Opinie: Nieuwe verhalen voor het ‘Gouden land’

maandag 07 januari 2019

De Pingjumer Gulden Halsband ten zuidwesten van Pingjum. Foto: Door Gouwenaar - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15959597

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Peter de Ruyter, landschapsarchitect en directeur Bureau Peter de Ruyter...lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Klimaat

International Conference: “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security”

dinsdag 11 december 2018

Aerial view Salt Farm Texel. Foto: Salt Farm Texel

The EU Interreg North Sea Region project SalFar will organise a scientific conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security”. The conference will be held from 10-13 September 2019 in Leeuwarden, the...lees meer

Categorie: Klimaat, Internationaal

Pier Vellinga op BNR radio over klimaattop

maandag 03 december 2018

Pier Vellinga

BNR nieuwsradio besteedde vanochtend aandacht aan de klimaattop in Katowice die vandaag is begonnen. In dit radioprogramma waren Pier Vellinga (Emeritus hoogleraar klimaatverandering aan de universiteit Wageningen en...lees meer

Categorie: Klimaat

Academie van Franeker opent het jaar met College over verzilting door Prof. Pier Vellinga

donderdag 08 november 2018

Pier Vellinga

De Academie van Franeker start zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn er maar liefst 24 in voorbereiding.lees meer

Categorie: Klimaat

Tijd om stappen te zetten met zout water

donderdag 25 oktober 2018

Proefvelden Zilte Teelt op Texel: Foto: Zilt proefbedrijf

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie schreef een opinieartikel in het Friesch Dagblad naar aanleiding van de internationale conferentie Littoral die van 22-25 oktober wordt gehouden op...lees meer

Categorie: Klimaat

Bosatlas van de Wadden

dinsdag 16 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden. Beeld: Noordhoff uitgevers

op donderdag 18 oktober wordt het eerste exemplaar van de Bosatlas van de Wadden uitgereikt aan directeur van de Waddenvereniging en politica Lutz Jacobi. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie van de Waddenacademie...lees meer

Categorie: Algemeen, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Internationaal

LC-Klimaatdebat: de aarde 2 graden warmer, is dat erg?

maandag 15 oktober 2018

Pier Vellinga

Op 17 oktober organiseert de Leeuwarder Courant samen met de Friese Milieu Federatie een debatavond over het klimaatakkoord en de energietransitie. In de Leeuwarder Courant van 13 oktober belichten klimaatjournalist Marcel Crok...lees meer

Categorie: Klimaat

Waddenzee sleutel tot succes rosse grutto

maandag 15 oktober 2018

Rosse grutto, foeragerend op een wadplaat. Foto: Bart Vastenhouw via saxifraga

De hoeveelheid voedsel in de Waddenzee bepaalt of rosse grutto's met succes op en neer kunnen vliegen naar hun broedgebied in Siberië. Tot die conclusie komen NIOZ-onderzoeker dr. Eldar Rakhimberdiev en collega’s in het jongste...lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat

Het Waddengebied in Vroege Vogels

dinsdag 02 oktober 2018

Zandribbels. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken

Het TV-programma Vroege vogels zond de afgelopen weken een serie uit over het waddengebied met daarin veel aandacht voor onderzoek en monitoring. lees meer

Categorie: Ecologie, Klimaat, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap

Gebiedsbijeenkomst masterplan Gulden Lân -Gouden Land

dinsdag 11 september 2018

Zicht op Pingjum. Foto: Gouwenaar, via wikimedia

Landschapsarchitect Peter de Ruyter geeft op woensdagavond 12 september in Arum een toelichting op het masterplan Gulden Lân / Gouden Land.lees meer

Categorie: Cultuurhistorie, Klimaat, Economie

Wadden Sea day 2018: Internationale experts bespreken sediment dynamiek in de Waddenzee

donderdag 06 september 2018

short film about sealevel rise, subsidence and sedimentation budget in the Dutch Wadden Sea

Het enige aan de Waddenzee dat constant is, is de voortdurende transformatie: eb en vloed, wind en golven hervormen dagelijks het wad, de stranden, de duinen en de kwelders. Deze sterke natuurlijke dynamiek was een van de redenen...lees meer

Categorie: Geowetenschap, Internationaal, Klimaat