Nieuwsarchief

Korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’ verschenen

dinsdag 22 mei 2018

Korte film over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei jl. in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’ in première.lees meer

Categorie: Geowetenschap

Groot experiment met zand op de bodem van het Amelander Zeegat

dinsdag 20 maart 2018

Luchtfoto Ameland. Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat

Vandaag start Rijkswaterstaat met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem ver voor de kust neer te leggen, onderzoekt Rijkswaterstaat met deze pilotsuppletie hoe de Nederlandse kust op...lees meer

Categorie: Klimaat, Geowetenschap

Zicht op oplossing voor slibproblematiek Eems-Dollard

dinsdag 06 februari 2018

Slib in de Eems-Dollard.

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken. lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland

vrijdag 12 januari 2018

Vliegerfoto van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost. Foto: Jaap de Vlas

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 30 jaar en in het...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

dinsdag 07 november 2017

Cover rapport geothermie

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld. lees meer

Categorie: Geowetenschap

Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint

woensdag 01 november 2017

Luchtfoto van Eems-Dollard. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Martin Baptist marien ecoloog bij Wageningen Marine Research lees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap

Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017

dinsdag 15 augustus 2017

Bovenaanzicht gaswinlocatie in de duinen van  Ameland bron: Jaap de Vlas

Symposium op 14 en 15 september 2017 over de gevolgen van bodemdaling op Oost-Amelandlees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap, Waddenacademie, Algemeen

Rapport ‘Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’ verschenen

dinsdag 16 mei 2017

Sedimentatie op het wad bij Schiermonnikoog

Vorige week verscheen in opdracht van de Waddenvereniging een omvangrijk literatuuronderzoek door wetenschapsjournalist Rolf Schüttenhelm.lees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

dinsdag 24 januari 2017

screenshot website Nationaal georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’ is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden.lees meer

Categorie: Geowetenschap

Natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot

dinsdag 03 januari 2017

Onderzoekers in de modder. Foto: Luca van Duuren

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Luca van Duuren, senior onderzoeker bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie

Rapport Verkenning Slibhuishouding Waddenzee

dinsdag 13 december 2016

Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee de taak om er voor zorg te dragen dat de ecologische kwaliteit van het...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie

Waddenacademie brengt position paper Zoutwinning onder de Waddenzee uit

donderdag 28 juli 2016

Cover Position paper zoutwinning

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de loop van het afgelopen jaar een stevige maatschappelijke discussie ontstaan,...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Ruimtegebrek slib oorzaak vertroebeling Eems-Dollard estuarium

maandag 06 juni 2016

Troebel water in de Eems-Dollard. Foto: TS

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het Eems-Dollard estuarium voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de afname van...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Ondergrond oostelijke Waddenzee beschikbaar in TNO model GeoTOP

vrijdag 27 mei 2016

Impressie van het GeoTOP model voor de westelijke Waddenzee. Bron: TNO.

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D geologische kaarten). Het model GeoTOP is begin 2014 uitgebreid met het westelijke...lees meer

Categorie: Geowetenschap

6 essays over het Wad in opdracht van I&M

dinsdag 29 maart 2016

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes essays wil laten schrijven ten behoeve van de Beleidsverkenning "Toekomstige rol...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Internationaal, Klimaat

Beoordeling SodM van resultaten NAM-studies naar bodemdaling Wadden openbaar

dinsdag 17 november 2015

Presentatie van een bodemdalingsmodel

Op 11 november jl. heeft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar oordeel uitgesproken over de 16 rapporten die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 30 juni 2015 heeft aangeboden aan de SodM.lees meer

Categorie: Geowetenschap

Inzicht in troebel water

maandag 29 juni 2015

Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares. De Eems-Dollard is van grote...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Ecologie, Economie

Proefschrift Peter Vos over ontstaan kustlandschap

donderdag 30 april 2015

Cover thesis Peter Vos

Op 10 juni hoopt Peter de Vos te promoveren op het proefschrift getiteld: Origin of the Ductch Coastal landscape.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Cultuurhistorie

Twee open access papers over de Eems beschikbaar

vrijdag 20 maart 2015

Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee artikelen over het Eems-Dollardgebied zijn inmiddels in open access verschenen. lees meer

Categorie: Internationaal, Geowetenschap, Ecologie

Overzicht van jonge waddenonderzoekers

vrijdag 27 februari 2015

Franke van der Molen (RUG) en Judith Floor (Wageningen University), twee promovendi die een presentatie gaven op het symposium Wadden Sea Research

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Waddenacademie

Het Wad in vijf dimensies

dinsdag 27 januari 2015

Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samenlees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht, Waddenacademie, Geowetenschap, Economie, Ecologie, Klimaat

Wetenschap over het Wad

maandag 15 december 2014

De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing...lees meer

Categorie: Ecologie, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap, Klimaat

TNO levert eerste deel van het model GeoTOP in de Waddenregio op

dinsdag 29 april 2014

Impressie van het begin 2014 gereedgekomen GeoTOP-gebied “Westelijke Wadden”

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D geologische kaarten). Het model GeoTOP wordt op dit moment uitgebreid voor de...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands

NIOZ onderzoeker wint Heinekenprijs voor milieuwetenschappen

donderdag 17 april 2014

Jaap Sinnighe Damsté. Foto NIOZ

In Amsterdam heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 15 april de namen bekendgemaakt van de vijf wetenschappers die dit jaar de prestigieuze Heinekenprijzen hebben gewonnen. Eén van deze vijf...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Internationaal, Nederlands

Geopark de Hondsrug: het eerste Geopark van Nederland

maandag 25 november 2013

logo

In september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Het Hondsruggebied is het eerste Geopark van Nederland en na het verkrijgen van de status lid van het...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

Bodemdaling tot in 2060 voorspellen

vrijdag 21 juni 2013

Presentatie van een bodemdalingsmodel

Bodemdaling in de Waddenzee is al onderwerp van menig wetenschappelijk onderzoek geweest. Maar het kan nog beter, meent de Waddenacademie-KNAW.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Long-term subsidence study in the Wadden Sea Region

maandag 13 mei 2013

Screenshot

The Wadden Academy established an independent Scientific Steering Committee to review, provide guidance and advise on the outcome of the Long-term subsidence study in the Wadden Sea Region. lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, English

TNO werkt aan uitbreiding model GeoTOP in de Waddenregio

vrijdag 08 februari 2013

Afbeelding GeoTOP. Bron TNO

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van computermodellen. Het model GeoTOP wordt op dit moment uitgebreid voor de Waddenregio. lees meer

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

Geoscientific Research in the Wadden Sea Region: themanummer van het NJG online

maandag 12 november 2012

Netherlands Journal of Geosciences

In november 2012 verschijnt een speciale uitgave van het het wetenschappelijke tijdschrift ‘Netherlands Journal of Geosciences’. lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, English

Waddenzee special vakblad Natuur Bos en Landschap

donderdag 01 november 2012

Cover Themanummer Waddenzee Vakblad Natuur Bos en Landschap

Het vakblad Natuur Bos Landschap heeft een themanummer Wadden uitgegeven. lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap

Themanummer Waddenzee van tijdschrift Ocean and Coastal Management online

vrijdag 26 oktober 2012

Cover OCMA

Naar aanleiding van het in december 2010 door de Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards a trilateral research agenda’ is een speciaal themanummer uitgegeven van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean and Coastal...lees meer

Categorie: Persbericht, English, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap, Internationaal, Waddenacademie

Waddenzeespecial tijdschrift De Levende Natuur

maandag 04 juni 2012

Cover Waddenzee special

De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al tientallen jaren wordt heel veel onderzoek gedaan in de Waddenzee. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie, Geowetenschap

Oratie Lex Bouwman: Nutriëntentransport van land naar zee

vrijdag 16 maart 2012

Lex Bouwman is bijzonder hoogleraar Nutriëntentransport van land naar zee aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

Woeste natuur en mannen met baarden

dinsdag 07 februari 2012

Filmmaker Manfred van Eijk spreekt de zaal toe

Op maandag 6 februari vond al weer de vijfde avond uit de lezingen/documentairereeks WadBlik plaats. Ditmaal nam filmmaker Manfred van Eijk de bezoekers mee op reis van Texel tot het Deense Esbjerg.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap, Waddenacademie

Nieuwsbrief Stichting verdronken geschiedenis verschenen

maandag 16 januari 2012

Logo stichting verdronken geschiedenis

De bedoeling van de Nieuwsbrief is om de "achterban" van de Stichting Verdronken Geschiedenis periodiek te informeren over actuele zaken.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Geowetenschap, Nederlands

Kritische bijdrage aan de wetenschappelijke discussie over effecten gaswinning op Ameland

maandag 12 december 2011

cover rapport

ir. Adriaan Houtenbos heeft een kritische analyse gemaakt van het rapport van de Begeleidingsommissie Monitoring  Bodedemdaling Ameland over de monitoring van de effecten van bodemdaling op Ameland-Oost. Bekijk het...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands

Position paper Clear as mud verschenen

donderdag 08 december 2011

cover position paper

Tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie presenteerde dr. Luca van Duren de position paper 'Clear as mud'. lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie verzorgt kaartmateriaal voor Dagblad van het Noorden

maandag 11 juli 2011

Dagblad van het Noorden reist de komende weken van eiland naar eiland in het waddengebied. Om te kijken wat je er kunt doen en zien, wat voor bijzonderheden er over elk eiland te vertellen zijn en om uit te zoeken waar de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Geowetenschap

Vacature TU Delft

vrijdag 01 juli 2011

Part-time Professor of Morphodynamics of Lagoons & Estuarieslees meer

Categorie: Geowetenschap

Waddenacademie werkt aan optimale geo-data en geo-informatiestructuur in trilateraal waddengebied

donderdag 30 juni 2011

Bestuurslid dr. Hessel Speelman houdt presentatie bij GI-beraadlees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Internationaal, Nederlands

Workshop 'Modelling the Wadden Sea' brengt modelleurs van het waddengebied samen

donderdag 11 november 2010

Op 5 november 2010 kwamen ruim zestig wetenschappers uit geheel Nederland en enkelen uit het buitenland bijeen in het Marinemuseum in Den Helder om kennis uit te wisselen over het modelleren van processen die plaatsvinden in de...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Ecologie, Geowetenschap, Nederlands

Waddenacademie onderschrijft advies Raad voor de Wadden over gezamenlijke aanpak Eems

maandag 08 november 2010

De Waddenacademie heeft op 28 oktober 2010 een brief gestuurd aan de staatssecretaris van het Ministerie van Economische, Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Bleker.lees meer

Categorie: Economie, Geowetenschap, Nederlands

Tweede Waddenlezing gehouden: de ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte

donderdag 04 november 2010

Lezing Salomon Kroonenberg in Leeuwarden op 1 november 2010 (foto: Tim van Oijen)

Op maandag 1 november hield professor Salomon Kroonenberg in Leeuwarden de tweede lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie samen met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.lees meer

Categorie: Klimaat, Geowetenschap, Ecologie, Economie, Nederlands

Prof. Salomon Kroonenberg houdt tweede lezing in reeks over het waddengebied

dinsdag 26 oktober 2010

De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimtelees meer

Categorie: Nederlands, Geowetenschap, Waddenacademie, Internationaal

Mokbaai heeft eigen getijbeweging

maandag 23 augustus 2010

Door zijn specifieke vorm heeft de Mokbaai een kleine eigen getijbeweging bovenop het standaard Maan-Zon getij zoals dat in het Marsdiep plaatsvindt. Dit ontdekte master student Jordy de Boer, die bij het NIOZ zijn...lees meer

Categorie: Nederlands, Geowetenschap, Internationaal

Waterkwaliteit in extreem troebele Waddenzee eindelijk goed in kaart te brengen

woensdag 23 juni 2010

Het monitoren van waterkwaliteit in de Waddenzee en andere extreem troebele gebieden met optische remote sensing (via satellietbeelden) is veelbelovend. Hiermee kunnen we - bij onbewolkt weer- een paar keer per week een...lees meer

Categorie: Klimaat, Geowetenschap, Nederlands

HISGIS laat historisch Groningen zien

vrijdag 30 april 2010

It HISGIS Groningen, ofwel de Historische Basiskaart Groninger Kustgebied wordt op vrijdag 7 mei 2010 gelanceerd in congrescentrum 'Het Kasteel' te Groningen. De middag begint om 15.30 uur.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Geowetenschap, Algemeen, Nederlands

Kennislink besteedt extra aandacht aan waddengebied

maandag 29 maart 2010

De poplair-wetenschappelijke website kennislink.nl besteedt de komende maanden extra aandacht aan het waddengebied.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Klimaat, Algemeen, Nederlands

Inzicht kweldersedimentatie nuttig voor dynamisch kustbeheer

woensdag 14 oktober 2009

In Nederland is er een trend in de richting van 'dynamisch' kustbeheer, waarbij de kust zich binnen bepaalde grenzen natuurlijk mag ontwikkelen. Het onderzoek van Alma de Groot geeft meer inzicht in de natuurlijke dynamiek van...lees meer

Categorie: Nederlands, Geowetenschap, Ecologie

Vijftal bestiert Academie

zaterdag 30 mei 2009

Het bestuur van de Waddenacademie wordt gevormd door vijf gerenommeerde wetenschappers. Naast voorzitter en klimaatdeskunidge Pavel Kabat, econoom Jouke van Dijk en ecoloog Peter Herman zijn dat Hessel Speelman, met het thema...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Geowetenschap, Cultuurhistorie

Rijkswaterstaat en natuurbeschermingsorganisaties maken afspraken over natuurvriendelijke zandsuppleties

dinsdag 24 maart 2009

DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en Stichting Duinbehoud tekenen vandaag een samenwerkings-overeenkomst over...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Klimaat, Ecologie, Nederlands

De Waddenacademie verkent onderzoeksprogramma rondom zandsuppletie

maandag 16 maart 2009

LEEUWARDEN - De Waddenacademie laat een verkenning doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom zandsuppletie.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands