Nieuwsarchief

Promotie: Kennis beleid interfaces voor verrijkte milieubesluitvorming

dinsdag 23 januari 2018

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties tussen kennis en beleid verbetert. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Rijkswaterstaat financiert kwelderherstel Terschelling

vrijdag 11 augustus 2017

Terschelling bron: RWS Joop van Houdt

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de zuidkant van Terschelling leiden onder erosie waardoor ze verdwijnen. Met de...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

donderdag 21 juli 2016

groepsfoto Waddenhuisberaad

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee domeinen, het Waddenzee-ecosysteem enerzijds en de economische en sociaal-culturele...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Nederlands, Waddenacademie

Stand van waddenvogels neemt snel af

woensdag 05 augustus 2015

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991-2013. In het Nederlandse deel van de...lees meer

Categorie: Nederlands

Monsterklus weer voltooid

maandag 15 september 2014

beeld uit youtube film over veldwerk SIBES

Voor het zevende jaar op rij heeft het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee weer de gehele Nederlandse droogvallende Waddenzee bemonsterd op bodemleven en sediment. Voor het SIBES onderzoek gaat een team van het NIOZ elke...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

De terugkeer van de grijze zeehond: een verhaal van immigranten en toeristen

donderdag 11 september 2014

Grijze zeehond. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de Middeleeuwen stierf de grijze zeehond in Nederland uit. Nu is hij terug. Vandaag de dag leeft hier het grootste aantal Atlantische grijze zeehonden van het Europese vasteland. In minder dan dertig jaar tijd steeg hun aantal...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Theunis Piersma neemt Spinozapremie in ontvangst

donderdag 11 september 2014

Theunis Piersma ontving op 9 september de Spinoza premie

Theunis Piersma ontving op 9 september 2014 de NWO-Spinozapremie. Hij is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en als waddenbioloog verbonden aan onderzoeksinstituut NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Er is veel energiedomheid

maandag 08 september 2014

Windmolens oud en nieuw. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wouter van Dieren, directeur van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA).lees meer

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Nederlands

wad-nu.nl gelanceerd

maandag 01 september 2014

Katja Philippart tijdens de lezing op de uitmarktin Leeuwarden.

Op de Leeuwarder Uitmarkt van 31 augustus is door Katja Philippart, lid van de directie van de Waddenacademie en coördinator project Walter, Wad-NU gelanceerd. Wad-Nu is een bundeling van bestaande gegevens over de actuele staat...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie op het Uitfestival Leeuwarden

donderdag 28 augustus 2014

Afbeelding uitmarkt LWD 2018

Zondag 31 augustus wordt het UITfestival georganiseerd in Leeuwarden. Een voorproefje van wat er in het nieuwe seizoen in Leeuwarden te beleven is op cultureel gebied. Leeuwarden-Fryslân 2018 is mede organisator. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands

Meer aandacht voor beleid in krimpregio's

donderdag 07 augustus 2014

Delfzijl, krimgebied. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter directie Waddenacademie schreef een opinie artikel in Trouw. Waarom kunnen krimpregio’s geen hogere uitkering krijgen, net...lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

Nieuwsbrief Programma Naar een Rijke Waddenzee juli 2014

donderdag 31 juli 2014

Header nieuwsbrief

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft als opdracht de Waddenzee als natuurgebied haar veerkracht terug te laten winnen. Door te investeren in de rijkdom van de natuur en door duurzaam gebruik van het Wad te...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

Kwart miljoen euro voor gedragsbiologe

dinsdag 29 juli 2014

Dr. Kimberley Mathot van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft een Veni beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie

Nieuwe website Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee

woensdag 09 juli 2014

Website van het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’. Dit project, dat vanaf het voorjaar van 2014 wordt uitgevoerd, bestaat uit een grootschalige inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee (mogelijk)...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Bijzonder boek over Texel verschenen

woensdag 09 juli 2014

Aan veel onderwerpen die met Texel en het Waddengebied te maken hebben is (en wordt) uitgebreid onderzoek gedaan. Veel van de daardoor verkregen kennis is in het onlangs verschenen boek Texel is anders op een prettig leesbare...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Hoe meten we de bijdrage van ecosystemen aan onze welvaart?

