Nieuwsarchief

Nederlandse zeehond staat er goed voor; minder opvang nodig

dinsdag 13 maart 2018

Pup van een grijze zeehond. Foto: Saxifraga-Bart Vastenhouw.

De Nederlandse zeehond staat er zo goed voor dat opvang moet worden beperkt vanuit het belang van de populatie en het dierenwelzijn. Uit onderzoek blijkt dat opvang ook nadelige gevolgen kan hebben voor zeehonden, zoals de...lees meer

Categorie: Ecologie, Persbericht

Franke van der Molen winnaar Waddenacademieprijs 2017

donderdag 19 oktober 2017

Op 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Franke van der Molen voor zijn proefschrift...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie

Presentatie ‘De vergeten slenk’ in Pingjum

maandag 21 augustus 2017

Marneslenk. Foto: cover reader living lab Marneslenk 2.0)

Op donderdag 31 augustus vindt van 13 tot 15 uur in de Victoriuskerk in Pingjum de eindpresentatie plaats van ‘Living Lab Marneslenk 2.0’. Gedurende de week hebben studenten en jonge onderzoekers aan de hand van inspirerende...lees meer

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Persbericht

Jaarrapportage Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

zondag 21 mei 2017

Cover Wadden in Beeld 2016

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen

Pilotstudie inzicht in toerisme Waddengebied

dinsdag 18 april 2017

Cover rapport Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Waddenacademie brengt pilotstudie uit over mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie, Persbericht

Het Wad in vijf dimensies

donderdag 15 december 2016

Gezicht op Balgzand. De Helderse Volksuniversiteit presenteert een serie lezingen over het waddengebied

De Helderse Volksuniversiteit (HVU) presenteert vanaf 12 januari vijf avondlezingen over het mooiste natuurgebied van ons land: de Wadden. Geologie, klimaat, economie, cultuurhistorie en ecologie van dit Werelderfgoed komen aan...lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen

Bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de Afsluitdijk is gering

maandag 29 augustus 2016

Figuur 1. A) Fuiken aangepast met een ruif in elk compartiment om bijvangst te voorkomen. B & C) Ruif achterin in de fuik met pvc-pijp als ontsnappingsmaatregelen voor bijvangst. D) Korf om op wolhandkrab te vissen met ruif.

In opdracht van de Waddenacademie heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Goede Vissers een monitoringsprogramma uitgevoerd naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de...lees meer

Categorie: Ecologie, Persbericht, Waddenacademie

Waddenacademie benoemt eerste vijf leden De Jonge Waddenacademie

vrijdag 01 juli 2016

Onderzoeker aan het werk op het wad. Foto: Rob Jungcurt https://beeldbank.rws.nl.

In 2015 nam de Waddenacademie het initiatief om De Jonge Waddenacademie op te richten. Met het oprichten van De Jonge Waddenacademie wil de Waddenacademie jonge onderzoekers stimuleren om onderzoek te doen naar het Waddengebied,...lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie

Podiumdag Toerisme in het Waddengebied

maandag 25 april 2016

Flyer Podiumdag 2016

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat is de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag. Iedereen die betrokken is bij het waddengebied kan op 11 mei kennis nemen van...lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Algemeen

Economische kengetallen garnalenvisserij op een rij gezet

woensdag 09 maart 2016

Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: TS

Uit een door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de periode 2012-2014 in de landen rond de Noordzee ruim 500 schepen actief zijn in de garnalenvisserij. Daarvan varen iets minder...lees meer

Categorie: Economie, Persbericht

Waddenacademie brengt audit over trekvissen uit

dinsdag 08 maart 2016

Klaas Kielstra  ontvangt het rapport uit handen van Katja Phillippart

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Op 8 maart heeft dr....lees meer

Categorie: Persbericht, Ecologie, Waddenacademie

Substantiële bijdragen aan de vergroting van de cultuuhistorische kennis over het Waddengebied door Meindert Schroor

vrijdag 13 november 2015

De twee boeken van de hand van Meindert Schroor.

Op vrijdag 20 november en zondag 22 november 2015 verschijnt een tweetal publicaties van de hand van dr. Meindert Schroor, directielid Cultuurhistorie van de Waddenacademie. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht

Allert Bijleveld winnaar van de Waddenacademieprijs 2015

donderdag 15 oktober 2015

Allert Bijleveld ontvangt de prijs van Hessel Speelman. Foto: Haye Bijlstra.

Op 15 oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Allert Bijleveld voor zijn proefschrift over...lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Ecologie

Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

donderdag 15 oktober 2015

Flyer symposium Wadden op de kaart

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober...lees meer

Categorie: Internationaal, Persbericht, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Waddenacademie investeert in zilte teelten

donderdag 17 september 2015

Akker langs de zeedijk bij Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties en LTO over de economische en ecologische potentie van zilte teelten in het...lees meer

Categorie: Klimaat, Economie, Persbericht, Waddenacademie

Nieuw Waddenboek

donderdag 26 februari 2015

Cover Meer Waddenwijsheid

Na het succes van de uitgave Waddenwijsheid (2010) werd het tijd voor een vervolg: Meer Waddenwijsheid. Ook nu weer bestaat de inhoud uit een selectie populairwetenschappelijke artikelen.lees meer

Categorie: Persbericht

Het Wad in vijf dimensies

dinsdag 27 januari 2015

Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samenlees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht, Waddenacademie, Geowetenschap, Economie, Ecologie, Klimaat

Van frustratie naar integratie, handelingsperspectieven voor Waddenzee

woensdag 10 december 2014

Cover Handelingsperspectieven

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het Waddengebied niet optimaal is. Vanaf 2013 werken ze gezamenlijk aan...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Persbericht

Nieuwe benoemingen Waddenacademie

maandag 29 september 2014

Meindert Schroor. Foto: Zwanette Jager

De Raad van Toezicht* van de Waddenacademie heeft twee nieuwe directieleden van de Waddenacademie benoemd: Dr. Meindert Schroor als directielid met de portefeuille Cultuurhistorie en prof. dr. ir Pier Vellinga als directielid met...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie

Kwart miljoen euro voor gedragsbiologe

dinsdag 29 juli 2014

Dr. Kimberley Mathot van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft een Veni beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie

Waddenfonds investeert in Waddenacademie

woensdag 02 juli 2014

De Waddenacademie ontvangt opnieuw subsidie van het Waddenfonds. De nu verleende subsidie loopt tot eind 2015. Hiervoor is een bedrag van 1,6 miljoen Euro beschikbaar. Eind 2015 wordt beslist over de vervolgsubsidie. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Persbericht, Waddenacademie

Monitoringsprogramma naar de bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de Waddenzee

woensdag 21 mei 2014

Logo's Waddenacademie, altenburg&Wymenga en Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord

In opdracht van de Waddenacademie start Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord (VVVN), een monitoringsprogramma naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Namen wetenschappers Oerolcolleges bekend

vrijdag 09 mei 2014

Paviljoen op Westerkeyn, waar de Oerolcolleges dagelijks om 14:30 uur plaatsvinden. Foto: Saskia Werners.

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Dagelijks werpt een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden....lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Persbericht

Waddenacademie beoordeeld als zeer goed

woensdag 25 september 2013

Commissievoorzitter De Boer bood op 25 september in het Huis voor de Wadden, het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW.

De evaluatiecommissie concludeert dat de Waddenacademie in vijf jaar tijd haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere en deskundige organisatie verwierf zij het vertrouwen en respect van veel...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Persbericht

WadBlik: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?

dinsdag 02 april 2013

Wadblik 8 april

Op maandag 8 april vindt de laatste wadblikavond van dit seizoen plaats. Inleider is Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool. Tijdens de avond spreekt...lees meer

Categorie: Nederlands, Persbericht, Waddenacademie, Internationaal

Wadblik met ‘De Schreeuw van de grutto’

maandag 18 maart 2013

De komende Wadblikavond op maandag 25 maart is een bijzondere. Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma (RUG) en componist en musicus Sytze Pruiksma vertellen het grandioze verhaal van de grutto in een bijzondere live...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Waddenacademie

Wadblik met Peter Karstkarel: Duitse en Nederlandse badculturen in het waddengebied

maandag 04 februari 2013

Afbeelding WadBlik 11 feb 2013

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks Wadblik die plaatsvindt in het oude Filmhuis Leeuwarden aan het...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Algemeen, Waddenacademie, Internationaal

Wadblik met Goffe Jensma: ‘De talen van de Wadden’

dinsdag 08 januari 2013

WadBlik 14 januari

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied. Deze aflevering in de reeks Wadblik...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Nederlands, Persbericht

Nieuw jasje voor waddenzee.nl

dinsdag 01 januari 2013

screenshot bezoek het wad

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademielees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Persbericht, Algemeen

Dr. Katja Philippart nieuw bestuurslid Ecologie Waddenacademie-knaw

woensdag 28 november 2012

Katja Philippart op het internationale waddensymposium van 21-23 november 2012. Foto: Zwanette Jager

Met ingang van 1 januari 2013 is dr. Katja Philippart, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituur voor Onderzoek der Zee (NIOZ), het nieuwe bestuurslid Ecologie bij de Waddenacademie. Zij volgt prof.dr. Peter Herman op,...lees meer

Categorie: Ecologie, Persbericht, Waddenacademie, English

Trilateral Wadden Sea symposium brought together over 200 scientists, policy-makers managers and other stakeholders

vrijdag 23 november 2012

Special guests of the symposium on the first row: Karsten Reise, Chul-hwan Koh, Jens Enemark, Peter Ilsøe, Jaap Verhulst, Jouke van Dijk and Hessel Speelman. Foto: Zwanette Jager

The 13th International Scientific Wadden Sea Symposium was held 21-23 November in Leeuwarden, Netherlands, bringing together over 200 scientists, policy-makers, managers and other stakeholders from the entire Wadden Sea region,...lees meer

Categorie: English, Waddenacademie, Internationaal, Persbericht

Waddenacademieprijs 2012 voor Daniël Postma

vrijdag 23 november 2012

Hessel Speelman overhandigt Daniël Postma de cheque van 5000 Euro

De jury van de Waddenacademieprijs 2012 voor de beste universitaire Masterscriptie heeft unaniem besloten de prijs met een waarde van 5000 Euro toe te kennen aan Daniël Postma.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Persbericht, Nederlands

‘Houd het water achter de dijken!’

maandag 05 november 2012

WadBlik 12 november

Wadblikavond in Cinema Oostereiland (Hoorn). Op maandagavond 12 november wordt de derde aflevering van Wadblik 2012-2013 gehouden. Deze lezingen/documentairereeks over het Waddengebied, die gewoonlijk plaatsvindt in Filmhuis...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Persbericht, Nederlands, Klimaat

Themanummer Waddenzee van tijdschrift Ocean and Coastal Management online

vrijdag 26 oktober 2012

Cover OCMA

Naar aanleiding van het in december 2010 door de Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards a trilateral research agenda’ is een speciaal themanummer uitgegeven van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean and Coastal...lees meer

Categorie: Persbericht, English, Cultuurhistorie, Economie, Ecologie, Klimaat, Geowetenschap, Internationaal, Waddenacademie

Vacature Bestuurslid Ecologie Waddenacademie

maandag 17 september 2012

logo waddenacademie

De Waddenacademie is op zoek naar een bestuurslid Ecologie (M/V), voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 15 oktober. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Ecologie

Nieuwe seizoen Wadblik op 10 september van start met Natuurbeheer op de Wadden

maandag 03 september 2012

Op maandag 10 september gaat de succesvolle lezingen/documentairereeks Wadblik het nieuwe seizoen in met ‘Natuurbeheer op de Wadden’ met een inleiding van Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Zijlstra vindt goede bescherming van wrakken in de Noordzee belangrijk

donderdag 24 november 2011

(C) Cor Kuyvenhoven

Petitie Stop de Sloop in ontvangst genomen door staatssecretaris van OCWlees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie

Robbert Dijkgraaf naar Institute for Advanced Study in Princeton

maandag 14 november 2011

Robbert Dijkgraaf (Bron: KNAW)

President Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wordt per 1 juli 2012 directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (IAS), Verenigde Staten.lees meer

Categorie: Persbericht, Internationaal, English

Internationaal beheer van het waddengebied noodzakelijk

maandag 17 oktober 2011

Wetenschappers uit verschillende landen roepen op om tot een beter internationaal en integraal beheer te komen van het waddengebied. Dit is één van de conclusies van het internationale waddensymposium, dat afgelopen week op Texel...lees meer

Categorie: Internationaal, Persbericht, Nederlands

Inauguratie Paddy Walker en officiële opening kenniscentrum Marien

dinsdag 11 oktober 2011

Woensdag 26 oktober 2011 vindt de inauguratie van Paddy Walker bij Hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Leeuwarden, plaats. Daarnaast zal het kenniscentrum Marien officieel worden geopend.lees meer

Categorie: Nederlands, Persbericht

Wadblik van start met de Afsluitdijk in oude beelden en nieuwe plannen

maandag 12 september 2011

Afbeelding poster Wadblik

Op maandag 19 september is de eerste avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Ed Nijpels, voorzitter van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, spreekt over de nieuwe plannen voor de dijk. Het Fries Film Archief toont...lees meer

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Persbericht

KNAW geeft impuls aan vrije toegankelijkheid van wetenschappelijke informatie

donderdag 10 maart 2011

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geld gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn. Onlangs is vastgesteld hoe zij in eigen huis open...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

NWO-BMBF transnational call for Wadden Sea research

vrijdag 10 december 2010

During the trilateral scientific symposium 'Towards a trilateral research agenda' in Leeuwarden the first joint transnational call for Wadden Sea research was signed.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Persbericht, English

Fryslân zet University Campus Fryslân op

maandag 29 november 2010

De provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden investeren de komende vier jaar ruim 18 miljoen Euro in de ontwikkeling van de University Campus Fryslân (UCF). lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Internationaal

Geef op 5 december wat Waddenwijsheid cadeau

vrijdag 19 november 2010

Op 25 november hebben de Waddenvereniging en de Waddenacademie het eerste exemplaar van hun gezamenlijke boekje 'Waddenwijsheid' aangeboden aan het programmabureau Naar een Rijke Waddenzee.lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Meer Waddenarchieven online beschikbaar

dinsdag 09 november 2010

Strandjutter met kar.Bron: Spaarnestad Photo/Het Leven

Het project waddenarchieven heeft opnieuw enkele overzichten van waddenarchieven online geplaatst, deze keer binnen het thema scheepvaart.lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Gezamenlijke aanpak Eems noodzakelijk

donderdag 21 oktober 2010

De ecologische situatie van de Eems is slecht en moet snel worden aangepakt door Nederland en Duitsland gezamenlijk. Dit is de kern van het advies dat de Raad voor de Wadden aan het kabinet heeft uitgebracht. Met het advies wil...lees meer

Categorie: Persbericht, Internationaal, Economie, Ecologie, Nederlands

Eerste Waddenarchieven online beschikbaar

maandag 30 augustus 2010

De eerste resultaten van het project Waddenarchieven zijn op de website van de Waddenacademie geplaatst. Het gaat om inventarisaties van archieven van diverse beheersorganisaties die actief zijn in het waddengebied:...lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen, Nederlands

Samenwerkingsovereenkomst maritiem onderwijs

maandag 30 augustus 2010

Op 27 augustus werd op het stadhuis van Den Helder, in aanwezigheid van burgemeester Schuiling, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Maritime Campus Netherlands, NHL Hogeschool uit Leeuwarden en STC-Group uit...lees meer

Categorie: Nederlands, Algemeen, Persbericht

Feiten en cijfers over de Nederlandse wetenschap op één site

donderdag 26 augustus 2010

Hoeveel geld gaat er om in de Nederlandse wetenschap, en waar komt dat vandaan? En wie bepaalt welke onderzoekers of instituten geld ontvangen? De nieuwe website www.denederlandsewetenschap.nl zet alle feiten en cijfers over het...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Noorderbreedte presenteert dossier De Wadden op symposium Waddenacademie

donderdag 24 juni 2010

Het tijdschrift Noorderbreedte komt met een extra uitgave: Dossier de Wadden. De redactie stak de thermometer in het gebied vanwege tal van nieuwe ideeën, initiatieven, plannen en ontwikkelingen. De Waddenacademie, het...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Nederlands kustwater warmde in laatste 25 jaar snel op door meer zon en westenwind

dinsdag 09 februari 2010

Het zeewater langs de hele Nederlandse kust is sinds 1982 veel sterker opgewarmd dan op grond van de toename van broeikasgassen in die periode kan worden verklaard. Onderzoek, van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Klimaat, Internationaal

Meer structuur gewenst in Nederlands onderzoekslandschap

woensdag 03 februari 2010

Er komen steeds meer onderzoeksinstituten in Nederland, naast en tussen bedrijven, universiteiten en kennisinstituten. Volgens de AWT is dit deels een gewenste, deels een ongewenste ontwikkeling.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Minister Cramer keurt Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 goed

donderdag 28 januari 2010

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 goedgekeurd op voorstel van het Regionaal College Waddengebied (RCW).lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Persbericht

RCW stemt in met programma 'Naar een rijke Waddenzee'

vrijdag 15 januari 2010

Het Regionaal College Waddenzee heeft op 14 januari 2010 ingestemd met de eindversie van het programmaplan 'Naar een rijke Waddenzee'. Het programmaplan zal nu naar de minister van LNV worden gezonden die de opdracht heeft...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie

Tijd voor nieuwe verbeteringen Nederlandse wetenschapssysteem

donderdag 14 januari 2010

Nederland liep in de jaren negentig voorop in het verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, maar inmiddels is het tijd voor nieuwe maatregelen. De manier van evalueren kan effectiever gemaakt worden. De financiering van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Nazomerbloei van algen in Waddenzee verzwakt

donderdag 10 december 2009

Langjarige veldobservaties van het NIOZ in de westelijke Waddenzee laten zien dat er sinds het begin van de negentiger jaren in de nazomer minder algen aanwezig zijn dan in de zeventiger en tachtiger jaren.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie, Klimaat

Isabel Smallegange wint Waddenacademieprijs met onderzoek naar strandkrabben

woensdag 09 december 2009

Leeuwarden - Op 9 december tijdens het derde symposium van de Waddenacademie ontvangt dr. Isabel Smallegange uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de eerste Waddenacademieprijs. De prijs, ten bedrage van 5000 euro, is...lees meer

Categorie: Persbericht, Algemeen, Waddenacademie

Interviews naar aanleiding van boekpresentatie op symposium Waddenacademie.

maandag 07 december 2009

Jos Bazelmans geïnterviewd op de radio en artikel in Trouwlees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Samen in zee: kust- en zeeonderzoekers van NIOO en NIOZ bundelen krachten.

maandag 07 december 2009

De twee belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek bundelen hun krachten. Dat is het voorgenomen besluit van de koepelorganisaties KNAW en NWO op basis van het recente advies van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Nieuwe aanpak voor Waddensamenleving: Waddenacademie bevraagt bewoners

donderdag 03 december 2009

Voorkant Gedeelde Ruimte

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte' van Hans Monderman, als inspiratiebron dienen. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

De eerste nieuwsbrief van het project OURCOAST is beschikbaar

dinsdag 24 november 2009

OURCOAST NEWS is a newsletter produced by the OURCOAST consortium for coastal authorities, managers, decision-makers and the coastal stakeholders community. It will be published every three months during the project duration.lees meer

Categorie: Persbericht, Internationaal

Pavel Kabat gaat spreken met staf Obama

maandag 23 november 2009

Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, heeft een uitnodiging geaccepteerd om eind januari 2010 in Washington te spreken op het congres Climate Change Impacts on Water. Voorafgaand aan dit congres zal hij een ontmoeting...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie, Internationaal, Klimaat, Nederlands

Kiezers willen meer geld voor wetenschap - Vrienden van wetenschap van start

donderdag 12 november 2009

Den Haag - Om wetenschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen start het Innovatieplatform onder de noemer vrienden van wetenschap een grote maatschappelijke dialoog. Via www.vriendenvanwetenschap.nl kunnen...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands

Blauwe energie blijkt haalbaar en biedt Nederland grote voordelen

donderdag 29 oktober 2009

Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone energie - 'blue energy' of 'blauwe stroom' - zeer groot.lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Economie, Klimaat

Waddenacademie brengt elf wetenschappelijke verkenningen uit

donderdag 02 juli 2009

Kenniscentrum waddengebied legt fundament onder discussie over natuurwaarden. Het waddengebied en zijn toekomst zijn al sinds de jaren zestig onderwerp van politiek-maatschappelijk debat. Sindsdien is het besef dat het gebied...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Dalende draagkracht voor steltlopers in de Waddenzee

woensdag 24 juni 2009

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. Door de ecologische effecten van mechanische overbevissing op kokkels tussen 1996 en 2005 in...lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Ecologie

Waddenacademie Interwad en Tresoar verkennen samen mogelijkheden voor Waddeninformatiesysteem

dinsdag 16 juni 2009

De Waddenacademie, Interwad en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, gaan gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor een 'Waddeninformatiesysteem', waarvoor de naam WISWAD is gekozen....

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Besteed het Waddenfonds gericht

woensdag 03 juni 2009

Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en herstel van de natuur en landschap.lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Waddentoogdag 2009 in Delfzijl: bekendmaking honorering projecten 2e tender Waddenfonds

donderdag 28 mei 2009

Leeuwarden - Het Regionaal College Waddengebied (RCW) organiseert zaterdag 30 mei 2009 de vierde Waddentoogdag in Delfzijl. Motto van de dag: Samen aan de slag. Samen = wad + durven + doen. Op de zaterdag voor Pinksteren komen...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands

Waddenacademie presenteert kennisagenda voor de Waddenregio aan bewindslieden

donderdag 28 mei 2009

Op zaterdag 30 mei presenteert de Waddenacademie, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, haar kennisagenda "Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden". Voorzitter professor Pavel Kabat van...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Waddenacademie

Dalende draagkracht Waddenzee voor steltlopers

woensdag 27 mei 2009

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands, Persbericht, Waddenacademie

Een nieuw Wadden Sea Plan

maandag 27 april 2009

In 1997 hebben Nederland, Duitsland en Denemarken in het Trilaterale Wadden Sea Plan (WSP) afspraken gemaakt over het gezamenlijke beheer van de Waddenzee. Dit plan is nu bijna twaalf jaar oud en moet worden herzien. Minister...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Internationaal

Raad voor de Wadden vraagt extra studie IJsselmeer

donderdag 19 maart 2009

LEEUWARDEN - Er is onderzoek nodig naar eventuele alternatieven voor zoetwatervoorziening in ons land. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in een advies aan staatssecretaris Tineke Huizinga van verkeer en waterstaat.lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Klimaat, Waddenacademie

Waddenacademie-KNAW prominent op Internet

vrijdag 19 december 2008

LEEUWARDEN - De pas opgerichte Waddenacademie-KNAW gaat zich presenteren op het Internet.lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Nederlands

Waddenacademie officieel van start

woensdag 30 juli 2008

AMSTERDAM - Vanmiddag ging in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start. lees meer

Categorie: Persbericht, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen