Nieuwsarchief

Kunst maakt wetenschap inzichtelijk

maandag 02 juli 2018

Deelnemers aan het ISISA Congres bezoeken installatiet NAP van Marc van Vliet. Foto: Gerard Roos

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Marc van Vliet, kunstenaar en theatermaker. Met kunst kan wetenschap worden...lees meer

Categorie: Klimaat

Breed optimisme over Friese Waddenkust

dinsdag 03 april 2018

Dijk en kwelder Moddergat. Foto: Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Bakker en Klaas Laansma, respectievelijk hoofd Natuurkwaliteit en programmamaker...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat, Waddenacademie

Pavel Kabat Chief Scientist and Research Director World Meteorological Organization (WMO)

vrijdag 23 maart 2018

Pavel Kabat. Foto: IIASA

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd als chief scientist and research director van de World Meteorological Organization (WMO), een intergouvernementele organisatie met 191...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal, Waddenacademie

Groot experiment met zand op de bodem van het Amelander Zeegat

dinsdag 20 maart 2018

Luchtfoto Ameland. Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat

Vandaag start Rijkswaterstaat met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem ver voor de kust neer te leggen, onderzoekt Rijkswaterstaat met deze pilotsuppletie hoe de Nederlandse kust op...lees meer

Categorie: Klimaat, Geowetenschap

Deltanieuws special: Nationaal Deltacongres 2017

vrijdag 10 november 2017

Screenshot film Deltaprogramma

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. Ongeveer 1500 deelnemers bezochten het plenaire programma, de Deltaparade en de vijf verschillende parallelsessies.lees meer

Categorie: Klimaat

Pier Vellinga in De Duurzame 100 op plek 46

maandag 09 oktober 2017

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie staat op nummer 46 in de Trouw Duurzame 100 van 2017.lees meer

Categorie: Klimaat, Algemeen

Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

donderdag 07 september 2017

Dollard dijk. Foto: Thea Smit

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen. lees meer

Categorie: Klimaat

Presentatie ‘De vergeten slenk’ in Pingjum

maandag 21 augustus 2017

Marneslenk. Foto: cover reader living lab Marneslenk 2.0)

Op donderdag 31 augustus vindt van 13 tot 15 uur in de Victoriuskerk in Pingjum de eindpresentatie plaats van ‘Living Lab Marneslenk 2.0’. Gedurende de week hebben studenten en jonge onderzoekers aan de hand van inspirerende...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Persbericht

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

vrijdag 11 augustus 2017

Terschelling bron: RWS Joop van Houdt

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

Zilte landbouw de toekomst?

maandag 26 juni 2017

Zilte aardappelen worden geoogst

Pier Vellinga was te gast in het radioprogramma Vroege Vogels om te vertellen over Zilte landbouw en het onlangs gehonoreerde Interreg project Zilte teelten - SalFar.lees meer

Categorie: Klimaat

Stop met het ophogen van de dijken

maandag 26 juni 2017

Mans Schepers in de uitzending van RTV Noord

Naar aanleiding van het congres Ditching Dikes? interviewde RTV Noord Mans Schepers en Eelke Folmer, beiden lid van de Young Wadden Academy. lees meer

Categorie: Klimaat

Denk in kansen voor het Wad

dinsdag 16 mei 2017

Het wad bij Noorpolderzijl. Foto: Jan Huneman

Het Waddengebied is een oneindig mooi natuur- en cultuurgebied, waar men al eeuwen leeft, woont en werkt. Pier Vellinga van de Waddenacademie vertelt in Noordz over de kansen voor de Waddenregio door klimaatverandering.lees meer

Categorie: Klimaat

Verzilting als kans voor Nederland

vrijdag 31 maart 2017

Luchtfoto Zilt Proefbedrijf op Texel

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen de Vos, hoofd Onderzoek en Ontwikkeling, Zilt Proefbedrijf. Recent onderzoek toont...lees meer

