Nieuwsarchief

Samenwerking NIOZ en Duitse AWI voor oceaanonderzoek

woensdag 30 oktober 2013

de ondertekening van het samenwerkingsdocument door de voorzitter van het bestuur van het NIOZ Pier Vellinga, NIOZ-directeur Henk Brinkhuis en Karin Lochte, algemeen directeur van het AWI. Foto: NIOZ

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en het Duitse Alfred Wegener Instituut, Helmholtz-Centrum voor Pool- en Zeeonderzoek (AWI) gaan nauwer samenwerken. Dit is op 29 oktober officieel bekrachtigd door...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

De zee biedt legio kansen voor Nederland

vrijdag 25 oktober 2013

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tammo Bult, directeur van IMARES Wageningen UR.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Vijf toekenningen voor onderzoeksprogramma Building with nature

dinsdag 22 oktober 2013

NWO logo

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen. Building with Nature brengt verschillende natuur- en...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Jouke van Dijk in TROS Nieuwsshow over veerboten

zaterdag 19 oktober 2013

De haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS.

Rederij Eigen Veerdienst Terschelling spant een kort geding aan tegen het besluit van staatssecretaris Mansveld dat de rederij vanaf 1 februari niet meer op Terschelling mag varen.lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Waddenacademie

Bouwsteen "Beleef de Waddenzee!" aangeboden aan Waddenfonds

donderdag 17 oktober 2013

Cover Beleef de Waddenzee

Het Waddenfonds werkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2014-2017. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft nu de belangrijkste programma’s en projecten voor natuur, water en duurzame visserij voor de komende periode op een...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Archeologisch onderzoek naar scheepswrakken oostelijke Waddenzee

dinsdag 15 oktober 2013

De dollard, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Minder algengroei door minder fosfaat

vrijdag 11 oktober 2013

Juliette Ly aan het werk. Foto: NIOZ.

In het westelijke deel van de Waddenzee wordt de hoeveelheid algen beperkt door een verlaging van de hoeveelheid anorganisch fosfaat in het zeewater. Dat is een conclusie uit het proefschrift van Juliette Ly van het Koninklijk...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief Metawad september 2013

maandag 07 oktober 2013

thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Waddenwandelen officieel opgeleverd

maandag 30 september 2013

Eric Neef (ANWB Noord), Jacqueline de Milliano (Landschapsbeheer Groningen, Mireille Dosker (Landschap Noord-Holland, Regina ter Steege (Landschapsbeheer Friesland en Anja van Kooten-Niekerk (Wandelnet) onthulden gezamenlijk het nieuwe informatiepaneel van Waddenwandelen. Foto: Gerard van Looijengoed/LBFriesland

Na vijf jaar van intensieve voorbereiding is waddenfondsproject Waddenwandelen zondagmiddag 29 september opgeleverd. In het bijzijn van vertegenwoordigers van de achttien Waddengemeenten verankerde de Groninger gedeputeerde Piet...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Algemeen

Kwaliteitscommissie adviseert Waddenfonds: meer programmatisch werken

vrijdag 27 september 2013

Sinds oktober 2012 is het Waddenfonds volop in beweging. Met het Pioniersprogramma zijn na een periode van stilstand tot nu toe veel uiteenlopende projecten gehonoreerd. In korte tijd is €60 miljoen subsidie verleend. Hiermee is...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Waddenacademie beoordeeld als zeer goed

woensdag 25 september 2013

Commissievoorzitter De Boer bood op 25 september in het Huis voor de Wadden, het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW.

De evaluatiecommissie concludeert dat de Waddenacademie in vijf jaar tijd haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere en deskundige organisatie verwierf zij het vertrouwen en respect van veel...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Persbericht

Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit

dinsdag 24 september 2013

Het 75-jarige jubileum van de Frykse Akademy werd gevierd in de Harmonie in Leeuwarden op 6 september 2013. Foto: Fryske Akademy.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hanno Brand, toekomstig directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied

dinsdag 24 september 2013

Dijk op Ameland. Foto: Thea Smit

Alterra Wageningen UR inventariseerde en analyseerde de wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rond klimaatadaptatie in het Waddengebied. Denk aan nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en...lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Samenwerking DANS en CentERdata van start

vrijdag 20 september 2013

Directeuren Marcel Das (links, CentERdata) en Peter Doorn (rechts, DANS) tekenen de intentieovereenkomst voor hun samenwerking tijdens een Skype-sessie, om te onderstrepen dat je ook op afstand de krachten kunt bundelen.

Data Archiving and Networked Services (DANS) en CentERdata gaan nauwer samenwerken en hebben gisteren daartoe een intentieovereenkomst getekend. De organisaties vullen elkaar aan in de expertise op het gebied van datamanagement...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

WaLTER Update september 2013

donderdag 19 september 2013

WaLTer update

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Onderzoek vergelijkend vissen mislukt

woensdag 18 september 2013

Visserij in het Waddengebied

Slechts één van de vijftien vakken voor noodzakelijk onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij op de bodemfauna blijkt volgens plan onbevist te zijn gebleven.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Fryslân is zijn relatie met de zee kwijtgeraakt

donderdag 12 september 2013

Cover

Fryslân is losgeweekt van het waddengebied, dankzij de Deltadijk, een scherpe, harde grens. Een dorp als Holwerd staat nu helemaal los van de kust. Dat kan veranderen. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Cultuurhistorie

Minister Jet Bussemaker opent het eerste Werelderfgoed Podium ter wereld

donderdag 05 september 2013

Foto: Werelderfgoed Podium. Fotografie: Paul Nieuwenhuizen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker heeft op woensdag 4 september het Werelderfgoed Podium in Amsterdam officieel geopend. Een wereldprimeur, want er is nog nergens een nationaal bezoekerscentrum in...lees meer

Categorie: Internationaal, Nederlands, Algemeen

Visie 'Wadden Sea Flyway Initiative'

dinsdag 03 september 2013

Screenshot Flyway

Er is een Ministeriële Visie in de maak over de Wadden Sea Flyway Initiative. Het is de bedoeling dat dit ondertekend wordt door de drie ministers uit Denemarken, Duitsland en Nederland op de Trilaterale Ministersconferentie in...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Waddenacademie op Uitmarkt Leeuwarden

maandag 02 september 2013

Op 1 september vond de Uitmarkt in Leeuwarden plaats. Tijdens de Uitmarkt verzorgde dr. Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, een korte lezing in het Natuurmuseum Fryslan. lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Waddenacademie

Zieke Eems weer gezond maken

donderdag 22 augustus 2013

Eemshaven. Foto beeldbank RWS Joop van Houdt.

Bescherming van de kwetsbare waddennatuur staat hoog op de agenda. Minder aandacht is er voor de Eems, de troebele rivier die in open verbinding staat met de Waddenzee. Uit onverwachte hoek zijn er initiatieven om de Eemsdelta...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Kening fan ’e Greide wacht op politieke moed

woensdag 21 augustus 2013

Debatavond in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Foto: kening fan 'e Greide.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Klaas Sietse Spoelstra. Deze zomer bestaat het initiatief Kening fan ’e Greide een jaar....lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Cultuurhistorie, Nederlands, Waddenacademie

Start onderzoek naar natuurlijke dynamiek op Waddeneiland-staarten

dinsdag 20 augustus 2013

duinen op de oostpunt van Ameland.

Onder leiding van IMARES Wageningen UR is onlangs een onderzoek gestart naar duinen, kwelders, kreken en vegetatie op de ‘staarten’ van de Waddeneilanden. Het doel hiervan is maatregelen te ontwikkelen om de biodiversiteit voor...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Rapport 'Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen'

dinsdag 20 augustus 2013

Cover van rapport

Voorzitter Alexander de Roo van de Waddenvereniging presenteerde gisteren het eerste exemplaar van het rapport ‘Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen’ aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma. De...lees meer

Categorie: Economie, Nederlands, Algemeen

Initiatiefnemers zeer verheugd met toegezegde financiële steun van Rijk en regio voor de Vismigratierivier.

dinsdag 20 augustus 2013

Beeld van de vismigratierivier.

