Nieuwsarchief

Het is me Wad – Gratis toegankelijk filmfestival over ons Waddengebied

dinsdag 21 augustus 2018

Ouderwets strandvermaak op Vlieland. Beeld uit de archiefcompilatie ‘Tijdreis langs de Waddeneilanden’. Foto: Fries Film Archief

Maandag 27 t/m woensdag 29 augustus, Podium Vlielandlees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie

Erfgoed student Sander van Alphen plaatst omstreden rietproef Lauwersmeer in historische context

donderdag 22 februari 2018

Afsluiting van de Lauwerszee, beeld cover scriptie Sander van Alphen. Foto: ANP, 1969

Begin 2017 gaf het Waterschap Noorderzijlvest toestemming aan de provincie Groningen voor de zogeheten ‘rietproef’. Een experiment waarbij zes weken lang gekeken wordt naar de effecten van een peilverhoging in het Lauwersmeer....lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Waaien we weg of waaien we uit?

dinsdag 03 oktober 2017

Luchtfoto van de dijk bij Ferwert. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder, initiator van Sense of Place.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie

Zichtlijnen op het Friese Landschap bij Slieker Film

dinsdag 09 mei 2017

Aardappels rooien. Beeld: Friesch Filmarchief

Op donderdag 18 mei vindt bij Slieker Film in Leeuwarden de tweede FÛN FOOTAGE JÛN plaats met als thema: Lân yn opbou. Zichtlijnen op het Friese landschap.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Conferentieverslag: Migratie in de Eems Dollard Regio

woensdag 26 april 2017

Hollandgangers, jonge vrouwen uit Lingen (DLD) als dienstmeisje werkzaam in NL op de foto in Hollandse klederdracht, omstreeks 1925

De tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk, op 6 april jl. in Lingen (D), stond in het teken van grensoverschrijdende migratie in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Lezing Meindert Schroor op conferentie geschiedenisnetwerk

vrijdag 07 april 2017

sheet presentatie

Op 6 april werd in Lingen (DLD) een conferentie georganiseerd door het Geschiedenisnetwerk over migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden en verleden. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Migratie in de grensstreek vroeger en vandaag

maandag 27 maart 2017

Hollandgangers, jonge vrouwen uit Lingen (DLD) als dienstmeisje werkzaam in NL op de foto in Hollandse klederdracht, omstreeks 1925

Op 6 april wordt in het Theaterpädagogische Zentrum in Lingen een conferentie georganiseerd die zich op migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden en verleden richt. Wat weten wij over de Duitse en Nederlandse...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

De identiteit van het Waddenland

dinsdag 29 november 2016

Verlorenhörn, Noord-Duitsland. Foto: Karsten Reise

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Meindert Schroor, portefeuillehouder cultuurhistorie bij de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Onderzoek Rottumerplaat in documentaire op Radio 1

vrijdag 16 september 2016

Luchtfoto Rottumerplaat, bron: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Op zondag 18 september 2016 om 21:00 uur wordt een documentaire uitgezonden bij Radio DOC, het documentaireprogramma op Radio 1. Mathijs Deen doet verslag van een onderzoekstocht in maart van dit jaar van mensen van...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân

donderdag 15 september 2016

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Bron: Uitgeverij Bornmeer.

Op 15 september 2016 verschijnt de vierdelige Nieuwe Encyclopedie van Fryslân die rond de 3000 pagina’s telt, 11.0000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Friesland en is modern...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

donderdag 21 juli 2016

groepsfoto Waddenhuisberaad

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee domeinen, het Waddenzee-ecosysteem enerzijds en de economische en sociaal-culturele...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Nederlands, Waddenacademie

6 essays over het Wad verschenen

woensdag 20 juli 2016

Visies op de Wadden; zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie te geven op de toekomst van het waddengebied.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Kunst, wetenschap en de wadden

dinsdag 05 juli 2016

Oerolcollege tijdens Oerol op Terschelling. Foto: Karlijn Benthem.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marelie van Rongen, algemeen directeur Terschellings Oerol Festival.lees meer

Categorie: Economie, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Landschap komt tot leven in Tijdtafel van Nieuw Atlantis

donderdag 02 juni 2016

De tijdtafel van Nieuw Atlantis wordt geïnstalleerd in de kerk in Pingjum. Foto: Stefan Belderbos.

