Onderzoek naar processen in diepe ondergrond van Nederland

vrijdag 16 november 2018

Illustratie geologisch profiel waddengebied

Acht vernieuwende projecten gaan onderzoek doen naar bewegingen en processen in de diepe ondergrond van Nederland. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen kent in totaal bijna € 9 miljoen toe aan deze...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Jouke van Dijk op Podium TV over Noordelijke arbeidsmarkt en Wadden

donderdag 15 november 2018

Jouke van Dijk in het interview met Podium TV

Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG en voorzitter van de SER Noord Nederland werd geïnterviewd in het programma Noordz van Podium TV. lees meer

Categorie: Economie

Vaarrecreatie op Wad stabiel in 2017

maandag 12 november 2018

Droogvallen op het wad bij Harlingen

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van vaarrecreatie op de Waddenzee. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Young Wadden Academy zoekt twee nieuwe leden

donderdag 08 november 2018

Logo Young Wadden Academy

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied heeft de Waddenacademie in 2016 Young Wadden Academy (YWA) opgericht.lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, Waddenacademie

Academie van Franeker opent het jaar met College over verzilting door Prof. Pier Vellinga

donderdag 08 november 2018

Pier Vellinga

De Academie van Franeker start zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn er maar liefst 24 in voorbereiding.lees meer

Categorie: Klimaat

Terpen en wierden: geschiedenis met toekomst

woensdag 31 oktober 2018

De terp van Ezinge in de ochtend. Foto: Jonathan Andrew

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Karin Sjoukes, projectleider ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie

Tijd om stappen te zetten met zout water

donderdag 25 oktober 2018

Proefvelden Zilte Teelt op Texel: Foto: Zilt proefbedrijf

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie schreef een opinieartikel in het Friesch Dagblad naar aanleiding van de internationale conferentie Littoral die van 22-25 oktober wordt gehouden op...lees meer

Categorie: Klimaat

Paneldiscussie over de toekomst van de visserij in de Waddenzee

donderdag 18 oktober 2018

Still uit Film Zwitserse Kust van Andrea Pellerani

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de Waddenacademie grijpen deze première aan om een gesprek te voeren over de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Bosatlas van de Wadden

dinsdag 16 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden. Beeld: Noordhoff uitgevers

op donderdag 18 oktober wordt het eerste exemplaar van de Bosatlas van de Wadden uitgereikt aan directeur van de Waddenvereniging en politica Lutz Jacobi. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Internationaal

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

maandag 15 oktober 2018

Cultuurlandschap in het waddengebied. Foto: Jeroen Wiersma

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie organiseren van dinsdag 30 oktober 2018 t/m donderdag 1 november 2018 de cursus Cultuurlandschappen van de Wadden. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie

Waddenzee sleutel tot succes rosse grutto

maandag 15 oktober 2018

Rosse grutto, foeragerend op een wadplaat. Foto: Bart Vastenhouw via saxifraga

De hoeveelheid voedsel in de Waddenzee bepaalt of rosse grutto's met succes op en neer kunnen vliegen naar hun broedgebied in Siberië. Tot die conclusie komen NIOZ-onderzoeker dr. Eldar Rakhimberdiev en collega’s in het jongste...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat

LC-Klimaatdebat: de aarde 2 graden warmer, is dat erg?

maandag 15 oktober 2018

Pier Vellinga

Op 17 oktober organiseert de Leeuwarder Courant samen met de Friese Milieu Federatie een debatavond over het klimaatakkoord en de energietransitie. In de Leeuwarder Courant van 13 oktober belichten klimaatjournalist Marcel Crok...lees meer

Categorie: Klimaat

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee verschenen

donderdag 11 oktober 2018

Cover Special Issue Netherlands Journal of Geosciences

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de vraag hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren op de combinatie van klimaatverandering en delfstoffenwinning. De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee...lees meer

