Nieuwsarchief

Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld.

dinsdag 07 juli 2015

Ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden

Rapport zeegras onderzoek online beschikbaar.lees meer

Categorie: Ecologie

Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary

dinsdag 30 juni 2015

Foto: Henk Postma

Het 14e symposium van de Waddenacademie vond plaats op 25 en 26 juni 2015 in Delfzijl. lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Ecologie, Economie

Inzicht in troebel water

maandag 29 juni 2015

Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares. De Eems-Dollard is van grote...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie, Economie

Handboek Een zee van Mosselen

donderdag 18 juni 2015

Cover rapport Een zee van mosselen

Op 17 juni 2015 is het nieuwe handboek over mosselbanken "Een zee van Mosselen" als pdf beschikbaar gekomen. In deze pdf is een uitgebreide bijlage opgenomen met nog meer achtergrond informatie. lees meer

Categorie: Ecologie

Verschillen in persoonlijkheid vragen om verschillen in bescherming

maandag 15 juni 2015

Cover thesis Allert Bijleveld

Zwermen wadvogels boven het wad lijken eenvormig en gelijkgestemd. Niets is minder waar. Kanoetenzwermen bestaan uit individuen die verschillen in reislustigheid, lichaamsgrootte, dieetpatroon en vetreserve. Zelfs achter hun...lees meer

Categorie: Ecologie

Internationale conferentie over het thema vismigratie

donderdag 11 juni 2015

Logo Fishmigration2015

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 is Groningen gastheer van een internationale conferentie georganiseerd over het thema vismigratie. De conferentie wordt geopend door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur...lees meer

Categorie: Ecologie

Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen tussen soorten

dinsdag 09 juni 2015

Cover rapport

LEEUWARDEN - De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Andere soorten...lees meer

Categorie: Ecologie

Waddenacademie brengt advies uit over garnalenvisserij

vrijdag 05 juni 2015

Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: Waddenacademie.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Publicatie Visatlas Friesland

vrijdag 29 mei 2015

Cover Fiskatlas Fryslan

Binnenkort verschijnt de Fiskatlas Fryslân. Dit boek geeft van elke soort de actuele verspreiding, leefgebied en ecologie weer. Het naslagwerk is geschikt voor elke natuurliefhebber, sportvisser, waterbeheerder en ecoloog. lees meer

Categorie: Ecologie

Golven en kruiend ijs beïnvloeden mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

dinsdag 12 mei 2015

Cover proefschrift Jasper Donker

Mosselbanken kunnen maar op een beperkt aantal plekken in Nederland vestigen en overleven. Dat is afhankelijk van de blootstelling aan golven. Promovendus Jasper Donker onderzocht hoe dat zit de Nederlandse Waddenzee. lees meer

Categorie: Ecologie

Pier Vellinga in PodiumTV over Zilte landbouw

maandag 04 mei 2015

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Vrijdagavond om 17:00 uur was Pier Vellinga, lid van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor het thema Klimaat en Water te gast in het programma Weekeind op PodiumTV. lees meer

Categorie: Klimaat, Economie, Ecologie, Internationaal

Bijeenkomst over basismonitoring Eems-Dollard

donderdag 30 april 2015

Bijeenkomst monitoring Eems in Bad Nieuweschans

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt. Deze basismonitoring wordt dan een belangrijke toeleverancier van informatie voor...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Ecologie, Economie

Waddenacademie brengt advies uit over zilte teelten

dinsdag 21 april 2015

Op 13 maart organiseerde de Waddenacademie samen met Noorderbreedte een symposium over Zilte Vitaliteit. Poster, Beeld: Harry Cock.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Waddenacademie dient vraag in bij Nationale Wetenschapsagenda

vrijdag 17 april 2015

Logo Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Natuur Waddenzee in kaart gebracht

donderdag 16 april 2015

Mosselbank. Foto: Beeldbank RWS.