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes, gedeputeerde Kunst en Cultuur en Water van provincie Fryslân. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Documentaire de Vogelwachter op 19 mei in Leeuwarden te zien

donderdag 12 mei 2016

Still uit documentaire de Vogelwachter.

In het kader van de Nationale Vogelweek 2016 vertoont SliekerFilm op donderdag 19 mei a.s. eenmalig De Vogelwachter, de prachtige natuurdocumentaire van Hans den Hartog. lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Ecologie

Koninklijke garderobe uit 17de eeuw gevonden in de Waddenzee

dinsdag 19 april 2016

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel is een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer een zeer exclusieve japon die wonderbaarlijk goed bewaard is gebleven. Deze japon is het...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Nieuwsbrief geschiedenisnetwerk Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland

maandag 11 april 2016

beeld logo geschiedenisnetwerk

Het Netwerk voor de grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland heeft als doel samenwerking duurzaam te versterken en het grensoverschrijdend cultuurtoerisme te stimuleren.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal

6 essays over het Wad in opdracht van I&M

dinsdag 29 maart 2016

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes essays wil laten schrijven ten behoeve van de Beleidsverkenning "Toekomstige rol...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Internationaal, Klimaat

Duits-Nederlands ‘Geschiedenisnetwerk’ van start

donderdag 17 maart 2016

Op woensdag 16 maart is het Netwerk voor grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start gegaan. Vertegenwoordigers van een twintigtal Nederlandse en Duitse organisaties kwamen gisteren...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Leestekens van het landschap

vrijdag 04 maart 2016

Screenshot website leestekens van het landschap

De website leestekens van het landschap geeft informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan driehonderd cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in Nederland. Tezamen vertellen deze het...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

De Waddenzee als een archief van landschapsontwikkeling, klimaatverandering en geschiedenis

dinsdag 23 februari 2016

Onderzoekers aan het werk op een wadplaat. Foto: Waddenacademie

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en landschapsontwikkeling in de laatste 10.000 jaar langs de Oost-Friese kust te...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Internationale Waddenbibliotheek

donderdag 03 december 2015

Uitsnede Flyer Symposium Wadden op de kaart. Bron: Tresoar.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Syds Wiersma, coördinator bij het Fries Film Archief lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Boek Meindert Schroor over geschiedenis Harlingen verschenen

maandag 23 november 2015

Cover boek Harlingen

Vrijdag 20 november verscheen het boek "Harlingen, geschiedenis van de Friese Havenstad" van Meindert Schroor. De leeuwarder Courant besteedde aandacht aan het verschijnen van dit boek met het artikel: "Van Medumwarth tot Friese...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Substantiële bijdragen aan de vergroting van de cultuuhistorische kennis over het Waddengebied door Meindert Schroor

vrijdag 13 november 2015

De twee boeken van de hand van Meindert Schroor.

Op vrijdag 20 november en zondag 22 november 2015 verschijnt een tweetal publicaties van de hand van dr. Meindert Schroor, directielid Cultuurhistorie van de Waddenacademie. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht

Twee artikelen in De Amelander over wadden café dynamisch kustbeheer

vrijdag 13 november 2015

Pier Vellinga tijdens één van de Wadden cafés in 2015.