Categorie: Persbericht, Geowetenschap

Toerisme Top en de Wadden

donderdag 11 oktober 2018

De veerboot vertrekt van Holwerd naar Ameland. Foto: TS

Op donderdag 10 oktober vond de eerste Nederlandse Toerisme Top plaats in Deventer met als thema Spreiding van Toerisme. lees meer

Categorie: Economie

Nieuwe Geologische kaart van Nederland

dinsdag 09 oktober 2018

Uitsnede Geologische kaart van Nederland_TNO

Op 5 oktober 2018 werd de nieuwste geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden onthuld ter ere van de honderdste verjaardag van kartering in Nederland. Traditioneel wordt de stand van de kennis van de Nederlandse...lees meer

Categorie: Geowetenschap

Het Waddengebied in Vroege Vogels

dinsdag 02 oktober 2018

Zandribbels. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken

Het TV-programma Vroege vogels zond de afgelopen weken een serie uit over het waddengebied met daarin veel aandacht voor onderzoek en monitoring. lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap

Waddenfondsproject ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ feestelijk afgesloten

maandag 01 oktober 2018

Luchtfoto van Godlinze. Foot: Aerophoto Eelde

Zes dorpen brengen eerste geschiedenis in kaartlees meer

Categorie: Waddenacademie, Persbericht, Cultuurhistorie

Littoral conferentie in Leeuwarden

woensdag 26 september 2018

Littoral 2018

Hogeschool Van Hall Larenstein is van 22 tot 25 oktober gastheer voor de internationale conferentie Littoral, georganiseerd in samenwerking met de European Coastal Community.lees meer

Categorie: Internationaal

Piet Hoekstra benoemd tot nieuw directielid Waddenacademie

maandag 24 september 2018

Geulen, platen, kwelder, strand-luchtfoto Vlieland. Foto: Jan Huneman

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft prof.dr. Piet Hoekstra benoemd als nieuw directielid met de portefeuille Geowetenschap van de Waddenacademie. De benoeming gaat in per 1 maart 2019 en is voor een periode van vijf...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Persbericht

Opinie: Ondanks krimp tevredenheid over leefbaarheid

maandag 24 september 2018

Paesens-Moddergat vanuit de lucht. Foto: Joop van Houdt, beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilma de Vries, senior onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau. Zij onderzoekt...lees meer

Categorie: Economie

Position paper over duurzaam toerisme verschenen

maandag 17 september 2018

Cover position paper Sustainable tourism

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger wetenschappelijk fundament te voorzien heeft de Waddenacademie dr. Frans Sijtsma (verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de...lees meer

Categorie: Economie

Primeur op Texel: kweek van inheemse platte oester gelukt

donderdag 13 september 2018

Oesterlarven, still uit filmpje NIOZ

Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het gaat om de ‘platte oester’ (Ostrea edulis), een soort die al honderd jaar uit de...lees meer

Categorie: Ecologie

Gebiedsbijeenkomst masterplan Gulden Lân -Gouden Land

dinsdag 11 september 2018

Zicht op Pingjum. Foto: Gouwenaar, via wikimedia

Landschapsarchitect Peter de Ruyter geeft op woensdagavond 12 september in Arum een toelichting op het masterplan Gulden Lân / Gouden Land.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Klimaat, Economie

Wadden Sea day 2018: Internationale experts bespreken sediment dynamiek in de Waddenzee

donderdag 06 september 2018

short film about sealevel rise, subsidence and sedimentation budget in the Dutch Wadden Sea

Het enige aan de Waddenzee dat constant is, is de voortdurende transformatie: eb en vloed, wind en golven hervormen dagelijks het wad, de stranden, de duinen en de kwelders. Deze sterke natuurlijke dynamiek was een van de redenen...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Internationaal, Klimaat

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

donderdag 06 september 2018

Een volle veerboot op weg naar Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Bert Wassink, burgemeester van Terschelling en voorzitter van Samenwerkingsverband De...lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Artikel ###SPAN_BEGIN###%s tot %s van ###SPAN_BEGIN###%s
<< Eerste < Vorige 1-25 26-41 Volgende > Laatste >>