Vandaag presenteren de projecten Mosselwad en Waddensleutels op een gezamenlijk symposium in Leeuwarden de belangrijkste bevindingen van hun langlopende onderzoek. Gedurende vijf jaar werkten onderzoekers en natuurbeheerders met...lees meer

Categorie: Ecologie

Online toegangspoort voor het Waddengebied gestart

dinsdag 31 maart 2015

screenshot van de interactieve kaart van de website beleefdewaddennatuur.nl

Met www.beleefdewaddennatuur.nl lanceren zes natuurorganisaties die samenwerken in het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ een toegangspoort tot de waddennatuur. Op de nieuwe website vind je niet alleen alle...lees meer

Categorie: Ecologie

Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

vrijdag 27 maart 2015

Kwelder nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit...lees meer

Categorie: Ecologie

Toekomst project WaLTER

maandag 23 maart 2015

logo WaLTER

Het project WaLTER adviseert over basismonitoring van het waddengebied en is de toegangspoort tot waddendata.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Twee open access papers over de Eems beschikbaar

vrijdag 20 maart 2015

Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee artikelen over het Eems-Dollardgebied zijn inmiddels in open access verschenen. lees meer

Categorie: Internationaal, Geowetenschap, Ecologie

Bijzondere bijvangst NIOZ biologen op het Wad

vrijdag 20 maart 2015

Groot zeegras. Foto: Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om groot zeegras in de Waddenzee te herintroduceren. Groot was daarom de opwinding toen onderzoekers van het NIOZ Koninklijk...lees meer

Categorie: Ecologie

Nieuwsbrief Metawad maart 2015

dinsdag 17 maart 2015

Nieuwsbrief Metawad

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Ecologie

Kennisnetwerk Nederland-Duitsland over Eems in beeld gebracht

donderdag 12 maart 2015

Geulen en slib in de dollard. Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga en is nu online.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Resultaten monitoring Eemshaven

vrijdag 06 maart 2015

Cover boek Omdat de natuur ons lief is

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Overzicht van jonge waddenonderzoekers

vrijdag 27 februari 2015

Franke van der Molen (RUG) en Judith Floor (Wageningen University), twee promovendi die een presentatie gaven op het symposium Wadden Sea Research

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Waddenacademie

Mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee blijven stabiel

vrijdag 27 februari 2015

Cover

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek wordt...lees meer

Categorie: Ecologie

We moeten het wadleven leren begrijpen

maandag 23 februari 2015

De onderzoekers van Waddensleutels aan het werk. Foto: Natuurmonumenten.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Quirin Smeele, programmamanager Wadden bij Natuurmonumenten.lees meer

Categorie: Ecologie

Tweede Waddenlezing door Katja Philippart

dinsdag 17 februari 2015

Op 17 februari jl. hield dr. Katja Philippart, directielid ecologie bij de Waddenacademie, de tweede van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in samenwerking met de Volksuniversiteit Fryslân in...lees meer

Categorie: Algemeen, Ecologie, Waddenacademie

Monitoring in het kader van Samenwerkingsagenda

woensdag 11 februari 2015

sheet uit presentatie

Op11 februari zal Katja Philippart, directielid ecologie van de Waddenacademie een presentatie houden voor de Beheerraad. De beheerraad heeft als taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders...lees meer

Categorie: Ecologie

Holwerd aan Zee wordt als potentieel haalbaar project beoordeeld

maandag 09 februari 2015

Cover Haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Economie

Het Wad in vijf dimensies

dinsdag 27 januari 2015

Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samenlees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht, Waddenacademie, Geowetenschap, Economie, Ecologie, Klimaat

Workshop over verzilting in kweldercentrum Noarderleech

maandag 26 januari 2015

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop wordt met een breed scala aan deskundigen gezamenlijk onderzocht of er een...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Abstract submission deadline of the Fish Passage Conference 2015

dinsdag 20 januari 2015

thumb fish conference

On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference will be held for the first time in Europe, in the city of Groningen, The Netherlands. Hundreds of researchers, educators, practitioners, funders and regulators from across the...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Nóg later maaien om grutto te redden

vrijdag 09 januari 2015

Grutto. Foto: Rosemarie Kentie.