In het tijdschrift de Amelander verschenen twee artikelen van Joke Mosterman over het wadden café met Pier Vellinga en Meindert Schroor dat op 14 september jl. werd gehouden in het Natuurcentrum Ameland. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Klimaat

Reconstructie vroegmiddeleeuws zodenhuis geopend

maandag 09 november 2015

Zodenhuis in Firdgum. Foto: Jan H. de Boer

De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is nu open voor publiek. Vrijdag 6 november is het zodenhuis officieel geopend door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. De bouw van deze bijzondere...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Essay: Bevochten Schoonheid. Een eeuw welstandsadvisering in Fryslân

dinsdag 27 oktober 2015

Cover essay Bevochten schoonheid

Hûs en hiem, de welstandsorganisatie van en voor de Friese gemeenten vierde in september 2015 het 90-jarig bestaan. Het bestuur van hûs en hiem heeft Meindert Schroor gevraagd een essay te schrijven om kernachtig de geschiedenis...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

donderdag 15 oktober 2015

Flyer symposium Wadden op de kaart

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober...lees meer

Categorie: Internationaal, Persbericht, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Nieuwsbrief “Stichting Verdronken Geschiedenis” oktober 2015

dinsdag 06 oktober 2015

Logo

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Symposium / boekpresentatie – Werk van eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

woensdag 27 mei 2015

Omslag van het boek Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

Op 29 mei 2015 verschijnt het boek 'Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk' door Jos Bazelmans en Jan Kolen. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Proefschrift Peter Vos over ontstaan kustlandschap

donderdag 30 april 2015

Cover thesis Peter Vos

Op 10 juni hoopt Peter de Vos te promoveren op het proefschrift getiteld: Origin of the Ductch Coastal landscape.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Cultuurhistorie

Wetenschappers en bewoners op zoek naar geschiedenis landschap en bewoners

vrijdag 17 april 2015

Luchtfoto van het gebied tussen de oostpunt van Schiermonnikoog en Simonszand. Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt.

Samen met wetenschappers van Verdronken Geschiedenis organiseert Erfgoedpartners in samenwerking met Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer de komende maanden een reeks bijzondere onderzoekstochten op...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Waddenacademie organiseert Wadden cafés

donderdag 02 april 2015

Wadden cafés

Vanaf 2015 gaat de Waddenacademie vier keer per jaar tijdens een zogeheten Wadden café de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Waddenacademie

Ontwerpwedstrijd buitendijkse Wierde, 5 genomineerden gekozen

dinsdag 24 maart 2015

De kwelder bij Noordpolderzijl. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het Groninger Landschap wil een buitendijkse wierde realiseren vlak over de dijk bij Noordpolderzijl. Hiervoor lanceerde Het Groninger Landschap samen met tijdschrift Noorderbreedte een ontwerpwedstrijd. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Vierde Waddenlezing: Waddenzee - Waddenland

woensdag 11 maart 2015

Lezing Meindert Schroor bij Volksuniversiteit Fryslan

Op 10 maart hield Meindert Schroor, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille cultuurhistorie, de vierde van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in samenwerking...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Historische kaarten van de Waddenzee uit Tresoar collectie online beschikbaar

dinsdag 03 maart 2015

Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum. De nadruk ligt op de achttiende en negentiende eeuw....lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Overzicht van jonge waddenonderzoekers

vrijdag 27 februari 2015

Franke van der Molen (RUG) en Judith Floor (Wageningen University), twee promovendi die een presentatie gaven op het symposium Wadden Sea Research

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Waddenacademie

Het Wad in vijf dimensies

dinsdag 27 januari 2015

Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samenlees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht, Waddenacademie, Geowetenschap, Economie, Ecologie, Klimaat

Workshop over verzilting in kweldercentrum Noarderleech

maandag 26 januari 2015

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop wordt met een breed scala aan deskundigen gezamenlijk onderzocht of er een...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Wetenschap over het Wad

maandag 15 december 2014

De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing...lees meer

Categorie: Ecologie, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap, Klimaat