maandag 07 juli 2014

Het systematisch meten van de conditie van ecosystemen en hun bijdrage aan onze welvaart is belangrijk in een wereld met snelle milieuveranderingen. Veranderingen in ecosystemen en het klimaat zijn vaak onomkeerbaar en de...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

INTERREG North Sea Region, juli 2014

vrijdag 04 juli 2014

Deze nieuwsbrief vertelt u wat zich binnen INTERREG North Sea Region afspeelt. U leest meer over de INTERREG regelingen in het algemeen en over de oproepen voor voorstellen in het IVB programma en de bijeenkomsten en het...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Internationaal

Waddenfonds investeert in Waddenacademie

woensdag 02 juli 2014

De Waddenacademie ontvangt opnieuw subsidie van het Waddenfonds. De nu verleende subsidie loopt tot eind 2015. Hiervoor is een bedrag van 1,6 miljoen Euro beschikbaar. Eind 2015 wordt beslist over de vervolgsubsidie. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Persbericht, Waddenacademie

Afstudeerscriptie over de Eems wint Nationale Archiprix

maandag 30 juni 2014

Cover scriptie the full Ems

Op 22 juni werd bekend gemaakt dat de thesis 'The Ems Hybrid' van Jonas Papenborg en Remco van der Togt de Nationale Archiprix heeft gewonnen. De prijs voor het beste afstudeerwerk voor Nederlanse architectuur, stedenbouw en...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Ecologie

Documentaire "De Vogelwachter"

maandag 30 juni 2014

Filmer aan het werk. Foto: Hans den Hartog

Afgelopen Oerol is de verkorte versie van de documentaire "De Vogelwachter" van filmmaker Hans den Hartog succescol in première gegaan. De filmmaker is nu gestart met een crowdfunding-project om een lange versie te maken waarin...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Subsidie voor onderzoek naar kwelders Schiermonnikoog

dinsdag 24 juni 2014

Luchtfoto van de kwelders van Schiermonnikoog. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Joana Falcao Salles van de Rijksuniversiteit Groningen (Microbiele Ecologie) ontvangt bijna 17.000 euro subsidie van de Gratama Stichting voor haar onderzoek 'Microbiele processen in de kwelders van Schiermonnikoog: de basis voor...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Algemeen

Collectief Walden op Oerol

woensdag 18 juni 2014

Bordje naar Collectief Walden

Ook dit jaar ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol. lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Website project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' online

dinsdag 17 juni 2014

Onderzoeksgebied website buitendijks erfgoed. Bron: http://www.erfgoedwadden.nl

De website van het project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' is online. Dit project wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Groningen en Fryslan en gefaciliteerd...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Kunst en colleges op Oerol

maandag 16 juni 2014

Klaas Deen wordt geïnterviewd op het Groene Strand over de oerolcolleges.

Gisteravond besteedde het programma Hjoed van Omrop Fryslân aandacht aan de oerolcolleges. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Hoe zichtbaar mag persoonlijk verdriet zijn?

vrijdag 13 juni 2014

thema Grief & consolation

Steeds vaker wordt een overledene herdacht op een specifieke plek, zonder dat daar het lichaam is begraven of as is uitgestrooid. Een democratisering van rouw die ook een keerzijde heeft. lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Nederlands

Heimat aan de Waddenzee

vrijdag 13 juni 2014

Deelnemers symposium Sense of Place komen aan op Terschelling

Duitsers noemen het Heimat, Nederlanders gebruiken dat woord liever niet. Maar het feit dat ieder mens met een specifieke plaats een diepe band voelt, is onmiskenbaar. Kan dat ook met de Waddenzee?lees meer

Categorie: Nederlands, Internationaal, Waddenacademie

De unieke bekoring van eilanden

vrijdag 13 juni 2014

Voor de tweede keer wordt rondom Oerol een congres gehouden met als thema Sense of place. Daarbij draait alles om de relatie tussen mens en omgeving. Professor Godfrey Baldacchino opent het congres. Hij gaat daarbij in op de...lees meer

