Historische kaarten van de Waddenzee uit Tresoar collectie online beschikbaar

03.03.2015 12:22 Leeftijd: 4 Jaar
Categorie: Cultuurhistorie
Door: Waddenzee/nl/Tresoar

Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum. De nadruk ligt op de achttiende en negentiende eeuw. Het Fries Kaartenkabinet omvat kaarten, plattegronden, kadastrale kaarten en bouwtekeningen. Het materiaal is hoofdzakelijk afkomstig uit overheidsarchieven en particuliere archieven. Veel materiaal is voorzien van een afbeelding en is beschikbaar als open data.

Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van beschikbaar historisch kaartmateriaal over de Waddenzee. Zo komen onder meer kaarten voorbij over inpolderingsplannen, de indijking van de Lauwerszee, vaargeulen en een "Caerte van de banken en plaatsen waar de tonnen leggen tusschen de eylanden Ameland en Schiermonnikoog."

U klikt op de kaart van uw keuze en gaat vervolgens naar "detail". Rechtsonder in uw beeldscherm klikt u op het icoontje voor volledig beeldscherm. U kunt nu in- en uitzoomen.

Ga direct naar de verzameling waddenzeekaarten op het Fries Kaartenkabinet.