Werven en verbinden - Krimp en erfgoed in Europa

donderdag 04 december 2014

Cover

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onderzoek laten doen naar situaties in andere Europese landen die met krimp te maken hebben: in Duitsland, Frankrijk en Engeland. lees meer

Categorie: Internationaal, Cultuurhistorie

Handreiking buitendijks erfgoed noordelijk kustgebied verschenen

donderdag 27 november 2014

Cover

Hoe kun je omgaan met het buitendijks erfgoed van het Noord-Nederlandse kustgebied? Wat is er buitendijks te verwachten en waar let je op? In samenwerking met gemeenten, steunpunten, provincies en de Rijksdienst voor het...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Klein maritiem erfgoed sterkt identiteit wad

donderdag 27 november 2014

De Kaap, baken op Rottumeroog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Egge Knol, conservator archeologie en geschiedenis bij het Groninger Museum en betrokken...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Masterplan Kust en erfgoed

maandag 17 november 2014

cover

Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel versterken van de harde keringen met aandacht voor recreatie en –opmerkelijk-...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Nieuwsbrief “Stichting Verdronken Geschiedenis” September 2014

maandag 29 september 2014

Logo

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken. Ook het internationale nieuws komt hierin aan bod. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Nieuw licht op bevolking en financiën 17e en 18e-eeuwse Groningen

dinsdag 23 september 2014

Promotie Meindert Schroor. 25-09-2014. Foto: Klaas Deen.

Tijdens de 17e en 18e eeuw was er sprake van een sterkere bevolkingsdynamiek in de stad Groningen dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is een van de conclusies van promovendus Meindert Schroor, die bevolking, migratie en...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie

De Rijksdienst duikt in de Waddenzee

dinsdag 16 september 2014

Van 8 tot en met 12 september voerden medewerkers van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek uit in het gebied Burgzand Noord in de Waddenzee.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal

Nieuwe website Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee

woensdag 09 juli 2014

Website van het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’. Dit project, dat vanaf het voorjaar van 2014 wordt uitgevoerd, bestaat uit een grootschalige inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee (mogelijk)...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Website project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' online

dinsdag 17 juni 2014

Onderzoeksgebied website buitendijks erfgoed. Bron: http://www.erfgoedwadden.nl

De website van het project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' is online. Dit project wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Groningen en Fryslan en gefaciliteerd...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Publication Emerging Landscapes. Between Production and Representation

vrijdag 09 mei 2014

Cover Emerging Landscapes

Emerging Landscapes reflects on the state of landscape and its future, mapping those practices that creatively address the boundaries between possibility, opportunity and action in imagining and shaping landscape.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal

In het land van de Friezen - kust identiteit in Duitsland, Denemarken en Nederland

donderdag 13 februari 2014

Ondergaande zon boven het wad. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken.

De Waddenzee roept hetzelfde gevoel van regionale identiteit op in mensen die aan de Duitse, Nederlandse en Deense kust wonen. Dit is de conclusie van een grensoverschrijdende online enquête onder de bewoners langs de...lees meer

Categorie: Internationaal, Cultuurhistorie, English

Archeologisch onderzoek naar scheepswrakken oostelijke Waddenzee

dinsdag 15 oktober 2013

De dollard, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Waddenwandelen officieel opgeleverd

maandag 30 september 2013

Eric Neef (ANWB Noord), Jacqueline de Milliano (Landschapsbeheer Groningen, Mireille Dosker (Landschap Noord-Holland, Regina ter Steege (Landschapsbeheer Friesland en Anja van Kooten-Niekerk (Wandelnet) onthulden gezamenlijk het nieuwe informatiepaneel van Waddenwandelen. Foto: Gerard van Looijengoed/LBFriesland

Na vijf jaar van intensieve voorbereiding is waddenfondsproject Waddenwandelen zondagmiddag 29 september opgeleverd. In het bijzijn van vertegenwoordigers van de achttien Waddengemeenten verankerde de Groninger gedeputeerde Piet...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Algemeen

Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit

dinsdag 24 september 2013

Het 75-jarige jubileum van de Frykse Akademy werd gevierd in de Harmonie in Leeuwarden op 6 september 2013. Foto: Fryske Akademy.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hanno Brand, toekomstig directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Fryslân is zijn relatie met de zee kwijtgeraakt

donderdag 12 september 2013

Cover

Fryslân is losgeweekt van het waddengebied, dankzij de Deltadijk, een scherpe, harde grens. Een dorp als Holwerd staat nu helemaal los van de kust. Dat kan veranderen. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Cultuurhistorie

Kening fan ’e Greide wacht op politieke moed

woensdag 21 augustus 2013

Debatavond in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Foto: kening fan 'e Greide.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Klaas Sietse Spoelstra. Deze zomer bestaat het initiatief Kening fan ’e Greide een jaar....lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Cultuurhistorie, Nederlands, Waddenacademie

University Campus staat in een Friese traditie

maandag 01 juli 2013

Opening IGRS. Bron: Het Hoge Noorden.

De University Campus Fryslân, een moderne netwerkuniversiteit, lijkt voor sommige mensen er wat aan de haren bijgesleept. Maar die staat in een Friese kennistraditie die teruggaat tot de zestiende eeuwlees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie, Economie

Voorzitter en penningmeester gezocht voor Stichting Theamus

woensdag 26 juni 2013

Stichting Theamus is met ingang van juli 2013 op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester voor haar projecten.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie

Draagvlak windturbines kan breder

vrijdag 21 juni 2013

Windmolens oud en nieuw nabij de Eemshaven. Foto: Thea Smit

Maak coöperaties eigenaar van windmolens en werk aan het design. Dat maakt het draagvlak groter, denkt Jos Bazelmans. Nico Hylkema van de Leeuwarder Courant interviewde hem over dit standpunt. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Oerol Colleges dit weekend van start gegaan

maandag 17 juni 2013

Han Olff tijdens het Oerol college 2013

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 14 tot en met 23 juni op Terschelling.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Kæntre, Expeditieproject Thijs van Vuure op Oerol

vrijdag 14 juni 2013

Bordje bij de voorstelling Thijs van Vuure

De Waddenacademie probeert kunst en wetenschap met elkaar te verbinden en is betrokken bij het expeditieproject Kæntre van Thijs van Vuure op Oerol. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Ook van windturbines kun je gaan houden

dinsdag 04 juni 2013

Bij de lezing van Jos Bazelmans op de Tijwisselaar conferentie had het publiek in Marrum uitzicht op de oude molen, geflankeerd door de windturbines. Foto: Aerden Plaats

Windturbines roepen nu nog veel verzet op, maar kunnen net als de oude windmolens geliefd raken, stelt Jos Bazelmans.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Nieuwe promovendi binnen onderzoeksschool UCF gestart

woensdag 08 mei 2013

De nieuwe promovendi op de bijeenkomst op 7 mei. Foto: het Hoge Noorden.

De onderzoekschool van de University Campus Fryslân (UCF) is uitgebreid met negen promovendi. Het totaal aantal promovendi dat actief is binnen de Onderzoekschool UCF komt hiermee op twintig.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie, Cultuurhistorie, Economie

Wadblik met ‘De Schreeuw van de grutto’

maandag 18 maart 2013

De komende Wadblikavond op maandag 25 maart is een bijzondere. Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma (RUG) en componist en musicus Sytze Pruiksma vertellen het grandioze verhaal van de grutto in een bijzondere live...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Waddenacademie

12 maart: Collegetour en debatavond met Louise O. Fresco

donderdag 28 februari 2013

Logo Kening fan 'e Greide

Dinsdag 12 maart vindt de tweede Collegetour en debatavond van burgerinitiatief Kening fan 'e Greide plaats. Na geslaagde eerste edities met WNF-directeur Van de Gronden en academicus Jonathan Loh is nu Louise O. Fresco te gast...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Nederlands