Ministerie en regionale overheden investeren in de volgende fase van het project dat moet leiden tot een kilometerslange verbinding voor trekvissen tussen Waddenzee en IJsselmeer. lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwe publicatie: ‘De draagkracht van de Waddenzee gemeten’

maandag 29 juli 2013

De draagkracht van de Waddenzee gemeten

De Waddenacademie heeft in samenwerking met NWO de publicatie 'De draagkracht van de Waddenzee gemeten' uitgebracht.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands, Ecologie

Site visit Waddenacademie op 13 augustus aanstaande

maandag 08 juli 2013

Het bestuur van de Waddenacademie

Conform het evaluatieprotocol van de KNAW wordt de Waddenacademie geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van juli 2013

donderdag 04 juli 2013

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Mosselbedden zijn ‘zo sterk als staal’

dinsdag 02 juli 2013

mosselbed

Mosselbedden zijn niet een willekeurige verzameling mossels, maar de mossels vormen een patroon dat lijkt op de manier waarop moleculen en atomen zijn gerangschikt in materialen als brons en staal, of in polymeren zoals rubber.lees meer

Categorie: Algemeen, Ecologie, Waddenacademie, Nederlands

University Campus staat in een Friese traditie

maandag 01 juli 2013

Opening IGRS. Bron: Het Hoge Noorden.

De University Campus Fryslân, een moderne netwerkuniversiteit, lijkt voor sommige mensen er wat aan de haren bijgesleept. Maar die staat in een Friese kennistraditie die teruggaat tot de zestiende eeuwlees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie, Economie

Voorzitter en penningmeester gezocht voor Stichting Theamus

woensdag 26 juni 2013

Stichting Theamus is met ingang van juli 2013 op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester voor haar projecten.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie

Nederlandse noordse stern vliegt record: 90.000 kilometer

dinsdag 25 juni 2013

Noordse stern. Foto Jan Nijendijk Saxifraga

Een noordse stern die in de zomer van 2011 in een kolonie in Groningen werd ‘geloggerd’ blijkt een jaar later meer dan 90.000 kilometer te hebben gevlogen: via Nieuw-Zeeland naar de Zuidpool en weer terug. Dat schrijven Ruben...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Bodemdaling tot in 2060 voorspellen

vrijdag 21 juni 2013

Presentatie van een bodemdalingsmodel

Bodemdaling in de Waddenzee is al onderwerp van menig wetenschappelijk onderzoek geweest. Maar het kan nog beter, meent de Waddenacademie-KNAW.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Draagvlak windturbines kan breder

vrijdag 21 juni 2013

Windmolens oud en nieuw nabij de Eemshaven. Foto: Thea Smit

Maak coöperaties eigenaar van windmolens en werk aan het design. Dat maakt het draagvlak groter, denkt Jos Bazelmans. Nico Hylkema van de Leeuwarder Courant interviewde hem over dit standpunt. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Beauty and Brains op Oerol

woensdag 19 juni 2013

Thijs van Vuure bij aanvang van de voorstelling Kaentre.

Oerol en de Waddenacademie zijn een samenwerking aangegaan met het doel wetenschap en kunst elkaar te laten versterken en inspireren. Klaas Deen van de Waddenacademie schreef voor de Oerol dagkrant een column over de Oerol...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Kuikenmoord op zondag

dinsdag 18 juni 2013

Kees Camphuysen met Kleine Mantelmeeuw, die net een datalogger op zijn rug heeft gekregen.© Kees Camphuysen

Waarom worden meeuwenkuikens vooral op zondag vermoord? Hoe beïnvloedt de mens de grootte van meeuwenpopulaties? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in het proefschrift van Kees Camphuysen van het NIOZ Koninklijk...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Oerol Colleges dit weekend van start gegaan

maandag 17 juni 2013

Han Olff tijdens het Oerol college 2013

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 14 tot en met 23 juni op Terschelling.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Nieuwsbrief project Waddensleutels juni 2013

maandag 17 juni 2013

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van juni 2013 is inmiddels...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Kæntre, Expeditieproject Thijs van Vuure op Oerol

vrijdag 14 juni 2013

Bordje bij de voorstelling Thijs van Vuure

De Waddenacademie probeert kunst en wetenschap met elkaar te verbinden en is betrokken bij het expeditieproject Kæntre van Thijs van Vuure op Oerol. lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

KNAW Onderwijsprijs voor Garnalen zonder luchtje

dinsdag 11 juni 2013

Het Trippenhuis in Amsterdam

Vanmiddag reikt de KNAW voor de vijfde keer de KNAW Onderwijsprijs uit aan de winnende leerlingen, docenten en scholen voor de beste vwo-profielwerkstukken.lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

WaLTER Update juni 2013

maandag 10 juni 2013

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Oerol Colleges: namen wetenschappers bekend

dinsdag 04 juni 2013

Paviljoen Woordkracht op Westerkeyn, waar de oerolcolleges dagelijks om 15:00 uur plaatsvinden. Foto: Saskia Werners.

