Het Wad in vijf dimensies

15.12.2016 11:58 Leeftijd: 2 Jaar
Categorie: Persbericht, Algemeen
Door: Helderse Volksuniversiteit

De Helderse Volksuniversiteit (HVU) presenteert vanaf 12 januari vijf avondlezingen over het mooiste natuurgebied van ons land: de Wadden. Geologie, klimaat, economie, cultuurhistorie en ecologie van dit Werelderfgoed komen aan bod. Gerenommeerde sprekers van de Waddenacademie verzorgen de lezingenreeks.

Gezicht op Balgzand. De Helderse Volksuniversiteit presenteert een serie lezingen over het waddengebied

Op de eerste avond, donderdag 12 januari geeft dr. Hessel Speelman een lezing over de ontwikkeling van het Wad sinds de oertijd. De diepere aardlagen, de winning van aardgas en de gevolgen daarvan komen in beeld. De week erna gaat prof. dr. Pier Vellinga in op de klimaatverandering. Wat zijn de kansen en bedreigingen van een gestegen zeespiegel en een hogere temperatuur? Zijn de dijken hoog genoeg? Prof. dr. Jouke van Dijk stelt in de derde lezing de vraag hoe je wonen, werken en recreëren in het Waddengebied kunt combineren met een kwetsbaar ecosysteem. Welke activiteiten passen wel en welke niet in of bij het Werelderfgoed Wadden? In de vierde lezing zet dr. Meindert Schroor de cultuurhistorie van het Wad centraal. Het is al eeuwenlang ook een landbouwgebied, een leverancier van grondstoffen en energie. In de laatste en vijfde lezing, op 9 februari duikt dr. Katja Philippart in de modder van het Wad om te kijken wat er leeft en hoe door planten en dieren een continue strijd wordt geleverd met de elementen. Philippart vertelt waarom de Waddenzee een rijk en dynamisch natuurgebieden is.

De lezingen worden gegeven in School 7 aan de Keizersgracht 94 in Den Helder, aanvang 19.30 uur. Voor deze reeks verkoopt de Helderse Volksuniversiteit passe-partouts à 17,50 euro. Reserveren via www.vudh.nl. Wie een afzonderlijke lezing wil bijwonen betaalt 5 euro aan de zaal, reservering via de website is dan niet mogelijk.