Weilanden waar grutto’s broeden, zouden pas ná 1 juli moeten worden gemaaid. Dat is de meest effectieve maatregel om de voortdurende afname van het aantal grutto’s te remmen. Dit blijkt uit het onderzoek van Rosemarie Kentie,...lees meer

Categorie: Ecologie

Nieuwsbrief project Waddensleutels december 2014

donderdag 18 december 2014

Waddensleutels thumb

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van december 2014 is verschenen.lees meer

Categorie: Ecologie

Afnemende aantallen rosse grutto's concentreren zich in Waddenzee

donderdag 18 december 2014

Sjoerd Duijns.

Ondanks een toename van rosse grutto’s in de Nederlandse Waddenzee sinds 1990, laat deze soort een sterke afname zien langs de gehele Oost-Atlantische trekroute. ‘Het lijkt erop dat er een herverdeling plaatsvindt naar de...lees meer

Categorie: Ecologie

Wetenschap over het Wad

maandag 15 december 2014

De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing...lees meer

Categorie: Ecologie, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap, Klimaat

Van frustratie naar integratie, handelingsperspectieven voor Waddenzee

woensdag 10 december 2014

Cover Handelingsperspectieven

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het Waddengebied niet optimaal is. Vanaf 2013 werken ze gezamenlijk aan...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Persbericht

Waddenacademie brengt advies uit over 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein

maandag 08 december 2014

blik op het wad bij Schiermonnikoog

De Waddenacademie heeft op verzoek van het Waddenfonds advies uitgebracht in welke 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein door het Waddenfonds zou moeten worden geïnvesteerd.lees meer

Categorie: Ecologie

Huidige Europese regelgeving beschermt milieu kustwateren onvoldoende

vrijdag 05 december 2014

Cover thesis Petra Booij

De Europese norm van een aantal chemische stoffen zou moeten worden aangescherpt om microalgen, de basis van de voedselketen, in kustzones beter te beschermen. Ook kan met de huidige risicoanalyse de toxiciteit van chemische...lees meer

Categorie: Ecologie

Waddenserie op Vroege Vogels TV

donderdag 04 december 2014

thumb waddenserie

In december maakt Vroege Vogels TV plaats voor een driedelige serie over de wadden: over zout, zand en zee.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Veel doelstellingen vogels in waterrijk Nederland niet gehaald

maandag 01 december 2014

cover

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan de Europese beschermdoelen. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon...lees meer

Categorie: Ecologie

Biobouwers dragen bij aan de veiligheid tegen overstromingen

donderdag 13 november 2014

Kwelderbegroeiing

Biobouwers zijn planten en dieren die hun omgeving beïnvloeden. Helmgras helpt mee duinen te bouwen, kwelderplanten vangen slib in, en mosselen en oesters bouwen riffen en leggen sediment vast. Deze organismen kunnen helpen om de...lees meer

Categorie: Klimaat, Ecologie

Rapport Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee

dinsdag 11 november 2014

Cover rapport

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de afgelopen twintig jaar over elkaar zijn gelegd. lees meer

Categorie: Ecologie

Nieuw boek over de kust verschijnt 18 november 2014

dinsdag 04 november 2014

Cover boek Natuur van de kust

DE NATUUR VAN DE KUST - tussen aangroei en afslag. Van de strijd tegen de elementen naar het spel met de elementen…lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat

Groot alarm over visstand in de Waddenzee

maandag 03 november 2014

Visser op het Wad voor de sluizen van Kornwerderzand. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap van der Meer, bioloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee...lees meer

Categorie: Ecologie

Nieuwsbrief Metawad oktober 2014

vrijdag 31 oktober 2014

Nieuwsbrief Metawad

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Ecologie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard oktober 2014

dinsdag 28 oktober 2014

Eems-Dollard. Foto: TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van oktober 2014 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Klimaat

Opwarming van de Waddenzee leidt tot minder schelpdieren

vrijdag 24 oktober 2014

Figuur: De positieve invloed van strenge winters op het voortplantingssucces van schelpdieren is een gevolg van de negatieve invloed van een lage temperatuur op de talrijkheid van garnalen en krabben. Deze voeden zich met de jongste, nog heel kwetsbare, kleine schelpdieren die zich net op de wadbodem hebben gevestigd.

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie schelpdieren in de Waddenzee heel groot zijn. De roofvijanden van jonge schelpdieren...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat

Nieuwe website van WaLTER gelanceerd

dinsdag 07 oktober 2014

Nieuwe website WaLTER

Op 1 oktober is de nieuwe website van WaLTER gelanceerd. Dit is het nieuwe online platform met dataproducten, thematische dossiers over basismonitoring en een dataportaal dat toegang biedt tot de databronnen van instituten en...lees meer

Categorie: Algemeen, Economie, Ecologie

Nieuw wiskundig model voor het functioneren van mosselen in kustgebieden

donderdag 02 oktober 2014

Mosselbank. Bron: Rijkswaterstaat

Het ecosysteem van het Balgzand in de Nederlandse Waddenzee is beter te begrijpen na het ontwikkelen van een nieuw modelgereedschap. Promovendus Sofia Saraiva heeft met haar modelleerwerk een eerste stap gezet voor het beter...lees meer

Categorie: Ecologie

Daling wad is geen kwaliteitsverbetering

vrijdag 26 september 2014

Calidris canutus, Kanoet. Foto: Saxifraga-Luc Hoogenstein.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjoerd Duijns, promovendus bij het Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee. lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie

'Niets doen’ aan duinonderhoud Ameland beïnvloedt veiligheid niet

maandag 15 september 2014

Duinen Oost_Ameland

Uit onderzoek op Ameland blijkt dat 'dynamisch kustbeheer' de veiligheid niet heeft beinvloed. Bij deze methode laat men de natuur zijn gang en vindt er nauwelijks onderhoud plaats aan duinen. lees meer

Categorie: Ecologie

Monsterklus weer voltooid

maandag 15 september 2014

beeld uit youtube film over veldwerk SIBES

Voor het zevende jaar op rij heeft het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee weer de gehele Nederlandse droogvallende Waddenzee bemonsterd op bodemleven en sediment. Voor het SIBES onderzoek gaat een team van het NIOZ elke...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

De terugkeer van de grijze zeehond: een verhaal van immigranten en toeristen

donderdag 11 september 2014

Grijze zeehond. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de Middeleeuwen stierf de grijze zeehond in Nederland uit. Nu is hij terug. Vandaag de dag leeft hier het grootste aantal Atlantische grijze zeehonden van het Europese vasteland. In minder dan dertig jaar tijd steeg hun aantal...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Theunis Piersma neemt Spinozapremie in ontvangst

donderdag 11 september 2014

Theunis Piersma ontving op 9 september de Spinoza premie

Theunis Piersma ontving op 9 september 2014 de NWO-Spinozapremie. Hij is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en als waddenbioloog verbonden aan onderzoeksinstituut NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief Programma Naar een Rijke Waddenzee juli 2014

donderdag 31 juli 2014

Header nieuwsbrief

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft als opdracht de Waddenzee als natuurgebied haar veerkracht terug te laten winnen. Door te investeren in de rijkdom van de natuur en door duurzaam gebruik van het Wad te...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

Kwart miljoen euro voor gedragsbiologe

dinsdag 29 juli 2014

Dr. Kimberley Mathot van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft een Veni beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie

Afstudeerscriptie over de Eems wint Nationale Archiprix

maandag 30 juni 2014

Cover scriptie the full Ems

Op 22 juni werd bekend gemaakt dat de thesis 'The Ems Hybrid' van Jonas Papenborg en Remco van der Togt de Nationale Archiprix heeft gewonnen. De prijs voor het beste afstudeerwerk voor Nederlanse architectuur, stedenbouw en...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Ecologie

Documentaire "De Vogelwachter"

maandag 30 juni 2014

Filmer aan het werk. Foto: Hans den Hartog

Afgelopen Oerol is de verkorte versie van de documentaire "De Vogelwachter" van filmmaker Hans den Hartog succescol in première gegaan. De filmmaker is nu gestart met een crowdfunding-project om een lange versie te maken waarin...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Subsidie voor onderzoek naar kwelders Schiermonnikoog

dinsdag 24 juni 2014

Luchtfoto van de kwelders van Schiermonnikoog. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Joana Falcao Salles van de Rijksuniversiteit Groningen (Microbiele Ecologie) ontvangt bijna 17.000 euro subsidie van de Gratama Stichting voor haar onderzoek 'Microbiele processen in de kwelders van Schiermonnikoog: de basis voor...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Algemeen

Graasbeheer op kwelders kan insect- en spinvriendelijker

donderdag 19 juni 2014

Grazers op de kwelder. Foto: TS

In tegenstelling tot plantensoortenrijkdom, die vaak positief reageert op beweiding door grote grazers, wordt de rijkdom aan insecten en andere ongewervelden hierdoor vaak negatief beïnvloed, concludeert Roel van Klink uit zijn...lees meer

Categorie: Ecologie, English

Collectief Walden op Oerol

woensdag 18 juni 2014

Bordje naar Collectief Walden

Ook dit jaar ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol. lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Techniek schiet tekort bij opruimen plasticsoep

dinsdag 10 juni 2014

Er is nog geen kant en klare oplossing voor de enorme plastic afvalberg in zee. Effectief opruimen is nagenoeg onmogelijk, aldus deskundigen. Alleen aanpak aan de bron biedt soelaas.lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

2,5 miljoen voor onderzoek aan trekvogels

vrijdag 06 juni 2014

Theunis Piersma. Foto: Thomas Leerink

Excellent NIOZ wetenschapper Theunis Piersma ontvangt Spinozapremie lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Nieuwsbrief project Waddensleutels juni 2014

vrijdag 06 juni 2014

waddensleutels thumb

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van juni 2014 is verschenen.lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief Metawad mei 2014

vrijdag 23 mei 2014

thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Monitoringsprogramma naar de bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de Waddenzee

woensdag 21 mei 2014

Logo's Waddenacademie, altenburg&Wymenga en Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord

In opdracht van de Waddenacademie start Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord (VVVN), een monitoringsprogramma naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard mei 2014

vrijdag 16 mei 2014

Eems-Dollard. Foto TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van mei 2014 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands, Internationaal

Nieuwsbrief project WaLTER april 2014

woensdag 23 april 2014

WaLTER update cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert. lees meer

Categorie: Algemeen, Economie, Ecologie, Nederlands

50 jaar waddenvis in beeld

vrijdag 11 april 2014

waddenzeevismonitor.nl

Op 10 april lanceerden de Waddenvereniging, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Sportvisserij Nederland de interactieve website waddenzeevismonitor.nl. Op de website is voor elke vissoort te zien...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Zeewier als duurzame bron van voedsel en energie in de toekomst

donderdag 10 april 2014

Opstelling van het Zeewiercentrum met de blauwe kweekbakken en zonnepanelen. Foto: NIOZ.

Op dinsdag 15 april opent Zijne Majesteit koning Willem Alexander feestelijk het Zeewiercentrum bij het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, op Texel. “Zeewier biedt vele mogelijkheden om wereldwijde...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Economie

Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard

donderdag 03 april 2014

Cover

Het programma naar een Rijke Waddenzee heeft het rapport "Helder & Productief, voorstel voor een uitvoeringsprogramma naar een structurele ecologische verbetering in het Eems estuarium" gepubliceerd. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Nieuwe kansen voor bedreigde vogels langs de Waddenzee

vrijdag 28 maart 2014

Natuurgebied Ruidhorn langs de Groningse waddenkust.

Nieuwe maatregelen zijn mogelijk om bedreigde wadvogels zoals de Scholekster, Visdief en Kluut te helpen. Kansen liggen vooral langs de vaste wal, maar ook op de eilanden. Plekken zoals de Kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk,...lees meer

Categorie: Ecologie, Algemeen, Nederlands

Opinieartikel: Weg met de Afsluitdijk?

maandag 24 maart 2014

Afsluitdijk. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten. Wat zou er gebeuren als...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Jaarverslag 2013 Waddenfonds vastgesteld

maandag 24 maart 2014

Cover jaarverslag 2013 Waddenfonds

Het eerste volledige jaarverslag van het Waddenfonds na de decentralisatie is verschenen.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Biobouwers structureren het voedselweb in intergetijde kustgebieden

donderdag 20 maart 2014

Els van der Zee aan het werk op het Wad. Foto Serena Donadi.

Biobouwers veranderen sterk de trofische diversiteit en compositie van het voedselweb in intergetijde gebieden. Dit concludeert promovendus Els van der Zee na het doen van veldexperimenten in de Waddenzee en de Banc d’ Arguin in...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief Metawad maart 2014

vrijdag 07 maart 2014

thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Internationaal, Ecologie, Nederlands

Unieke Wadden in Noord-Europa en Zuid-Korea

woensdag 05 maart 2014

Katje Philippart tijdens haar lezing bij het Café van de Kleine Wetenschap. Foto: Hans Jellema.

In een vol Oranje Bierhuis vertelden, luisterden en discussieerden dinsdagavond 4 maart twee wetenschappers over de Wadden. Het Café van de Kleine Wetenschap van UCF was ditmaal samen georganiseerd met de Waddenacademie. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Ecologie

Opinieartikel: Als de alarmbellen gaan rinkelen

dinsdag 25 februari 2014

Kust van Schiermonnikoog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie. Meetgegevens over de natuur...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief 3 Economie & Ecologie Eems-Dollard

donderdag 20 februari 2014

Eems-Dollard. Foto: TS

De derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

WaLTER update februari 2014

dinsdag 18 februari 2014

WaLTER update cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.lees meer

Categorie: Algemeen, Ecologie, Economie

Aanbieding rapport "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk"

donderdag 13 februari 2014

Op de foto vlnr Katja Phillipart,  Ernest Briët, Pia Bruin en Theo Meskers.

Op woensdag 12 februari ontvingen de wethouders Pia Bruin, wethouder van de Gemeente Den Helder, Theo Meskers, wethouder van de gemeente Hollands Kroon en Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, het rapport...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Waddenacademie

Zoutwinning ongepast in Werelderfgoed

donderdag 13 februari 2014

Er breken spannende tijden aan voor de hoeders van de Waddenzee. Het ministerie van Economische zaken spreekt zich binnenkort uit over de aangevraagde vergunning van Frisia voor zoutwinning onder de zeebodem. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Rapport 'Toekomst van de pulsvisserij in de waddenzee'

dinsdag 11 februari 2014

Garnalenvisser op de Waddenzee. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont

Sinds enkele jaren wordt er op de Waddenzee geëxperimenteerd met een garnalenvistuig dat met elektrische pulsen de garnalen opschrikt van de zeebodem.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Conferentie Waddenzee: balans tussen economie en ecologie

vrijdag 07 februari 2014

De conferentie in Tønde. Foto: CWSS

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft met Denemarken en Duitsland een Ministeriële Verklaring ondertekend tijdens de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Denemarken. De drie landen van de Waddenzee...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal

Wadden monitoring in the spotlight in Tønder

dinsdag 04 februari 2014

Katja Philippart, one of the authors presents the publication to Co Verdaas, Chair of the Wadden Sea Board.

