Nieuwsarchief

Laat bij al het meten op het wad ook ruimte voor het toeval

maandag 26 november 2012

Karsten Reise tijdens zijn Key-note lecture op het internationale Waddens symposium in Leeuwarden. Foto: Zwanette Jager.

Biologen, ecologen, geologen. Ze putten zich uit in het verzamelen van gegevens en het aanwijzen van patronen. Maar daarbij verliezen ze de rol van het onvoorspelbare toeval te vaak uit het oog, stelt onderzoeker Karsten Reise.lees meer

Categorie: Nederlands, Internationaal, Waddenacademie, Ecologie

Waddenacademieprijs 2012 voor Daniël Postma

vrijdag 23 november 2012

Hessel Speelman overhandigt Daniël Postma de cheque van 5000 Euro

De jury van de Waddenacademieprijs 2012 voor de beste universitaire Masterscriptie heeft unaniem besloten de prijs met een waarde van 5000 Euro toe te kennen aan Daniël Postma.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Persbericht, Nederlands

Het werelderfgoed kent geen grenzen

donderdag 22 november 2012

Lezing Jens Enemark op het trilaterale waddensynposium op 21-11-2012. Foto: Zwanette Jager

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jens Enemark, secretaris bij het Internationale Waddenzeesecretariaat CWSS.lees meer

Categorie: Internationaal, Nederlands

Symposium Waddenacademie van start

woensdag 21 november 2012

Openingswoord Jouke van Dijk

Tweehonderd wetenschappers buigen zich de komende dagen in Leeuwarden over de toekomst van het Wad.lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Nederlands

Oplossingen zoeken voor de Waddenkust

maandag 19 november 2012

Waddendijk Texel, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Chris Seijger, promovendus aan de Universiteit Twente schreef een artikel in de rubriek te gast in de leeuwarder Courant van 16 november getiteld "Oplossingen zoeken voor de waddenkust".lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Nieuwsbrief project Waddensleutels november 2012

donderdag 15 november 2012

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De vijfde nieuwsbrief van november 2012 is...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Derde WadBlikavond ‘Houd het water achter de dijken!’

woensdag 14 november 2012

Luc Kohsiek voor een volle grote zaal. Foto: Robert Kalvera.

Op maandagavond 12 november werd in het filmhuis Cinema Oostereiland in Hoorn de derde avond van de lezingen/documentairereeks WadBlik gehouden. Met ruim 100 bezoekers was de grote zaal van filmhuis was tot de laatste stoel...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Bas Eenhoorn nieuwe voorzitter RCW

maandag 12 november 2012

Bas Eenhoorn is door het Regie College Waddengebied (RCW) benoemd tot onafhankelijke voorzitter. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Eerste subsidies Waddenfonds verleend

woensdag 07 november 2012

Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS.

Het Waddenfonds (WF) heeft aan 3 projecten subsidie verleend. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog, automooring voor veerboten en de innovatieve versterking van de Prins Hendrikdijk....lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Natuurorganisaties bezorgd over zoutwinning onder Waddenzee

dinsdag 06 november 2012

Kanoetstrandloper. Bron: de Vleet

Natuurmonumenten en de Waddenvereniging zijn bezorgd over het plan van Frisia Zout B.V. om zout te winnen onder de Waddenzee. Door het wegpompen van zout dreigen de voedselgronden van tienduizenden trekvogels onder water...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

‘Houd het water achter de dijken!’

maandag 05 november 2012

WadBlik 12 november

Wadblikavond in Cinema Oostereiland (Hoorn). Op maandagavond 12 november wordt de derde aflevering van Wadblik 2012-2013 gehouden. Deze lezingen/documentairereeks over het Waddengebied, die gewoonlijk plaatsvindt in Filmhuis...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Persbericht, Nederlands, Klimaat

Waddenzee special vakblad Natuur Bos en Landschap

donderdag 01 november 2012

Cover Themanummer Waddenzee Vakblad Natuur Bos en Landschap

Het vakblad Natuur Bos Landschap heeft een themanummer Wadden uitgegeven. lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap

Vismigratierivier Afsluitdijk werkt

woensdag 31 oktober 2012

Afsluitdijk. Foto Beeldbank RWS. Joop van Houdt

Haalbaarheidsstudie laat vertienvoudiging vispasseerbaarheid zienlees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Kulturele haadstêd: it begjin fan nije fleur

dinsdag 30 oktober 2012

Screenshot bidbook

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Het belang van goed beheer van de Wadden

dinsdag 23 oktober 2012

Vrijdag 19 oktober stond in het NRC Handelsblad een artikel over het belang van goed beheer voor het Waddengebied. Hierin wordt onder andere gepleit voor een centraal coördinatiepunt om meer overzicht te krijgen.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Nederlands onderzoek invloedrijk

vrijdag 12 oktober 2012

Cover rapport trends in beeld

Het Nederlands wetenschappelijk onderzoek hoort bij de wereldtop. De kwaliteit van onderzoek waar Nederlandse wetenschappers bij betrokken zijn is van zeer hoog niveau en de publicaties van Nederlandse onderzoekers zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Tweede WadBlikavond over het Wad en beeldende kunst

donderdag 11 oktober 2012

Kie Ellens leidde de tweede WadBlikavond 'Het Wad en beeldende kunst'in.

Op maandag 8 oktober was de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik in een nagenoeg volle grote zaal van het Filmhuis Leeuwarden. Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum,...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Archeologische rijkdom van het terpengebied

maandag 08 oktober 2012

Rondleiding bij een terpopgraving (GIA, Firdgum 2011)

13 oktober Open dag bij terpopgraving en archeologische reconstructielees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Wadblikavond over ‘Het Wad en beeldende kunst’

maandag 01 oktober 2012

WadBlik 8 oktober

Op maandag 8 oktober is de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik. Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum, ‘Horizonnen; kunst in een veranderend Friesland’, houdt een inleiding...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Waddenacademie Stroomlijnen van de kenniswirwar

maandag 01 oktober 2012

Jouke van Dijk. Foto: Zwanette Jager

Sinds 1 augustus van dit jaar is de Groningse hoogleraar Jouke van Dijk de nieuwe bestuursvoorzitter van de Waddenacademie. De plek waar wetenschappen elkaar ontmoeten, soms zelfs botsen. ,,Maar ook dat is winst.” lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Inventarisatie wijst uit: veel jonge mosselen aanwezig in Waddenzee

vrijdag 28 september 2012

Jonge mosselen opgevist

Na het vrijwel ontbreken van jonge mosselen op de bodem van de Waddenzee in 2010 en 2011 heeft er afgelopen zomer weer een goede broedval van mosselen plaatsgevonden. Daarbij is 1.450 hectare nieuwe zaadbanken ontstaan. Het...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Eerste directeur Waddenfonds benoemd

dinsdag 25 september 2012

Luchtfoto Terschelling. Foto: Beeldbank RWS

Bram van de Klundert is benoemd tot directeur Waddenfonds. Dat heeft het algemeen bestuur van het Waddenfonds besloten. Het besluit was unaniem. Van de Klundert is benoemd vanwege zijn visie op het Waddengebied en zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie, Economie

Vergroening van de economie onmogelijk zonder herijking rijksbeleid

maandag 24 september 2012

Cover Balans voor de Leefomgeving 2012

Een prinses die in de Amsterdamse grachten zwemt, laat zien dat de kwaliteit van onze directe leefomgeving de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd. De Balans van de Leefomgeving 2012 die het PBL heeft opgemaakt, toont deze...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat, Economie

