Nieuwsarchief

Hoogleraar Jouke van Dijk nieuwe voorzitter SER Noord-Nederland

maandag 18 juni 2018

Jouke van Dijk, directeur SER Noord-Nederland

Jouke van Dijk is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. Hij is de opvolger van Frans Jaspers, die de SER de afgelopen jaren bestuurde.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Economie

Wadden in Beeld 2017 verschenen

donderdag 17 mei 2018

Cover Wadden in Beeld 2017

Voor het derde jaar achtereen is donderdag het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen. Het boekje bevat een breed overzicht van ontwikkelingen in het Waddengebied per jaar, in dit geval over 2017. Het rapport is naast de...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Grote sociaaleconomische gevolgen door mosseltransitie

dinsdag 24 april 2018

Hangcultuur voor mosselzaad. Foto: Salko de Wolff

De afspraken in het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben grote gevolgen voor de productie en sociaal-economische situatie in de...lees meer

Categorie: Economie

Breed optimisme over Friese Waddenkust

dinsdag 03 april 2018

Dijk en kwelder Moddergat. Foto: Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Bakker en Klaas Laansma, respectievelijk hoofd Natuurkwaliteit en programmamaker...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat, Waddenacademie

10 miljoen euro van Rijk voor aanpak Eems-Dollard

dinsdag 13 maart 2018

Slibrijke geulen in de Dollard/ Foto: beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt geld ter beschikking om het slibprobleem in de Eems-Dollard aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. In totaal gaat het om zestien miljoen euro voor...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Hoe terecht is de kritiek op pulsvisserij?

maandag 05 maart 2018

Pulswing. Foto: Wageningen Marine Research

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Prof. dr. Adriaan Rijnsdorp, visserijbioloog sinds 1980 en verbonden aan Wageningen...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Provincie en RUG richten Bijzondere leerstoel duurzame landbouw op

donderdag 22 februari 2018

Weilanden bij Hollum, Amleand

De provincie en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samen een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw oprichten. Doel van deze voor Nederland unieke leerstoel is om de landbouwsector verder te helpen verduurzamen. De...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Zicht op oplossing voor slibproblematiek Eems-Dollard

dinsdag 06 februari 2018

Slib in de Eems-Dollard.

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken. lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Investeringskader Waddengebied geeft focus

vrijdag 19 januari 2018

Cover investeringskader Waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Economie

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

dinsdag 12 december 2017

Cover

Programma Eems-Dollard 2050 en Waddenacademie brengen Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uit.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Kunstmaand levert Ameland veel op

zaterdag 02 december 2017

De vuurtoren van ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit, directeur van Kunstmaand Ameland.lees meer

Categorie: Economie

Waddenacademie brengt review economisch perspectief Waddenzeehavens in 2030 uit

maandag 06 november 2017

De haven van Harlingen. Foto: Waddenacademie

De Raad van Advies Waddenzeehavens heeft voor de actualisatie van het Koersdocument Waddenzeehavens (2012) gebruik gemaakt van het aanbod van de Waddenacademie om een review te laten uitvoeren naar het economisch perspectief van...lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

woensdag 18 oktober 2017

Kokkels. Foto: TS

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Waddenacademie brengt advies uit in het kader van het convenant Viswad

maandag 21 augustus 2017

cover publicaties_alg

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen over de vraag welke gebieden vanuit een ecologisch gezichtspunt het meest geschikt zijn om te...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

dinsdag 01 augustus 2017

Zeehondenexcursie op het wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum-snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eemsdelta

dinsdag 18 juli 2017

Zicht op Eemshaven TS

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juli 2017 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Toerisme in Friesland negeert eigen inwoners als potentiële klant

dinsdag 06 juni 2017

Droogvallen op het wad bij Harlingen. Foto: Waddenacademie

Op dinsdag 6 juni promoveert Jelmer Jeuring aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek: 'Perspectives on proximity tourism in Fryslân'lees meer

