Nieuwsarchief

Waddenacademie aanwezig op Duikvaker

donderdag 28 januari 2010

Op zaterdag 6 en zondag 7 februari is de Duikvaker, een jaarlijks terugkerende beurs voor duikers. De Waddenacademie zal aanwezig zijn met een informatiestand die zich bevindt op het Flora- en Faunaplein.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Big Brother begluurt wadvogels

vrijdag 22 januari 2010

Mobiele radar herkent vogelsoorten en houdt vliegbewegingen bij.lees meer

Categorie: Algemeen, Ecologie, Nederlands

Lezing Waddenacademie op symposium van Kust- en Zeemanagement

donderdag 21 januari 2010

Woensdag 21 januari 2010 organiseerden de eerstejaars studenten van de opleiding Kust en Zeemanagement van Van Hall Larenstein in Leeuwarden een symposium over het Lauwersmeergebied getiteld: Er zit meer in het Lauwersmeer.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

RCW stemt in met programma 'Naar een rijke Waddenzee'

vrijdag 15 januari 2010

Het Regionaal College Waddenzee heeft op 14 januari 2010 ingestemd met de eindversie van het programmaplan 'Naar een rijke Waddenzee'. Het programmaplan zal nu naar de minister van LNV worden gezonden die de opdracht heeft...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie

Tijd voor nieuwe verbeteringen Nederlandse wetenschapssysteem

donderdag 14 januari 2010

Nederland liep in de jaren negentig voorop in het verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, maar inmiddels is het tijd voor nieuwe maatregelen. De manier van evalueren kan effectiever gemaakt worden. De financiering van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Hoe de kanoet een uitvreter werd; de zorgen van een vogelprofessor

donderdag 07 januari 2010

In de Groene Amsterdammer verscheen een artikel van Koos van Zomeren waarin hij met Theunis Piersma terugblikt op het jarenlange onderzoek in de Waddenzee en de Banc d' Arguin in Mauretanië. lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Gids 'Universiteiten en onderzoekinstellingen in Nederland 2010' verschenen

donderdag 07 januari 2010

De nieuwe gids 'Universiteiten en onderzoekinstellingen in Nederland' is verschenen. De gids bevat informatie van alle universiteiten in Nederland en beschrijvingen van 495 onderzoekinstellingen (waaronder de Waddenacademie)....lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Stuurgroep Naar een Rijke Waddenzee reageert op review Waddenacademie

donderdag 07 januari 2010

Op 1 december 2009 bracht de Waddenacademie advies (pdf 60 kB) uit over het Programma Naar een Rijke Waddenzee. De Waddenacademie had hiertoe een door het bestuurslid prof.dr. Peter Herman voorgezeten reviewcommissie ingesteld....lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie sluit aanvraag uit eerste tender Waddenfonds naar tevredenheid af

donderdag 17 december 2009

De Waddenacademie heeft onlangs van de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds, de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de vaststellingsbeschikking voor het project Waddenacademie uit de eerste tender van het Waddenfonds ontvangen.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Waddenzee Quality Status Report (QSR) 2009

donderdag 17 december 2009

Thematische rapporten beschikbaarlees meer

Categorie: Nederlands, Internationaal

Nazomerbloei van algen in Waddenzee verzwakt

donderdag 10 december 2009

Langjarige veldobservaties van het NIOZ in de westelijke Waddenzee laten zien dat er sinds het begin van de negentiger jaren in de nazomer minder algen aanwezig zijn dan in de zeventiger en tachtiger jaren.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie, Klimaat

Interviews naar aanleiding van boekpresentatie op symposium Waddenacademie.

maandag 07 december 2009

Jos Bazelmans geïnterviewd op de radio en artikel in Trouwlees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Samen in zee: kust- en zeeonderzoekers van NIOO en NIOZ bundelen krachten.

maandag 07 december 2009

De twee belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek bundelen hun krachten. Dat is het voorgenomen besluit van de koepelorganisaties KNAW en NWO op basis van het recente advies van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Waddenacademie overlegt met Duitse en Deense collega-wetenschappers

donderdag 03 december 2009

HAMBURG - Op 4 december is de Waddenacademie in Hamburg om te praten met 25 Duitse en Deense onderzoeksdirecteuren. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Internationaal, Nederlands