Subsidieverordening Waddenfonds vastgesteld

vrijdag 21 september 2012

Terschelling. foto: Beeldbank RWS

Subsidieverordening downloadbaar.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma September 2012

vrijdag 21 september 2012

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Wadonderzoeker laat te weinig van zich horen

donderdag 20 september 2012

Foto: Tjisse van der Heide

De afgelopen 2,5 jaar zijn er 378 wetenschappelijke publicaties over de Waddenzee verschenen, waarvan 112 door Nederlandse wetenschappers. Niet bepaald weinig, zou je zeggen. Maar hoeveel hebt u van die publicaties vernomen? lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Deltaprogramma 2013 aan Kamer aangeboden

donderdag 20 september 2012

Logo Deltaprogramma

Het op orde krijgen en houden van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening is een miljardenopgave. Dit wordt bevestigd in het Deltaprogramma 2013 dat op 18 september door staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar...lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Gewest Fryslân over Amelander dammen

dinsdag 18 september 2012

In het programma Gewest Fryslân van Omrop Fryslân werd deze week aandacht besteed aan twee reportages over het waddengebied. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie, Economie

De slag om de Waddenzee

maandag 17 september 2012

Vanuit de haven van het Friese Holwerd vertrekt de MS Sier van rederij Wagenborg naar Ameland.Foto Harry Cock / de Volkskrant

De veerdiensten naar de vier Friese Waddeneilanden zijn stevig in handen van twee familiereders. Ze zijn oppermachtig, maar er broeit verzet.lees meer

Categorie: Nederlands, Economie

Vacature Bestuurslid Ecologie Waddenacademie

maandag 17 september 2012

logo waddenacademie

De Waddenacademie is op zoek naar een bestuurslid Ecologie (M/V), voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 15 oktober. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

"Mosselbankhotspots" in Waddenzee

vrijdag 14 september 2012

Mosselbank

In de Waddenzee bestaan zogenaamde "mosselbankhotspots". Dit zijn plekken waar niet altijd mosselbanken liggen, maar waar ze wel regelmatig terugkeren. Het gaat dan vooral om kombergingen die goed beschut zijn tegen...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Eerste Wadblik in nieuwe seizoen

dinsdag 11 september 2012

De goed gevulde zaal in het filmhuis bij de WadBlik lezing van Henk de Vries

Op maandag 10 september was de eerste aflevering van de lezingen/documentairereeks Wadblik in het nieuwe seizoen. Onderwerp was het natuurbeheer op de Wadden, met een inleiding van Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Waddenfonds nieuwe stijl 1 oktober van start

maandag 10 september 2012

Waddenzee vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Het gedecentraliseerde Waddenfonds gaat op 1 oktober van start. Dat heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het Waddenfonds besloten. Om deze start mogelijk te maken heeft het DB Pionierprogramma’s en de daarbij behorende...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Nederlands

Bij warmer zeewater meer tong dan schol

dinsdag 04 september 2012

Door klimaatveranderingen stijgt de temperatuur van het zeewater. Dit heeft effect op de verspreiding van de vissoorten schol en tong in de Noordzee. lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Nederlands

Energieproject Afsluitdijk ‘onzinnig’

dinsdag 04 september 2012

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

WILHELMSHAVEN - Het blue energy-project bij de Afsluitdijk is onzinnig en zonde van het geld. Dit meent de Nijmeegse hoogleraar en Waddenacademielid Peter Herman. In het blue energyproject wordt uit de spanning tussen zoet en...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Nieuwe seizoen Wadblik op 10 september van start met Natuurbeheer op de Wadden

maandag 03 september 2012

Op maandag 10 september gaat de succesvolle lezingen/documentairereeks Wadblik het nieuwe seizoen in met ‘Natuurbeheer op de Wadden’ met een inleiding van Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Atsma: verkeersbegeleidingsysteem scheepvaart Eems prioriteit

maandag 03 september 2012

Cover rapport

De kwetsbare en unieke Waddenzee in de nabijheid van een groeiende Eemshaven stelt eisen aan de veiligheid. Het rijk investeert 7 miljoen euro in verbetering van de veiligheid op de Eems en het Wad en staatssecretaris Atsma...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Waddenfonds voortaan per regio gevolgd

vrijdag 31 augustus 2012

Waddenzee vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Met ingang van 30 augusutus houden de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer toezicht op het Waddenfonds. Voorzitter Gerrit de Jong van de Algemene Rekenkamer heeft de onderzoekstaak symbolisch overgedragen aan zijn...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

De stookwaarde van het landschap

donderdag 30 augustus 2012

Hollum, Ameland

LEEUWARDEN- In praktisch heel Europa verandert het platteland sneller dan ooit. De wetenschap boog zich daar vorige week in Leeuwarden over.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Politiek moet meer investeren in regio

donderdag 30 augustus 2012

Ontwikkeling beroepsbevolking NN. Bron Noordelijke arbeidsmarkt Verkenning/CBS.

Waar zouden de komende verkiezingen eigenlijk over moeten gaan, vroeg de Leeuwarder Courant aan een aantal deskundigen en ondernemers. Hun antwoorden kwamen in de vorm van prikkelende stellingen.lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Beheer waddengebied vergt lef en slagkracht

donderdag 30 augustus 2012

Razende bol, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Liesbeth Meijer, sociaal geograaf en waddenprofessional.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

WaddenWiki interviewt Waddenacademie

donderdag 23 augustus 2012

Tim van Oijen met de twee wadreporters Annika en Suszan in de haven van Lauwersoog

Afgelopen woensdag werd Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker bij de Waddenacademie, in Lauwersoog geïnterviewd door twee studenten voor het project WaddenWiki. Dit project is een initiatief van Marketing Groningen en haar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Koperschat uit 18e eeuw gevonden op Terschelling

dinsdag 21 augustus 2012

Het wrakdeel in de branding. Foto: Collectie Het Behouden Huys

Op de Boschplaat op Terschelling is eind juli een deel van het wrak van een oud vrachtschip uit de 18e eeuw aangespoeld.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Nieuwe Wadblik reeks 2012/2013 in september van start

woensdag 08 augustus 2012

Poster WadBlik

Vanaf 10 september gaat een nieuwe reeks WadBlik van start. WadBlik is een lezingen/documentaire reeks die door de Waddenacademie in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

De ruzie is voorbij, nu kunnen we aan de slag

zaterdag 28 juli 2012

Have Lauwersoog, foto: beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kees van Es.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Prof.dr. Jouke van Dijk nieuwe voorzitter Waddenacademie-KNAW

donderdag 19 juli 2012

Jouke van Dijk

Per 1 augustus 2012 is Prof.dr. Jouke van Dijk door de KNAW benoemd als voorzitter en directeur van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Monitor Fryslân: inzicht in alle Friese cijfers en feiten

maandag 16 juli 2012

Screenshot monitor Fryslân

Vanaf maandag 16 juli kunt u de Monitor Fryslân raadplegen. De Monitor Fryslân is een digitale databank met actuele statistische cijfers over Fryslân en Friese gemeenten.lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

Breed initiatief voor het Friese weidelandschap

maandag 16 juli 2012

Onder de naam Kening fan ’e Greide wordt aanstaande dinsdag een initiatief gelanceerd om het Friese weidelandschap te behouden en versterken op een manier die de weidevogels helpt, en tegelijk de sociaal-economische ontwikkeling...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Cultuurhistorie

Waddenland aan Zee

woensdag 11 juli 2012

Cover Waddenland aan zee

De waddenkust toegankelijk, gastvrij en beleefbaar maken, dat is wat het gebied nodig heeft als impuls voor de toekomst. Atelier Fryslân heeft in opdracht van het RCW (Regiecollege Waddengebied) een inspirerend advies geschreven...lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

Online enquete over culturele identiteit Waddengebied

dinsdag 10 juli 2012

In samenwerking met het Duitse instituut voor kustonderzoek Helmholtz Zentrum Geesthaacht voert de Nederlandse stichting WaddenArt een online enquete uit over de culturele identiteit van het Waddengebied.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Nederlands

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma juli 2012

vrijdag 06 juli 2012

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

Subsidiestroom maakt het wad kapot

vrijdag 29 juni 2012

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Peter Melman

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een interview verschenen met waddenschilder Geurt Busser.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands

Waddenonderzoeker Tjisse van der Heide wint Heineken Young Scientist Award

maandag 25 juni 2012

Tjisse van der Heide tijdens veldwerk in Mauretanië. Foto: Han Olff

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft vijf excellente jonge wetenschappers geselecteerd die op 27 september 2012 de Heineken Young Scientists Awards in ontvangst mogen nemen.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Laatste Oerol colleges

maandag 25 juni 2012

Lezing Kris van koppen

Vrijdag 22 juni werd het Oerol college verzorgd door Kris van Koppen, hoogleraar Milieubeleid van de Universiteit Wageningen. In zijn college ging hij in op de voorstelling Contre Nature van het Franse theatercollectief...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Expeditieproject Oversteek op Oerol halverwege

zaterdag 23 juni 2012

De reizende installatie Oversteek in de duinen van Terschelling. Foto: Saskia Werners.

De reizende installatie Oversteek, een expeditieproject op Oerol van de Waterlanders in samenwerking met de Waddenacademie, is halverwege het af te leggen traject op het eiland Terschelling. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands

2015: zomer van de Wadden

vrijdag 22 juni 2012

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

De zomer van 2015 moet de zomer van de Wadden worden: een grootschalig festival over de veelzijdigheid van de Waddencultuur, inclusief de Duitse en Deense eilanden en kusten.lees meer

Categorie: Algemeen, Waddenacademie, Nederlands, Cultuurhistorie

Japanse oester in de Nederlandse Waddenzee: een nuttige exoot?

donderdag 21 juni 2012

Japanse Oesters op het Wad

De Japanse oester is een schelpdier dat van buiten Nederland is gekomen en de Waddenzee snel heeft gekoloniseerd. Gevaarlijk of nuttig? Op 4 juni heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee een workshop gehouden over de rol van...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Eerste Oerol colleges

maandag 18 juni 2012

Oerol College Theunis Piersma

Net als voorgaande jaren zijn er in het paviljoen Woordkracht op de Westerkeyn bijna dagelijks verdiepende voordrachten en lezingen van wetenschappers die aanhaken bij voorstellingen van Oerol.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Waddenacademie

Opinieartikel Wiebe van der Ploeg in Dagblad van het Noorden

donderdag 14 juni 2012

Eems-Dollard gebied. Bron: https://beeldbank.rws.nl, RWS / Rob Jungcurt

De Eems is ziek. Lang leve de Eems! Onder deze titel verscheen in het Dagblad van het Noorden op 13 juni 2012 een opiniestuk van Wiebe van der Ploeg, gedeputeerde van de Provincie Groningen.lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands, Internationaal

Oprichtingsvergadering Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

dinsdag 12 juni 2012

Op de foto van links naar rechts: Johannes Kramer,Greet Blokker, Ciel Stevens-Meewis, Joke Geldhof, Tineke Schokker, Paula Benjamins-van Oudheusden, Mirjam Wulfse, Jannewietske de Vries en Wiebe van der Ploeg.

Afgelopen zaterdag 9 juni is in EcoMare op Texel de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds opgericht en zijn het Algemeen en Dagelijks Bestuur bij elkaar gekomen.lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Strenge winter dreunt na in broedseizoen Scholekster

maandag 11 juni 2012

Scholeksters op de bevroren kwelder bij Hollum in februari 2012. Foto: Allix Brenninkmeijer

Scholeksters leggen massaal het loodje in strenge winters als hun voedselgebieden bevriezen. Dat ze moeite hebben om te overleven in strenge winters is op zich niet heel verwonderlijk. Wel verrassend is de ontdekking dat de...lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Klimaat

Oversteek, Expeditieproject op Oerol door de Waterlanders

maandag 11 juni 2012

De route die de reizende installatie Oversteek zal afleggen op Oerol van 16 t/m 24 juni 2012

Oversteek is het resultaat van een samenwerking tussen de Waterlanders en de Waddenacademie en laat zien hoe de kunst zich verhoudt tot de wetenschap en andersom, en daarmee ook hoe beide disciplines zich verhouden tot het...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Experiment klimaatbuffer Zuidwest Ameland start

dinsdag 05 juni 2012

Broedvogels op de kwelder De Feugelpôlle. Foto: Thea Smit

Op 4 juni 2012 startte het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en Vogelwacht...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Nederlands

Zoet-Zouttweedaagse: weerstand bieden of meebewegen?

dinsdag 05 juni 2012

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie, Klimaat, Economie

Dijkexperimenten langs de Wadden?

dinsdag 05 juni 2012

Cover rapport innovatieve dijken

Als voorbereiding op de zeespiegelstijging willen Nederlandse kennisinstituten in het Waddengebied experimenteren met innovatieve dijkconcepten.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Waddenzeespecial tijdschrift De Levende Natuur

maandag 04 juni 2012

Cover Waddenzee special

De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al tientallen jaren wordt heel veel onderzoek gedaan in de Waddenzee. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie, Geowetenschap

Sterke bijdrage Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling

donderdag 31 mei 2012

Cover rapport

De bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling is groot, constateert de KNAW in het rapport 'Beyond RIO+20'.lees meer

Categorie: Internationaal, Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

Green Challenge zoekt groene ondernemers

donderdag 31 mei 2012

poster green challenge

De inschrijving voor de zesde editie van de Postcode Lottery Green Challenge is gestart. Deze internationale wedstrijd is bedoeld voor duurzame, creatieve en innovatieve ondernemersplannen voor producten of diensten die de...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal, Nederlands

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma juni 2012

donderdag 31 mei 2012

Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws verschijnt elke twee maanden en is een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's. In DeltaNieuws kunt u de ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma volgen.lees meer

Categorie: Nederlands, Klimaat

Nieuw kabinet moet waddenvisie formuleren

dinsdag 29 mei 2012

Ondergaande zon boven het wad.  Bron:  https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen Henk Folmer.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Academisch klimaat voor Friesland

dinsdag 22 mei 2012

Logo University Campus Fryslan

Friesland kent geen universiteit, maar een academisch klimaat wordt in Leeuwarden wel nagestreefd. €3,9 miljoen van de Gedeputeerde Staten gaat nu twintig promovendi onder de vlag van University Campus Fryslân aan het werk...lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Nieuwsbrief project Waddensleutels mei 2012

woensdag 16 mei 2012

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen.lees meer

Categorie: Nederlands, Ecologie

Waddenzeehavendebat op 13 juni

woensdag 16 mei 2012

Haven Harlingen in 2011. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Op 13 juni 2012 vindt er in Leeuwarden een debat plaats over de Waddenzeehavens. lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

Vogelbescherming en Wereld Natuur Fonds financieren nieuwe leerstoel trekvogelecologie

maandag 14 mei 2012

Vlucht Kanoeten. Foto: de Vleet

Adequate bescherming van trekvogels vraagt om een wetenschappelijke basis. Die wordt vanaf vandaag geboden door de nieuwe leerstoel trekvogelecologie van prof. dr. Theunis Piersma aan de Rijksuniversiteit Groningen. lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Meet&Greet voor waddenwerkers

vrijdag 11 mei 2012

Afbeelding Meet&Greet

Op 6 juni a.s. organiseren het RCW-secretariaat, de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds en de Waddenacademie samen de eerstvolgende Meet&Greet.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Belang mosselbanken in de Waddenzee veel groter dan vermoed

donderdag 10 mei 2012

foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Mosselen en Japanse oesters zijn belangrijk voor de biodiversiteit in de Waddenzee, als voedselbron, maar ook omdat ze een leefomgeving creëren voor veel andere soorten.lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Joop Mulder sluit succesvol seizoen Wadblik af

dinsdag 08 mei 2012

Joop Mulder tijdens zijn WadBlik presentatie. Foto: Filminfriesland

Op maandag 7 mei was de achtste en laatste avond van Wadblik in het seizoen 2011/2012. Een bijna volle grote zaal in Filmhuis Leeuwarden was gekluisterd aan de lippen van Oerol-pionier en -directeur Joop Mulder. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Opening Centre of Expertise Biobased Economy

maandag 07 mei 2012

Momenteel vindt er een overgang plaats van een samenleving die volop gebruik maakt van steeds schaarser wordende (fossiele) grondstoffen naar een samenleving die gebruik maakt van duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen....lees meer

Categorie: Economie, Nederlands

Afsluiting academisch jaar in Fryslân

maandag 07 mei 2012

De Gemma Frisius Lezing is een vrij nieuwe traditie die de afsluiting van het academisch jaar in Fryslân markeert. In aanwezigheid van de gehele Friese kennisketen (kennisinstellingen en hogescholen) vinden de lezingen dit jaar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Laatste Wadblik over 30 jaar Oerol

woensdag 02 mei 2012

Op maandag 7 mei wordt de achtste en laatste avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Oerol-pionier en -directeur Joop Mulder. Hij vertelt over 30 jaar Oerol en gaat speciaal in op...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Lezingen Waddenacademie op Oerol

vrijdag 20 april 2012

Jos Bazelmans gaf een college tijdens Oerol 2011

LEEUWARDEN - De Waddenacademie maakt zich op voor het Oerolfestival. Dit jaar worden er vijf lezingen bij voorstellingen verzorgd en zal er een ‘Expeditie-project' (voorheen ‘Paspoort-project) worden getoond, gemaakt door een...lees meer

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Waddenacademie meets Oerol 2012

donderdag 19 april 2012

Waddenacademie meets Oerol, foto: Moon Saris

De Waddenacademie, netwerkcentrum voor wetenschappelijk onderzoek rondom het Waddengebied, en Oerol, jaarlijks locatietheater- en landschapskunstenfestival op Terschelling, denken dat kunst en wetenschap geen verschillende, maar...lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Voorkomen is ook op het wad beter dan genezen

donderdag 19 april 2012

Oliebestrijding vanuit de lucht en vanaf het water (RWS Waterdistrict Waddenzee.)

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wierd Koops.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Economie, Ecologie, Nederlands

De verziltende wereld en het voedselprobleem

maandag 16 april 2012

Zeekraal

Op 18 en 19 april 2012 organiseert de Vrije Universiteit in Amsterdam een workshop over zouttolerantie, klimaatveranderingen en het wereldvoedselprobleem lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Klimaat, Internationaal

Verslag van symposium ‘Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in het Waddengebied?’

maandag 16 april 2012

Cover brochure PRW

In opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde Dienst Landelijk Gebied (DLG) op 15 februari 2012 in de Koperen Tuin in Leeuwarden een symposium.lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Hypes op het wad; Steltlopers imiteren elkaar

vrijdag 13 april 2012

Voedsel zoekende kanoet strandlopers.

De huidige verspreidingsmodellen voor sociale dieren schieten tekort omdat ze geen rekening houden met het feit dat er naast competitie ook aantrekking tussen soortgenoten plaatsvindt, concludeert Eelke Folmer in zijn...lees meer

Categorie: Ecologie, Nederlands

Zestiende Nieuwsbrief Atelier Fryslân

donderdag 12 april 2012

In deze nieuwsbrief een terugblik op het Atelier Podium ‘Wat is natuur nog in dit land?', op 3 april 2012 in Earnewâld. Filosoof Bas Haring zette de zaal op scherp met rake observaties. lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie

Lezingenavond over 19e eeuwse Zuiderzeereis

donderdag 12 april 2012

Het boek van Henry Havard ‘Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee’ is verkrijgbaar in de boekhandel

