Congres Waddenzee werelderfgoed

vrijdag 13 april 2018

Zeilschepen op het wad

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei staat Leeuwarden twee dagen in het teken van de Wadden. Op donderdag wordt in schouwburg De Harmonie het congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ georganiseerd. Belangrijkste thema van het congres is hoe...lees meer

Categorie: Internationaal

Basismonitoring Wadden verzamelt data over Waddenzee

donderdag 12 april 2018

Onderzoeker aan het werk op het wad. Foto: Beeldbank RWS.

De samenwerkende beheerders van het waddengebied hebben de Basismonitoring Wadden opgestart. Dit programma moet gaan zorgen voor betere en efficiëntere monitoring van de verschillende beheerdoelstellingen van het waddengebied.lees meer

Categorie: Algemeen

Breed optimisme over Friese Waddenkust

dinsdag 03 april 2018

Dijk en kwelder Moddergat. Foto: Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Bakker en Klaas Laansma, respectievelijk hoofd Natuurkwaliteit en programmamaker...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie, Klimaat, Waddenacademie

Japanse oester helpt Nederlandse mossel een handje

donderdag 29 maart 2018

Mosselbanken in de Waddenzee. Foto: Jasper Donker

Is de Japanse oester, een exoot uit Azië die steeds verder oprukt in de Waddenzee, ongewenst? "Nee", zegt Andreas Waser van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. "We krijgen hem toch niet weg....lees meer

Categorie: Ecologie

Pavel Kabat Chief Scientist and Research Director World Meteorological Organization (WMO)

vrijdag 23 maart 2018

Pavel Kabat. Foto: IIASA

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd als chief scientist and research director van de World Meteorological Organization (WMO), een intergouvernementele organisatie met 191...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal, Waddenacademie

Groot experiment met zand op de bodem van het Amelander Zeegat

dinsdag 20 maart 2018

Luchtfoto Ameland. Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat

Vandaag start Rijkswaterstaat met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem ver voor de kust neer te leggen, onderzoekt Rijkswaterstaat met deze pilotsuppletie hoe de Nederlandse kust op...lees meer

Categorie: Klimaat, Geowetenschap

Kunst kan dorp weerbaarder maken

maandag 19 maart 2018

Gwenda van der Vaart (r) op de tentoonstelling in het dorpshuis van Pingjum. Foto: Eline Leenders

Promotieonderzoek van Gwenda van der Vaart. Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun...lees meer

Categorie: Algemeen

Miljoenen voor verbeteren waterkwaliteit en natuur in Waddengebied

donderdag 15 maart 2018

Luchtbeeld van een eilandkwelder. Foto: beeldbank RWS

In het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering van 275 miljoen voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen. Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof, onvoldoende verscheidenheid in...lees meer

Categorie: Ecologie

Nederlandse zeehond staat er goed voor; minder opvang nodig

dinsdag 13 maart 2018

Pup van een grijze zeehond. Foto: Saxifraga-Bart Vastenhouw.

De Nederlandse zeehond staat er zo goed voor dat opvang moet worden beperkt vanuit het belang van de populatie en het dierenwelzijn. Uit onderzoek blijkt dat opvang ook nadelige gevolgen kan hebben voor zeehonden, zoals de...lees meer

Categorie: Ecologie, Persbericht

10 miljoen euro van Rijk voor aanpak Eems-Dollard

dinsdag 13 maart 2018

Slibrijke geulen in de Dollard/ Foto: beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt geld ter beschikking om het slibprobleem in de Eems-Dollard aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. In totaal gaat het om zestien miljoen euro voor...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Zeehondenpopulatie in Waddenzee groeit nog steeds

dinsdag 13 maart 2018

Gewone zeehonden rusten uit op een wadplaat. Foto: Mark Zekhuis via Saxifraga

In het Nederlandse deel van de Waddenzee neemt het aantal zeehonden nog steeds toe, maar de groei, vooral van de gewone zeehonden, lijkt wel af te vlakken. Dit blijkt uit een meerjarig monitoringsonderzoek van Wageningen Marine...lees meer

Categorie: Ecologie

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

donderdag 08 maart 2018

Detailopname mosselbank. Foto: Wouter van der Heij

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw...lees meer

Categorie: Ecologie

Drie promovendi gezocht door Universiteit Hamburg

maandag 05 maart 2018

Researchers at work on the salt marshes. Foto: Stefanie Nolte

Voor het project WEPPS "Warming Effects on Plant Soil interplay and ecosystem functioning in Wadden Sea Salt marshes” zoekt de Universiteit van Hamburg drie PhD kandidaten voor de onderwerpen plantecologie, bodemfauna en...lees meer