Categorie: Nederlands, Internationaal, Waddenacademie

Techniek schiet tekort bij opruimen plasticsoep

dinsdag 10 juni 2014

Er is nog geen kant en klare oplossing voor de enorme plastic afvalberg in zee. Effectief opruimen is nagenoeg onmogelijk, aldus deskundigen. Alleen aanpak aan de bron biedt soelaas.lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Opinieartikel: Zit de burger te wachten op krimpsubsidie?

maandag 09 juni 2014

Oos-Groningen, krimpgebied. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tialda Haartsen, sociaal geograaf en actief betrokken bij het Kennisnetwerk Krimp...lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

2,5 miljoen voor onderzoek aan trekvogels

vrijdag 06 juni 2014

Theunis Piersma. Foto: Thomas Leerink

Excellent NIOZ wetenschapper Theunis Piersma ontvangt Spinozapremie lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Nieuwsbrief project Waddensleutels juni 2014

vrijdag 06 juni 2014

waddensleutels thumb

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van juni 2014 is verschenen.lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Meer extreme buien door opwarming

maandag 02 juni 2014

Cover

Nieuwe KNMI’14-klimaatscenario’s solide en meer gedetailleerdlees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat

Verdiepingsprogramma Oerol

dinsdag 27 mei 2014

Naast muziek-, straat- en theaterprogrammering is er tijdens Oerol ook ruimte voor reflectie, kadering en duiding in het verdiepingsprogramma. Bezoekers krijgen informatie over achterliggende thema’s, de precieze invulling van de...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Nieuwsbrief Metawad mei 2014

vrijdag 23 mei 2014

thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Monitoringsprogramma naar de bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de Waddenzee

woensdag 21 mei 2014

Logo's Waddenacademie, altenburg&Wymenga en Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord

In opdracht van de Waddenacademie start Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord (VVVN), een monitoringsprogramma naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard mei 2014

vrijdag 16 mei 2014

Eems-Dollard. Foto TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van mei 2014 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands, Internationaal

Namen wetenschappers Oerolcolleges bekend

vrijdag 09 mei 2014

Paviljoen op Westerkeyn, waar de Oerolcolleges dagelijks om 14:30 uur plaatsvinden. Foto: Saskia Werners.

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Dagelijks werpt een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden....lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Persbericht

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van mei 2014

donderdag 01 mei 2014

Cover nieuwsbrief

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

TNO levert eerste deel van het model GeoTOP in de Waddenregio op

dinsdag 29 april 2014

Impressie van het begin 2014 gereedgekomen GeoTOP-gebied “Westelijke Wadden”

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D geologische kaarten). Het model GeoTOP wordt op dit moment uitgebreid voor de...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands

Opinieartikel Windenergie? Overheid, bemoei je er niet mee

vrijdag 25 april 2014

Windmolens in de Eemshaven.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Westra, deskundige en adviseur op het gebied van schone energie. lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Algemeen

Martin Baptist nieuwe senior beleidsmedewerker onderzoek bij de Waddenacademie

vrijdag 25 april 2014

Martin Baptist. Foto: WUR.

Met ingang van 1 april jl. is dr.ir. Martin Baptist aan de Waddenacademie verbonden als senior beleidsmedewerker onderzoek. Martin is marien ecoloog en gepromoveerd in de civiele techniek. Bij de Waddenacademie zal Martin zich...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Nieuwsbrief project WaLTER april 2014

woensdag 23 april 2014

WaLTER update cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert. lees meer

Categorie: Algemeen, Economie, Ecologie, Nederlands

NIOZ onderzoeker wint Heinekenprijs voor milieuwetenschappen

donderdag 17 april 2014

Jaap Sinnighe Damsté. Foto NIOZ

In Amsterdam heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 15 april de namen bekendgemaakt van de vijf wetenschappers die dit jaar de prestigieuze Heinekenprijzen hebben gewonnen. Eén van deze vijf...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Internationaal, Nederlands

50 jaar waddenvis in beeld

vrijdag 11 april 2014

waddenzeevismonitor.nl

Op 10 april lanceerden de Waddenvereniging, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Sportvisserij Nederland de interactieve website waddenzeevismonitor.nl. Op de website is voor elke vissoort te zien...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Ammodo KNAW Award; Stimulans voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

donderdag 10 april 2014

Stichting Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) willen een stimulans geven aan het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met de Ammodo KNAW Award kunnen elke twee jaar acht...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Zeewier als duurzame bron van voedsel en energie in de toekomst

donderdag 10 april 2014

Opstelling van het Zeewiercentrum met de blauwe kweekbakken en zonnepanelen. Foto: NIOZ.

