Opinie: Nieuwe verhalen voor het ‘Gouden land’

maandag 07 januari 2019

De Pingjumer Gulden Halsband ten zuidwesten van Pingjum. Foto: Door Gouwenaar - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15959597

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Peter de Ruyter, landschapsarchitect en directeur Bureau Peter de Ruyter...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Klimaat

Jouke van Dijk op Podium TV over Noordelijke arbeidsmarkt en Wadden

donderdag 15 november 2018

Jouke van Dijk in het interview met Podium TV

Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG en voorzitter van de SER Noord Nederland werd geïnterviewd in het programma Noordz van Podium TV. lees meer

Categorie: Economie

Vaarrecreatie op Wad stabiel in 2017

maandag 12 november 2018

Droogvallen op het wad bij Harlingen

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van vaarrecreatie op de Waddenzee. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Paneldiscussie over de toekomst van de visserij in de Waddenzee

donderdag 18 oktober 2018

Still uit Film Zwitserse Kust van Andrea Pellerani

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de Waddenacademie grijpen deze première aan om een gesprek te voeren over de...lees meer

Categorie: Ecologie, Economie

Bosatlas van de Wadden

dinsdag 16 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden. Beeld: Noordhoff uitgevers

op donderdag 18 oktober wordt het eerste exemplaar van de Bosatlas van de Wadden uitgereikt aan directeur van de Waddenvereniging en politica Lutz Jacobi. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Internationaal

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

maandag 15 oktober 2018

Cultuurlandschap in het waddengebied. Foto: Jeroen Wiersma

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie organiseren van dinsdag 30 oktober 2018 t/m donderdag 1 november 2018 de cursus Cultuurlandschappen van de Wadden. lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie

Toerisme Top en de Wadden

donderdag 11 oktober 2018

De veerboot vertrekt van Holwerd naar Ameland. Foto: TS

Op donderdag 10 oktober vond de eerste Nederlandse Toerisme Top plaats in Deventer met als thema Spreiding van Toerisme. lees meer

Categorie: Economie

Het Waddengebied in Vroege Vogels

dinsdag 02 oktober 2018

Zandribbels. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken

Het TV-programma Vroege vogels zond de afgelopen weken een serie uit over het waddengebied met daarin veel aandacht voor onderzoek en monitoring. lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap

Opinie: Ondanks krimp tevredenheid over leefbaarheid

maandag 24 september 2018

Paesens-Moddergat vanuit de lucht. Foto: Joop van Houdt, beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilma de Vries, senior onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau. Zij onderzoekt...lees meer

Categorie: Economie

Position paper over duurzaam toerisme verschenen

maandag 17 september 2018

Cover position paper Sustainable tourism

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger wetenschappelijk fundament te voorzien heeft de Waddenacademie dr. Frans Sijtsma (verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de...lees meer

Categorie: Economie

Gebiedsbijeenkomst masterplan Gulden Lân -Gouden Land

dinsdag 11 september 2018

Zicht op Pingjum. Foto: Gouwenaar, via wikimedia

Landschapsarchitect Peter de Ruyter geeft op woensdagavond 12 september in Arum een toelichting op het masterplan Gulden Lân / Gouden Land.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Klimaat, Economie

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

donderdag 06 september 2018

Een volle veerboot op weg naar Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Bert Wassink, burgemeester van Terschelling en voorzitter van Samenwerkingsverband De...lees meer

Categorie: Economie, Algemeen

Start grootschalig onderzoek naar werking slib in Eems-estuarium

dinsdag 28 augustus 2018

Silb in de Dollard. Foto: RWS Joop van Houdt

Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018 een grootschalig veldonderzoek in het Eems-estuarium op het grensgebied tussen...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Economie

Artikel over ontwikkeling toerisme op het Duitse vasteland van het waddengebied verschenen

dinsdag 28 augustus 2018

Schepen in de jachthaven van Norddeich aan de Duitse waddenkust. Foto: Pixabay

Tussen het Nederlandse en het Duitse vasteland van het waddengebied bestaan enorme verschillen op het gebied van het toerisme. Ben Wielenga, docent en onderzoeker bij NHL Stenden Hogeschool, schreef een artikel over de...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie

Overzicht visserijsector in het waddengebied geactualiseerd

maandag 20 augustus 2018

Beeld Cover visserij op de waddenzee in vogelvlucht. Foto: Willem Groenia

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in het Waddengebied. Dit rapport is in juli 2018 geactualiseerd en geeft...lees meer

Categorie: Economie, Ecologie

Duurzame ontwikkeling start van binnenuit

vrijdag 03 augustus 2018

Het wad bij Schiermonnikoog

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Martin Cnossen en Roger Davids. resp. directeur Merk Fryslân en regisseur Waddenbrede...lees meer

Categorie: Algemeen, Economie