'Wadden monitoring in the spotlight. Cross-bordering maps on ecology and socio-economy of Denmark, Germany and The Netherlands' is a publication of the project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), the Waddenacademy...lees meer

Categorie: English, Ecologie, Economie, Waddenacademie, Internationaal

Stap voorwaarts richting vitale Eemsdelta

vrijdag 31 januari 2014

Eems Dollard. Foto: TS

Partners Economie en Ecologie in balans maken afspraken over het verbeteren van natuur en bereikbaarheid.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet

maandag 27 januari 2014

Een net uit het ei gekropen kuiken van een Grote Stern. Foto TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland. Hij schreef dit artikel namens...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Twee promoties over begrazing kwelders

dinsdag 21 januari 2014

Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 24 januari verdedigen twee promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. Freek Mandema en Stefanie Nolte voerden hun promotie onderzoek uit aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Waddenfonds stelt Ontwerp-Uitvoeringsplan 2014 – 2017 vast

vrijdag 17 januari 2014

Het nieuwe Ontwerp-Uitvoeringsplan van het Waddenfonds is vastgesteld. Dat heeft het Algemeen Bestuur van het fonds besloten. Het UP gaat gelden voor de periode 2014 – 2017.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Vogeltelling van Nederland tot Zuid-Afrika

donderdag 16 januari 2014

Dit weekeinde start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tellen deze maand ongeveer 1.500...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands, Internationaal

Meer samen doen om samen meer te doen in het waddengebied

dinsdag 24 december 2013

Het wad bij Den Oever. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas Eenhoorn, onafhankelijk voorzitter Regiecollege Waddengebied.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Werelderfgoedstatus Waddenzee in gevaar

maandag 23 december 2013

Eemshaven. Foto: TS.

Opinie-artikel van Douwe Hollenga, verschenen op 20 december in het Dagblad van het Noorden. lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

Voorstudie maatregelen Ecologische verbeteringen Eems Estuarium

donderdag 19 december 2013

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond en nu online beschikbaar. Het heeft een voorstel voor een uitvoeringsagenda voor het Nederlandse deel van het estuarium opgeleverd, gericht...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

Nieuwsbrief 2 Economie & Ecologie Eems-Dollard

donderdag 19 december 2013

Eems_Dollard

De tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door projectleider Henk Smit. Hij werkt in opdracht van natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Kustecosystemen verminderen kans op overstromingen

donderdag 05 december 2013

Verdronken Land van Saeftinghe. Foto: https://beeldbank.rws.nl

Vlaams-Nederlands team pleit in Nature voor innovatieve kustverdediginglees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Internationaal, English

Drollen tellen om de Waddenzee te redden

woensdag 27 november 2013

Artikel LC

In de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 verscheen een artikel van Monica Wesseling. Zij liep een dagje mee met rotgansonderzoeker Adriaan Dokter van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Quirin Smeele, projectleider van...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief project Waddensleutels november 2013

dinsdag 26 november 2013

logo

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van november 2013 is verschenen.lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur

vrijdag 22 november 2013

Hoog water op de Fugelpolle bij Ameland april 2013.

Veel soorten kustbroedvogels hebben de afgelopen jaren te weinig jongen groot kunnen brengen om de populatie op peil te houden. Het gaat om soorten als Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern. De slechte...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

4 nieuwe waddengerelateerde proefschriften

donderdag 14 november 2013

Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 15 november verdedigen maar liefst 4 promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. De onderwerpen variëren van het trekgedrag van lepelaars en kanoeten die verstrikt raken in het voedselweb tot...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s