Mining, mapping and accelerating Science and Technology’. Tijdens deze lezing zal Katy Börner, huidig Visiting Professor bij...lees meer

Categorie: Algemeen, English

Laatste Wadblik over 30 jaar Oerol

woensdag 02 mei 2012

Op maandag 7 mei wordt de achtste en laatste avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Oerol-pionier en -directeur Joop Mulder. Hij vertelt over 30 jaar Oerol en gaat speciaal in op...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie meets Oerol 2012

donderdag 19 april 2012

Waddenacademie meets Oerol, foto: Moon Saris

De Waddenacademie, netwerkcentrum voor wetenschappelijk onderzoek rondom het Waddengebied, en Oerol, jaarlijks locatietheater- en landschapskunstenfestival op Terschelling, denken dat kunst en wetenschap geen verschillende, maar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Zestiende Nieuwsbrief Atelier Fryslân

donderdag 12 april 2012

In deze nieuwsbrief een terugblik op het Atelier Podium ‘Wat is natuur nog in dit land?', op 3 april 2012 in Earnewâld. Filosoof Bas Haring zette de zaal op scherp met rake observaties. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie

WadBlikavond: Beeldende kunstenaars in het kustgebied

dinsdag 03 april 2012

Huub Mous leidde de avond in

Er was een extra scherm nodig in de foyer van het Filmhuis in Leeuwarden op 2 april om alle belangstellenden de lezing van Huub Mous te laten volgen. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Waddenacademie bij Duitse workshop kustonderzoek

donderdag 22 maart 2012

Op woensdag 21 maart hield Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, een presentatie tijdens een workshop over kustonderzoek van het ‘Nordwestverbund Meeresforschung’.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Het Wad als verdwijnpunt

donderdag 22 maart 2012

WadBlik

Op maandag 2 april wordt de zevende avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door kunsthistoricus Huub Mous. Hij gaat in op het Wad als ruimte waarin kunst ontstaat en waarmee kunst wordt...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Kunstenaars en wetenschappers overleggen over samenwerkingsproject Oerol 2012

maandag 19 maart 2012

Foto: Moon Saris

Op initiatief van de Waddenacademie en Oerol overlegden op 7 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een tiental kunstenaars en wetenschappers over de mogelijkheden om tijdens Oerol 2012 een of wellicht...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

3TU.Datacentrum en DANS organiseren Nederlandse Dataprijs

donderdag 15 maart 2012

Bent of kent u een onderzoeker of onderzoeksgroep die een bijzondere bijdrage levert aan de wetenschap, juist door de noeste arbeid op het gebied van data-archivering? Nomineer hem of haar voor de Nederlandse Dataprijs!lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Waddenacademie krijgt rol bij gedecentraliseerd Waddenfonds

donderdag 08 maart 2012

Interactieve sessie op de Waddenfondsdag. Van links naar rechts: gespreksleider Oeds Bijlsma (provincie Fryslan), bestuursleden van de Waddenacademie: Hessel Speelman, Peter Herman, Jos Bazelmans, Jouke van Dijk, de drie gedeputeerden van de noordelijke provincies Tineke Schokker (Fryslân). Joke Geldhof (Noord-Holland) en Wiebe van der Ploeg (Groningen).

Op 8 maart organiseerden de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân de eerste “Waddenfondsdag”. Ruim 160 belangstellenden werden in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden geïnformeerd over de aanpak en de start van het...lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Hoeveel vis wil er in het Noorden ons land in?

woensdag 07 maart 2012

Roptazijl, één van de belangrijkste intrekpunten van Driedoornige stekelbaars en glasaal langs de waddenkust is een monitoringlocaties. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt.

Binnenkort start een grootschalig onderzoek naar vistrek. Een samenwerkingsactie van de 4 noordelijke waterschappen en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Ruim 50 vrijwilligers werken mee om 3 jaar lang 2 keer per week te...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Vooraankondiging 8e symposium Waddenacademie op 3 en 4 juli aanstaande in Den Oever

donderdag 23 februari 2012

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Op 3 en 4 juli vindt in Het Vikingschip te Den Oever het 8e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium, met als voorlopige titel ‘Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee’, wordt georganiseerd in samenwerking met...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Vijftiende Nieuwsbrief Atelier Fryslân

donderdag 23 februari 2012

In deze nieuwsbrief onder andere de volgende wadden gerelateerde onderwerpen:lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Honderd keer WadWeten: Prijspuzzel

vrijdag 10 februari 2012

Prijspuzzel, achtergrondfoto: Roy Vrouwenvelder

Honderd keer deelden de wetenschappers van de Waddenacademie en de Waddenvereniging hun kennis over het wad. Met de wetenschapsrubriek WadWeten bent u wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van...lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Twee vacatures voor WaLTERproject

donderdag 26 januari 2012

logo waLTER project

Het NIOZ en IMARES werken nauw samen in het WaLTER project en zoeken 2 onderzoekers voor het opzetten van een monitoringnetwerk voor het Waddengebied.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Waddenzee wereldzee: UNESCO als rentmeester?

dinsdag 17 januari 2012

Barend ter Haar, spreker van de avond links op de eerste rij, naast hem Sophie Primot en Greetje van den Bergh van de Nationale Unesco Commissie

Op maandag 16 januari was de vierde bijeenkomst van de lezingen- en documentairereeks Wadblik,dit maal met als thema ‘Waddenzee wereldzee: UNESCO als rentmeester?’.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Internationaal

Vacature wetenschappelijk medewerker Common Wadden Sea Secretariat

dinsdag 10 januari 2012

Het kantoor van CWSS in Wilhelmshaven

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven is een trilateraal samenwerkingsverband tussen Duitsland, Denemarken en Nederland op regeringsniveau. Doel is het beschermen van de internationale Waddenzee als...lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, English

Waddenzee wereldzee: UNESCO als rentmeester?

dinsdag 10 januari 2012

Op maandag 16 januari wordt de vierde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Barend ter Haar van het Instituut Clingendael. Het onderwerp is ‘Waddenzee wereldzee: UNESCO als...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Opiniestuk over digitale informatievoorziening Wadden

dinsdag 20 december 2011

Foto: Paul van Wijngaarden

Piet Feddema is scheidend programmamanager van InterWad. Hij geeft zijn persoonlijke mening over de bezuinigingen op waddenzee.nl. Eenvoudigere en goedkopere oplossingen lagen voor de hand, aldus Feddema.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Colleges cultuurhistorische waarden en ruimtelijke aspecten

vrijdag 16 december 2011

screenshot van de weblecture

In de collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd op 2 en 9 december weer college gegeven.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Algemeen, Nederlands

Het Wad en de Friese literatuur

donderdag 15 december 2011

Abe de Vries bracht een gedeelte uit zijn programma Reizgjende kust/Travelling Coast

Op maandag 12 december was de derde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Bert Looper, directeur van Tresoar, had een gevarieerd literair programma samengesteld rond het Wad en de Friese literatuur, waarbij de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Pavel Kabat new director of IIASA

dinsdag 13 december 2011

Pavel Kabat. Foto: Zwanette Jager

Prof. dr. Pavel Kabat will become the new director of the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ( www.iiasa.ac.at).  He will  start in this new international and highly prestigious...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, English

Professorship for Wadden Sea Ecology

maandag 12 december 2011

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the Christian-Albrechts-University at Kiel, Germany, in a joint procedure with the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven, member of the...lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, English

Jan Post winnaar van de Waddenacademieprijs 2011

vrijdag 09 december 2011

Jan Post ontvangt van Hessel Speelman de Waddenacademieprijs. Foto: Zwanette Jager.