Op dinsdag 15 april opent Zijne Majesteit koning Willem Alexander feestelijk het Zeewiercentrum bij het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, op Texel. “Zeewier biedt vele mogelijkheden om wereldwijde...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Economie

Subsidieprogramma voor innovatie in Fryslân

maandag 07 april 2014

Logo ffIV

Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Sense of place Oerol-congres over verband tussen identiteit en plaats

vrijdag 04 april 2014

Poster aankondinging symposium

Op 11 en 12 juni, vlak voor de opening van het Oerolfestival, wordt op Terschelling een wetenschappelijk congres gehouden over de relatie tussen identiteit en plaats, onder de noemer sense of place.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Internationaal, Nederlands

Discussie over nut en noodzaak windmolens

donderdag 03 april 2014

Windmolens nabij Eemshaven. Foto TS.

Op 28 maart besloot de regering om definitief 11 gebieden aan te wijzen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. Het kabinet en de provincies willen de windturbines concentreren in de meest geschikte gebieden. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard

donderdag 03 april 2014

Cover

Het programma naar een Rijke Waddenzee heeft het rapport "Helder & Productief, voorstel voor een uitvoeringsprogramma naar een structurele ecologische verbetering in het Eems estuarium" gepubliceerd. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Verslag werkconferentie ‘Natuurlijke oplossingen voor gevolgen van zeespiegelstijging in het waddengebied’

donderdag 03 april 2014

Hessel Speelman, dagvoorzitter van de werkconferentie

‘Kennis voor Klimaat heeft een overview gemaakt van de belangrijke kennis op het gebied van het sedimentaire systeem van het Waddengebied.’ Met deze woorden opende dagvoorzitter Hessel Speelman (Waddenacademie) op 25 maart de...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

Nieuwe kansen voor bedreigde vogels langs de Waddenzee

vrijdag 28 maart 2014

Natuurgebied Ruidhorn langs de Groningse waddenkust.

Nieuwe maatregelen zijn mogelijk om bedreigde wadvogels zoals de Scholekster, Visdief en Kluut te helpen. Kansen liggen vooral langs de vaste wal, maar ook op de eilanden. Plekken zoals de Kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk,...lees meer

Categorie: Ecologie, Algemeen, Nederlands

Wetenschapsorganisaties presenteren nieuw evaluatieprotocol voor onderzoek

dinsdag 25 maart 2014

Cover

Minister Bussemaker heeft op 21 maart 2014 het nieuwe Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) van KNAW, NWO en de VSNU in ontvangst genomen. Het nieuwe protocol voor onderzoeksevaluaties legt de nadruk op de kwaliteit van...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Opinieartikel: Weg met de Afsluitdijk?

maandag 24 maart 2014

Afsluitdijk. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten. Wat zou er gebeuren als...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Jaarverslag 2013 Waddenfonds vastgesteld

maandag 24 maart 2014

Cover jaarverslag 2013 Waddenfonds

Het eerste volledige jaarverslag van het Waddenfonds na de decentralisatie is verschenen.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Biobouwers structureren het voedselweb in intergetijde kustgebieden

donderdag 20 maart 2014

Els van der Zee aan het werk op het Wad. Foto Serena Donadi.

Biobouwers veranderen sterk de trofische diversiteit en compositie van het voedselweb in intergetijde gebieden. Dit concludeert promovendus Els van der Zee na het doen van veldexperimenten in de Waddenzee en de Banc d’ Arguin in...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Aandacht voor waddenkust op Omrop Fryslân

donderdag 20 maart 2014

Het programma Bynt van Omrop Fryslân besteedt deze week aandacht aan de waddenkust. Behalve op de waddeneilanden is er niet veel te doen langs de Friese waddenkust. Wat zijn de kansen voor toerisme en wat betekent dat voor de...lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie, Nederlands

Nieuwsbrief Metawad maart 2014

vrijdag 07 maart 2014

thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...lees meer

Categorie: Internationaal, Ecologie, Nederlands

Verbeter monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee

donderdag 06 maart 2014

Luchtfoto Moddergat. Foto Beeldbank RWS.

De NAM heeft haar ‘monitoringsprogramma 2007 - 2012 voor gaswinning onder de Waddenzee’ geëvalueerd. De sterke en zwakke punten van het programma zijn daarmee duidelijk in beeld. De AuditCommissie vindt het oodzakelijk dat het...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Unieke Wadden in Noord-Europa en Zuid-Korea

woensdag 05 maart 2014

Katje Philippart tijdens haar lezing bij het Café van de Kleine Wetenschap. Foto: Hans Jellema.

In een vol Oranje Bierhuis vertelden, luisterden en discussieerden dinsdagavond 4 maart twee wetenschappers over de Wadden. Het Café van de Kleine Wetenschap van UCF was ditmaal samen georganiseerd met de Waddenacademie. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Ecologie

5 publicaties sociaal economische kenmerken Waddeneilanden

donderdag 27 februari 2014

West-Terschelling. Beeldbank RWS.

Partoer, een Fries bureau voor sociaale conomische vraagstukken heeft 5 publicaties gepresenteerd over de sociaal economische kenmerken op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

Opinieartikel: Als de alarmbellen gaan rinkelen

dinsdag 25 februari 2014

Kust van Schiermonnikoog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie. Meetgegevens over de natuur...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief 3 Economie & Ecologie Eems-Dollard

donderdag 20 februari 2014

Eems-Dollard. Foto: TS

De derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

Aanbieding rapport "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk"

donderdag 13 februari 2014

Op de foto vlnr Katja Phillipart,  Ernest Briët, Pia Bruin en Theo Meskers.

Op woensdag 12 februari ontvingen de wethouders Pia Bruin, wethouder van de Gemeente Den Helder, Theo Meskers, wethouder van de gemeente Hollands Kroon en Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, het rapport...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Waddenacademie

Zoutwinning ongepast in Werelderfgoed

donderdag 13 februari 2014

Er breken spannende tijden aan voor de hoeders van de Waddenzee. Het ministerie van Economische zaken spreekt zich binnenkort uit over de aangevraagde vergunning van Frisia voor zoutwinning onder de zeebodem. lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Stap voorwaarts richting vitale Eemsdelta

vrijdag 31 januari 2014

Eems Dollard. Foto: TS

Partners Economie en Ecologie in balans maken afspraken over het verbeteren van natuur en bereikbaarheid.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Groot Europees onderzoek naar de invloed van vegetatie op golven

donderdag 30 januari 2014

Groninger dijk en kwelders. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Deze maand is er een nieuw, groot Europees onderzoeksproject gestart waarbij de invloed van vegetatie op golven wordt onderzocht met behulp van satellietgegevens en veldmetingen.lees meer

Categorie: Nederlands, Internationaal, Algemeen

Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet

maandag 27 januari 2014

Een net uit het ei gekropen kuiken van een Grote Stern. Foto TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland. Hij schreef dit artikel namens...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Twee promoties over begrazing kwelders

dinsdag 21 januari 2014

Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 24 januari verdedigen twee promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. Freek Mandema en Stefanie Nolte voerden hun promotie onderzoek uit aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Regionale berichtgeving over kabinetsbesluit gaswinning Groningen

maandag 20 januari 2014

Prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie (portefeuille sociale en ruimtelijke economie) en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen was vrijdag 17 januari regelmatig in de pers...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

vrijdag 17 januari 2014

De winning van aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd. De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro beschikbaar voor het versterken van gebouwen, huizen en infrastructuur en om de...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie

Waddenfonds stelt Ontwerp-Uitvoeringsplan 2014 – 2017 vast

vrijdag 17 januari 2014

Het nieuwe Ontwerp-Uitvoeringsplan van het Waddenfonds is vastgesteld. Dat heeft het Algemeen Bestuur van het fonds besloten. Het UP gaat gelden voor de periode 2014 – 2017.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Vogeltelling van Nederland tot Zuid-Afrika

donderdag 16 januari 2014

Dit weekeinde start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tellen deze maand ongeveer 1.500...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands, Internationaal

Duitse TV serie over het waddengebied

donderdag 09 januari 2014

screenshot

De Duitse TV zender NDR zond in 2013 een serie uit over het Duitse kustgebied tussen Denemarken en de Eems. Als vervolg hierop maakten Manfred Schulz en Andrea Dorschner in 2013 drie documentaires van 60 minuten elk over het...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Meer samen doen om samen meer te doen in het waddengebied

dinsdag 24 december 2013

Het wad bij Den Oever. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas Eenhoorn, onafhankelijk voorzitter Regiecollege Waddengebied.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Werelderfgoedstatus Waddenzee in gevaar

maandag 23 december 2013

Eemshaven. Foto: TS.

Opinie-artikel van Douwe Hollenga, verschenen op 20 december in het Dagblad van het Noorden. lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

Voorstudie maatregelen Ecologische verbeteringen Eems Estuarium

donderdag 19 december 2013

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond en nu online beschikbaar. Het heeft een voorstel voor een uitvoeringsagenda voor het Nederlandse deel van het estuarium opgeleverd, gericht...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

NIOZ in Champions League van Nederlandse wetenschap

donderdag 19 december 2013

Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Organische Biogeochemie (BGC) van het NIOZ en tevens hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit UtrechtFoto: Gerald Haug.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige onderzoeksvoorstellen, in samenwerking met enkele universiteiten. Het gaat om onderzoek aan...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Klimaat

Waddenbeheer niet voor 'persoonlijke hobby's'

woensdag 18 december 2013

Mosselbank. Foto: Rijkswaterstaat.

LAUWERSOOG - Kennis van het Waddengebied draait vooral om de dingen waar je van af moet blijven. Ruimte voor ‘persoonlijke hobby's' is er bovendien niet.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Waddenacademieprijs 2013 niet uitgereikt

dinsdag 17 december 2013

Hessel Speelman, voorzitter van de jury van de Waddenacademieprijs. Foto: Zwanette Jager.

Op het 11e symposium van de Waddenacademie werd bekend gemaakt dat de jury van de Waddenacademieprijs dit jaar heeft besloten om de pijs niet uit te reiken. De ingezonden proefschriften waren goed en degelijk van niveau, maar...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Vóór einde van het jaar besluit over continuering Waddenacademie na 1 juli 2014

maandag 16 december 2013

Cover werkprogramma

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds van 9 december jl. bevestigde Tineke Schokker, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds, nogmaals dat het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds voor 1...lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van december 2013

donderdag 12 december 2013

Cover Deltanieuws

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Rekenkamer: Wijs één natuurbeheerder voor Waddengebied aan

donderdag 28 november 2013

Cover rapport

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte daarachter was dat dergelijk beleid op lokaal niveau beter kan worden georganiseerd en...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Drollen tellen om de Waddenzee te redden

woensdag 27 november 2013

Artikel LC

In de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 verscheen een artikel van Monica Wesseling. Zij liep een dagje mee met rotgansonderzoeker Adriaan Dokter van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Quirin Smeele, projectleider van...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief project Waddensleutels november 2013

dinsdag 26 november 2013

logo

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van november 2013 is verschenen.lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Geopark de Hondsrug: het eerste Geopark van Nederland

maandag 25 november 2013

logo

In september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Het Hondsruggebied is het eerste Geopark van Nederland en na het verkrijgen van de status lid van het...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur

vrijdag 22 november 2013

Hoog water op de Fugelpolle bij Ameland april 2013.

Veel soorten kustbroedvogels hebben de afgelopen jaren te weinig jongen groot kunnen brengen om de populatie op peil te houden. Het gaat om soorten als Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern. De slechte...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Zilte aardappel wint ’s werelds eerste klimaat business competitie

dinsdag 19 november 2013

De Zilte Aardappel is een aardappelsoort die groeit op verzilte landbouwgrond, en wordt besproeid met brak water. Met deze aardappel heeft Arjen de Vos van Zilt Proefbedrijf Tested on Texel de Climate Adaptation Business...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Klimaat

Waarde van wetenschap overstijgt economisch rendement

maandag 18 november 2013

Cover

Wetenschap draagt bij aan welvaart en welzijn, dat zal vrijwel niemand betwisten. Maar wat leveren investeringen in kennis nu eigenlijk concreet op? De KNAW-commissie ‘Waarde van wetenschap’ verkende de mogelijkheden om het...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van november 2013

donderdag 14 november 2013

Deltanieuws nov 2013

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands, Algemeen

4 nieuwe waddengerelateerde proefschriften

donderdag 14 november 2013

Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 15 november verdedigen maar liefst 4 promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. De onderwerpen variëren van het trekgedrag van lepelaars en kanoeten die verstrikt raken in het voedselweb tot...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Kanoet verstrikt in voedselweb; Mauritanië geen tropisch paradijs

dinsdag 12 november 2013

Matthijs van der Geest op de Banc d'Arguin. Foto: Theunis Piersma.

De vele kanoetstrandlopers die overwinteren in Banc d’Arguin, een waddengebied in Mauritanië, kunnen daar amper genoeg voedsel vinden. Ze zijn afhankelijk van een complex voedselweb, waar zeegras, zwavelbacteriën en verschillende...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Zoutwinning Waddenzee slecht voor vogels; NIOZ rapport zet effecten op een rij

maandag 11 november 2013

Kanoetstrandlopers. Foto Jan van de Kam.

Maandag 11 november ontvangt Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PvdA, het NIOZ-rapport over de ecologische effecten van zoutwinning onder de Waddenzee op de aanwezige wadvogels, uit handen van Wilfred Alblas, directeur van...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

Virtuele Friese Academie voor Wetenschappen

maandag 11 november 2013

Cover proefschrift Kees Kuiken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Ernst Bruinsma, literatuurwetenschapper, hoofdredacteur van de Moanne en werkzaam bij de...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Beleidsverkenning Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100

vrijdag 08 november 2013

Cover rapport

Een toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland in 2050-2100. Dat is het doel van de Rijksoverheid met de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100. Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands, Algemeen

Conservatieve lepelaars zijn slechter af

vrijdag 08 november 2013

Lepelaar met kleurringen. Foto: Tamar Lok.

Lepelaars die gewoontegetrouw naar Afrika vliegen om te overwinteren, zijn slechter af dan lepelaars die ervoor kiezen om minder ver te vliegen, stelt Tamar Lok van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het NIOZ Koninklijk...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Kwelders voor Groninger en Friese waddenkust zijn uniek natuurgebied

vrijdag 08 november 2013

Kwelders langs de Groninger Noordkust. Foto: Thea Smit.

De kwelders voor de Groninger en Friese waddenkust zijn al tientallen jaren een goed voorbeeld van ‘Building with Nature’. Vroeger werden de natuurlijke processen zeer intensief gestuurd om land aan te winnen, tegenwoordig is de...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Vooraankondiging symposium Kennis, praktijk en beleid voor de zoute kustwateren

maandag 04 november 2013

Op dinsdag 17 december vindt het 11e symposium van de Waddenacademie plaats in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog. Het symposium wordt deze keer georganiseerd in samenwerking met het Programma Rijke Waddenzee (PRW) en het ...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

'Evaluatie monitoring aardgaswinning Waddenzee schiet tekort'

vrijdag 01 november 2013

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het is niet te controleren of de methodes waarmee in de periode 2007-2012 werd gemeten of gaswinning onder de Waddenzee leidt tot bodemdaling, geschikt en voldoende betrouwbaar zijn. Dat stelt de commissie voor de Milieu Effect...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

Eerste nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard

woensdag 30 oktober 2013

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door de nieuwe projectleider Henk Smit, die onlangs van start is gegaan. Hij werkt in opdracht van...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s