Kening fan ’e greide verdient een paleis

donderdag 21 februari 2013

Grutto. Foto: Rik Kruit via freenatureimages.eu.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerk Koopmans, directeur van het Natuurmuseum Fryslân.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Cultuurhistorie, Nederlands

Thema tentoonstellingen "2013 Land van Ontdekkingen"

woensdag 13 februari 2013

kaart op http://www.land-der-entdeckungen.de/DE/

“2013 Land van Ontdekkingen” is een omvangrijk samenwerkingsproject van musea in Noord- Nederland en Oost-Friesland. Het doel is om aan beide zijden van de grens interesse te wekken voor het gemeenschappelijk archeologisch...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Nederlands

Eerste publieksactiviteiten Kening fan 'e Greide

vrijdag 01 februari 2013

Grutto. Foto: Kening fan 'e Greide

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Nieuwsbrief Kening fan 'e Greide

vrijdag 25 januari 2013

website Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De tweede nieuwsbrief van dit project is verschenen.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie

De talen van de Wadden in WadBlik

dinsdag 15 januari 2013

Goffe Jensma tijdens zijn lezing over de talen van de Wadden

Op maandag 14 januari verzorgde Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de Wadblikreeks een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied. Ondanks de kou...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Krimpgebieden blijven jonge migranten trekken

dinsdag 15 januari 2013

Luchtfoto van Paesens Moddergat aan de Friese Waddenkust. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Minder populaire plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Noord-Nederland blijven in trek bij jonge verhuizers. Niet zozeer wegens het landschap, maar vooral wegens de relatief goedkope huizen. En veelal gaat het om...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Nederlands

Wadblik met Goffe Jensma: ‘De talen van de Wadden’

dinsdag 08 januari 2013

WadBlik 14 januari

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied. Deze aflevering in de reeks Wadblik...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands, Persbericht

WadBlik 'Nieuw boeren op oud land'

dinsdag 11 december 2012

Film Boerenleed en boerenhoop

Op maandag 10 december was Wadblik gewijd aan ‘Nieuw boeren op oud land’. Ondanks het gevaarlijke weer waren zo’n 50 mensen naar het Filmhuis in Leeuwarden gekomen om te luisteren naar de inleiding van Henk Dijkstra, directeur...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Wadblik met Henk Dijkstra: ‘Nieuw boeren op oud land’

maandag 03 december 2012

WadBlik 10 december 2012

Op maandag 10 december leidt Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, het onderwerp ‘Nieuw boeren op oud land’ in. Zijn lezing is een aflevering in de reeks Wadblik en vindt plaats in Filmhuis Leeuwarden. lees meer

Categorie: Economie, Cultuurhistorie, Nederlands, Algemeen

Waddenacademieprijs 2012 voor Daniël Postma

vrijdag 23 november 2012

Hessel Speelman overhandigt Daniël Postma de cheque van 5000 Euro

De jury van de Waddenacademieprijs 2012 voor de beste universitaire Masterscriptie heeft unaniem besloten de prijs met een waarde van 5000 Euro toe te kennen aan Daniël Postma.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Persbericht, Nederlands

Trilateral Workshop on Indicative Mapping of Cultural Landscape

dinsdag 20 november 2012

Cover summary report workshop Husum

On 24-26 September 2012, a workshop on predictive mapping was held at the Kreishaus Husum. A summary report of this workshop is now available. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, English

Themanummer Waddenzee van tijdschrift Ocean and Coastal Management online

vrijdag 26 oktober 2012

Cover OCMA

Naar aanleiding van het in december 2010 door de Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards a trilateral research agenda’ is een speciaal themanummer uitgegeven van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean and Coastal...lees meer

Categorie: Persbericht, English, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap, Internationaal, Waddenacademie

Tweede WadBlikavond over het Wad en beeldende kunst

donderdag 11 oktober 2012

Kie Ellens leidde de tweede WadBlikavond 'Het Wad en beeldende kunst'in.

Op maandag 8 oktober was de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik in een nagenoeg volle grote zaal van het Filmhuis Leeuwarden. Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum,...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Archeologische rijkdom van het terpengebied

maandag 08 oktober 2012

Rondleiding bij een terpopgraving (GIA, Firdgum 2011)

13 oktober Open dag bij terpopgraving en archeologische reconstructielees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Wadblikavond over ‘Het Wad en beeldende kunst’

maandag 01 oktober 2012

WadBlik 8 oktober

Op maandag 8 oktober is de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik. Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum, ‘Horizonnen; kunst in een veranderend Friesland’, houdt een inleiding...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Workshop "Indicative Mapping of the Maritime Heritage of the Wadden Sea"

dinsdag 25 september 2012

Wrakkenkaart Texel

From 25-27 September a workshop is taking place at the Kreishaus Nordfriesland in Husum (Germany). lees meer

Categorie: English, Cultuurhistorie, Internationaal

Gewest Fryslân over Amelander dammen

dinsdag 18 september 2012

In het programma Gewest Fryslân van Omrop Fryslân werd deze week aandacht besteed aan twee reportages over het waddengebied. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie, Economie

Koperschat uit 18e eeuw gevonden op Terschelling

dinsdag 21 augustus 2012

Het wrakdeel in de branding. Foto: Collectie Het Behouden Huys

Op de Boschplaat op Terschelling is eind juli een deel van het wrak van een oud vrachtschip uit de 18e eeuw aangespoeld.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Breed initiatief voor het Friese weidelandschap

maandag 16 juli 2012

Onder de naam Kening fan ’e Greide wordt aanstaande dinsdag een initiatief gelanceerd om het Friese weidelandschap te behouden en versterken op een manier die de weidevogels helpt, en tegelijk de sociaal-economische ontwikkeling...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Cultuurhistorie

Online enquete over culturele identiteit Waddengebied

dinsdag 10 juli 2012

In samenwerking met het Duitse instituut voor kustonderzoek Helmholtz Zentrum Geesthaacht voert de Nederlandse stichting WaddenArt een online enquete uit over de culturele identiteit van het Waddengebied.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Nederlands

2015: zomer van de Wadden

vrijdag 22 juni 2012

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

De zomer van 2015 moet de zomer van de Wadden worden: een grootschalig festival over de veelzijdigheid van de Waddencultuur, inclusief de Duitse en Deense eilanden en kusten.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands, Cultuurhistorie

Oversteek, Expeditieproject op Oerol door de Waterlanders

maandag 11 juni 2012

De route die de reizende installatie Oversteek zal afleggen op Oerol van 16 t/m 24 juni 2012

Oversteek is het resultaat van een samenwerking tussen de Waterlanders en de Waddenacademie en laat zien hoe de kunst zich verhoudt tot de wetenschap en andersom, en daarmee ook hoe beide disciplines zich verhouden tot het...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Joop Mulder sluit succesvol seizoen Wadblik af

dinsdag 08 mei 2012

Joop Mulder tijdens zijn WadBlik presentatie. Foto: Filminfriesland

Op maandag 7 mei was de achtste en laatste avond van Wadblik in het seizoen 2011/2012. Een bijna volle grote zaal in Filmhuis Leeuwarden was gekluisterd aan de lippen van Oerol-pionier en -directeur Joop Mulder. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Lezingen Waddenacademie op Oerol

vrijdag 20 april 2012

Jos Bazelmans gaf een college tijdens Oerol 2011

LEEUWARDEN - De Waddenacademie maakt zich op voor het Oerolfestival. Dit jaar worden er vijf lezingen bij voorstellingen verzorgd en zal er een ‘Expeditie-project' (voorheen ‘Paspoort-project) worden getoond, gemaakt door een...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Waddenacademie meets Oerol 2012

donderdag 19 april 2012

Waddenacademie meets Oerol, foto: Moon Saris

De Waddenacademie, netwerkcentrum voor wetenschappelijk onderzoek rondom het Waddengebied, en Oerol, jaarlijks locatietheater- en landschapskunstenfestival op Terschelling, denken dat kunst en wetenschap geen verschillende, maar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Lezingenavond over 19e eeuwse Zuiderzeereis

donderdag 12 april 2012

Het boek van Henry Havard ‘Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee’ is verkrijgbaar in de boekhandel

Afgelopen dinsdag vond in Leeuwarden een lezingenavond plaats ter gelegenheid van het verschijnen van een nieuwe vertaling van het fascinerende verslag van Henry Havard van zijn reis door het Zuiderzeegebied in 1873.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Initiatief behoud maritieme geschiedenis waddengebied

donderdag 05 april 2012

Onlangs is de ‘Stichting Maritiem Erfgoed Gouden Eeuw Waddengebied’, kortweg genoemd ‘Stichting 1666’, opgericht. Een initiatief van twee onderzoekers naar de maritieme geschiedenis in dit gebied, historicus dr. Anne Doedens uit...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire terpenonderzoek

donderdag 15 maart 2012

Zijde van de terp van Hogebeintum, op de voorgrond een kiepkar met smalspoor, gebruikt voor het afgraven van grond rondom terpen. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer: 530.731

Oratie: dhr. prof.dr. G.J. de Langen, 20 maart 2012, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Hindeloopen, hotspot aan de Zuiderzee

dinsdag 06 maart 2012

Een vol filmhuis op 5 maart.

Op 5 maart was de zesde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. De zaal was weer tot de laatste stoel bezet voor een voorstelling die deze keer werd verzorgd door Frank van der Velden en Gieneke Arnolli van het Fries...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Cultuurhistorie

WadBlikavond: Hindeloopen, hotspot aan de Zuiderzee

maandag 27 februari 2012

WadBlik image

Op maandag 5 maart wordt de zesde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Frank van der Velden en Gieneke Arnolli van het Fries Museum.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Woeste natuur en mannen met baarden

dinsdag 07 februari 2012

Filmmaker Manfred van Eijk spreekt de zaal toe

Op maandag 6 februari vond al weer de vijfde avond uit de lezingen/documentairereeks WadBlik plaats. Ditmaal nam filmmaker Manfred van Eijk de bezoekers mee op reis van Texel tot het Deense Esbjerg.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap, Waddenacademie

Wadblikavond met filmmaker Manfred van Eijk

maandag 30 januari 2012

Op maandag 6 februari is de vijfde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Manfred van Eijk, maker van de serie 'Reis door het waddengebied', is te gast en neemt ons als filmmaker mee op reis. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie, Internationaal

Groot Europees landschapscongres in Fryslân

maandag 30 januari 2012

duinlandschap Terschelling. Foto: Thea Smit

Het 25ste tweejaarlijkse congres van de Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) wordt van 20-24 augustus 2012 in Fryslân gehouden.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Waddenacademie, English

Nieuwsbrief Stichting verdronken geschiedenis verschenen

maandag 16 januari 2012

Logo stichting verdronken geschiedenis

De bedoeling van de Nieuwsbrief is om de "achterban" van de Stichting Verdronken Geschiedenis periodiek te informeren over actuele zaken.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Geowetenschap, Nederlands

Dijkrijk – Noordpolder 1811-2011

maandag 09 januari 2012

Voorkant van het boek

De Noordpolder: een uitgestrekt boerenlandschap in het noorden van Groningen. Bekend van het getijdenhaventje Noordpolderzijl, met het aanpalende Zielhoes, uitkijkend over de kwelders - in de verte Rottumeroog en Rottumerplaat.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-100 101-140 Volgende > Laatste >>