Op 8 december tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie ontving dr. Jan Post uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2011. De prijs, ten bedrage van 5000 euro, is hem toegekend voor zijn...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Laatste advies Raad voor de Wadden: "Regio aan het roer"

vrijdag 09 december 2011

Tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie bood Margreet de Boer (voorzitter van de Raad voor de Wadden) het adviesrapport aan aan John Jorritsma (CdK provincie Fryslân)

Regio moet kansen nú waarmakenlees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Efficiëntieslag meerjarige metingen in het waddengebied ingezet

donderdag 08 december 2011

logo WaLTER

Een gezamenlijke strategie voor het uitvoeren van meerjarige metingen van de ecologie en economie van het waddengebied. Dat staat een aantal instituten en organisaties voor ogen, die streven naar een goed begrip en duurzaam...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Deltanieuws, tweede nieuwsbrief Deltaprogramma

dinsdag 06 december 2011

De tweede nieuwsbrief van het Deltaprogramma is verschenen. Deltanieuws is de gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's, die elke twee maanden verschijnt. lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands, Algemeen

'Dichter bij het Wad', poëtische Wadblikavond

maandag 05 december 2011

Wadblik

Op maandag 12 december is de derde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Bert Looper, directeur van Tresoar, heeft hiervoor een literair programma samengesteld rond het Wad en de Friese literatuur. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Vliegende start University Campus Fryslân

dinsdag 22 november 2011

Openingshandeling tijdens symposium

'In korte tijd hebben we al veel bereikt', zegt een trotse Frans Zwarts (hoogleraar-bestuurder van UCF) op het openingssymposium van University Campus Fryslân.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Raad voor de Wadden is nog niet klaar

maandag 21 november 2011

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jan Bakker.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

College Holocene kustontwikkeling Noord Nederland beschikbaar als weblecture

donderdag 17 november 2011

screenshot van de weblecture

In de collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd op vrijdag 11 november college gegeven door Peter Vos van Deltares. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Rapport Bodemdalingscommissie aangeboden

maandag 07 november 2011

Alle aanwezigen bij de aanbieding van het bodemdalingsrapport 2011. Vlnr: Jaap de Vlas, Nico Oud, Hessel Speelman Bart van de Lemput en Barend Botter

Op 4 november jl. bood dr. Jaap de Vlas, voorzitter van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden het rapportlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Verdronken geschiedenis van het waddengebied in Wadblik

dinsdag 01 november 2011

Onder grote belangstelling vond maandag 31 oktober de tweede avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik plaats in het Filmhuis te Leeuwarden. De zaal zat bomvol! Het werd een afwisselende avond met presentaties van maar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Europa zet koers uit op onderzoekssamenwerking voor oceanen

maandag 10 oktober 2011

De Europese Commissie wil de samenwerking en coördinatie van beleid met betrekking tot de marine en maritieme wetenschappen versterken. Hiervoor dienen de lidstaten een gezamenlijke visie te hebben over het behoud van gezonde en...lees meer

Categorie: Internationaal, Algemeen, English

Digitale Wadden Atlas voor iedereen beschikbaar op waddenzee.nl

dinsdag 04 oktober 2011

Sinds jaar en dag is veel kaartmateriaal beschikbaar over Waddenzee en Waddengebied. Dergelijk materiaal wordt steeds meer gebruikt wordt bij beleid, beheer, onderzoek en studie, en is afkomstig van verschillende bronnen zoals...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Waddenacademie op werkbezoek op Texel

maandag 03 oktober 2011

Bestuursleden Waddenacademie op werkbezoek op Texel

Op donderdag 29 en vrijdag 30 september was het bestuur van de Waddenacademie op werkbezoek op Texel.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Waddenacademie op LOICZ-congres in Yantai

donderdag 29 september 2011

Openingsceremonie in Yantai, China. 12 September 2011 (Bron: LOICZ website)

Van 12 t/m 15 september werd in Yantai (China) het internationale "Open Science Conference' van het programma Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ) gehouden.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Internationaal, Algemeen, English

Wat is er zo belangrijk aan een kolencentrale?

donderdag 22 september 2011

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk Moll.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Economie, Algemeen