Categorie: Klimaat

Het lot van zeegrasgraszaden en implicaties voor kustvegetatieherstel

dinsdag 21 maart 2017

De onderzoeker aan het werk. Bron: NIOZ

Op maandag 20 maart promoveerde Zhenchang Zhu aan de Radbouduniversiteit Nijmegen op het proefschrift "Seed fate in space and time. Implications for regeneration of coastal wetlands". lees meer

Categorie: Klimaat, Ecologie

Doorbraak voedselzekerheid met Nederlandse kennis over zilte landbouw

donderdag 02 maart 2017

Proefveld zilt proefbedrijf op Texel

Nederlandse onderzoekers hebben een manier gevonden om bepaalde gewassen te laten groeien op afgeschreven, zilte landbouwgrond. Een ware innovatie, want voedselproductie op verzilte grond werd altijd voor onmogelijk gehouden....lees meer

Categorie: Klimaat

Vacature: PhD Candidate: Boundary Arrangements in Flood Risk Management

donderdag 02 februari 2017

Dijk op Ameland

The Radboud University is looking for a PhD Candidate: Boundary Arrangements in Flood Risk Management lees meer

Categorie: Klimaat, Algemeen

North Sea Region Climate Change Assessment (NOSCCA) published

donderdag 15 december 2016

Cover NOSCCA

The North Sea Region Climate Change Assessment offers an up-to-date review of our current understanding of climate change in the North Sea and adjacent areas, as well as its impact on ecosystems and socio-economic sectors.lees meer

Categorie: Klimaat

Debat over duurzame energie bij vertoning film Onderstroom Noordelijk Film Festival

donderdag 27 oktober 2016

Screenshot trailer Onderstroom

De Waddenacademie presenteert op 11 november 2016 een debat over duurzame energie bij de vertoning van de film Onderstroom in het kader van het Noordelijk Film Festival. Discussieleider is Pier Vellinga Pier Vellinga,...lees meer

Categorie: Klimaat, Economie

Harlinger bagger vormt natuur bij de buren

donderdag 13 oktober 2016

Aangroei van een kwelder door slib

Aan slib kleeft viezigheid, iets dat ongewenst of verontreinigd is zelfs. Maar slib is natuurlijk, dus kun je er – mits schoon – een kwelder van laten groeien. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat

Twijfel over cijfers zeespiegelstijging Wad

dinsdag 11 oktober 2016

Droogvallend Wad

Het is vreemd dat de overheid voor het winnen van zout en gas in de Waddenzee van een veel lagere zeespiegelstijging uitgaat, dan bij dijkbescherming.lees meer

Categorie: Klimaat, Economie

6 essays over het Wad in opdracht van I&M

dinsdag 29 maart 2016

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes essays wil laten schrijven ten behoeve van de Beleidsverkenning "Toekomstige rol...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Internationaal, Klimaat

'Friesland laat kansen zilte landbouw liggen'

donderdag 17 maart 2016

Op 15 maart 2016 sprak Pier Vellinga, lid van de Waddenacademie, de jaarlijkse Magister Alvinuslezing uit van de gelijknamige scholengemeenschap in Sneek. In de lezing die als titel had: Klimaatverandering na Parijs’ ging hij in...lees meer

Categorie: Klimaat

Een 'Parijs-vriendelijke' landbouw

dinsdag 01 maart 2016

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven

Op vrijdag 26 februari a.s organiseerden het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing met als titel: ‘’Boeren na de Klimaat akkoorden van Parijs’’. De inleiding werd verzorgd door...lees meer

Categorie: Klimaat

Dubbele zeedijk beter tegen hoog zeewater

vrijdag 19 februari 2016

Wandelaars op de zeedijk. foto: Waddenacademie.

Op 16 februari hield klimaatwetenschapper Pier Vellinga van de Waddenacademie de eerste Caspar de Robleslezing van Wetterskip Fryslân. In de lezing schetste hij een dubbele zeedijk of een doorbraakvrije dijk, als twee...lees meer

Categorie: Klimaat

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van december 2015

donderdag 17 december 2015

Cover Deltanieuws 2015-4

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Klimaat, Algemeen

Afscheid Pier Vellinga van Universiteit Wageningen

maandag 14 december 2015

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Pier Vellinga nam op donderdag 10 december afscheid als hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit Wageningen met een symposium over klimaatverandering. lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal

Twee artikelen in De Amelander over wadden café dynamisch kustbeheer

vrijdag 13 november 2015

Pier Vellinga tijdens één van de Wadden cafés in 2015.

