Invloed van zand en droogval op het menu van wadvogels

dinsdag 20 februari 2018

Fouragerende vogels op wadplaat bij Ameland.

De afgelopen jaren heeft beperkte verzanding van de Waddenzee plaatsgevonden en met name sommige vogels kunnen daar last van ondervinden. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIOZ in opdracht van Rijkswaterstaat heeft afgerond voor ...lees meer

Categorie: Ecologie

Dode schelpen belangrijk voor terugkeer platte oester

maandag 19 februari 2018

Platte oester, Ostrea edulis. Foto: Eric Gibus via freenatureimages.eu

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere schelpdiersoorten blijken geschikt voor aanhechting van de platte oester. De...lees meer

Categorie: Ecologie

Utrecht Universiteit benoemt Katja Philippart tot bijzonder hoogleraar 'Productiviteit van mariene kustecosystemen'

woensdag 07 februari 2018

Katja Philippart. Foto: Vincent Basler

Dr. Ir. Katja Philippart is per 1 februari 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems' aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut voor...lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie, Algemeen

Zicht op oplossing voor slibproblematiek Eems-Dollard

dinsdag 06 februari 2018

Slib in de Eems-Dollard.

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken. lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Quality Status Report Wadden Sea 2017 verschenen

vrijdag 26 januari 2018

Het Wad bij Holwerd

Het Quality Status Report (QSR) beschrijft en evalueert de ecologische toestand van de Waddenzee. De belangrijkste analysegebieden zijn: Geomorfologie en klimaat; Habitats en gemeenschappen; Soorten; Menselijke activiteiten;...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie

Onderzoeksrapport ‘Het Waddenfonds gemonitord’ gepubliceerd

donderdag 25 januari 2018

Luchtfoto Terschelling, Beeldbank RWS Joop van Houdt

Op dinsdag 23 januari hebben de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport Het Waddenfonds gemonitord gepubliceerd. Het Waddenfonds is in 2006 in het leven geroepen om de negatieve effecten van gaswinning op de...lees meer

Categorie: Algemeen

Promotie: Kennis beleid interfaces voor verrijkte milieubesluitvorming

dinsdag 23 januari 2018

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties tussen kennis en beleid verbetert. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Investeringskader Waddengebied geeft focus

vrijdag 19 januari 2018

Cover investeringskader Waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Economie

Waddenacademie verzorgt powercolleges bij Omrop Fryslân

dinsdag 16 januari 2018

Beeld van het Wad bij Holwerd. Foto: TS

Vanaf donderdag 18 januari zal de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges verzorgen bij Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een actueel onderwerp dat in het Waddengebied speelt in maximaal zeven minuten...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland

vrijdag 12 januari 2018

Vliegerfoto van de gaswinningslocatie op Ameland-Oost. Foto: Jaap de Vlas

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 30 jaar en in het...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Toerisme en landschapsbescherming kunnen hand in hand gaan, maar dat vergt een lange adem

maandag 08 januari 2018

Luchtfoto rondom de haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS

Het aantal toeristen groeit wereldwijd. Dat leidt tot een toenemende stroom bezoekers van natuurgebieden. Toerisme heeft impact op natuurgebieden, maar kan onder de juiste condities ook bijdragen aan de bescherming daarvan....lees meer

Categorie: Algemeen

Wees voorzichtig met die grote zandbak

maandag 08 januari 2018

Luchtfoto recreatie op het strand van Ameland. Foto: Beeldbank RWS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lies Leewis, die op 30 november 2017 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en...lees meer

Categorie: Ecologie

Earth, worms & birds

vrijdag 15 december 2017

Cover thesis Jeroen Onrust

Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest. In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. RUG-onderzoeker Jeroen Onrust onderzocht de...lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

dinsdag 12 december 2017

Cover

Programma Eems-Dollard 2050 en Waddenacademie brengen Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uit.lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Kunstmaand levert Ameland veel op

zaterdag 02 december 2017

De vuurtoren van ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit, directeur van Kunstmaand Ameland.lees meer

Categorie: Economie

Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie

donderdag 30 november 2017

Cover thesis Lies Leewis

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. Dat blijkt uit...lees meer

Categorie: Ecologie

Design Research Award voor AtelierNL

dinsdag 21 november 2017

Deelnemers aan het Expeditieproject van AtelierNL op Oerol 2017. Foto: Rijkswaterstaat

Op zaterdagavond 28 oktober tijdens de Dutch Design Week zijn de Dutch Design Awards uitgereikt. Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck van AtelierNL wonnen de ‘Design Research Award’ voor hun project ‘ZandGlas’. AtelierNL smelt ‘wild...lees meer

Categorie: Algemeen

Aantal zeehonden op wad nadert limiet

vrijdag 10 november 2017

Zeehonden. Foto Kees van der Krift. Beeldbank RWS

Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Common Wadden Sea Secretariat in het Duitse Wilhelmshaven. Onderzoekers denken dat de Waddenzee niet...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Deltanieuws special: Nationaal Deltacongres 2017

vrijdag 10 november 2017

Screenshot film Deltaprogramma

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. Ongeveer 1500 deelnemers bezochten het plenaire programma, de Deltaparade en de vijf verschillende parallelsessies.lees meer

Categorie: Klimaat

Rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

dinsdag 07 november 2017

Cover rapport geothermie

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld. lees meer

Categorie: Geowetenschap

Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling

dinsdag 07 november 2017

Foto: Harry van Reeken. Beeldbank RWS

Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaarlees meer

Categorie: Algemeen

Waddenacademie brengt review economisch perspectief Waddenzeehavens in 2030 uit

maandag 06 november 2017

De haven van Harlingen. Foto: Waddenacademie

De Raad van Advies Waddenzeehavens heeft voor de actualisatie van het Koersdocument Waddenzeehavens (2012) gebruik gemaakt van het aanbod van de Waddenacademie om een review te laten uitvoeren naar het economisch perspectief van...lees meer

Categorie: Economie, Waddenacademie

Living Planet Report WNF: 'Herstel natuur in delta helpt Nederland beschermen tegen stijgende zeespiegel'

vrijdag 03 november 2017

Cover Living Planet Report

Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Door natuur en water de ruimte te geven ontstaat...lees meer

Categorie: Ecologie

Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint

woensdag 01 november 2017

Luchtfoto van Eems-Dollard. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Martin Baptist marien ecoloog bij Wageningen Marine Research lees meer

Categorie: Ecologie, Geowetenschap

Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

vrijdag 27 oktober 2017

Anouk Goedknegt aan het werk in veld. Foto: NIOZ

Exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor mariene ecosystemen. Deze invasieve soorten die door menselijk handelen (aquacultuur, scheepsvracht) in een nieuw gebied komen, gaan de strijd aan met inheemse soorten: ze vreten ze op...lees meer

Categorie: Ecologie

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-25 26-38 Volgende > Laatste >>