Eerste wadblik over de Afsluitdijk in oude beelden en nieuwe plannen

dinsdag 20 september 2011

Publiek in de zaal tijdens de voordacht van Ed Nijpels

Op 19 september was de eerste wadblikbijeenkomst. In een vol Filmhuis in Leeuwarden lichtte Ed Nijpels, voorzitter van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, het advies toe dat hij namens de Adviescommissie op 1 juni jl....lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Nieuwe projectenprogramma van Waddengoud verschenen

dinsdag 13 september 2011

Aanbieding van het rapport

Op 12 september jl. presenteerde de Stichting Waddengroep het nieuwe projectenprogramma getiteld "Het waddengebied ..... een goudomrande beleving". lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie schaft 44 foto's van Pieter de Vries aan

donderdag 21 juli 2011

Foto: Pieter de Vries

Pieter de Vries van Texel is een aantal jaren geleden begonnen met luchtfotografie van het waddengebied. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Waddenacademie vergadert op de Waddenzee

vrijdag 15 juli 2011

Schipper Jan Rotgans geeft uitleg aan het bestuur

De laatste vergadering van het bestuur van de Waddenacademie voor de zomerstop vond plaats op een bijzondere locatie, lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie verspreidt jaarverslag 2009 & 2010

woensdag 13 juli 2011

Sjerpy Joustra en Rianca Groen druk bezig met versturen van de jaarverslagen

Ruim 100 speciale relaties van de Waddenacademie ontvangen deze week een gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2009 & 2010.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie verzorgt kaartmateriaal voor Dagblad van het Noorden

maandag 11 juli 2011

Dagblad van het Noorden reist de komende weken van eiland naar eiland in het waddengebied. Om te kijken wat je er kunt doen en zien, wat voor bijzonderheden er over elk eiland te vertellen zijn en om uit te zoeken waar de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Geowetenschap

Overdracht project Waddenarchieven aan Tresoar

donderdag 30 juni 2011

Het project Waddenarchieven is per 1 juli 2011 door de Waddenacademie overgedragen aan Tresoar, het historisch- en letterkundig centrum in Leeuwarden. Binnen het project Waddenarchieven zijn diverse archieven met belangrijke...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Jaarverslag Waddenacademie KNAW 2009 en 2010 digitaal beschikbaar

dinsdag 28 juni 2011

Cover jaarverslag

Het eerste exemplaar van het jaarverslag 2009 en 2010 van de Waddenacademie werd op 12 april 2011 door Pavel Kabat aangeboden aan Theo Mulder, directeur onderzoeksinstituten van de KNAW.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Een wereld van verschil; veertig jaar beleid in het waddengebied verschenen

dinsdag 21 juni 2011

Pavel Kabat en Hendrik Oosterveld tijdens de overhandiging van het boek

Tijdens het zesde symposium van de Waddenacademie werd het boek 'Een wereld van verschil; veertig jaar beleid in het waddengebied' (pdf, 6,3 Mb) gepresenteerd. De auteur, ir. Hendrik Oosterveld, geeft een informatieve inkijk in...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Interview met Nynke Rixt Jukema in Friesch Dagblad

maandag 20 juni 2011

In het Friesch Dagblad van 18 juni verscheen een artikel over Nynke Rixt Jukema. Jukema is lid van de sociaaleconomische denktank van de Waddenacademielees meer

Categorie: Economie, Algemeen, Nederlands

Oerol College: Vier lezingen over de relatie tussen natuur, kunst en wetenschap

donderdag 16 juni 2011

Oerol College organiseert samen met de Waddenacademie vier lezingen over de relatie tussen natuur, kunst en wetenschap.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

KNAW organiseert themabijeenkomst 'Wetenschappelijke modellen, wat kunnen we ermee?'

donderdag 09 juni 2011

Op 20 juni 2011 in Amsterdam. De wetenschap werkt met modellen. Bekende voorbeelden zijn macro-economische modellen en klimaatmodellen. In de diverse wetenschapsgebieden wordt echter nogal verschillend gedacht over dit hulpmiddel.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s