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 14 tot en met 23 juni op Terschelling.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Ook van windturbines kun je gaan houden

dinsdag 04 juni 2013

Bij de lezing van Jos Bazelmans op de Tijwisselaar conferentie had het publiek in Marrum uitzicht op de oude molen, geflankeerd door de windturbines. Foto: Aerden Plaats

Windturbines roepen nu nog veel verzet op, maar kunnen net als de oude windmolens geliefd raken, stelt Jos Bazelmans.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Broedvogels Waddenzee in mineur

maandag 03 juni 2013

Calidris alpina 1, Bonte strandloper, Saxifraga-Jan van der Straaten. via Freenatureimages.eu

Experts uit Denemarken, Duitsland en Nederland kwamen in april bijeen in het Duitse Wilhelmshaven om de situatie omtrent de broedvogels in de (internationale) Waddenzee te analyseren. Wat blijkt: van de 29 goed onderzochte...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Nieuwsbrief Metawad mei 2013

maandag 03 juni 2013

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Internationaal

Waddenvisie schiet wat natuur betreft tekort

maandag 03 juni 2013

Hoog water op de Fugelpolle bij Ameland, mei 2013. Foto: Allix Brenninkmeijer.

Twintigduizend Oerol-kaartjes verkocht in één uur. Negen miljoen euro voor innovatie bij bedrijven in het waddengebied. De waddenregio bruist van de activiteiten. Vaak is Staatsbosbeheer als beheerder van grote delen van het...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Inspirerende en indrukwekkende “Tijwisselaar”

vrijdag 31 mei 2013

De lunch was op strobalen langs de dijk, actrice Chris Nietveld speelde op locatie een solovoorstelling. FOTO: Zwanette Jager

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie kijken tevreden terug op de “Tijwisselaar” in Marrum (Friesland). Op dit bijzondere congres was donderdag het maximale aantal van 250 mensen aanwezig. De deelnemers...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Beter de punten met elkaar verbinden in het waterbeheer

dinsdag 28 mei 2013

cover proefschrift

Donderdag 30 mei promoveert Pim Vugteveen op het proefschrift: 'Connecting the dots in integrated water management. A critical analysis of a tangled concept' aan de Radboud Universiteit Nijmegen.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Pavel Kabat ontvangt eredoctoraat van de National Academy of Sciences of the Ukraine

dinsdag 14 mei 2013

Pavel Kabat

Op 23 april was Pavel Kabat in Kiev om een keynote lecture te houden op het Oekraïense Festival of Science. Tijdens dit festival ontving Kabat een eredoctoraat van de National Academy of Sciences of the Ukraine (Nasu).lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Nederlands

Onbekend maakt onbemind

maandag 13 mei 2013

Foto: www.gimaris.com

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Gittenberger, gastonderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Nieuwe promovendi binnen onderzoeksschool UCF gestart

woensdag 08 mei 2013

De nieuwe promovendi op de bijeenkomst op 7 mei. Foto: het Hoge Noorden.

De onderzoekschool van de University Campus Fryslân (UCF) is uitgebreid met negen promovendi. Het totaal aantal promovendi dat actief is binnen de Onderzoekschool UCF komt hiermee op twintig.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie, Cultuurhistorie, Economie

Kieskeurige kokkels graag in de buurt van mossels

dinsdag 07 mei 2013

Kokkels en mosselen

Nu Koning Winter definitief vertrokken lijkt, is het afwachten of de grote hoeveelheid kokkels die afgelopen jaar in de Waddenzee is gevallen, deze koude periode heeft overleefd. Met het warme weer in aantocht zullen de...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

WaLTER Update mei 2013

vrijdag 03 mei 2013

Cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Eemsregio: Duitsland voorbeeld voor Nederland

vrijdag 03 mei 2013

Gisteravond besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan de economische situatie in de Dollardregio. Prof. dr. Jouke van Dijk (voorzitter van het bestuur van de Waddenacademie en portefeuillehouder sociale en ruimtelijke...lees meer

Categorie: Economie, Nederlands, Internationaal, Waddenacademie

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma april 2013

woensdag 01 mei 2013

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Koninklijke onderscheiding voor Pavel Kabat

vrijdag 26 april 2013

Pavel Kabat

Pavel Kabat, directeur van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg (Oostenrijk), is door de Koningin benoemd tot "Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw". Maandag 29 april komt de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Kamerdebat #Wadden via Twitter

donderdag 25 april 2013

De Tweede Kamer vergaderde woensdag 24 april 2013 over het Wadengebied. Later volgt het officiële verslag van de Tweede Kamer. Het programma Naar een Rijke Waddenzee heeft een greep uit de vele tweets op een rijtje gezet voor de...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Invloed mosselzaadvisserij genuanceerder

maandag 22 april 2013

Mosselbank. Foto: beeldbank RWS.