In het tijdschrift de Amelander verschenen twee artikelen van Joke Mosterman over het wadden café met Pier Vellinga en Meindert Schroor dat op 14 september jl. werd gehouden in het Natuurcentrum Ameland. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Klimaat

Waddenacademie investeert in zilte teelten

donderdag 17 september 2015

Akker langs de zeedijk bij Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties en LTO over de economische en ecologische potentie van zilte teelten in het...lees meer

Categorie: Klimaat, Economie, Persbericht, Waddenacademie

Pier Vellinga in de Kennis van Nu op 23 augustus

dinsdag 25 augustus 2015

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Zondag 23 augustus was Pier Vellinga een uur lang op de radio in het programma De kennis van Nu. Hij sprak met Karin van den Boogaart over doorbraakvrije dijken, waterpleinen, de klimaattop in Parijs en de hate-mails die een...lees meer

Categorie: Klimaat

Meer werk per hectare in het waddengebied

maandag 01 juni 2015

Akkers nabij de dijk ter hoogte van Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier Vellinga, hoogleraar Water en Klimaat en directielid van de Waddenacademie. De...lees meer

Categorie: Klimaat

Bijeenkomst Wadden Sea Forum

dinsdag 26 mei 2015

Donderdag 21 mei was er een bijeenkomst van het Wadden Sea Forum op Ameland. lees meer

Categorie: Klimaat

Springtij Masterclass met o.a Pier Vellinga

dinsdag 26 mei 2015

Als vervolg op het Springtij Forum op Terschelling, organiseerde Springtij een aantal masterclasses. Op 20 mei vond de Masterclass Energie en Klimaat; Van Lovins tot Fukushima plaats met als sprekers Ton van Dril (ECN) Erik Lysen...lees meer

Categorie: Klimaat

Pier Vellinga in PodiumTV over Zilte landbouw

maandag 04 mei 2015

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Vrijdagavond om 17:00 uur was Pier Vellinga, lid van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor het thema Klimaat en Water te gast in het programma Weekeind op PodiumTV. lees meer

Categorie: Klimaat, Economie, Ecologie, Internationaal

Laatste Waddenlezing: Wadden in tijden van klimaatverandering

woensdag 18 maart 2015

Lezing Pier Vellinga Wadden in tijden van klimaatverandering op 17 maart 2015. Foto: Rosanne Verbree.

Op 17 maart hield Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat en water, de vijfde en laatste van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in...lees meer

Categorie: Klimaat

Overzicht van jonge waddenonderzoekers

vrijdag 27 februari 2015

Franke van der Molen (RUG) en Judith Floor (Wageningen University), twee promovendi die een presentatie gaven op het symposium Wadden Sea Research

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Waddenacademie

Pier Vellinga in Bynt

woensdag 25 februari 2015

Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie

Gisteravond was Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie te gast in het programma Bynt van Omrop Fryslân. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Algemeen

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van Februari 2015

donderdag 12 februari 2015

Cover

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's. lees meer

Categorie: Klimaat

Holwerd aan Zee wordt als potentieel haalbaar project beoordeeld

maandag 09 februari 2015

Cover Haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Economie

Het Wad in vijf dimensies

dinsdag 27 januari 2015

Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samenlees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht, Waddenacademie, Geowetenschap, Economie, Ecologie, Klimaat

Workshop over verzilting in kweldercentrum Noarderleech

maandag 26 januari 2015

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop wordt met een breed scala aan deskundigen gezamenlijk onderzocht of er een...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Vertrouwen in biobrandstof en houtstook misplaatst

maandag 12 januari 2015

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’...lees meer

Categorie: Klimaat

Wetenschap over het Wad

maandag 15 december 2014

De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing...lees meer

Categorie: Ecologie, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap, Klimaat

Biobouwers dragen bij aan de veiligheid tegen overstromingen

donderdag 13 november 2014

Kwelderbegroeiing

Biobouwers zijn planten en dieren die hun omgeving beïnvloeden. Helmgras helpt mee duinen te bouwen, kwelderplanten vangen slib in, en mosselen en oesters bouwen riffen en leggen sediment vast. Deze organismen kunnen helpen om de...lees meer

Categorie: Klimaat, Ecologie

Nieuw boek over de kust verschijnt 18 november 2014

dinsdag 04 november 2014

Cover boek Natuur van de kust

DE NATUUR VAN DE KUST - tussen aangroei en afslag. Van de strijd tegen de elementen naar het spel met de elementen…lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard oktober 2014

dinsdag 28 oktober 2014

Eems-Dollard. Foto: TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van oktober 2014 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Klimaat

Opwarming van de Waddenzee leidt tot minder schelpdieren

vrijdag 24 oktober 2014

Figuur: De positieve invloed van strenge winters op het voortplantingssucces van schelpdieren is een gevolg van de negatieve invloed van een lage temperatuur op de talrijkheid van garnalen en krabben. Deze voeden zich met de jongste, nog heel kwetsbare, kleine schelpdieren die zich net op de wadbodem hebben gevestigd.

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie schelpdieren in de Waddenzee heel groot zijn. De roofvijanden van jonge schelpdieren...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat

KNMI’14 klimaatscenario’s achtergrondsymposium

dinsdag 21 oktober 2014

Cover

Het KNMI organiseerde op 14 oktober in Driebergen een achtergrondsymposium naar aanleiding van de nieuwe KNMI’14 klimaatscenario’s, die gepubliceerd zijn op 26 mei j.l.lees meer

Categorie: Klimaat

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie gelanceerd

woensdag 15 oktober 2014

Het belang van ruimtelijke adaptatie, dus het aanpassen van onze omgeving aan de klimaatverandering, krijgt steeds meer aandacht. Klimaatverandering wordt daarbij niet alleen gezien als bedreiging, maar meer en meer ook als kans....lees meer

Categorie: Klimaat

Promotie: Salt marshes for flood protection

maandag 06 oktober 2014

Kwelders van Schiermonnikoog vanuit de lucht. Fofo: Joop van Houdt, beeldbank RWS.

Op 8 oktober 2014 verdedigt Jantsje van Loon haar proefschrift getiteld: Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences aan de Universiteit Wageningen.lees meer

Categorie: Klimaat

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van september 2014

vrijdag 26 september 2014

Cover

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, dit keer een Deltanieuws Special waarin u kunt lezen over het Deltaprogramma 2015, die op Prinsjesdag door het kabinet is aangeboden aan de Tweede Kamer.lees meer

Categorie: Klimaat

Er is veel energiedomheid

maandag 08 september 2014

Windmolens oud en nieuw. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wouter van Dieren, directeur van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA).lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Nederlands

Meer extreme buien door opwarming

maandag 02 juni 2014

Cover

Nieuwe KNMI’14-klimaatscenario’s solide en meer gedetailleerdlees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van mei 2014

donderdag 01 mei 2014

Cover nieuwsbrief

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Verslag werkconferentie ‘Natuurlijke oplossingen voor gevolgen van zeespiegelstijging in het waddengebied’

donderdag 03 april 2014

Hessel Speelman, dagvoorzitter van de werkconferentie

‘Kennis voor Klimaat heeft een overview gemaakt van de belangrijke kennis op het gebied van het sedimentaire systeem van het Waddengebied.’ Met deze woorden opende dagvoorzitter Hessel Speelman (Waddenacademie) op 25 maart de...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

NIOZ in Champions League van Nederlandse wetenschap

donderdag 19 december 2013

Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Organische Biogeochemie (BGC) van het NIOZ en tevens hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit UtrechtFoto: Gerald Haug.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige onderzoeksvoorstellen, in samenwerking met enkele universiteiten. Het gaat om onderzoek aan...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Klimaat

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van december 2013

donderdag 12 december 2013

Cover Deltanieuws

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Kustecosystemen verminderen kans op overstromingen

donderdag 05 december 2013

Verdronken Land van Saeftinghe. Foto: https://beeldbank.rws.nl

Vlaams-Nederlands team pleit in Nature voor innovatieve kustverdediginglees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Internationaal, English

Zilte aardappel wint ’s werelds eerste klimaat business competitie

dinsdag 19 november 2013

De Zilte Aardappel is een aardappelsoort die groeit op verzilte landbouwgrond, en wordt besproeid met brak water. Met deze aardappel heeft Arjen de Vos van Zilt Proefbedrijf Tested on Texel de Climate Adaptation Business...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Klimaat

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van november 2013

donderdag 14 november 2013

Deltanieuws nov 2013

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands, Algemeen

Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied

dinsdag 24 september 2013

Dijk op Ameland. Foto: Thea Smit

Alterra Wageningen UR inventariseerde en analyseerde de wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rond klimaatadaptatie in het Waddengebied. Denk aan nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en...lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma april 2013

woensdag 01 mei 2013

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Vooraankondiging Conferentie 'Deltas in Times of Climate Change II'

donderdag 04 april 2013

Van 24 tot 26 september 2014 vindt de internationale conferentie 'Deltas in Times of Climate Change II' plaats in Rotterdam. lees meer

Categorie: English, Klimaat, Internationaal

Grootte bepaalt overlevingskansen van jonge schelpdieren

maandag 07 januari 2013

Veldexperiment met kooien. Foto: NIOZ

Een klein verschil in lichaamsgrootte heeft een grote invloed op de overlevingskans van jonge schelpdieren, concludeert Henrike Andresen in haar proefschrift. Zij onderzocht predatie door kreeftachtigen op tweekleppige...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Klimaat

‘Houd het water achter de dijken!’

maandag 05 november 2012

WadBlik 12 november

Wadblikavond in Cinema Oostereiland (Hoorn). Op maandagavond 12 november wordt de derde aflevering van Wadblik 2012-2013 gehouden. Deze lezingen/documentairereeks over het Waddengebied, die gewoonlijk plaatsvindt in Filmhuis...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Persbericht, Nederlands, Klimaat

Waddenzee special vakblad Natuur Bos en Landschap

donderdag 01 november 2012

Cover Themanummer Waddenzee Vakblad Natuur Bos en Landschap

Het vakblad Natuur Bos Landschap heeft een themanummer Wadden uitgegeven. lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap

Themanummer Waddenzee van tijdschrift Ocean and Coastal Management online

vrijdag 26 oktober 2012

Cover OCMA

Naar aanleiding van het in december 2010 door de Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards a trilateral research agenda’ is een speciaal themanummer uitgegeven van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean and Coastal...lees meer

Categorie: Persbericht, English, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap, Internationaal, Waddenacademie

Vergroening van de economie onmogelijk zonder herijking rijksbeleid

maandag 24 september 2012

Cover Balans voor de Leefomgeving 2012

Een prinses die in de Amsterdamse grachten zwemt, laat zien dat de kwaliteit van onze directe leefomgeving de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd. De Balans van de Leefomgeving 2012 die het PBL heeft opgemaakt, toont deze...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat, Economie

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma September 2012

vrijdag 21 september 2012

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Deltaprogramma 2013 aan Kamer aangeboden

donderdag 20 september 2012

Logo Deltaprogramma

Het op orde krijgen en houden van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening is een miljardenopgave. Dit wordt bevestigd in het Deltaprogramma 2013 dat op 18 september door staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar...lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Bij warmer zeewater meer tong dan schol

dinsdag 04 september 2012

Door klimaatveranderingen stijgt de temperatuur van het zeewater. Dit heeft effect op de verspreiding van de vissoorten schol en tong in de Noordzee. lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Nederlands

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma juli 2012

vrijdag 06 juli 2012

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Strenge winter dreunt na in broedseizoen Scholekster

maandag 11 juni 2012

Scholeksters op de bevroren kwelder bij Hollum in februari 2012. Foto: Allix Brenninkmeijer

Scholeksters leggen massaal het loodje in strenge winters als hun voedselgebieden bevriezen. Dat ze moeite hebben om te overleven in strenge winters is op zich niet heel verwonderlijk. Wel verrassend is de ontdekking dat de...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Klimaat

Experiment klimaatbuffer Zuidwest Ameland start

dinsdag 05 juni 2012

Broedvogels op de kwelder De Feugelpôlle. Foto: Thea Smit

Op 4 juni 2012 startte het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en Vogelwacht...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Nederlands

Zoet-Zouttweedaagse: weerstand bieden of meebewegen?

dinsdag 05 juni 2012

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Klimaat, Economie

Dijkexperimenten langs de Wadden?

dinsdag 05 juni 2012

Cover rapport innovatieve dijken

Als voorbereiding op de zeespiegelstijging willen Nederlandse kennisinstituten in het Waddengebied experimenteren met innovatieve dijkconcepten.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Sterke bijdrage Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling

donderdag 31 mei 2012

Cover rapport

De bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling is groot, constateert de KNAW in het rapport 'Beyond RIO+20'.lees meer

Categorie: Internationaal, Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

Green Challenge zoekt groene ondernemers

donderdag 31 mei 2012

poster green challenge

De inschrijving voor de zesde editie van de Postcode Lottery Green Challenge is gestart. Deze internationale wedstrijd is bedoeld voor duurzame, creatieve en innovatieve ondernemersplannen voor producten of diensten die de...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal, Nederlands

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma juni 2012

donderdag 31 mei 2012

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws verschijnt elke twee maanden en is een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's. In DeltaNieuws kunt u de ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma volgen.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

De verziltende wereld en het voedselprobleem

maandag 16 april 2012

Zeekraal

Op 18 en 19 april 2012 organiseert de Vrije Universiteit in Amsterdam een workshop over zouttolerantie, klimaatveranderingen en het wereldvoedselprobleem lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Klimaat, Internationaal

Kennisconferentie Deltaprogramma

donderdag 05 april 2012

H2O special Deltaprogramma

Op dinsdag 3 april werd de 2e Kennisconferentie Deltaprogramma gehouden in Delft.lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Climate Adaptation in the Dutch Delta

dinsdag 27 maart 2012

Cover

The Dutch Delta is vulnerable to the possible consequences of climate change, such as sea level rise and higher river discharges. Strengthening the dykes to become ‘unbreachable’ (Delta dykes) may effectively reduce the flooding...lees meer

Categorie: Internationaal, Klimaat, English

Delta Alliance Young Professionals Award

woensdag 14 maart 2012

In line with the 2012 Rio+20 theme 'Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication', Delta Alliance is looking for innovative and creative solutions to deal with the acute challenges that deltas...lees meer

Categorie: Internationaal, Klimaat, English

Interview met Pavel Kabat, nieuwe directeur van onderzoeksinstituut IIASA

donderdag 23 februari 2012

Pval Kabat. Foto: IIASA

"Ik heb de topwetenschappers in water dicht om me heen"lees meer

Categorie: Internationaal, Klimaat, Nederlands

Deltanieuws, derde nieuwsbrief Deltaprogramma

donderdag 09 februari 2012

De derde nieuwsbrief van het Deltaprogramma is verschenen. Deltanieuws is de gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's, die elke twee maanden verschijnt.lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Woeste natuur en mannen met baarden

dinsdag 07 februari 2012

Filmmaker Manfred van Eijk spreekt de zaal toe

Op maandag 6 februari vond al weer de vijfde avond uit de lezingen/documentairereeks WadBlik plaats. Ditmaal nam filmmaker Manfred van Eijk de bezoekers mee op reis van Texel tot het Deense Esbjerg.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap, Waddenacademie

Prof. Pavel Kabat wordt directeur van het internationaal onderzoeksinstituut IIASA

donderdag 02 februari 2012

Paval Kabat. Foto: IIASA

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd tot directeur van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Dit internationale instituut dat beleidsgericht...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Internationaal, Klimaat, English

Delta Alliance Young Professional Award

donderdag 19 januari 2012

Logo Delta Alliance

In preparation for the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in June 2012, the Delta Alliance invites young Delta Professionals around the world to present their solutions to the challenges which river...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal, English

Interview met Pavel Kabat in Resource

woensdag 21 december 2011

Pavel Kabat. Foto: Zwanette jager

In het blad Resource van Wageningen UR een gesprek met Pavel Kabat over de afronding van het nationale onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte, waar hij als wetenschappelijk directeur zes jaar richting aan gaf. Maar een direct...lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Deltanieuws, tweede nieuwsbrief Deltaprogramma

dinsdag 06 december 2011

De tweede nieuwsbrief van het Deltaprogramma is verschenen. Deltanieuws is de gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's, die elke twee maanden verschijnt. lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands, Algemeen

Waddenacademie werkt mee aan film Beweging en Metamorfosen

dinsdag 15 november 2011

Op 3 november is tijdens de Deltaparade in Amsterdam de korte film Beweging en Metamorfosen getoond. De film heeft in de stand van het Deltaprogramma Waddengebied de hele week gedraaid met als doel de bezoekers van de stand te...lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat, Waddenacademie

KNAW zet feiten en onzekerheden in klimaatdebat op een rijtje

dinsdag 04 oktober 2011

voorkant brochure klimaatverandering, wetenschap en debat

De KNAW heeft vanmiddag de brochure Klimaatverandering, wetenschap en debat aangeboden aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

International Conference Dynamic Deltas on Safety and Sustainability in rural delta regions

maandag 04 juli 2011

The International Conference Dynamic Deltas on Safety and Sustainability in rural delta regions will be held April 17-20, 2012 in Vlissingen, the Netherlands. Please mark the conference in your agenda! lees meer

Categorie: English, Klimaat, Ecologie

Commissie brengt advies uit over toekomst Afsluitdijk

woensdag 01 juni 2011

Atsma: veiligheid van Afsluitdijk staat voorop.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat, Nederlands

Automatisch meetplatform op het wad volgt algengroei op de voet

maandag 16 mei 2011

Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week algen onderzoeken. Dat is wat sinds deze week mogelijk is geworden in de Waddenzee. Met een speciaal ontwikkeld automatisch meetplatform op het Balgzand kunnen onderzoekers voor het...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Nederlands

De subtropische Wadden

woensdag 11 mei 2011

Het is droog in Nederland, heel droog. Stof hangt boven de akkers. Is dit de voorbode van subtropen op de Wadden? Nou nee, dat valt wel mee. Statistisch gezien is het niet vreemd, code rood in het voorjaar.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat, Waddenacademie

Scientific and government conference on World Delta Summit 2011

maandag 09 mei 2011

The firsts world's largest open scientific and government conference on World Delta Summit 2011 will be held in Jakarta, Indonesia in 21-24 November 2011 combining science, policy and practice elements. The event will be...lees meer

Categorie: English, Klimaat

De staat van het klimaat 2010 verschenen

dinsdag 05 april 2011

Staatssecretaris Atsma van Milieu ontving op 5 april 2011 het eerste exemplaar van de 'Staat van het Klimaat 2010'. lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Zesde Waddenlezing gehouden: Klimaatverandering en de Wadden: klimaat als kans

dinsdag 05 april 2011

Op maandag 4 april hield klimaatwetenschapper en voorzitter van de Waddenacademie prof. Pavel Kabat in Leeuwarden de zesde en voorlaatste lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale...lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Klimaat

Klimaatverandering en de Wadden: klimaat als kans

dinsdag 29 maart 2011

Prof. Pavel Kabat houdt zesde lezing in reeks over het waddengebied op maandag 4 aprillees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat, Waddenacademie

'Promoveer Waddenzee tot voortuin van het Noorden'

vrijdag 18 februari 2011

Maak de Waddenzee tot 'de voortuin' van het Noord-Nederland. Het Noorden zou op die manier zowel de bevolkingskrimp als de gevolgen van klimaatverandering kunnen ondervangen.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Klimaat

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-100 101-129 Volgende > Laatste >>