Wetenschappers lanceren Waddenplastic.nl

zondag 13 januari 2019

De website waddenplastic.nl is gelanceerd door Groningse wetenschappers.

Publiek kan meehelpen met het in kaart brengen van plastic vervuiling in en om de Waddenzee. lees meer

Categorie: Algemeen

Rijkswaterstaat en Waddenacademie starten onderzoek naar plastic verontreiniging

donderdag 10 januari 2019

Aangespoelde plastic korrels in de vloedlijn. Foto: Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de...lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Algemeen

Opinie: Nieuwe verhalen voor het ‘Gouden land’

maandag 07 januari 2019

De Pingjumer Gulden Halsband ten zuidwesten van Pingjum. Foto: Door Gouwenaar - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15959597

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Peter de Ruyter, landschapsarchitect en directeur Bureau Peter de Ruyter...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Klimaat

Young Wadden Academy zoekt twee nieuwe leden

dinsdag 18 december 2018

Logo Young Wadden Academy

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied heeft de Waddenacademie in 2016 Young Wadden Academy (YWA) opgericht.lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, Waddenacademie

Waddenorganisaties gaan gegevens en kennis delen

maandag 17 december 2018

De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten houden van de belangrijkste ontwikkelingen, de basismonitoring, is nodig om...lees meer

Categorie: Algemeen

International Conference: “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security”

dinsdag 11 december 2018

Aerial view Salt Farm Texel. Foto: Salt Farm Texel

The EU Interreg North Sea Region project SalFar will organise a scientific conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security”. The conference will be held from 10-13 September 2019 in Leeuwarden, the...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal

Nieuwe inzichten in het terpenonderzoek

donderdag 06 december 2018

Cover boek De geschiedenis van terpen- en wierdenland

Het onderzoek naar de ontwikkeling en bewoning van het terpen- en wierdenlandschap staat in een lange traditie. Het was vanaf het begin gekleurd door een sterke ecologische en landschappelijke interesse: Hoe is het voormalige...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Wim Wolff, een waddenman pur sang

dinsdag 04 december 2018

Wim Wolff bestudeert hoe bodemdieren een wadplaat opzwemmen tijdens opkomend water.

Prof. dr. Wim J. Wolff heeft veel voor waddengebieden wereldwijd betekend. Zo stond hij aan de basis van grootschalige onderzoeksprogramma’s in de Waddenzee en de Banc d’Arguin (Mauritanië) en aan de ontwikkeling van een...lees meer

Categorie: Ecologie

Pier Vellinga op BNR radio over klimaattop

maandag 03 december 2018

Pier Vellinga

BNR nieuwsradio besteedde vanochtend aandacht aan de klimaattop in Katowice die vandaag is begonnen. In dit radioprogramma waren Pier Vellinga (Emeritus hoogleraar klimaatverandering aan de universiteit Wageningen en...lees meer

Categorie: Klimaat

Eindpresentatie masterplan ‘Gouden land’

donderdag 29 november 2018

Kaartje uit Masterplan Gouden land

Op woensdag 28 november 2018 werd in de Victoriuskerk van Pingjum het masterplan ‘Gouden land’ gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Landschapsbiografie zet verhaal Nationale Parken scherp neer

woensdag 28 november 2018

Cover Landschapsbiografie van de Wadden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers van de Hollandse Duinen, NL Delta , De Veluwe en het Waddengebied. Een...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Opinie: Hebben we voldoende kennis van het Waddengebied?

dinsdag 27 november 2018

Zandzuiger op het wad bij Holwerd. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas Eenhoorn, burgemeester van Amstelveen en tot 15 november 2018 voorzitter van het...lees meer

Categorie: Algemeen

Publication Waddenland Outstanding

dinsdag 27 november 2018

thumb cover Waddenland Outstanding

Amsterdam University Press released the book: 'Waddenland Outstanding; History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region'. Editors are Linde Egberts and Meindert Schroor.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal

Inaugurale rede Katja Philippart: Hitte is de nieuwe kou

woensdag 21 november 2018

Katja Philippart

Bij besluit van het college van bestuur per 1 februari 2018 is prof. Katja Philippart benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van Productivity of...lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie

Waddenacademie opnieuw beoordeeld als zeer goed

maandag 19 november 2018

Evaluatierapport en achtergrondrapporten: Zelfevalautie met appendices

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied. Samen met maatschappelijke organisaties werkt zij aan een duurzame ecologische, sociale en economische ontwikkeling van het Waddengebied...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie

RVT-lid Hermineke van Bockxmeer wordt Concerndirecteur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

zondag 18 november 2018

Hermineke van Bockxmeer. Foto: Gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2019 wordt Herminke van Bockxmeer, thans nog werkzaam als directeur Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam, Concerndirecteur Stadsontwikkeling bij dezelfde gemeente. Zij zal zich vanuit deze functie de komende...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Onderzoek naar processen in diepe ondergrond van Nederland

vrijdag 16 november 2018

Illustratie geologisch profiel waddengebied

Acht vernieuwende projecten gaan onderzoek doen naar bewegingen en processen in de diepe ondergrond van Nederland. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen kent in totaal bijna € 9 miljoen toe aan deze...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Jouke van Dijk op Podium TV over Noordelijke arbeidsmarkt en Wadden

donderdag 15 november 2018

Jouke van Dijk in het interview met Podium TV

Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG en voorzitter van de SER Noord Nederland werd geïnterviewd in het programma Noordz van Podium TV. lees meer

Categorie: Economie

Vaarrecreatie op Wad stabiel in 2017

maandag 12 november 2018

Droogvallen op het wad bij Harlingen

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van vaarrecreatie op de Waddenzee. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Academie van Franeker opent het jaar met College over verzilting door Prof. Pier Vellinga

donderdag 08 november 2018

Pier Vellinga

De Academie van Franeker start zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn er maar liefst 24 in voorbereiding.lees meer

Categorie: Klimaat

Terpen en wierden: geschiedenis met toekomst

woensdag 31 oktober 2018

De terp van Ezinge in de ochtend. Foto: Jonathan Andrew

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Karin Sjoukes, projectleider ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Tijd om stappen te zetten met zout water

donderdag 25 oktober 2018

Proefvelden Zilte Teelt op Texel: Foto: Zilt proefbedrijf

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie schreef een opinieartikel in het Friesch Dagblad naar aanleiding van de internationale conferentie Littoral die van 22-25 oktober wordt gehouden op...lees meer

Categorie: Klimaat

Paneldiscussie over de toekomst van de visserij in de Waddenzee

donderdag 18 oktober 2018

Still uit Film Zwitserse Kust van Andrea Pellerani

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de Waddenacademie grijpen deze première aan om een gesprek te voeren over de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Bosatlas van de Wadden

dinsdag 16 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden. Beeld: Noordhoff uitgevers

op donderdag 18 oktober wordt het eerste exemplaar van de Bosatlas van de Wadden uitgereikt aan directeur van de Waddenvereniging en politica Lutz Jacobi. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Internationaal

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

maandag 15 oktober 2018

Cultuurlandschap in het waddengebied. Foto: Jeroen Wiersma

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie organiseren van dinsdag 30 oktober 2018 t/m donderdag 1 november 2018 de cursus Cultuurlandschappen van de Wadden. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-25 26-47 Volgende > Laatste >>