Categorie: Economie

Economie en natuur kunnen elkaar versterken

dinsdag 02 mei 2017

Een baggerschip en veerboot passeren elkaar op de Waddenzee in de vaargeul naar Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Olga van der Valk, onderzoeker Nieuwe verdienmodellen en ketensamenwerking aan de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Lezing Jasper Heslinga: Toerisme in het waddengebied

donderdag 06 april 2017

Een volle veerboot naar Ameland. Foto: TS

Op zondag 2 april vertelde Jasper Heslinga over zijn promotieonderzoek naar toerisme in het Waddengebied in een nieuwe editie van Museum Universiteit, georganiseerd door RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Uitgebreid verslag Waddentour nu beschikbaar

dinsdag 14 maart 2017

Rondleiding aan boord van het garnalenschip HK-80 tijdens Waddentour

Op 17 februari jl. organiseerden PRW en Waddenacademie een waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Waddenacademie

Waddentour over relatie wetenschap en visserijpraktijk Waddenzee

donderdag 23 februari 2017

Visser op de Waddenzee

Op 17 februari jl. organiseerden PRW en Waddenacademie een waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Museum Universiteit: Toerisme in het waddengebied

vrijdag 17 februari 2017

De veerboot naar Ameland

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Wadlopen toe aan vernieuwing?

maandag 06 februari 2017

Wadlopen. Foto: Waddenacademie

Welke trends zijn de komende tien jaar te verwachten in het avontuurlijk- en duurzaam toerisme en wat voor invloed dit kan gaan hebben op het wadlopen? Een groep studenten van de opleiding Tourism Management van Stenden...lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

dinsdag 29 november 2016

Eems-Dollard vanaf de Punt van Reide.

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten. De samenwerkende partijen in het gebied zijn blij met de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Position paper over bruikbaarheid BBN modellen voor inschatting van cumulatieve effecten

vrijdag 28 oktober 2016

Cover van het rapport van Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht hoe Bayesian Belief Networks (BBN) gebruikt kunnen worden om cumulatieve effecten in de Waddenzee in te schatten.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Debat over duurzame energie bij vertoning film Onderstroom Noordelijk Film Festival

donderdag 27 oktober 2016

Screenshot trailer Onderstroom

De Waddenacademie presenteert op 11 november 2016 een debat over duurzame energie bij de vertoning van de film Onderstroom in het kader van het Noordelijk Film Festival. Discussieleider is Pier Vellinga Pier Vellinga,...lees meer

Categorie: Klimaat, Economie

Kabinet benoemt Blue Energy, Growboxx en Lighthouse tot Nationale Icoon

donderdag 20 oktober 2016

Afsluitdijk vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS. Joop van Houdt.

Het opwekken van elektriciteit uit het verschil tussen zout en zoet water, beplanting van bomen en groenten in droge gebieden en het produceren van medische isotopen zónder kernreactor. De innovaties Blue Energy (energie uit...lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie

Harlinger bagger vormt natuur bij de buren

donderdag 13 oktober 2016

Aangroei van een kwelder door slib

Aan slib kleeft viezigheid, iets dat ongewenst of verontreinigd is zelfs. Maar slib is natuurlijk, dus kun je er – mits schoon – een kwelder van laten groeien. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat

Twijfel over cijfers zeespiegelstijging Wad

dinsdag 11 oktober 2016

Droogvallend Wad

Het is vreemd dat de overheid voor het winnen van zout en gas in de Waddenzee van een veel lagere zeespiegelstijging uitgaat, dan bij dijkbescherming.lees meer

Categorie: Klimaat, Economie

Onderzoek van Stenden ETFI onder waterrecreanten waddengebied

woensdag 28 september 2016

Jachthaven Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie

Afgelopen zomer zijn door enqueteurs van ETFI duizenden bezoekers in het waddengebied bevraagd. Hiermee hoopt Stenden een beeld te krijgen van de reactie van de toeristen op een mogelijke olieramp en de relatie recreant en...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Waddenacademie positief over Investeringskader Waddengebied

donderdag 22 september 2016

Zeilboot voor de fugelpolle bij Ameland. Foto: TS

De Waddenacademie heeft de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen schriftelijk haar reactie op het Investeringskader gegeven.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Economie, Ecologie

Zijn afspraken met Groningen Seaports reëel?

maandag 05 september 2016

Eemshaven

Recent zijn harde afspraken gemaakt met Groningen Seaports over de inzet van het havenbedrijf. Meer banen, een hoger rendement en CO2-reductie.lees meer

Categorie: Economie

Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

donderdag 01 september 2016

De haven van Harlingen. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Bosch, secretaris Raad van Advies Waddenzeehavens.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Hand aan de kraan bij zoutwinning Wad

dinsdag 23 augustus 2016

Cover position paper zoutwinning

Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het essentieel de ‘hand op de kraan’ te houden. Dit is de voornaamste uitkomst van het onderzoek...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

1,3 miljoen toeristen op vakantie naar de Wadden

donderdag 11 augustus 2016

Toeristen wachten voor de veerboot naar Ameland

Bijna 1,3 miljoen toeristen verbleven in 2015 op de Waddeneilanden. Dit zijn vooral Nederlanders en relatief vaak alleenstaanden. Duitse en Belgische toeristen gaan vaker naar de westelijke Noordzeekust. Dit meldt CBS. lees meer

Categorie: Economie

Veilig van mosselen en oesters genieten

woensdag 03 augustus 2016

Japanse Oesters voor consumptie

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Nathalie Steins, Programma Manager IMARES Wageningen Universiteit & Research.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Waddenacademie brengt position paper Zoutwinning onder de Waddenzee uit

donderdag 28 juli 2016

Cover Position paper zoutwinning

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de loop van het afgelopen jaar een stevige maatschappelijke discussie ontstaan,...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

donderdag 21 juli 2016

groepsfoto Waddenhuisberaad

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee domeinen, het Waddenzee-ecosysteem enerzijds en de economische en sociaal-culturele...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie brengt actueel overzicht visserijsector in het waddengebied uit

donderdag 07 juli 2016

Cover rapport Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in het Waddengebied. Het rapport geeft een overzicht van de relevante visserij...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Kunst, wetenschap en de wadden

dinsdag 05 juli 2016

Oerolcollege tijdens Oerol op Terschelling. Foto: Karlijn Benthem.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marelie van Rongen, algemeen directeur Terschellings Oerol Festival.lees meer

Categorie: Economie, Cultuurhistorie, Waddenacademie

De kust als economische levensader

donderdag 30 juni 2016

We hebben een Noordzeekust van 523 kilometer die loopt van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Noord-Groningen. Hoe staat het met de economische dynamiek aan de zeeranden van het land? lees meer

Categorie: Economie

Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme

vrijdag 03 juni 2016

Poster wereldergoed. Bron: werelderfgoed.org.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies op Stenden Hogeschool/ETFI en programmaleider...lees meer

Categorie: Economie

Toerisme in Groningen verbeteren door Werelderfgoed Waddenzee?

maandag 02 mei 2016

De provincie Groningen bungelt onderaan de lijst als het gaat om het aantal toeristen, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. In een artikel dat verschenen is op RTVNoord worden diverse suggesties gedaan voor het...lees meer

Categorie: Economie

Somber perspectief voor mbo'er

dinsdag 05 april 2016

Het realiseren van het doel van de Participatiewet wordt een bijkans onmogelijke opgave. Dat stelt hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk in een artikel dat op 5 april verscheen in de Leeuwarder Courant. lees meer

Categorie: Economie

Waddenfonds investeert 8 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme

dinsdag 05 april 2016

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale...lees meer

Categorie: Algemeen, Economie

Economie aan de randen van Nederland

dinsdag 29 maart 2016

Jouke van Dijk. Foto: Walther Walraven.

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randenlees meer

Categorie: Economie

6 essays over het Wad in opdracht van I&M

dinsdag 29 maart 2016

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes essays wil laten schrijven ten behoeve van de Beleidsverkenning "Toekomstige rol...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Internationaal, Klimaat

Waarde van natuur voor woningkopers veel groter dan gedacht

maandag 21 maart 2016

Op 24 maart promoveert Michiel Daams aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de economische waarde van natuur. lees meer

Categorie: Economie

Economische kengetallen garnalenvisserij op een rij gezet

woensdag 09 maart 2016

Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: TS

Uit een door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de periode 2012-2014 in de landen rond de Noordzee ruim 500 schepen actief zijn in de garnalenvisserij. Daarvan varen iets minder...lees meer

Categorie: Economie, Persbericht

Veel belangstelling voor ONOF-Congres ‘KrimpKRACHTIG’

donderdag 04 februari 2016

Forum tijdens congres Krimpkrachtig. Beeld: RTNOF.

BURDAARD - Op maandagavond 1 februari vond in MFC Het Spectrum het jaarlijkse ONOF-congres plaats. Het thema was ‘KrimpKRACHTIG’: Hoe moet ondernemend Noordoost Fryslân omgaan met de krimp in de regio? De inleiding werd verzorgd...lees meer

Categorie: Economie

Festival OVER de VLOED markeert opening Kiek over diek

donderdag 21 januari 2016

Uitkijken over de dijk nabij de Eemshaven. Foto: Waddenacademie TS.

Kiek over Diek is een 90 kilometer lang fietspad. Het verbindt het meest westelijke punt, Lauwersoog, met het meest oostelijke punt van onze provincie, Nieuwe Statenzijl. Het fietspad loopt langs of op de dijk, waardoor je...lees meer

Categorie: Economie

‘Laagopgeleiden terecht bezorgd over hun baan’

dinsdag 05 januari 2016

Jouke van Dijk. Foto: Walter Walraven.

In het Dagblad van het Noorden van 29 december 2015 verscheen het artikel ‘Laagopgeleiden terecht bezorgd over hun baan’ van John Geijp, naar aanleiding van een enquête onder het RegioNoordPanel en RNP zakelijk. Jouke van Dijk,...lees meer

Categorie: Economie

'De wadden zijn niet voor iedereen'

maandag 30 november 2015

Luchtfoto Rottumeroog. Beeldbank RWS.

GRONINGEN - Na zes jaar heeft Noord-Nederland de werelderfgoedstatus van het waddengebied nog steeds niet goed verzilverd. Zijn er te weinig investeringen of te veel partijen die meepraten?lees meer

Categorie: Economie

Artikel: Options for socioeconomic developments in ICZM for the tri-national Wadden area

maandag 16 november 2015

De trilaterale wadden regio. Bron: CWSS

In het tijdschrift Journal of Ocean and Coastal Management is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie, samen met Lourens Broersma en Nora Mehnen van de Faculteit Ruimtelijke...lees meer

Categorie: Economie, Internationaal

“Verbind Werelderfgoedstatus Waddengebied met de Sustainable Development Goals van de VN”

vrijdag 06 november 2015

Lezing Greetje van den Bergh op 5 november in Groningen. Foto: Waddenacademie.

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie en SER Noord-Nederland. Tijdens de lezing gaf Greetje van den Bergh,...lees meer

Categorie: Economie

Waddenacademie brengt position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems uit

donderdag 29 oktober 2015

De auteurs Katja Philippart en Martin Baptist overhandigen op 29 oktober de position paper aan gedeputeerde Henk Staghouwer en Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat.