Categorie: Ecologie, Internationaal

Hoe terecht is de kritiek op pulsvisserij?

maandag 05 maart 2018

Pulswing. Foto: Wageningen Marine Research

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Prof. dr. Adriaan Rijnsdorp, visserijbioloog sinds 1980 en verbonden aan Wageningen...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Wadden Sea World Heritage Summer School 2018

vrijdag 23 februari 2018

Flyer Summer School 2018

During this two-week summer school in August, master students and early PhD students will explore the natural dynamics of the Wadden Sea together with scientists on the islands of Sylt (D), Spiekeroog (D) and Texel (NL). lees meer

Categorie: Ecologie

Erfgoed student Sander van Alphen plaatst omstreden rietproef Lauwersmeer in historische context

donderdag 22 februari 2018

Afsluiting van de Lauwerszee, beeld cover scriptie Sander van Alphen. Foto: ANP, 1969

Begin 2017 gaf het Waterschap Noorderzijlvest toestemming aan de provincie Groningen voor de zogeheten ‘rietproef’. Een experiment waarbij zes weken lang gekeken wordt naar de effecten van een peilverhoging in het Lauwersmeer....lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Provincie en RUG richten Bijzondere leerstoel duurzame landbouw op

donderdag 22 februari 2018

Weilanden bij Hollum, Amleand

De provincie en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samen een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw oprichten. Doel van deze voor Nederland unieke leerstoel is om de landbouwsector verder te helpen verduurzamen. De...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Invloed van zand en droogval op het menu van wadvogels

dinsdag 20 februari 2018

Fouragerende vogels op wadplaat bij Ameland.

De afgelopen jaren heeft beperkte verzanding van de Waddenzee plaatsgevonden en met name sommige vogels kunnen daar last van ondervinden. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIOZ in opdracht van Rijkswaterstaat heeft afgerond voor ...lees meer

Categorie: Ecologie

Dode schelpen belangrijk voor terugkeer platte oester

maandag 19 februari 2018

Platte oester, Ostrea edulis. Foto: Eric Gibus via freenatureimages.eu

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere schelpdiersoorten blijken geschikt voor aanhechting van de platte oester. De...lees meer

Categorie: Ecologie

Utrecht Universiteit benoemt Katja Philippart tot bijzonder hoogleraar 'Productiviteit van mariene kustecosystemen'

woensdag 07 februari 2018

Katja Philippart. Foto: Vincent Basler

Dr. Ir. Katja Philippart is per 1 februari 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems' aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut voor...lees meer

Categorie: Ecologie, Waddenacademie, Algemeen

Zicht op oplossing voor slibproblematiek Eems-Dollard

dinsdag 06 februari 2018

Slib in de Eems-Dollard.

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken. lees meer

Categorie: Ecologie, Economie, Geowetenschap

Quality Status Report Wadden Sea 2017 verschenen

vrijdag 26 januari 2018

Het Wad bij Holwerd

Het Quality Status Report (QSR) beschrijft en evalueert de ecologische toestand van de Waddenzee. De belangrijkste analysegebieden zijn: Geomorfologie en klimaat; Habitats en gemeenschappen; Soorten; Menselijke activiteiten;...lees meer

Categorie: Internationaal, Waddenacademie

Onderzoeksrapport ‘Het Waddenfonds gemonitord’ gepubliceerd

donderdag 25 januari 2018

Luchtfoto Terschelling, Beeldbank RWS Joop van Houdt

Op dinsdag 23 januari hebben de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport Het Waddenfonds gemonitord gepubliceerd. Het Waddenfonds is in 2006 in het leven geroepen om de negatieve effecten van gaswinning op de...lees meer

Categorie: Algemeen

Promotie: Kennis beleid interfaces voor verrijkte milieubesluitvorming

dinsdag 23 januari 2018

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties tussen kennis en beleid verbetert. lees meer

Categorie: Algemeen, Nederlands

Investeringskader Waddengebied geeft focus

vrijdag 19 januari 2018

Cover investeringskader Waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie.lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Economie

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-25 26-41 Volgende > Laatste >>