Naar aanleiding van berichten eerder deze week over de invloed van de mosselzaadvisserij in de Waddenzee, hebben sommige mensen verkeerde conclusies getrokken. Het NIOZ en IMARES Wageningen UR, die dit onderzoek grotendeels...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Meehelpen aan onderzoek naar mosselbanken

zondag 21 april 2013

Camerapaal MosselWad. Foto Joost Versfelt.

Vanuit je luie stoel meehelpen aan onderzoek op de Wadden. Dat kan met camerabeelden van het project Mosselwad. In dit project staan verschillende vragen centraal. Welke factoren spelen een rol bij het herstel van de...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Meer inzicht in de gevolgen van de productie van mosselen op natuur in Waddenzee

dinsdag 16 april 2013

Opgevist mosselzaad

Mosselzaadvisserij heeft gevolgen voor de onderwater natuurwaarden van de westelijke Waddenzee. De effecten zijn echter van beperkte duur en treden alleen op na visserij op zaadbanken in relatief stabiele gebieden. Direct na...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Jan Abrahamse overleden

vrijdag 12 april 2013

Jan Abrahamse

Jan Abrahamse, een van de oprichters van de Waddenvereniging is overleden. Ook voor de Waddenacademie heeft Jan Abrahamse veel betekend, met name waar het gaat om het leggen van de verbinding tussen kunst en wetenschap. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

WaLTER Update april 2013

dinsdag 09 april 2013

WaLTER

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Oesterherpesvirus in de Waddenzee

dinsdag 09 april 2013

Oesterrif Waddenzee. Foto: Gimaris.

Uit onderzoek blijkt dat Japanse oesters in de Waddenzee besmet zijn met het oesterherpesvirus. In de Waddenzee, een UNESCO werelderfgoedgebied, zijn in de zomer van 2012 jonge Japanse oesters verzameld, die vervolgens met een...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Laatste Wadblik met Albert Postma over duurzaam toerisme

dinsdag 09 april 2013

Albert Postma

Op maandag 8 april vond de laatste wadblikavond plaats. In de nieuwe locatie van Slieker Film aan het Wilhelminaplein nam inleider Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van...lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie, Nederlands

Natuur beschermen en beleven tegelijk

dinsdag 02 april 2013

Natuur beleven op Rottum. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van estuarien ecoloog Peter Herman.lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie, Nederlands

WadBlik: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?

dinsdag 02 april 2013

Wadblik 8 april

Op maandag 8 april vindt de laatste wadblikavond van dit seizoen plaats. Inleider is Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool. Tijdens de avond spreekt...lees meer

Categorie: Nederlands, Persbericht, Waddenacademie, Internationaal

Nieuwsbrief Kening fan 'e Greide maart 2013

donderdag 28 maart 2013

Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De nieuwsbrief van maart 2013 van dit project is verschenen.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands, Algemeen

Metawad: onderzoek aan vogels die het wad met de wereld verbinden

dinsdag 26 maart 2013

Nieuwsbrief Metawad

Metawad is een voortzetting van langlopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels (2012-2016) dat wordt gefinancierd door het Waddenfonds en geadministreerd door NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Wadblik met ‘De Schreeuw van de grutto’

dinsdag 26 maart 2013

Theunis Piersma tijdens de WadBlik voorstelling van 25 maart

Op maandag 25 maart vond een bijzondere WadBlikavond plaats. De zaal van het nieuwe Slieker Film was compleet gevuld met zo'n 120 bezoekers. Wadblik was ditmaal geprogrammeerd als onderdeel van het Nederlands, Vlaams en Fries...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Vooraankondiging Tijwisselaar Conferentie op 30 mei 2013

vrijdag 22 maart 2013

Affiche Tijwisselaar

Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de werkconferentie Tijwisselaar. Een unieke dag in het Waddengebied waar de kennis en ervaringen van actuele projecten en ontwikkelingen worden gekoppeld aan de...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Recht op echte wetenschap

vrijdag 22 maart 2013

Onderzoek kan tot wetenschap leiden, maar niet elk onderzoek verdient dat predicaat. Interview met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

DANS verwelkomt 25-duizendste dataset en 2-miljoenste datafile

donderdag 21 maart 2013

Logo

Den Haag, 20 maart 2013 - DANS viert twee mijlpalen: in het online archiveringssysteem EASY zijn onlangs de tweemiljoenste datafile en de vijfentwintigduizendste dataset gedeponeerd. De snelle groei van het archief is tekenend...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Wadblik met ‘De Schreeuw van de grutto’

maandag 18 maart 2013

De komende Wadblikavond op maandag 25 maart is een bijzondere. Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma (RUG) en componist en musicus Sytze Pruiksma vertellen het grandioze verhaal van de grutto in een bijzondere live...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Waddenacademie

Onderzoeksschool UCF: call for proposals

dinsdag 12 maart 2013

Logo UCF

Onderzoeksschool UCF is gestart met haar tweede indieningsronde. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

WaLTER Update maart 2013

vrijdag 08 maart 2013

WaLTER

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.lees meer

Categorie: Internationaal, Nederlands

12 maart: Collegetour en debatavond met Louise O. Fresco

donderdag 28 februari 2013

Logo Kening fan 'e Greide

Dinsdag 12 maart vindt de tweede Collegetour en debatavond van burgerinitiatief Kening fan 'e Greide plaats. Na geslaagde eerste edities met WNF-directeur Van de Gronden en academicus Jonathan Loh is nu Louise O. Fresco te gast...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Nederlands

Waddenacademie verzorgt lezing tijdens LeeuWADDEN

maandag 25 februari 2013

Lezing Tim van Oijen tijdens LeeuWadden

Zondag 24 februari hield Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker bij de Waddenacademie, een lezing in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Hij vertelde kinderen en hun begeleidende familie over het onzichtbare bodemleven...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Ecologie, Nederlands

Kening fan ’e greide verdient een paleis

donderdag 21 februari 2013

Grutto. Foto: Rik Kruit via freenatureimages.eu.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerk Koopmans, directeur van het Natuurmuseum Fryslân.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Cultuurhistorie, Nederlands

NWO-call "Building with Nature 2013" open voor aanvragen

maandag 18 februari 2013

De NWO - Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft de call “Building with Nature 2013” op haar website gepubliceerd. De call is tot 7 mei open voor aanvragen.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Thema tentoonstellingen "2013 Land van Ontdekkingen"

woensdag 13 februari 2013

kaart op http://www.land-der-entdeckungen.de/DE/

“2013 Land van Ontdekkingen” is een omvangrijk samenwerkingsproject van musea in Noord- Nederland en Oost-Friesland. Het doel is om aan beide zijden van de grens interesse te wekken voor het gemeenschappelijk archeologisch...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Nederlands

TNO werkt aan uitbreiding model GeoTOP in de Waddenregio

vrijdag 08 februari 2013

Afbeelding GeoTOP. Bron TNO

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van computermodellen. Het model GeoTOP wordt op dit moment uitgebreid voor de Waddenregio. lees meer

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

Natuurmuseum opent LeeuWADDEN

donderdag 07 februari 2013

Foto: Waddenvereniging.

Deze voorjaarsvakantie ligt de hoofdstad van Fryslân aan het wad, LeeuWADDEN! Het Natuurmuseum Fryslân is omgetoverd tot een heus waddenlandschap. Wadgidsen van de Waddenvereniging geven dagelijks verschillende indoor...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie, Waddenacademie

Wadblik met Peter Karstkarel: Duitse en Nederlandse badculturen in het waddengebied

maandag 04 februari 2013

Afbeelding WadBlik 11 feb 2013

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks Wadblik die plaatsvindt in het oude Filmhuis Leeuwarden aan het...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Algemeen, Waddenacademie, Internationaal

Veel nieuwe mosselbanken in Waddenzee

maandag 04 februari 2013

Mosselbank. Foto: Bruno Ens

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien dat vooral in de oostelijke Waddenzee veel nieuwe zaadbanken met jonge mossels...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Eerste publieksactiviteiten Kening fan 'e Greide

vrijdag 01 februari 2013

Grutto. Foto: Kening fan 'e Greide

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Tweede Nieuwsbrief Waddenfonds verschenen

donderdag 31 januari 2013

Logo Waddenfonds

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een nieuwe Waddenfonds-website. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Nieuwsbrief Kening fan 'e Greide

vrijdag 25 januari 2013

website Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De tweede nieuwsbrief van dit project is verschenen.lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie

Haalbaarheidsstudie vismigratierivier Afsluitdijk

donderdag 24 januari 2013

Cover met de Artist Impression van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk  (Bron: Dienst Landelijk Gebied)

Op 22 januari heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar de haalbaarheid van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk in ontvangst...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Het land was te klein voor een bultrug

donderdag 17 januari 2013

Op Texel is de aangespoelde bultrug ontleed ten behoeve van de wetenschap. Foto: Katja Philippart

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Mardik Leopold, marien bioloog bij IMARES op Texel.lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

De talen van de Wadden in WadBlik

dinsdag 15 januari 2013

Goffe Jensma tijdens zijn lezing over de talen van de Wadden

Op maandag 14 januari verzorgde Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de Wadblikreeks een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied. Ondanks de kou...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Krimpgebieden blijven jonge migranten trekken

dinsdag 15 januari 2013

Luchtfoto van Paesens Moddergat aan de Friese Waddenkust. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Minder populaire plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Noord-Nederland blijven in trek bij jonge verhuizers. Niet zozeer wegens het landschap, maar vooral wegens de relatief goedkope huizen. En veelal gaat het om...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Nederlands

Wadblik met Goffe Jensma: ‘De talen van de Wadden’

dinsdag 08 januari 2013

WadBlik 14 januari

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied. Deze aflevering in de reeks Wadblik...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands, Persbericht

Grootte bepaalt overlevingskansen van jonge schelpdieren

maandag 07 januari 2013

Veldexperiment met kooien. Foto: NIOZ

Een klein verschil in lichaamsgrootte heeft een grote invloed op de overlevingskans van jonge schelpdieren, concludeert Henrike Andresen in haar proefschrift. Zij onderzocht predatie door kreeftachtigen op tweekleppige...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Klimaat

Nieuw jasje voor waddenzee.nl

dinsdag 01 januari 2013

screenshot bezoek het wad

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademielees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Persbericht, Algemeen

Rapport Commissie toekomst binnenvisserij

donderdag 20 december 2012

Cover rapport

De commissie Toekomst Binnenvisserij is ingesteld om te komen met een breed gedragen toekomstvisie op de gehele binnenvisserij.lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

Uit de fuik van bestuurlijke spaghetti

donderdag 20 december 2012

Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

WadBlik 'Nieuw boeren op oud land'

dinsdag 11 december 2012

Film Boerenleed en boerenhoop

Op maandag 10 december was Wadblik gewijd aan ‘Nieuw boeren op oud land’. Ondanks het gevaarlijke weer waren zo’n 50 mensen naar het Filmhuis in Leeuwarden gekomen om te luisteren naar de inleiding van Henk Dijkstra, directeur...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

It Fryske Gea zoekt een nieuw bestuurslid

donderdag 06 december 2012

It Fryske Gea

Het bestuur van It Fryske Gea zoekt kandidaten voor de functie van bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar gegadigden met aantoonbare kennis en/of werkervaring in de ecologie of natuureducatie. lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands, Algemeen

Wadblik met Henk Dijkstra: ‘Nieuw boeren op oud land’

maandag 03 december 2012

WadBlik 10 december 2012

Op maandag 10 december leidt Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, het onderwerp ‘Nieuw boeren op oud land’ in. Zijn lezing is een aflevering in de reeks Wadblik en vindt plaats in Filmhuis Leeuwarden. lees meer

Categorie: Economie, Cultuurhistorie, Nederlands, Algemeen

Werelderfgoed - en dan?

dinsdag 27 november 2012

Luchtfoto platen Texel. Beeldbank RWS

De laatste weken zijn in verschillende media, onder meer in Trouw, berichten verschenen waaruit onrust blijkt over het beheer van de Waddenzee. Er is behoefte aan meer duidelijkheid rond het verlenen van vergunningen, inzicht in...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Internationaal

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s