De Waddenacademie heeft vandaag haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E (Economie en Ecologie in balans). In het...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Gastvrij Holwerd wil Amelandgangers trekken

vrijdag 16 oktober 2015

Het Reformatorisch Dagblad besteedde op 16 oktober aandacht aan het symnposium "Wijs met de Waddenzee"in een drietal artikelen:lees meer

Categorie: Economie

Waddenacademie investeert in zilte teelten

donderdag 17 september 2015

Akker langs de zeedijk bij Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties en LTO over de economische en ecologische potentie van zilte teelten in het...lees meer

Categorie: Klimaat, Economie, Persbericht, Waddenacademie

Bettina Bock bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

dinsdag 08 september 2015

Bettina Bock is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de leefbaarheid en de...lees meer

Categorie: Economie

Toeristische uitbreiding rond wad zou op vaste wal moeten gebeuren

donderdag 03 september 2015

Jouke van Dijk

Interview met Jouke van Dijk, voorzitter en directeur van de Waddenacademie in de Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland. lees meer

Categorie: Economie

Terug naar een gezonde Eems-Dollard

donderdag 03 september 2015

de Punt van Reide in het Eems-Dollard gebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilfred Alblas, Regiodirecteur Natuurmonumenten Noord-Nederland. Als de Eemshaven...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Gemeenten belasten toerist steeds zwaarder

maandag 17 augustus 2015

De veerboot naar Terschelling. Foto: TS.

Het bedrag dat de gemeenten in Fryslân vragen van de toerist groeit gestaag, zo blijkt uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad. Het gemiddelde bedrag dat in 2007 geheven werd door gemeenten met toeristenbelasting bedroeg...lees meer

Categorie: Economie

Voorzitter Waddenacademie benoemd tot minister van Financiën van Vrijstaat Noord

donderdag 13 augustus 2015

RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft maandag 3 augustus zijn eigen Vrijstaat Noord uitgeroepen. In dit nieuwe land, gelegen in het Middelstumer Bos bij borg Ewsum, onderzoekt hij de mogelijkheden van een onafhankelijk...lees meer

Categorie: Economie

Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary

dinsdag 30 juni 2015

Foto: Henk Postma

Het 14e symposium van de Waddenacademie vond plaats op 25 en 26 juni 2015 in Delfzijl. lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Ecologie, Economie

Inzicht in troebel water

maandag 29 juni 2015

Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares. De Eems-Dollard is van grote...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie, Economie

Waddenacademie brengt advies uit over garnalenvisserij

vrijdag 05 juni 2015

Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: Waddenacademie.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Pier Vellinga in PodiumTV over Zilte landbouw

maandag 04 mei 2015

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Vrijdagavond om 17:00 uur was Pier Vellinga, lid van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor het thema Klimaat en Water te gast in het programma Weekeind op PodiumTV. lees meer

Categorie: Klimaat, Economie, Ecologie, Internationaal

Bijeenkomst over basismonitoring Eems-Dollard

donderdag 30 april 2015

Bijeenkomst monitoring Eems in Bad Nieuweschans

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt. Deze basismonitoring wordt dan een belangrijke toeleverancier van informatie voor...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Ecologie, Economie

Waddenacademie brengt advies uit over zilte teelten

dinsdag 21 april 2015

Op 13 maart organiseerde de Waddenacademie samen met Noorderbreedte een symposium over Zilte Vitaliteit. Poster, Beeld: Harry Cock.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Waddenacademie dient vraag in bij Nationale Wetenschapsagenda

vrijdag 17 april 2015

Logo Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Waddenacademie organiseert Wadden cafés

donderdag 02 april 2015

Wadden cafés

Vanaf 2015 gaat de Waddenacademie vier keer per jaar tijdens een zogeheten Wadden café de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Waddenacademie

Herindeling Noord-Groningen nog geen uitgemaakte zaak

donderdag 02 april 2015

Jouke van Dijk. Foto: Walter Walraven

Jouke van Dijk was gisteravond op RTV Noord Nieuws over de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten langs de Waddenkust. lees meer

Categorie: Economie

Toekomst project WaLTER

maandag 23 maart 2015

logo WaLTER

Het project WaLTER adviseert over basismonitoring van het waddengebied en is de toegangspoort tot waddendata.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Werkgelegenheid in het Waddengebied

woensdag 18 maart 2015

Jouke van Dijk in het programma Bynt van Omrop Fryslan.

Het programma Bynt van Omrop Fryslân neemt één keer in de drie maanden de economische situatie in Fryslân door om de temperatuur van de Friese economie te peilen. Econoom Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen en...lees meer

Categorie: Economie

Kennisnetwerk Nederland-Duitsland over Eems in beeld gebracht

donderdag 12 maart 2015

Geulen en slib in de dollard. Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga en is nu online.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Blijf koersvast en investeer in noordelijke economie

donderdag 12 maart 2015

Cover Koersvast 2.0

‘Verhoog het groeivermogen van het Noorden, voor meer economische groei én werkgelegenheid.’ Met die inzet hebben ca. 30 grote organisaties in het Noorden gezamenlijk gewerkt aan een uitwerking van de eerste opgave van het...lees meer

Categorie: Economie

Resultaten monitoring Eemshaven

vrijdag 06 maart 2015

Cover boek Omdat de natuur ons lief is

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Jouke van Dijk over belang van toerisme voor regionale economie

donderdag 05 maart 2015

Jouke van Dijk. Foto: Walther Walraven.

In het gemeentehuis in Dokkum werd woensdag 4 maart een minisymposium gehouden over nut en noodzaak van toeristenbelasting voor de lokale economie. Hoe is dit geregeld in Noordoost Friesland maar ook elders in Nederland en...lees meer

Categorie: Economie

Overzicht van jonge waddenonderzoekers

vrijdag 27 februari 2015

Franke van der Molen (RUG) en Judith Floor (Wageningen University), twee promovendi die een presentatie gaven op het symposium Wadden Sea Research

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Waddenacademie

Presentatie Jouke van Dijk over sociaaleconomische ontwikkelingen in het waddengebied

woensdag 25 februari 2015

sheet presentatie Jouke van Dijk

Vorige week heeft Jouke van Dijk het paper "Options for socio-economic developments in the trilateral Wadden area"gepresenteerd op het WRSA (Western Regional Science Association) congres in Tucson (VS). lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie, Internationaal

Holwerd aan Zee wordt als potentieel haalbaar project beoordeeld

maandag 09 februari 2015

Cover Haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Economie

Veel belangstelling voor Symposium Holwerd aan Zee

maandag 02 februari 2015

Poster symposium Holwerd aan Zee

Op 9 februari organiseren Stichting Holwerd aan Zee en de Waddenacademie samen een middagsymposium over het project 'Holwerd aan Zee' . Hiervoor zijn inmddels 170 personen ingeschreven. Voor het avondprogramma dat Holwerd aan Zee...lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Het Wad in vijf dimensies

dinsdag 27 januari 2015

Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samenlees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht, Waddenacademie, Geowetenschap, Economie, Ecologie, Klimaat

Workshop over verzilting in kweldercentrum Noarderleech

maandag 26 januari 2015

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop wordt met een breed scala aan deskundigen gezamenlijk onderzocht of er een...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Investeren in sociale economie Wad is nodig

dinsdag 16 december 2014

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directievoorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar Regionale...lees meer

Categorie: Economie

Wetenschap over het Wad

maandag 15 december 2014

De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing...lees meer

Categorie: Ecologie, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap, Klimaat

Van frustratie naar integratie, handelingsperspectieven voor Waddenzee

woensdag 10 december 2014

Cover Handelingsperspectieven

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het Waddengebied niet optimaal is. Vanaf 2013 werken ze gezamenlijk aan...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Persbericht

"Kustregio's zijn de schatkamers van de economie"

vrijdag 05 december 2014

Gert-Jan Hospers, beeld uit filmpje van mejudice.nl.

Dit stelt Gert-Jan Hospers, universitair docent economische geografie Universiteit Twente in een filmpje op de website mejudice.nl.lees meer

Categorie: Economie

Waddenserie op Vroege Vogels TV

donderdag 04 december 2014

thumb waddenserie

In december maakt Vroege Vogels TV plaats voor een driedelige serie over de wadden: over zout, zand en zee.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Jouke van Dijk in Bynt

dinsdag 02 december 2014

Jouke van Dijk

In het programma Bynt van Omrop Fryslân kwam gisteravond Jouke van Dijk aan het woord over de Friese economie.lees meer

Categorie: Economie

Lauwersoog verdient beter

maandag 01 december 2014

Haven Lauwersoog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Op zaterdag 29 november verscheen in de Leeuwarder Courant in de bijlage Podium een opinieartikel van Nico Bakker, VVD-statenlid in Groningen. Volgens Bakker is Lauwersoog de perfecte plaats om hét kenniscentrum voor...lees meer

Categorie: Economie

Kennisnetwerk Krimp vier jaar verlengd

donderdag 13 november 2014

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten de komende vier jaren (financieel) te blijven investeren in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland...lees meer

Categorie: Economie

Onderzoek naar bestuurlijke toekomst gebied Hoogeland-Eemsdelta

dinsdag 11 november 2014

Cover rapport

De eerste (deel)resultaten van de verkenning naar een mogelijke herindeling in Noord Groningen zijn aan de raadsleden van de betrokken gemeenten gepresenteerd.lees meer

Categorie: Economie

Friese bijstandsjongere mist opleiding

dinsdag 04 november 2014

Uit cijfers van de Friese gemeenten blijkt dat van de jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen een hoog percentage geen startkwalificatie heeft (dat wil zeggen, hooguit MBO-1 opleiding). In heel Friesland gaat...lees meer

Categorie: Economie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard oktober 2014

dinsdag 28 oktober 2014

Eems-Dollard. Foto: TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van oktober 2014 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Klimaat

Meer natuurlijke mosselbanken in Waddenzee

woensdag 15 oktober 2014

Mosselbank. Foto: Rijkswaterstaat.

De mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken hebben nieuwe afspraken gemaakt over de overgang naar een duurzamer mosselvisserij. Eén van de afspraken die in het nieuwe akkoord is gemaakt is het...lees meer

Categorie: Economie

Nieuwe website van WaLTER gelanceerd

dinsdag 07 oktober 2014

Nieuwe website WaLTER

Op 1 oktober is de nieuwe website van WaLTER gelanceerd. Dit is het nieuwe online platform met dataproducten, thematische dossiers over basismonitoring en een dataportaal dat toegang biedt tot de databronnen van instituten en...lees meer

Categorie: Algemeen, Economie, Ecologie

Nieuw licht op bevolking en financiën 17e en 18e-eeuwse Groningen

dinsdag 23 september 2014

Promotie Meindert Schroor. 25-09-2014. Foto: Klaas Deen.

Tijdens de 17e en 18e eeuw was er sprake van een sterkere bevolkingsdynamiek in de stad Groningen dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is een van de conclusies van promovendus Meindert Schroor, die bevolking, migratie en...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie

Er is veel energiedomheid

maandag 08 september 2014

Windmolens oud en nieuw. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wouter van Dieren, directeur van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA).lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Nederlands

Meer aandacht voor beleid in krimpregio's

donderdag 07 augustus 2014

Delfzijl, krimgebied. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter directie Waddenacademie schreef een opinie artikel in Trouw. Waarom kunnen krimpregio’s geen hogere uitkering krijgen, net...lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-100 101-200 201-226 Volgende > Laatste >>