Nieuwe aanpak voor Waddensamenleving: Waddenacademie bevraagt bewoners

donderdag 03 december 2009

Voorkant Gedeelde Ruimte

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte' van Hans Monderman, als inspiratiebron dienen. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Hotspot Klimaatbestendig Groningen presenteert bevindingen op eindconferentie

vrijdag 27 november 2009

Op 13 november 2009 vond in Groningen de eindconferentie plaats van de hotspot klimaatbestendig Groningen, die in het kader van het Klimaat voor Ruimte programma is uitgevoerd. De resultaten zijn op de eindconferentie...lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Pavel Kabat gaat spreken met staf Obama

maandag 23 november 2009

Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, heeft een uitnodiging geaccepteerd om eind januari 2010 in Washington te spreken op het congres Climate Change Impacts on Water. Voorafgaand aan dit congres zal hij een ontmoeting...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie, Internationaal, Klimaat, Nederlands

Waddenacademie licht kennisagenda voor ambtelijke waddenwerkers nader toe

donderdag 19 november 2009

LEEUWARDEN - Lees meer over een initiatief van het Regionaal College Waddengebiedlees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Kiezers willen meer geld voor wetenschap - Vrienden van wetenschap van start

donderdag 12 november 2009

Den Haag - Om wetenschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen start het Innovatieplatform onder de noemer vrienden van wetenschap een grote maatschappelijke dialoog. Via www.vriendenvanwetenschap.nl kunnen...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands

Waddenacademie wordt content-partner van Kennislink

maandag 02 november 2009

Leeuwarden - De berichten die de Waddenacademie op haar website publiceert in de wetenschapsrubriek WadWeten zullen vanaf heden ook verschijnen op Kennislink.nllees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Blauwe energie blijkt haalbaar en biedt Nederland grote voordelen

donderdag 29 oktober 2009

Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone energie - 'blue energy' of 'blauwe stroom' - zeer groot.lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Economie, Klimaat

Nieuwsbrief Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) oktober 2009

maandag 26 oktober 2009

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest recente informatie op de website van het CWSS.lees meer

Categorie: Nederlands, Internationaal, Waddenacademie

Mosselen en nonnetjes onder druk van het opwarmende klimaat

donderdag 22 oktober 2009

De zuidelijke verspreidingsgrens van het nonnetje, een tweekleppig scheldiertje, is sinds de jaren zeventig 400 km noordelijker komen te liggen. Promovendus biologie Jeroen Jansen toont aan dat dat komt door de gestegen...lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat, Ecologie

Inzicht kweldersedimentatie nuttig voor dynamisch kustbeheer

woensdag 14 oktober 2009

In Nederland is er een trend in de richting van 'dynamisch' kustbeheer, waarbij de kust zich binnen bepaalde grenzen natuurlijk mag ontwikkelen. Het onderzoek van Alma de Groot geeft meer inzicht in de natuurlijke dynamiek van...lees meer

Categorie: Nederlands, Geowetenschap, Ecologie

Waddenwelzijn in kaart gebracht

dinsdag 13 oktober 2009

De Waddenacademie buigt zich in Rotterdam over de integrale Kennisagenda. René Jorna, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen aan de Fryske Akademy, licht toe hoe het staat met het Waddenwelzijn.lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Economie, Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie werkt implementatieplannen uit

woensdag 07 oktober 2009

Voorafgaand aan de Noordzeedagen heeft de Waddenacademie op 7 oktober 2009 in Rotterdam een workshop gehouden waarin de eerste uitwerkingen van de in de kennisagenda van de Waddenacademie geformuleerde onderzoekprogramma's/...lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Japanse oester schadelijker in Oosterschelde dan in Waddenzee

dinsdag 29 september 2009

Het lokaal verdwijnen van soorten inheemse schelpdieren als gevolg van invasie door de Japanse oester zal eerder optreden in de voedselarmere Oosterschelde dan in de Waddenzee. Dit concludeert Karin Troost uit haar...lees meer

Categorie: Ecologie, Algemeen, Nederlands

Waddenacademie start rubriek voor wetenschappelijk nieuws op website

dinsdag 15 september 2009

De Waddenacademie start, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie licht implementatie kennisagenda tijdens ZKO-symposium nader toe

zaterdag 05 september 2009

Bij de officiële start van het door NWO en de Waddenacademie gezamenlijk gefinancierde deelprogramma Draagkracht van het programma Zee- en Kustonderzoek op 3 en 4 september 2009 lichtte prof.dr. Pavel Kabat, voorzitter van de...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands

Natuurorganisaties moeten leren luisteren naar burgers

maandag 31 augustus 2009

Door beter te luisteren naar de wensen van omwonenden kunnen natuurorganisaties veel lokale conflicten over natuurbeheer in de kiem smoren. Dat blijkt uit het onderzoek van Arjen Buijs waarop hij op 11 september promoveert aan...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Prof. Wim Wolff schenkt deel van zijn bibliotheek aan Waddenacademie

woensdag 26 augustus 2009

Prof. Wim Wolff, emeritus hoogleraar mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 'grand old man' van het Nederlandse waddenonderzoek heeft de Waddenacademie een deel van zijn wetenschappelijke bibliotheek geschonken.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie brengt elf wetenschappelijke verkenningen uit

donderdag 02 juli 2009

Kenniscentrum waddengebied legt fundament onder discussie over natuurwaarden. Het waddengebied en zijn toekomst zijn al sinds de jaren zestig onderwerp van politiek-maatschappelijk debat. Sindsdien is het besef dat het gebied...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie verantwoordelijk voor wetenschappelijke borging Natuurherstelplan

maandag 29 juni 2009

Leeuwarden - De komende maanden wordt de basis gelegd voor een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, waarmee de komende decennia zal worden getracht het streefbeeld van een Rijke Waddenzee te bereiken.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Waddenzee Werelderfgoed

vrijdag 26 juni 2009

Sevilla - De Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed Comitté in Sevilla op 26 juni 2009. Het gebied bereikt hiermee een vergelijkbare...lees meer

Categorie: Nederlands, Internationaal

Onderzoekscentrum zee naar Leeuwarden

vrijdag 26 juni 2009

LEEUWARDEN - Leeuwarden krijgt een nieuw onderzoekscentrum voor de zee. Na de zomer verrijst op de campus van Van Hall Larenstein het Centre for Marine Policy. lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Dalende draagkracht voor steltlopers in de Waddenzee

woensdag 24 juni 2009

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. Door de ecologische effecten van mechanische overbevissing op kokkels tussen 1996 en 2005 in...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Ecologie

Waddenfonds magazine

zaterdag 20 juni 2009

In juni 2009 verscheen het Waddenfonds Magazine, een uitgave van het Ministerie van VROM. In dit magazine wordt een overzicht gegeven van alle projecten die in de 1e tender 2007-2008 en de 2e tender 2008-2009 financiering...lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie Interwad en Tresoar verkennen samen mogelijkheden voor Waddeninformatiesysteem

dinsdag 16 juni 2009

De Waddenacademie, Interwad en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, gaan gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor een 'Waddeninformatiesysteem', waarvoor de naam WISWAD is gekozen....

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Besteed het Waddenfonds gericht

woensdag 03 juni 2009

Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en herstel van de natuur en landschap.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Schelpdieren in de Waddenzee lijden onder opwarming

dinsdag 02 juni 2009

Texel en Yerseke - Het warmer wordende klimaat benadeelt in steeds sterkere mate koude-minnende soorten. Hoe dit echter precies gebeurt was nog grotendeels onbekend. lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Klimaat

Vijftal bestiert Academie

zaterdag 30 mei 2009

Het bestuur van de Waddenacademie wordt gevormd door vijf gerenommeerde wetenschappers. Naast voorzitter en klimaatdeskunidge Pavel Kabat, econoom Jouke van Dijk en ecoloog Peter Herman zijn dat Hessel Speelman, met het thema...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Geowetenschap, Cultuurhistorie

Complex Waddenbestuur

zaterdag 30 mei 2009

Iedereen klaagt over de ingewikkelde bestuursvorm van de wadden. Dat komt omdat iedereen er een beetje de baas is.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

De econoom wil meer recreatie

zaterdag 30 mei 2009

Hij kent zorgen over de problemen van het kustgebied, maar ziet ook kansen. Jouke van Dijk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, zit als econoom in het bestuur van de Waddenacademie. De problemen van het platteland zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Waddenacademie

De ecoloog is geen doemdenker

zaterdag 30 mei 2009

Het nonnetje dreigt binnenkort uit de Waddenzee te verdwijnen. Maar vroeger moeten pelikanen in het waddengebied hebben geleefd. En haaien en roggen. De waddennatuur verandert. Zoveel staat wel vast. Maar een nieuw verschijnsel...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Duurzame Wadden

zaterdag 30 mei 2009

DELFZIJL - Zeehonden, toeristen en ondernemers moeten de ruimte krijgen in het waddengebied. De duurzame bundeling van alle verschillende belangen is de kern van de Kennisagenda die de Waddenacademie vandaag presenteert.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Grutto's op reis naar Afrika met hypermoderne satelliet-zenders

zaterdag 30 mei 2009

GRONINGEN - Sinds vorige week vliegen 15 grutto's in Fryslân rond met een kleine zender in de buikholte. De zenders zijn met behulp van een kleine operatie ingebracht door de Amerikaanse dierenarts Daniel Mulcahy en zijn Texelse...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Miljoenen voor natuur en economie Wadden

zaterdag 30 mei 2009

Delfzijl - Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft vandaag bekend gemaakt welke projecten dit jaar een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er 23 miljoen euro naar het vergroten en versterken van...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Waddenacademie

Waddentoogdag 2009 in Delfzijl: bekendmaking honorering projecten 2e tender Waddenfonds

donderdag 28 mei 2009

Leeuwarden - Het Regionaal College Waddengebied (RCW) organiseert zaterdag 30 mei 2009 de vierde Waddentoogdag in Delfzijl. Motto van de dag: Samen aan de slag. Samen = wad + durven + doen. Op de zaterdag voor Pinksteren komen...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Waddenacademie presenteert kennisagenda voor de Waddenregio aan bewindslieden

donderdag 28 mei 2009

Op zaterdag 30 mei presenteert de Waddenacademie, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, haar kennisagenda "Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden". Voorzitter professor Pavel Kabat van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Nederland is verslaafd aan dijken en afkicken is erg moeilijk

donderdag 28 mei 2009

Groningen -''Dijken bouwen heeft iets verslavends. Eerst is het leuk en nuttig, maar dan reken je op die bescherming, en zit je eraan vast. " Ecoloog Han van Dobben van Alterra was een van de wetenschappers die gisteren in...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Dalende draagkracht Waddenzee voor steltlopers

woensdag 27 mei 2009

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Persbericht, Waddenacademie

Kennis voor Klimaat stelt 20 miljoen euro beschikbaar

maandag 25 mei 2009

Het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat stelt 20 miljoen euro beschikbaar aan de beste onderzoekgroepen om Nederland beter voor te bereiden op klimaatverandering. Centraal staat de vraag hoe we beleid, ruimtelijke...lees meer

Categorie: Algemeen, Klimaat, Nederlands

Nieuwsbrief Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) mei 2009

vrijdag 15 mei 2009

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest recente informatie op de website van het CWSS. lees meer

Categorie: Internationaal, Nederlands

Een nieuw Wadden Sea Plan

maandag 27 april 2009

In 1997 hebben Nederland, Duitsland en Denemarken in het Trilaterale Wadden Sea Plan (WSP) afspraken gemaakt over het gezamenlijke beheer van de Waddenzee. Dit plan is nu bijna twaalf jaar oud en moet worden herzien. Minister...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Internationaal

Staatssecretaris Huizinga ontvangt 'De Staat van het Klimaat'

maandag 20 april 2009

20 april 2009 - Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa, van het Ministerie Verkeer en Waterstaat, heeft maandag 20 april het eerste exemplaar in ontvangst genomen van 'De Staat van het Klimaat 2008'. lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Veerboot Vlieland wordt varend lab

donderdag 16 april 2009

Passagiers van de MS Vlieland van Rederij Doeksen zullen er weinig tot niks van merken. Maar vanaf half mei varen ze mee met een laboratorium. Een varend lab dat het plankton van de Waddenzee nauwkeurig in kaart brengt.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat, Ecologie

Wadden Sea conservation across borders - how to get it fit for the future

woensdag 08 april 2009

Wilhelmshaven - The 12th Wadden Sea Symposium gives recommendations to the politicianslees meer

Categorie: Internationaal, Algemeen, Nederlands

Projectvoorstellen Waddenfonds met kennis/onderzoekscomponent bij Waddenacademie ingediend voor assessment

woensdag 08 april 2009

Tijdens de algemene voorlichtingsbijeenkomst van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Waddenacademie op 31 maart jl. in Heerenveen is gemeld dat indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent in hun aanvraag...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Verwonderde wetenschapper op waddenreis

zaterdag 04 april 2009

Een reis van twee weken door het Nederlandse waddengebied bracht Jos Bazelmans van de Waddenacademie tot bijzondere inzichten. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie

Voorlichtingsbijeenkomst voor kennis- en onderzoeksinstellingen over Waddenfonds

donderdag 02 april 2009

DLG en Waddenacademie hielden op 31 maart 2010 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de derde tender van het Waddenfonds.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie organiseert twee bijeenkomsten voor projectvoorstellen met kennis/onderzoekscomponent

maandag 30 maart 2009

De Waddenacademie biedt indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent de gelegenheid om voorafgaand aan de indiening van het projectvoorstel met de Waddenacademie in overleg te treden. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Dagelijkse blog internationaal waddensymposium

maandag 30 maart 2009

WILLHELMSHAVEN-gedurende het internationale Waddensymposium van 30 maart tot en met 3 april zal in samenwerking met het internationale Waddensecretariaat (CWSS) verslag worden gedaan van het symposium.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Internationaal, Waddenacademie

Rijkswaterstaat en natuurbeschermingsorganisaties maken afspraken over natuurvriendelijke zandsuppleties

dinsdag 24 maart 2009

DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en Stichting Duinbehoud tekenen vandaag een samenwerkings-overeenkomst over...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Klimaat, Ecologie, Nederlands

Raad voor de Wadden vraagt extra studie IJsselmeer

donderdag 19 maart 2009

LEEUWARDEN - Er is onderzoek nodig naar eventuele alternatieven voor zoetwatervoorziening in ons land. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in een advies aan staatssecretaris Tineke Huizinga van verkeer en waterstaat.lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Klimaat, Waddenacademie

De Waddenacademie verkent onderzoeksprogramma rondom zandsuppletie

maandag 16 maart 2009

LEEUWARDEN - De Waddenacademie laat een verkenning doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom zandsuppletie.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands

'Biobouwers essentieel bij natuurherstel Waddenzee'

maandag 16 maart 2009

Noord-Groningen - De traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee wordt, zoals gemeld, de komende tien jaar afgebouwd. In oktober sloten mosselvissers, natuurorganisaties en minister Verburg hierover een convenant. lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Van Reiderland tot Texel: een reis door het Waddengebied

donderdag 12 maart 2009

De Waddenacademie van de KNAW houdt zich bezig met de vraag over welke kennis we moeten beschikken om vorm te geven aan een duurzame toekomst van het Waddengebied. En door wie en op welke wijze zou die kennis kunnen worden...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Trekvogel bewaart appeltje voor de dorst

donderdag 12 maart 2009

Kustvogels die gaan broeden in Siberië vliegen de tank niet helemaal leeg. Strandlopers, plevieren en franjepoten houden na een vlucht van enkele duizenden kilometers een kleine restje vet over. Een appeltje voor de dorst,...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Waddenacademie vraagt jongeren Noordelijke hogescholen om een visie ten aanzien van het Waddengebied

vrijdag 23 januari 2009

LEEUWARDEN - De Waddenacademie heeft een aantal studenten gevraagd om hun toekomstvisie op het Waddengebied te laten zien. lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands

Het is een experimentele proeftuin

woensdag 24 december 2008

Vorig jaar werd Pavel Kabat(50) hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaatstudies aan de Wageningen Universiteit, benoemd tot eerste voorzitter van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie-KNAW prominent op Internet

vrijdag 19 december 2008

LEEUWARDEN - De pas opgerichte Waddenacademie-KNAW gaat zich presenteren op het Internet.lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Nederlands

Dansen op een vulkaan

zaterdag 02 augustus 2008

We hebben er een nieuwe kennisinstelling bijlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie moet netwerken

vrijdag 01 augustus 2008

De juiste snaar raken bij collega-wetenschapperslees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie officieel van start gegaan

donderdag 31 juli 2008

De Waddenacademie is woensdag officieel van start gegaan in Amsterdamlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

KNAW opent Waddenacademie

donderdag 31 juli 2008

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft gisteren in Amsterdam de Waddenacademie geopend.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie voor duurzaamheid

donderdag 31 juli 2008

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft gisteren in Amsterdam de Waddenacademie gepresenteerdlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Academie duurzame ontwikkeling Wadden

donderdag 31 juli 2008

Amsterdam- De Koninklijke nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft gisteren de Waddenacademie gepresenteerdlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Centraal onderzoek naar Wadden

donderdag 31 juli 2008

Amsterdam- De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is gisteren gestart met de Waddenacademie. Deze instelling moet uitgroeien tot het kenniscentrum van de Waddenregio.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie officieel gestart

donderdag 31 juli 2008

Woensdag 30 juli werd de Waddenacademie formeel gelanceerd in de Academie van Wetenschappen in Amsterdamlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie moet kennis over Wad vergroten

donderdag 31 juli 2008

In Amsterdam is de Waddenacademie gepresenteerd, een samenwerkingsverband van een groot aantal wetenschappers met als doel de kennis over de Waddenzee te vergrotenlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie officieel van start

donderdag 31 juli 2008

Op 30 juli is in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start gegaanlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie van start in Amsterdam

donderdag 31 juli 2008

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft woensdag in Amsterdam de Waddenacademie gepresenteerdlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie van start in Amsterdam

donderdag 31 juli 2008

AMSTERDAM - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft woensdag in Amsterdam de Waddenacademie gepresenteerd.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie van start

donderdag 31 juli 2008

Nederlande Akademie van de Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van startlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Academie: Wad is meer dan natuur

donderdag 31 juli 2008

Het onderzoek naar cultuurhistorie in het waddengebied schiet te kortlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie van start

donderdag 31 juli 2008

Leeuwarden/Amsterdam-Woensdag gign in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

In Groningse ogen "overbodige" Waddenacademie komt

donderdag 31 juli 2008

De Groningse gedeputeerde Henk Bleker (CDA) vond het maar onzin, en nergens voor nodig: een "Waddenacademie"lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie officieel van start gegaan

woensdag 30 juli 2008

Amsterdam- De Waddenacademie is woensdag officieel van start gegaan in Amsterdamlees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie officieel van start

woensdag 30 juli 2008

AMSTERDAM - Vanmiddag ging in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Topwittenskipper Pavel Kabat stjoert mei Waddenacademie oan op trochbraak

woensdag 27 februari 2008

Ik ben overal in de wereld geweest, maar dit is toch ook geweldig?lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands

30 jaar Oerol in beeld

WadBlik Oerol

Op maandag 7 mei wordt de achtste en laatste avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Oerol-pionier en -directeur Joop Mulder. Hij vertelt over 30 jaar Oerol en gaat speciaal in op...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-591 Volgende > Laatste >>