Nieuwsarchief

Colleges cultuurhistorische waarden en ruimtelijke aspecten

vrijdag 16 december 2011

screenshot van de weblecture

In de collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd op 2 en 9 december weer college gegeven.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Algemeen, Nederlands

'Dichter bij het Wad', poëtische Wadblikavond

maandag 05 december 2011

Wadblik

Op maandag 12 december is de derde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Bert Looper, directeur van Tresoar, heeft hiervoor een literair programma samengesteld rond het Wad en de Friese literatuur. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Colleges werelderfgoed en natuurbescherming beschikbaar als weblecture

dinsdag 29 november 2011

screenshot van de weblecture

In de collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd op 18 en 25 november weer college gegeven. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Nederlands

Zijlstra vindt goede bescherming van wrakken in de Noordzee belangrijk

donderdag 24 november 2011

(C) Cor Kuyvenhoven

Petitie Stop de Sloop in ontvangst genomen door staatssecretaris van OCWlees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie

Officiële wrakkenkaart van Texel, culturele schatten op de zeebodem

maandag 14 november 2011

Omslag Texel maritiem

Afgelopen vrijdag werd de publicatie: 100 x Texel maritiem, een beschrijving van historische plekken en wrakkenlocaties met Wrakkenkaart aangeboden aan mevr. E. Sweet gedeputeerde voor cultuur van Noord-Holland en mevr. F. Giskes...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands, Waddenacademie

Collegereeks Wadden Werelderfgoed voor de VU

vrijdag 04 november 2011

Bestuurslid Jos Bazelmans van de Waddenacademie organiseert een collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. lees meer

Categorie: Internationaal, Cultuurhistorie, Ecologie, Nederlands

Verdronken geschiedenis van het waddengebied in Wadblik

dinsdag 01 november 2011

Onder grote belangstelling vond maandag 31 oktober de tweede avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik plaats in het Filmhuis te Leeuwarden. De zaal zat bomvol! Het werd een afwisselende avond met presentaties van maar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Noordzee Schatzoeken onder de oppervlakte

donderdag 20 oktober 2011

De Noordzee zit vol schatten. Van scheepswrakken gevuld met kostbare lading tot aan complete verdronken landschappen. De omvang van die onderzeese rijkdom wordt langzaam duidelijk, maar daarmee ook de bedreigingen voor al dat...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Noordzeedagen: 'Aan de randen van de zee...'

maandag 10 oktober 2011

Elk jaar tijdens de Noordzeedagen komen vissers, onderzoekers, overheden en belangenorganisaties van de Noordzee en de aangrenzende Waddenzee samen om de ontwikkelingen rondom de Noordzee te bespreken. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Kennis van onze verre voorouders is nuttig

dinsdag 19 juli 2011

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een interview verschenen met archeoloog Gilles de Langen. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Archeologisch steunpunt voor Leeuwarden

vrijdag 01 juli 2011

LEEUWARDEN - De Friese hoofdstad heeft sinds 24 juni een archeologisch steunpunt, dat langzaam moet uitgroeien tot een kenniscentrum voor bodemvondsten.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

College van Jos Bazelmans tijdens Oerol

donderdag 30 juni 2011

Tijdens het Oerol college op 24 juni hield professor Jos Bazelmans, bestuurslid van de Waddenacademie, een college over de vraag wat iets tot een waardevol object maakt, en in hoeverre de mens met technologische hulpmiddelen...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Kansen voor toerisme achter de waddendijk

maandag 27 juni 2011

Groningen - Er liggen genoeg kansen voor het toerisme achter de waddendijk, de kunst is echter ze te zien en met elkaar te verbinden.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Economie, Nederlands

Trilaterale workshop landschap en cultureel erfgoed

dinsdag 24 mei 2011

Op 11 en 12 mei 2011 werd in Ribe (DK) een workshop gehouden over het landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio. De workshop werd georganiseerd door het Deens Cultureel Erfgoed in samenwerking met het Deense Agentschap...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie

Lectorale rede drie lectoren Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer

dinsdag 26 april 2011

Op 21 april jl. hielden dr.ir. Derk Jan Stobbelaar, dr. John Janssen en dr.ir. Martijn van der Heide hun lectorale rede en werden hiermee officieel geïnstalleerd als lectoren Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer aan de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Lezingenserie over archeologie en kustregio

vrijdag 08 april 2011

Hebt u altijd al meer willen weten over de archeologie en geschiedenis van de Groninger kustregio? Kom dan naar een van de vijf lezingen die de provincie Groningen organiseert in de Archeologische Informatiepunten (AIP's).lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Ruimtelijke opgaven in de waddenregio

donderdag 24 maart 2011

Vlnr: Albert van der Ploeg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Dongeradeel, Nynke Rixt Jukema, architect en Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie

Op 23 maart organiseerde de Waddenacademie een discussieavond in de Ark in Dongeradeel over de ruimtelijke opgaven in de waddenregio.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Nederlands

Discussieavond ruimtelijke opgaven in de Waddenregio

vrijdag 11 maart 2011

Op woensdag 23 maart in de ARK (Het drijvende centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit) in Dokkum.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Economie

Vooraankondiging zesde symposium Waddenacademie 'Op 'n diek' 21 en 22 juni 2011

donderdag 10 maart 2011

De Waddenacademie organiseert in samenwerking met Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen op 21 en 22 juni in Groningen haar zesde symposium, getiteld 'Op 'n diek'. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie

Vijfde Waddenlezing gehouden: 'De omstreden toekomst van een culturele erfenis'

woensdag 09 maart 2011

Otto Knottnerus tijdens vijfde waddenlezing

Op maandag 7 maart hield historisch-socioloog drs. Otto Knottnerus in Leeuwarden de vijfde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Het waddengebied; De omstreden toekomst van een culturele erfenis

dinsdag 01 maart 2011

Vijfde Waddenlezing door drs. Otto Knottnerus op maandag 7 maart aanstaande lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Cultuurhistorie, Nederlands

Archeoloog provincie Fryslân benoemd tot bijzonder hoogleraar universiteit Groningen

donderdag 10 februari 2011

Dr. Gilles de Langen is per 1 februari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Momenteel werkt hij als provinciaal archeoloog bij de provincie Fryslân. De...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Het Waddengebied. De ongepolijste rand van het land

dinsdag 08 februari 2011

Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw, heeft in nummer 5 van 2010 een artikel gepubliceerd over het werelderfgoed Waddenzee, getiteld: "Ontwerpopgave werelderfgoed (5): het Waddengebied. De...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Internationaal, Waddenacademie

Fryslân voorop met bescherming waardevolle terpen

dinsdag 01 februari 2011

In Hegebeintum, op de hoogste terp van Fryslân, starten de Provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een uniek project. Het gaat om het behoud van Friese terpen die in agrarisch gebruik zijn. Beploeging en...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Serie Reis door het waddengebied

maandag 10 januari 2011

Zaterdag 8 januari is de eerste aflevering van een zesdelige serie Reis door het waddengebied uitgezonden. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Klimaat

'Oan 'e dyk set by Holwert' verschenen

maandag 13 december 2010

Het Friestalige boekje 'Oan 'e dyk set by Holwert' behandelt de ontwikkeling - ecologie, geschiedenis, onderzoek en beheer - van de kwelders in het waddengebied, met de kwelder Holwert-Oost als uitgangspunt.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Cultuurhistorie

Filmretrospectief en dvd uitgave van Herman van der Horst

maandag 20 september 2010

Documentairemaker Herman van der Horst (1910-1976) is samen met Bert Haanstra de vertegenwoordiger van de Hollandse Documentaireschool. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Wierdenmuseum geeft boek Waterbolk cadeau

vrijdag 06 augustus 2010

Waddenacademie geeft lezing archeoloog uit in boekvormlees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Nieuwe publicatie Waddenacademie: 1500 jaar boerderijbouw op onbedijkte kwelders

woensdag 23 juni 2010

voorkant publicatie Waterbolk

Nederlanders wonen en werken nu ongeveer duizend jaar veilig achter de dijken. Daaraan vooraf gaat een periode van vijftien eeuwen waarin onze voorouders akkerbouw en veeteelt bedreven op regelmatig overstromende kwelders.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Seminar Beauty & Brains op Oerol een succes

maandag 21 juni 2010

Oerol, Station Fryslan 2018 en de Waddenacademie organiseerden onder de titel 'Beauty & Brains' van 17 t/m 19 juni jl. tijdens Oerol een seminar waarin de relatie tussen kunst, wetenschap en het waddengebied centraal stond.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Cultuurhistorie

HISGIS laat historisch Groningen zien

vrijdag 30 april 2010

It HISGIS Groningen, ofwel de Historische Basiskaart Groninger Kustgebied wordt op vrijdag 7 mei 2010 gelanceerd in congrescentrum 'Het Kasteel' te Groningen. De middag begint om 15.30 uur.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Geowetenschap, Algemeen, Nederlands

Kunst en Wetenschap op Oerol

dinsdag 20 april 2010

De Waddenacademie, verzamelplek van wetenschappelijk onderzoek over het Wad, werkt dit jaar samen met de grootste verzameling kunstenaars in het Waddengebied; Oerol.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Nieuwe website Wadden in de oorlog

donderdag 15 april 2010

Ruim een jaar hebben musea, cultuurhistorische verenigingen en belangstellenden van alle Waddeneilanden gewerkt aan de bouw en vulling van de nieuwe website www.waddenindeoorlog.nl. De site wordt op 27 april op feestelijke wijze...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Theatergoeroe Wilson maakt kunstwerk over Wad

woensdag 07 april 2010

TERSCHELLING - De befaamde Amerikaanse theatermaker Robert Wilson gaat voor Oerol 2011 een geluidskunstwerk over het Wad maken. De regisseur en beeldend kunstenaar, die afgelopen weekeinde nog een belangrijke Amerikaanse...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Interviews naar aanleiding van boekpresentatie op symposium Waddenacademie.

maandag 07 december 2009

Jos Bazelmans geïnterviewd op de radio en artikel in Trouwlees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Nieuwe aanpak voor Waddensamenleving: Waddenacademie bevraagt bewoners

donderdag 03 december 2009

Voorkant Gedeelde Ruimte

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte' van Hans Monderman, als inspiratiebron dienen. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Waddenwelzijn in kaart gebracht

dinsdag 13 oktober 2009

De Waddenacademie buigt zich in Rotterdam over de integrale Kennisagenda. René Jorna, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen aan de Fryske Akademy, licht toe hoe het staat met het Waddenwelzijn.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Economie, Waddenacademie, Nederlands

Vijftal bestiert Academie

zaterdag 30 mei 2009

Het bestuur van de Waddenacademie wordt gevormd door vijf gerenommeerde wetenschappers. Naast voorzitter en klimaatdeskunidge Pavel Kabat, econoom Jouke van Dijk en ecoloog Peter Herman zijn dat Hessel Speelman, met het thema...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Geowetenschap, Cultuurhistorie

Verwonderde wetenschapper op waddenreis

zaterdag 04 april 2009

Een reis van twee weken door het Nederlandse waddengebied bracht Jos Bazelmans van de Waddenacademie tot bijzondere inzichten. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie

Van Reiderland tot Texel: een reis door het Waddengebied

donderdag 12 maart 2009

De Waddenacademie van de KNAW houdt zich bezig met de vraag over welke kennis we moeten beschikken om vorm te geven aan een duurzame toekomst van het Waddengebied. En door wie en op welke wijze zou die kennis kunnen worden...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-100 101-140 Volgende > Laatste >>