Wetenschappers lanceren Waddenplastic.nl

zondag 13 januari 2019

De website waddenplastic.nl is gelanceerd door Groningse wetenschappers.

Publiek kan meehelpen met het in kaart brengen van plastic vervuiling in en om de Waddenzee. lees meer

Categorie: Algemeen

Rijkswaterstaat en Waddenacademie starten onderzoek naar plastic verontreiniging

donderdag 10 januari 2019

Aangespoelde plastic korrels in de vloedlijn. Foto: Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de...lees meer

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Algemeen

Young Wadden Academy zoekt twee nieuwe leden

dinsdag 18 december 2018

Logo Young Wadden Academy

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied heeft de Waddenacademie in 2016 Young Wadden Academy (YWA) opgericht.lees meer

Categorie: Algemeen, Internationaal, Waddenacademie

Waddenorganisaties gaan gegevens en kennis delen

maandag 17 december 2018

De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten houden van de belangrijkste ontwikkelingen, de basismonitoring, is nodig om...lees meer

Categorie: Algemeen

Opinie: Hebben we voldoende kennis van het Waddengebied?

dinsdag 27 november 2018

Zandzuiger op het wad bij Holwerd. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas Eenhoorn, burgemeester van Amstelveen en tot 15 november 2018 voorzitter van het...lees meer

Categorie: Algemeen

Waddenacademie opnieuw beoordeeld als zeer goed

maandag 19 november 2018

Evaluatierapport en achtergrondrapporten: Zelfevalautie met appendices

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied. Samen met maatschappelijke organisaties werkt zij aan een duurzame ecologische, sociale en economische ontwikkeling van het Waddengebied...lees meer

Categorie: Algemeen, Persbericht, Waddenacademie

RVT-lid Hermineke van Bockxmeer wordt Concerndirecteur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

zondag 18 november 2018

Hermineke van Bockxmeer. Foto: Gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2019 wordt Herminke van Bockxmeer, thans nog werkzaam als directeur Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam, Concerndirecteur Stadsontwikkeling bij dezelfde gemeente. Zij zal zich vanuit deze functie de komende...lees meer

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Bosatlas van de Wadden

dinsdag 16 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden. Beeld: Noordhoff uitgevers

op donderdag 18 oktober wordt het eerste exemplaar van de Bosatlas van de Wadden uitgereikt aan directeur van de Waddenvereniging en politica Lutz Jacobi. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Internationaal

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

donderdag 06 september 2018

Een volle veerboot op weg naar Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Bert Wassink, burgemeester van Terschelling en voorzitter van Samenwerkingsverband De...lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Het is me Wad – Gratis toegankelijk filmfestival over ons Waddengebied

dinsdag 21 augustus 2018

Ouderwets strandvermaak op Vlieland. Beeld uit de archiefcompilatie ‘Tijdreis langs de Waddeneilanden’. Foto: Fries Film Archief

Maandag 27 t/m woensdag 29 augustus, Podium Vlielandlees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie

Duurzame ontwikkeling start van binnenuit

vrijdag 03 augustus 2018

Het wad bij Schiermonnikoog

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Martin Cnossen en Roger Davids. resp. directeur Merk Fryslân en regisseur Waddenbrede...lees meer

Categorie: Algemeen, Economie