Afgelopen dinsdag vond in Leeuwarden een lezingenavond plaats ter gelegenheid van het verschijnen van een nieuwe vertaling van het fascinerende verslag van Henry Havard van zijn reis door het Zuiderzeegebied in 1873.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Prof.dr. Jouke van Dijk: ‘Randstad-denken van kabinet veronachtzaamt potentie van de regio’s’

dinsdag 10 april 2012

Jouke van Dijk

De Randstad heeft afgedaan als motor van de nationale economie en werkgelegenheid. Groei in arbeidsplaatsen wordt vooral gegenereerd in dynamische regio’s buiten de metropolen. Volgens Jouke van Dijk, hoogleraar regionale...lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Waddenacademie

Kennisconferentie Deltaprogramma

donderdag 05 april 2012

H2O special Deltaprogramma

Op dinsdag 3 april werd de 2e Kennisconferentie Deltaprogramma gehouden in Delft.lees meer

Categorie: Klimaat, Nederlands

WadBlikavond: Beeldende kunstenaars in het kustgebied

dinsdag 03 april 2012

Huub Mous leidde de avond in

Er was een extra scherm nodig in de foyer van het Filmhuis in Leeuwarden op 2 april om alle belangstellenden de lezing van Huub Mous te laten volgen. lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Wisseling van de wacht bij WadWeten

vrijdag 30 maart 2012

Romke Kats heeft tijdens zijn tijdelijke aanstelling als wetenschappelijk medewerker bij de Waddenvereniging bijna anderhalf jaar geschreven voor de wekelijkse rubriek WadWeten.lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

Waddenacademie bij Duitse workshop kustonderzoek

donderdag 22 maart 2012

Op woensdag 21 maart hield Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, een presentatie tijdens een workshop over kustonderzoek van het ‘Nordwestverbund Meeresforschung’.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Het Wad als verdwijnpunt

donderdag 22 maart 2012

WadBlik

Op maandag 2 april wordt de zevende avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door kunsthistoricus Huub Mous. Hij gaat in op het Wad als ruimte waarin kunst ontstaat en waarmee kunst wordt...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Kunstenaars en wetenschappers overleggen over samenwerkingsproject Oerol 2012

maandag 19 maart 2012

Foto: Moon Saris

Op initiatief van de Waddenacademie en Oerol overlegden op 7 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een tiental kunstenaars en wetenschappers over de mogelijkheden om tijdens Oerol 2012 een of wellicht...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Oratie Lex Bouwman: Nutriëntentransport van land naar zee

vrijdag 16 maart 2012

Lex Bouwman is bijzonder hoogleraar Nutriëntentransport van land naar zee aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.lees meer

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

De kansen van het Waddenfonds nieuwe stijl

donderdag 15 maart 2012

Afbeelding van de cover van de kennisagenda van de Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk.lees meer

Categorie: Nederlands, Economie, Waddenacademie

3TU.Datacentrum en DANS organiseren Nederlandse Dataprijs

donderdag 15 maart 2012

Bent of kent u een onderzoeker of onderzoeksgroep die een bijzondere bijdrage levert aan de wetenschap, juist door de noeste arbeid op het gebied van data-archivering? Nomineer hem of haar voor de Nederlandse Dataprijs!lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen

Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire terpenonderzoek

donderdag 15 maart 2012

Zijde van de terp van Hogebeintum, op de voorgrond een kiepkar met smalspoor, gebruikt voor het afgraven van grond rondom terpen. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer: 530.731

Oratie: dhr. prof.dr. G.J. de Langen, 20 maart 2012, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands

Tropisch zusje van de Waddenzee

maandag 12 maart 2012

Aan het werk in de zeegrasvelden. Foto: Laura Govers

In het blog van ZeeinZicht vertellen zeeonderzoekers hun belevenissen. Elke week komt een andere onderzoeker aan het woord. Deze week is dat Els van der Zee van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Zij doet onderzoek naar...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s